Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be
NO VIEWING DAYS (limited viewing by appointment only)
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

1028 - 1496     FINE PRINTING AND ILLUSTRATED BOOKS (including CARICATURE)

Page 8 of 24 Results 141 - 160 of 469
73 1168 Enschedé en Zonen J Greshoff J 73 1168 Enschedé en Zonen J Greshoff J
73/1168 [Enschedé en Zonen, J.]. Greshoff, J. De Wieken van den Molen. Een Bundel Samenspraken over den Lach, de Deugd, den huwelijkschen Staat, de Vrijheid, de Beperking, de Baat, de Jongelingen, het Geld, de Critiek, en over het Nieuwe. Introd. J. van Nijlen. Haarlem, J. Enschedé en Zonen, 1927, 1st ed., 62,(2)p., printed in black and red in 150 copies, orig. clothbacked boards.

- Owner's entry on first free endpaper. Covers sl. soiled.

Wesselink, J. De Dwaze Sancho. Ibid., idem, 1932, 38,(2)p., 5 woodengr. ills. (4x full-p.) by A. VAN DER VOSSEN, printed in 215 copies (200), orig. giltlettered cl.

- Dedication on first free endpaper; trifle soiled (incl. covers).

Bloem, J.C. De Nederlaag. Ibid., idem, 1937, 1st ed., 41,(3)p., orig. giltlettered cl., sm. 8vo.

- Spine sl. discoloured.

AND 14 others, all published/ printed by J. ENSCHEDÉ EN ZONEN, i.a. M. NIJHOFF, De pen op papier. Gevolgd door een vertaling van Lafontaine's fabel De twee duiven (1927, 1st ed., printed in 150 copies, orig. clothbacked boards, 4to); J. GRESHOFF, Mirliton (1932, orig. gilt cl.); H.J. SCHEEPMAKER, Het gedenken (1945, 2nd ed., printed in 2000 numb. copies (25), orig. cl., sm. 8vo. One of 25 copies printed on Hollandsch velijn) and A. ROLAND HOLST, Ex Tenebris Mundi (1926, printed in 150 copies (125), orig. boards).

€ (70-90) 70
73 1169 Enschedé en Zonen J Die hystorie van die seven wijse mannen van romen Ed A J Botermans 73 1169 Enschedé en Zonen J Die hystorie van die seven wijse mannen van romen Ed A J Botermans
73/1169 [Enschedé en Zonen, J.]. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Ed. A.J. Botermans. Haarlem, Erven F. Bohn, 1898, no pagination, 2 ills., printed by J. ENSCHEDÉ EN ZONEN, orig. vellum paper wr.

- Sl. foxed. Wr. sl. foxed; foot of spine sl. dam. = Fine Enschedé reprint of the edition 1479.

Vondel, J. van den. Adam in ballingschap of Aller treurspeelen treurspel. Ibid., J. Enschedé en Zonen, 1910, 78,(1)p., printed in 250 numb. copies, orig. gilt hvellum, 4to.

- Trifle foxed. Covers w. a few scratches.

Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate de Vereenigde Nederlanden. Ibid., idem, 1778, (71)p., sl. later limp boards, folio.

- (Sl.) foxed/ waterstained; contents loosening. Covers soiled/ creased; backstrip worn away. Sold w.a.f.

= Facsimile printed on the occasion of the bicentennial of the Unie van Utrecht. Printed with the use of "die oude Letteren, welke Aelbert Hendricxz, in 1578 Ordinaris Drukker der Staaten 'sLands van Holland te Delft, gebruikt heeft, die toen voor de fraaiste in Nederland gehouden wierden, en waarvan de Matricen (op welke thans deeze Letteren gegooten zyn) in de Lettergietery van (...) Johannes Enschedé en Zoonen, als eerstelingen der uitgevonden Boekdrukkunst, nog bewaard worden." (colophon).

Feest-gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam (...) ter gelegenheid der viering van zijn honderdjarig bestaan. Ibid., idem, 1879, (2),4,(28),24p., contemp. wr.

- Bookplate on upper pastedown; trifle foxed; owner's entry on title-p. Wr. sl soiled; backstrip partly worn away.

= Facs. reprint of two publications: J. VAN HOUT, Corte onderrichtinge dienende tot het maecken vande reductieën vande jaer-custingen tot gereede penningen (Leyden, 1599) and J. DE WITT, Waerde van Lyf-Renten naer proportie van Los-Renten (The Hague, 1671).

AND 9 others, all published/ printed by J. ENSCHEDÉ EN ZONEN, i.a. EEN SEER GENOEGLYKE EN VERMAKELYKE HISTORIE VAN REYNAERT DE VOS. Met hare moralisatien, als ook argumenten voor de capittelen, seer playsant en lustig om te lesen (1895, 24 woodengr. ills., contemp. wr., sm. 8vo).

€ (60-80) 90
73 1170 Enschedé en Zonen J Marnix van St Aldegonde Ph van 73 1170 Enschedé en Zonen J Marnix van St Aldegonde Ph van
73/1170 [Enschedé en Zonen, J.]. Marnix van St. Aldegonde, Ph. van. Het Boeck der Psalmen, uit der hebreisscher sprake in nederduytschen dichte overgeset. Haarlem, J. Enschedé en Zonen, 1928, 378,(2)p., printed in red and black in 150 copies on Pannekoek, orig. hvellum, 4to.

- Bookplate on upper pastedown; trifle foxed/ browned. Sl. rubbed along extremities.

d'Orleans, C. Poesies. Ibid., idem, 1914, CCXXIV,(1)p., printed in 300 numb. copies, orig. vellum, 4to.

- Trifle soiled.

€ (60-80) 60
73 1171 Enschedé en Zonen J Sophocles 73 1171 Enschedé en Zonen J Sophocles
73/1171 [Enschedé en Zonen, J.]. Sophocles. Koning Oidipoes. Dutch trans. and ed. P.C. Boutens. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1929, 1st ed., 51,(3) lvs., Greek and Dutch text, printed in 150 copies (140), orig. gilt cl., t.e.g., folio.

- Bookplate on upper pastedown; endpapers sl. browned. Covers sl. soiled; top of spine sl. dam.

Deliciae. Over de schrijfkunst van Jan van den Velde. Ibid., idem/ Het Hof van Johannes, 1984, textbook (79,(1)p., ills.) by T. CROISET VAN UCHELEN and G. NOORDZIJ, and 12 copperengr. calligr. plates by G. NOORDZIJ, J.H. NIJHUIS and J. WINKEL after J. VAN DEN VELDE and G. GAUW, loose as issued in orig. wr., together in orig. slipcase, obl. 8vo.

- Sm. stain on slipcase.

Roland Holst, H. Vierentwintig sonnetten/ Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen/ Gebroken kleuren. N.pl., Henriëtte Roland Holst Stichting, 3 vols., 1954-1961, 28,(4); 29,(3); 24,(2)p., printed in 450/ 300 /300 numb. copies by Joh. Enschedé en Zonen, orig. marbled boards. - AND 13 others, all published/ printed by J. ENSCHEDÉ EN ZONEN, i.a. J. WESSELINK, De Dwaze Sancho (1932, 5 woodengr. ills. (4x full-p.) by A. VAN DER VOSSEN, printed in 215 copies (200), orig. giltlettered cl.); A. DEN DOOLDER, Lodewijk van Deyssel (1934, 8 photogr. ills., orig. boards, sm. 8vo); F. MIJNSSEN, Opstandig. Een spel voor den lezer (1931, printed in 110 copies (100), orig. boards, sm. 8vo) and R. LYND, The Silver Book of English Sonnets (1927, printed in 550 copies (500), orig. cl., sm. 4to).

€ (60-80) 60
73/1172 Enschedé en Zonen J Lot of 20 broadsides applications of types new year's wishes etc 73/1172 Enschedé en Zonen J Lot of 20 broadsides applications of types new year's wishes etc
73/1172 Enschedé en Zonen J Lot of 20 broadsides applications of types new year's wishes etc 73/1172 Enschedé en Zonen J Lot of 20 broadsides applications of types new year's wishes etc
73/1172 Enschedé en Zonen J Lot of 20 broadsides applications of types new year's wishes etc 73/1172 Enschedé en Zonen J Lot of 20 broadsides applications of types new year's wishes etc
73/1172 [Enschedé en Zonen, J.]. Lot of 20 broadsides, applications of types, new year's wishes etc., all printed and published by Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem, 1955-±1970, various sizes.
€ (50-70) 80
73 1173 Fabbri A Prévert J 73 1173 Fabbri A Prévert J
73 1173 Fabbri A Prévert J 73 1173 Fabbri A Prévert J
73/1173 [Fabbri, A.]. Prévert, J. A Parigi, un giorno. Milan, Francesca Edizioni, 1975, 6 orig. etchings by A. FABBRI, all signed and "39/75" in pencil, each w. accomp. fold. text leaf containing a poem, loose in orig. cl. drop back box, folio.

= With loosely inserted orig. drawing by A. FABBRI (watercolour on paper, 50x35 cm., signed lower left).

€ (150-250)
73 1174 Favre L Rimbaud A 73 1174 Favre L Rimbaud A
73 1174 Favre L Rimbaud A 73 1174 Favre L Rimbaud A
73/1174 [Favre, L.]. Rimbaud, A. Une Saison en Enfer. Paris/ The Hague, A.A.M. Stols, 1949, 65,(7)p., tinted lithogr. portrait and 10 full-p. col. lithogr. ills. by L. FAVRE, printed in 150 numb. copies (125), signed by the artist on colophon, loose as issued in orig. wr., folio.

- Some sl. foxing. Backstrip sl. yellowed.

= "Dit boek, typografisch en illustratief een schoonheid, de meest miskende en minst bekende uitgave uit de omvangrijke Stols-productie, heeft Stols er voorgoed van genezen nog ooit voor eigen rekening en risico een soortgelijke uitgave op stapel te zetten. De Rimbaud is het waardige en trotse sluitstuk van vijfentwintig jaar mooie boeken maken (...)" (Van Dijk p.262); Van Dijk 846; Monod 9759.

€ (120-150) 150
73 1175 Feil O a o 73 1175 Feil O a o
73 1175 Feil O a o 73 1175 Feil O a o
73/1175 Feil, O., a.o. Kleine Welt. Ein Blockbuch in Linolschnitten. N.pl. (Salzburg), St. Georgspresse, 1971, (30)p., col. full-p. ills., printed in 100 numb. copies, orig. hcl., sm 8vo.

- Owner's entry on first free endpaper.

Premstaller, V. Der Sieg. Ibid., idem, 1980, (29) p., col. full-p. ills., printed in 60 numb. and signed copies, orig. cordbound wr., sm. 8vo (fine). - AND 3 others: i.a. W. HAUFF, Die Raramane (Munich, 1983, 6 woodcut ills. by ANTON WÜRTH, orig. cl.) and C. PREMSTALLER, Die Mohnrote Schale (n.pl. (Salzburg), 1973, printed in 180 numb. and signed copies, orig. cordbound wr., sm. 8vo).

€ (30-50) 30
73 1176 Ferron L 73 1176 Ferron L
73/1176 Ferron, L. Vijf Karelische liederen. Bedum, Exponent, 1984, (12)p., 2 col. lithogr. signed plates by K. BIERMAN, printed in 75 numb. copies (10?), signed by the author, orig. giltlettered cl., 4to.

- Owner's entry and vague stamp on upper pastedown. Otherwise fine.

= Copy of the DELUXE edition, bound in cloth, but Arabian instead of Roman numbered.

Idem. "Hoe de dood te ontlopen". Megen, Literafiele Uitgeverij Perifeer, 1990, (15)p., printed in 30 numb. copies (25), orig. wr. Idem. Les belles bourgeoises/ De kedive mijmert aan de oevers van de Nijl/ Vier geografische peilingen naar Orplid. Wijhe, H.B.S. Elferink, 1985, 3 vols., (4),8,(3); (4),3,(4); (4),4,(5)p., printed in 50 numb. copies, orig. unif. wr., narrow 4to. - AND 1 other by the same.

€ (50-70) 60
73 1177 Folemprise Greshoff J 73 1177 Folemprise Greshoff J
73 1177 Folemprise Greshoff J 73 1177 Folemprise Greshoff J
73/1177 [Folemprise]. Greshoff, J. Gedichten 1907-1934. The Hague, L.J.C. Boucher, 1934, XXIII,(1),264,(8)p., woodcut frontisp. by J. BUCKLAND WRIGHT, printed at The Halcyon Press in 640 copies (15), bound in contemp. giltlettered black morocco w. raised bands, 'signed' "Folemprise" on lower turn-in of frontcover, t.e.g., marbled slipcase.

= One of 15 roman numb. copies printed on Ciconia paper, signed by the author on the colophon and with a copy SIGNED in pencil of the woodcut loosely inserted (browned along margins). Reid A15a; Van Dijk 323. Folemprise 2. SEE ILLUSTRATION PLATE XXVIII.

€ (300-400) 300
73 1178 Fryling R Lin Tsin Sen 73 1178 Fryling R Lin Tsin Sen
73/1178 [Fryling, R.]. Lin Tsin Sen. De liefdespijl. Dutch transl. Th. van Berkel. Amst./ Antw., Wereldbibliotheek-Vereeniging, 1948, 36,(3)p., 4 col. plates and orig. wr. by RONALD FRYLING.

- Wr. sl. foxed and yellowed along margins.

= WITH THE ORIGINAL WATERCOLOUR DRAWINGS of the 4 plates and the frontwrapper loosely inserted.

€ (80-100) 90
73 1179 Gehenna Press Conrad's Manifesto Preface to a Career The History of the Preface to The Nigger of the Narcissus Ed D R Smith 73 1179 Gehenna Press Conrad's Manifesto Preface to a Career The History of the Preface to The Nigger of the Narcissus Ed D R Smith
73/1179 [Gehenna Press]. Conrad's Manifesto Preface to a Career. The History of the Preface to The Nigger of the "Narcissus". Ed. D.R. Smith. Philadelphia, Gehenna Press, 1966, 78,(3)p., woodcut portrait by L. BASKIN, 15 facs. plates, printed in 1200 copies (1100), orig. marbled boards, 4to.

- Boards sl. chafed. = The Gehanna Press 49.

The Gehanna Press. The Work of Fifty Years. Ed. C. Franklin, H. Baskin and L. Baskin. Dallas, The Bridwell Library, 1992, (2),238,(1)p., num. ills., orig. wr., 4to.

= Containing a bibliography of all the works published by the Gehanna Press.

ADDED: BOOKS BEAUTIFUL (Herrin, 1938, num. col. woodcut ills., printed in a lim. ed., signed by V. and H.W. TROVILLION, orig. col. dec. boards, 12mo).

€ (70-90) 100
73/1180 Gelder D van De Scheppingsdagen Tekst van de nieuwe vertaling verlucht met 17 houtgravures 73/1180 Gelder D van De Scheppingsdagen Tekst van de nieuwe vertaling verlucht met 17 houtgravures
73/1180 [Gelder, D. van]. De Scheppingsdagen. Tekst van de nieuwe vertaling verlucht met 17 houtgravures. The Hague, L.J.C. Boucher, 1950, (25)p., 15 woodengraved ills. by D. VAN GELDER, all monogrammed in the block, orig. wr. w. dustwr. (w. 1 repeated ill.), 4to.

- Fine copy. = Folemprise 17.

€ (30-50) 30
73 1181 Gilliams M 73 1181 Gilliams M
73 1181 Gilliams M 73 1181 Gilliams M
73/1181 Gilliams, M. Een profiel in paradoxen. N.pl., Taal & Teken, 1980, 3 parts in 1 vol., (4); (4); (28)p., 3 lithogr. portraits by P. CITROEN, all signed in pencil, printed in 200 numb. copies (175), signed by M. GILLIAMS, P. CITROEN and WIM WANDEL, loose as issued in orig. cl. portfolio, folio.
€ (70-90) 80
73 1182 Goethe J W von 73 1182 Goethe J W von
73 1182 Goethe J W von 73 1182 Goethe J W von
73/1182 Goethe, J.W. von. Italienische Reise. Mit den Zeichnungen Goethes, seiner Freunde und Kunstgenossen. Leipsic, Insel, 1925, 3 parts in 1 vol., (8),343,(4)p., 173 ills. on 126 (3x col.) plates i.a. by J.W. VON GOETHE, W. TISCHBEIN, J.G. SCHÜTZ and C. KNIEP, orig. richly gilt red hmor. by E.R. WEISS, folio.

- Sm. bookplate on upper pastedown; sl. foxed. Trifle rubbed at spine-ends and corners.

= Sarkowski 591A.

€ (40-60) 80
73 1183 Gomez H 73 1183 Gomez H
73/1183 Gomez, H. Viva Octubre. Dessins sur la revolution espagnole. Brussels, E.P.I., Association sans but lucratif, n.d. (1935), (6) textp., 1 colophon leaf, 20 large woodcuts by HELIOS GOMEZ, orig. cordbound wr., 4to.

- Bookplate (of L.P.J. Braat) on verso frontwr. Wr. sl. frayed; backstrip split.

= Remarkable woodcuts of the Spanish revolution.

ADDED: Belforte, F. La guerra civile in Spagna. La disintegrazione dello stato. N.pl., Instituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1938, 214,(10)p., plates, orig. wr.

€ (100-150) 160
73 1184 Gooden S Moore G 73 1184 Gooden S Moore G
73 1184 Gooden S Moore G 73 1184 Gooden S Moore G
73/1184 [Gooden, S.]. Moore, G. The Brook Kerith. A Syrian Story. London, W. Heinemann, 1929, (6),362p., 12 (incl. 9 full-p.) copperengravings by S. GOODEN, printed in 375 numb. copies, SIGNED by the author and the artist on colophon, orig. vellum, orig. slipcase, 4to.

- Board slipcase defective.

€ (60-80) 60
73 1185 Goor T van de 73 1185 Goor T van de
73/1185 Goor, T. van de. Het Reinaartje. Eindhoven, Grafisch Atelier Daglicht, 2005, introduction leaf by P. EVERAERS, 10 etchings (incl. title) signed "Theo van de Goor 2005" and "19/50" in pencil, printed in 50 numb. copies, orig. giltlettered cl. in matching slipcase, 4to (fine).
€ (150-250) 150
73 1186 Gorey E 73 1186 Gorey E
73 1186 Gorey E 73 1186 Gorey E
73/1186 Gorey, E. The Vinegar Works. Seven Volumes of Moral Instruction. Zurich, Diogenes, 1972, 7 vols., ills. and orig. unif. pict. boards and board slipcase by EDWARD GOREY, sq. 8vo. - AND an artist book by A. FRASCONI.
€ (50-70) 110
73 1187 Gorter H 73 1187 Gorter H
73/1187 Gorter, H. Mei. Een gedicht. Utr., Stichting De Roos, 1950, 147,(3)p., woodengr. ills. by D. VAN GELDER, title, initials and typogr. S.H. DE ROOS, printed in 175 numb. copies, orig. gilt hvellum, t.e.g., in board slipcase, large 8vo. Luyken, J. Duytse lier. Arnhem, Palladium, 1921, 121,(1)p., printed in black and red in 200 numb. copies, typography by J. VAN KRIMPEN, contemp. gilt hmor., orig. wr. pres., t.e.g., 4to.

- Bookplate on upper pastedown. Joints sl. subbed.

Donne, J. Sermon of Valediction at his going into Germany, preached at Lincoln's Inn, April 18, 1619. London, The Nonesuch Press, 1932, 80,(1)p., printed in 750 numb. copies, orig. blindst. boards, 4to.

- Foxed (partly heavily); upper corner waterst. throughout.

€ (70-90)