2726 - 3272     OLD AND RARE BOOKS

Page 25 of 28 Results 481 - 500 of 547
70 3206 Popular literature Beverwijck J van 70 3206 Popular literature Beverwijck J van
70 3206 Popular literature Beverwijck J van 70 3206 Popular literature Beverwijck J van
70/3206 [Popular literature]. Beverwijck, J. van. Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. Dordrecht, J. Gorissz., 1639, (16),679,(1)p., full-p. portr. of Anna Maria van Schurman and 17 ills. (1 full-p.), contemp. overlapping vellum, sm. 8vo.

- Fold. frontisp. w. closed tear, creased and partly strengthened on verso; title-p. two sm. tears in margins and sl. soiled; portrait sl. cut short (almost entirely eliminating the name of the poet C. Boeij below the 4 lines of poetry); occas. sl. (finger)soiled; occas. trifle waterstained.

= Contemp. owner's entry "Maria [...] Bijs" on verso title-p. (name not traced). The very rare first edition by this feminist avant la lettre (Meertens, Letterkundig leven in Zeeland, p.273). Scheepers I, 442; Waller 251 and Muller 471 only the second edition of 1643. Baumann in his biography on this Dutch physician: "We zouden zeggen een hyper-feministisch pleidooi". Strongly against the generally acknowledged anti-feminist ideas of contemp. calvinist Dutch leaders. SEE ILLUSTRATION PLATE CL.

€ (400-600)
70 3207 Popular literature Bulwer Lytton E L 70 3207 Popular literature Bulwer Lytton E L
70/3207 [Popular literature]. Bulwer(-Lytton), E.L. Clarence Linden of de verstooten zoon. Haarlem, Wed. A. Loosjes, 1834, 3 vols., VI,(2),286; (2),299; 299p., 3 engr. titles, contemp. unif. gilt hcalf w. red mor. letterpiece.

- All vols. owner's entry on title. = Scheepers II, 478.

€ (50-70) 60
70 3208 Popular literature Esveldt S van 70 3208 Popular literature Esveldt S van
70/3208 [Popular literature]. (Esveldt, S. van). Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde Voorvallen, die geschiet zyn in verscheide Harde Winters, inzonderheid van den Jaare 1709. en 1740. Amst., A. van Huyssteen and S. van Esveldt, n.d. (1741), (6),100,(2)p., fold. engr. plate, contemp. vellum, sm. 8vo. - BOUND WITH: Idem. Een historiesche beschryving van duure tyden, hongersnoden, en watervloeden (...). Inzonderheid in de bedroefde Zomer van den Jaare 1709 en 't geheele Jaar 1740, als meede in 't begin van 't jaar 1741. Zynde een vervolg van een historiesch verhaal, Van veele en nooit meer gehoorde voorvallen, die geschied zyn in verscheide harde winters. Ibid., iidem, 1741, 2 parts (incl. the "Aanhangsel") 319,(1); 134,(1)p., 1 fold. etched bird's eye view and 1 fold. plate.

- Fold. plate in first part doubled; first 2 parts w. occas. contemp. annots. in blank margin (all dates); fold. bird's eye view in 2nd part torn along one fold; first blank loose. Fine copy.

= First two parts warranted by Van Esveldt. Very rare. Waller 1740 (the first part only and incomplete). SEE ILLUSTRATON PLATE CL.

€ (300-500) 300
70/3209 [Popular literature]. Focquenbroch, W.G. van. Alle de werken. Ed. A. Bógaert. Amst., Wed. G. de Groot and A. van Dam, 1723, 2nd ed., 2 parts in 1 vol., (14),518,(2); 460,(3)p., engr. frontisp., contemp. vellum, sm. 8vo.

- Partly waterstained (worse in first part); later owner's entry on upper pastedown; engr. title loosening. Vellum stained/ darkened.

= Waller 548.

€ (70-90) 80
70 3210 Popular literature Heemskerk J van 70 3210 Popular literature Heemskerk J van
70/3210 [Popular literature]. Heemskerk, J. van. Batavische Arcadia, Waer in: Onder 't Loof-werck van Liefkooserye gehandelt werdt, Van den oorspronck van 't Oudt Batavien, Vryheydt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinders van verborgen Schatten (...). Amst., A. Wor and Erve G. onder de Linden, 1729, (24),679,(80)p., engr. frontisp., title-vignette, armorial plate and 5 double-p. plates (incl. a bird's eye plan of Batavia), late 18th cent. giltlettered hcalf, sm. 8vo.

- A few textpages cut sl. short in blank outer margin. Lower joint split; spine-ends chipped/ dam.

= Mateboer 89; Buisman 773; Muller 29 (erroneously 6 plates); De Vries 18; Feith 2 (plan) and 189 (ed. 1756, erroneously stating that the plan of Batavia first occurs in that edition); cf Waller 687ff (other eds.). The "prototype" of all Dutch arcadian novels, interspersed with many interesting articles on witchcraft, magic, Dutch history, East Indies, Dutch folklore etc.

AND a mediocre/ poor copy of J. VAN DEN VONDEL, Palamedes/ Hekeldichten (Amersf., 1707, 2 parts in 1 vol., engr. frontisp and 11 (fold.) plates/ portr., contemp. calf. Waterstained/ occas. sl. frayed; top of spine dam.).

€ (70-90) 70
70 3211 Popular literature Herodotus 70 3211 Popular literature Herodotus
70/3211 [Popular literature]. Herodotus. Negen Boeken der Historien, Gezegt de Musen. Vervattende onder ander, de Lydische, Grieksche, Persiaensche, Egiptische, en Medische Historien (...). Dutch transl. O. Dapper. Amst., H. Sweerts, 1665, (42),689,(23)p., engr. frontisp., modern hmor. w. giltlettered letterpiece, sm. 4to.

- Sl. thumbed and partly waterstained in blank margins; frontisp. soiled and cut short, sl. affecting the address.

= Geerebaert XLIII,2; Scheepers II, 324; De Vries 366. The first Dutch translation.

€ (50-70) 50
70/3212 Popular literature Patente de Gourmand 70/3212 Popular literature Patente de Gourmand
70/3212 [Popular literature]. Patente de Gourmand. Fold. leaf, letterpress text recto and verso, woodcut ill., printed in Lille, ±1810, 8vo.

- Sl. foxed in margins.

= Satyrical imprint, signed "Fait et donné, le jour du mardi Gras (..) signé Guillot le Ventru, Président, Jacques l'Affamé et Jérome L'Avaletout". A satire on gourmands or glutony in general.

AND 8 other similar "Patentes", incl. 1 duplicate, i.a. Patente de curieux, Patente de curieuse, Patente de Bavarde, Patente d'Ivrogne, Patente de paresseux, Patente de Cocu.

€ (70-90) 170
70 3213 Popular literature Piero pseud of P C van der Mersch 70 3213 Popular literature Piero pseud of P C van der Mersch
70 3213 Popular literature Piero pseud of P C van der Mersch 70 3213 Popular literature Piero pseud of P C van der Mersch
70/3213 [Popular literature]. Piero (pseud. of P.C. van der Mersch). Negenthien Refereynen int Sot / Gheprononcieert om Prijs / na de beroepinghe van alle de vrye Cameren in Leyden, den 8. October, Anno 1613. Leyden, J.J. Paets, 1614, (56)p., woodcut printer's vignette, 2 woodcut ills., 19th cent. marbled boards.

- With a few unobstrusive waterstains in lower blank margin.

= "De narrencultuur en het motief van de omgekeerde wereld lijken na 1600 helemaal te gaan verdwijnen. Het vermaak lijkt een nieuwe richting op te gaan: moraliserender, nog steeds normerend, maar niet meer door de bestaande fouten in extreme mate te tonen. Deze verandering is goed te zien wanneer men de volgende wedstrijd bekijkt die door Piero werd belegd. Die vond plaats in 1613, wederom in Leiden en wederom met Piero als organisator. Er bleef dus veel hetzelfde in vergelijking met 1596. Tegelijkertijd was er een wereld van verschil. (...) De opdracht die Piero uiteindelijk geeft, betreft het schrijven van een referein met vier strofen van dertien regels, met als refereinregel Voor al te wijs en valt gheen prijs, als sot gheacht, voor wie al te wijs wil zijn, is er maar een beloning: voor gek worden versleten. Deze stok nodigt natuurlijk uit tot bespiegelingen over waanwijsheid. In totaal hebben achttien kamers, rederijkerszotten en particulieren een bijdrage geschreven. Deze zijn, samen met een referein van Piero's hand, gebundeld onder de titel Negenthien refereynen int sot, gheprononcieert om prijs, de bundel verscheen in 1614 in Leiden". (see the article by J. van Koppenol, Piero de zot van Leiden p.234-243, published in Literatuur. Year 18 (2001)). Extremely rare.

€ (300-500) 650
70 3214 Popular literature Sweerts H 70 3214 Popular literature Sweerts H
70/3214 [Popular literature]. (Sweerts, H.). Koddige en Ernstige Opschriften, op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden en andere Taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Amst., J. Jeroense/ J. Jeroensz [= H. Sweerts], 1690/ 1683/ 1691/ 1690, 4 parts in 2 vols., (6),230([ 248]; (6),248; (4),162 [of ?]p., 3 diff. engr. frontisp., 12 plates and 2 circular ills., sl. later gilt hcalf w. white mor. letterpiece, sm. 8vo.

- Occas. fingersoiled; second part partly waterstained; frontisp. of second part lacks part of lower corner; final two leaves in fourth part bound at front. Upper joint splitting.

= Waller 1622 (first part dated 1684; 12 plates); Scheepers II, 900 (ed. 1682-1690; 13 plates); cf. Muller 445 and De Vries 313 (other eds.). "Geen boek getuigt meer dan dit van de voorliefde onzer vaderen voor vieze grappen, waarbij "struiven" en "veesten" de hoofdrollen vervullen" (Muller).

€ (100-150) 100
70 3215 Popular literature Tysens G 70 3215 Popular literature Tysens G
70/3215 [Popular literature]. Tysens, G. Apollo's Marsdrager, veylende Alderhande Scherpzinnige en Vermakelyke Snel, Punt, Schimp, en Mengeldigten: En daar onder De Wetten van het Verkeerspel, de Lof van de Rhynsche Wyn, een t'Samenspraak over de Tabak, &c./ (...) en daar onder De Stoel-storm der Zonnisten, op Groote Vasten-Avonds-Dag. (Op Parnas, Valerius Maximus and Junius Juvenalis) [part I]/ Op Parnas, Valerius Martialis and D. Junius Juvenalis [part II]/ Amst., H. Bosch (part III), n.d./ 1731/ 1728, 40th [part II] ed., 3 parts in 1 vol., 164,(16); (10),192,(8); (14),172p., 2 (of 3) ident. engr. frontisp., 23 (almost) half-p. engrs. by i.a. J. GOEREE, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Lacks title-p. and engr. frontisp. to the first part; occas. waterstained and occas. soiled/ sl. stained. Frontcover sl. dam/ worn at upper outer corner and along fore-edge; covers duststained.

= Waller 1707; cf. Scheepers I, 268 and Scheurleer p.199; Arents 658-A.

€ (200-300) 200
70/3216 Processionale juxta usum Fratrum B.V. Mariae de Monte Carmelo. Antw., Ex Typographia Plantiniana, 1711, XII,107[=207],(1)p., engr. printer's vignette, num. woodcut initials, scores, printed in black and red, later hcalf.

- One leaf w. annots. Binding worn along extremities.

AND 1 other.

€ (50-70)
70 3217 Pypers P 70 3217 Pypers P
70/3217 Pypers, P. Eemlandsche Tempe, of Clio op Puntenburgh; Landgedicht. Amst., P.J. Uylenbroek, 1803, 2 vols., (5),4,(3),X-XI,(1),120,11,(1); (2),121-224,7,(1)p., 2 ident. stipple-engr. title-vignettes, 2 stipple-engr. portraits of the author and his wife, portrait of Madame de Neufville, 16 diff. fold. engr. views, 2 plates, later not unif. gilt hcalf/ hvellum.

- Several fold. plates w. (closed) tears (partly on folds); plates occas. fingersoiled; second vol. waterstained (mostly in margins, but also affecting plates); view of Amersfoort from the Bergkant sl. cut short (affecting caption),

= Bodel Nijenhuis 2510; Van Veen, De Soeticheydt des Buyten-levens (..) p.111-113. Rare.

€ (300-500) 450
70/3218 Repertorium ofte generaal register over de vyf Deelen van het Groot-Placaat-boeck. The Hague, I. and J. Scheltus, 1726, 2 parts in 1 vol., no pagination, contemp. vellum, sm. 8vo (rare).
€ (100-150) 100
70/3219 [Rotterdam]. Alkemade, K. van. Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog (...). Rott., P. Losel, 1756, 2nd ed., (34),387 p., engr. frontisp., fold. plan of Rotterdam, contemp. hcalf w. mor. letterpiece.

- Owner's entry on first free endpaper; occas. sl. duststained in margins; some offsetting from turn-ins on free endpapers. Sl. rubbed along extremities; front corners showing.

= During the Hoeksche en Kabeljauwse Twisten Rotterdam was for some time ruled by Frans van Brederode. The book is mainly on fights with surrounding cities such as Gouda, Hillegersberg, Schoonhoven, Delft. The last 25p. consist of the "Comedie van 't beroerde Schiedam". Van Balen-Chavannes 4. Rare.

€ (50-70) 50
70 3220 Rotterdam Lois S = J Lois 70 3220 Rotterdam Lois S = J Lois
70 3220 Rotterdam Lois S = J Lois 70 3220 Rotterdam Lois S = J Lois
70/3220 [Rotterdam]. Lois, S. (= J. Lois). Cronycke ofte korte waere beschryvinge der stad Rotterdam (...), En beginnende van den Jaere 1270 tot den Jaere 1671: verrykt met de voornaemste Hantvesten en Previlegien (...). The Hague/ Delft, O. and P. van Thol/ C. van Graauwenhaan, 1746, 1st ed., IV,387,(1)p., later hvellum, sm. 4to.

- Num. sl. later annots. in pen and pencil. Without the "Lofkrans".

= Nijhoff/ Van Hattum 193; Bodel Nijenhuis 1181.

ADDED: Smetius, J. Antiquitates neomagenses. Sive Notitia Rarissimarum Rerum Antiquarum, quas in veteri Batavorum Oppido studiose comparavit. Nijm., R. Smetius, 1678, (6),283,(1)p., engr. frontisp., 2 fold. plates and 2 full-p. plates, textills., modern gilt hleather, sm. 4to.

- Partly browned/ yellowed and foxed; engr. title cut sl. short.

= Nijhoff/ Van Hattum 284, note; Gouda Quint p.416.

€ (80-100) 80
70 3221 Rotterdam Lois S = J Lois 70 3221 Rotterdam Lois S = J Lois
70/3221 [Rotterdam]. Lois, S. (= J. Lois). Cronycke ofte korte waere beschryvinge der stad Rotterdam (...), En beginnende van den Jaere 1270 tot den Jaere 1671: verrykt met de voornaemste Hantvesten en Previlegien (...). The Hague/ Delft, O. and P. van Thol/ C. van Graauwenhaan, 1746, 1st ed., IV,387p., contemp. vellum, sm. 4to.

- Occas. foxed/ browned; sm. marginal tear in a few lvs.

= Nijhoff/ Van Hattum 193; Bodel Nijenhuis 1181. Without the "Lofkrans".

€ (60-80) 90
70 3222 Rousseau J J 70 3222 Rousseau J J
70/3222 Rousseau, J.J. Émile, ou de l'éducation. Amst., J. Néaulme (= Lyon, Bruyset), 1762, 4 vols., 5 engr. plates after C. EISEN by J. DE LONGUEIL, L. LE GRAND and J.-J. PASQUIER, contemp. unif. gilt calf, richly gilt spines w. two red mor. letterpieces, 8vo.

- Lacks (?) leaf Oo6 in the first vol. (cf. McEachern II, p. 97). Sl. duststained in margins; all vols. w. library stamp on htitle; vol. 2 w. contemp. owner's entry on verso last page. Bindings worn along extremities; outer corners showing.

= McEachern II, no.24 (first Lyon edition); Dufour 188. "In 1762 the condemnation of Émile by the Paris Parlement forced him to flee from France and settle in Neuchâtel under the protection of the king of Prussia. (...) the work is not just a manual of education, but, as Rousseau himself points out, a philosophical treatise on the goodness of human nature. It is less concerned with laying down the practical details of a specific pedagogic method than with describing the fundamental principles which underlie the whole of man's development from infancy to maturity. Rousseau's ultimate object is to teach the art of living, for man's first duty, he says, is to be human." (Encycl. of Philosophy VII, p.221).

€ (70-90) 110
70 3223 Rousseau J J 70 3223 Rousseau J J
70/3223 Rousseau, J.J. Émile, ou l'éducation. Geneva, n.publ., 1792, 4 vols., 5 engr. plates, contemp. unif. hcalf.

- Spines sl. dried and rubbed.

= McEachern 48. "In 1762 the condemnation of Émile by the Paris Parlement forced him to flee from France and settle in Neuchâtel under the protection of the king of Prussia. (...) the work is not just a manual of education, but, as Rousseau himself points out, a philosophical treatise on the goodness of human nature. It is less concerned with laying down the practical details of a specific pedagogic method than with describing the fundamental principles which underlie the whole of man's development from infancy to maturity. Rousseau's ultimate object is to teach the art of living, for man's first duty, he says, is to be human." (Encycl. of Philosophy VII, p.219ff).

€ (50-70)
70 3224 Russia Kantemir A 70 3224 Russia Kantemir A
70/3224 [Russia]. Kantemir, A. Satyres. Traduites du Russe en François. London, J. Nourse, 1750, (16),CXLII,245p., contemp. calf w. richly gilt spine, sm. 8vo.

- Owner's entry on first free endpaper. Upper joint starting at top of spine; binding sl. rubbed/ worn along extremities.

= Brunet 15924. Antioch Kantemir (1708-1744) has been called "the father of Russian poetry".

€ (150-250) 150
70/3225 [Russia]. Manstein, C.H. von. Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie (...). Vol.1. Lyon, J.-M. Bruyset, 1772, 1 vol. (of 2), 7 fold. engr. maps, contemp. (sl. worn) calf. - ADDED: Scoresby, W. An Account of the Arctic Regions, with a History and Description of the Northern Whale-Fishery. Vol.1. Edinb., A. Constable, 1820, 1 vol. (of 2), XX,551,(1),82p., 1 fold. engr. frontisp., contemp. (sl. rubbed) gilt hcalf.

- Sold as a collection of prints, not subject to return.

€ (50-70) 90