2726 - 3272     OLD AND RARE BOOKS

Page 19 of 28 Results 361 - 380 of 547
70 3086 Kircher A 70 3086 Kircher A
70/3086 Kircher, A. Sphinx Mystagoga, Sive Diatribe Hieroglyphica, Qua Mumiae, ex Memphiticis Pyramidum adytis erutae (...). Amst., Janssonius-Waesberge, 1676, (16),72,(6)p., 5 (double-p./ fold.) engr. plates, num. engr./ woodcut textills., contemp. vellum, folio.

- Yellowed/ browned and partly foxed; partly dampstained in upper margin. Backstrip formerly partly loose, but reattached; new endpapers; vellum stained.

= Rare early, but misguided attempt at decyphering hieroglyphs and understanding Egyptian culture. Dünnhaupt III, p.2347; Graesse IV, p.22; De Backer/ Sommervogel IV, 1069; Caillet 5793. SEE ILLUSTRATION PLATE CXLII.

€ (1.000-1.500) 1300
70 3087 Koolhaas W 70 3087 Koolhaas W
70 3087 Koolhaas W 70 3087 Koolhaas W
70/3087 Koolhaas, W. Jacobs worsteling met God en der selver saalige uitkomst en gevolg. Neevens Jacobs optogt van Sichem naa Beth-El, ter betaaling syner belovte. Amst., P. van Beusekom, 1768, (12),337,(6)p., contemp. vellum, sm. 4to.

- Contemp. owner's entry on first free endpaper; sl. fingersoiled. Binding sl. soiled w. a few sm. stains.

Idem. Het Geloov en Hoope van den Vroomen en Lydsaamen Job. Vertoond en Verklaard in drie Leerreedenen Over Job. Ibid., P. Schouten, 1772, (12),354,6p., contemp. vellum, sm. 4to.

- Contemp. owner's entry on first free endpaper; upper hinge weak; sl. (finger)soiled, mostly in margins. Binding sl. soiled, mostly at spine.

€ (80-100) 90
70/3088 [Koran]. Mahomets Alkoran, Door de Hr. Du Ryer uit d'Arabische in de Fransche Taal gestelt; Benevens een tweevoudige Beschryving van Mahomets Leven; En een verhaal van des zelfs Reis ten Hemel, Gelijk ook zyn Samenspraak met de Jood Abdias. Dutch transl. J.H. Glasemaker. Amst., T. ten Hoorn, 1696, 2nd ed., (12),547p., engr. title-p. by J. LAMSVELT, 6 engr. plates by C. LUYKEN, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Upper hinge broken; lacks upper endpaper; contents loosening. Vellum sl. stained.

= With contemp. (3)p. manuscript index at the end. Thyssen-Schoute 30; Keyser, Glazemaker 56; Van Eeghen/ Van der Kellen 286; Hannema/ Klaversma 1048.

€ (80-100) 130
70 3089 La Court P de 70 3089 La Court P de
70/3089 (La Court, P. de). Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland. Leyden/ Rott., Hakkens, 1669, 1st ed., (44),523,(1)p., engr. title, contemp. overlapping vellum, sm. 4to.

- Annotation in outer margin title torn off, just touching the image; some lvs. waterstained in inner half of page and outer margin. Vellum soiled.

= Wildenberg 1111; Knuttel, Verboden boeken 4; Geyl 7; Schumpeter p.368. Revised and enlarged edition of the "Interest van Holland".

€ (100-150) 130
70 3090 La Fontaine J de 70 3090 La Fontaine J de
70/3090 La Fontaine, J. de. Fables. Paris, Bossange, Masson and Besson, An IV (1796), 4 vols., 276 engr. plates by SIMON and COINY, contemp. unif. gilt hcalf w. 2 mor. letterpieces.

- All vols. w. owner's entry on recto first free endpaper; last part vol. 4 waterstained in lower margin.

= Not in Bodemann; Cohen/ de Ricci p.553f; Sander 1071.

€ (300-500) 300
70 3091 LaCroix A P de 70 3091 LaCroix A P de
70 3091 LaCroix A P de 70 3091 LaCroix A P de
70 3091 LaCroix A P de 70 3091 LaCroix A P de
70/3091 LaCroix, A.P. de. Algemeene Weereld-beschryving (...). Dutch transl. S. de Vries after the German transl. of H. Dicelius. Vol. 1. Amst., F. Halma, 1705, 1 vol. (of 3), 2 parts, (36),120; 436,(79)p., engr. frontisp., 13 double-p. maps, 9 (of 10) double-p. views, 4 single-p. plates, contemp. calf, sm. 4to.

- Lacks the view of the Amsterdam City Hall; the celestial chart trifle cut short at left and right; frontisp., title-p. and a few following lvs. partly (vaguely) waterstained; the map of Holland and Utrecht, the general view of Amsterdam and the surrounding textlvs. w. (small) brown stain in centre. Binding lacks backstrip.

= Contains a double-hemisphere worldmap and celestial chart, 4 nice plates showing i.a. globes, fine views of Madrid, Amsterdam, Antwerp, Rome, Prague, Vienna and Cologne and maps of i.a. Spain, (parts of) the Netherlands (3 maps), Italy, Sicily and Germany. With extra lvs. bound in between p.334 and 335 (1 leaf) and at the end, containing sl. later (±1745) manuscript genealogical tables in pen and ink, i.a. "Chronologische Lijst van d opvolgende Keijseren tot heden toe soo in duijtslant, oostenrijck, bijeren," and "Vervolgh der Graven van Vlaenderen siet fol:io 98", completing (or aiming to complete) the lists in the printed text on the pages referred to.

€ (200-300) 650
70 3092 Las Casas B de 70 3092 Las Casas B de
70 3092 Las Casas B de 70 3092 Las Casas B de
70 3092 Las Casas B de 70 3092 Las Casas B de
70 3092 Las Casas B de 70 3092 Las Casas B de
70/3092 (Las Casas, B. de). Den Vermeerderden Spieghel der spaensche tierannije - geschiet in Westindien waerin te sien is de onmenschelijcke wreede feijten der Spanjaerden met samen de beschrijvinge der selver lant en volcken aert en nature. Amst., G.J. Saeghman, 1664, 80p., etched title and 18 half-p. ills., contemp. mottled calf, gilt spine w. mor. letterpiece, sm. 4to. - BOUND WITH: De Groote Spaensche Tiranye of het Cleine Martelaers-Boeck, Waer in te sien zijn De Barbare onmenschelijke wreetheden, der Spanjaerden, gedaen in Nederlant: Onder de regeringhe van Keyser Karel de V. Philippus de II. en Philippus de III. Koningen van Spanjen. Als Meede: Een Cort-verhael van de grouwelijcke Moorderyen, ghedaen in Vrankrijck, Yerlandt, Piemont, Savoyen en Poolen. Ibid., idem, 1667, (8),152p., etched title, full-p. ill. on verso, and 24 half-p. ills.

- Rubbed spot in ill. on p.4 of the first work; trifle foxed (sl. more at the beginning); 2 erroneously printed ills. pasted over w. the correct ill. (p.29 and 31); owner's entry on first blank. Worn along extremities, upper joint splitting but strong; top of spine sl. dam.

= Sabin 11264. SEE ILLUSTRATION PLATE CXLII.

€ (800-1.000) 2100
70/3093 [Law]. Bort, P. Alle de wercken (...). Begrepen in seven tractaten, in welke rechtmatig verhandelt werden I. Het Hollandts Leen-recht en Notable Poincten, II. Proceduyren in Crimineele Saecken te houden, III. Van 't Apel omtrent het Crimineele, IV. De Domeynen van Hollandt, V. De Hooge en Ambagts-Heerlijkheden, VI. Complaincte, ende VII. d'Arresten. Ed. I. Le Long. Leyden, J.A. Langerak, 1731/ 1730, 3rd ed., 2 parts in 1 vol., (70),370; (2),541,(1 blank),(46 index)p., engr. portrait of the author, contemp. calf w. gilt spine w. mor. letterpiece, gilt boardedges, col. edges, folio. - BOUND WITH: Idem. De nagelate Werken (...). Vervattende allerhande Observatien, Advysen in zaken van Consideratie, Algemeene Gronden en Regulen van Rechten, Generale Politique Maximen, &c. Utr., H. Besseling, 1745, (14),325,(1)p.

- Portrait trifle foxed and w. sm. tear in corner; partly yellowed; occas. sm. waterstain in upper margin; bookplate on upper pastedown and owner's entry on first blank. Foot of spine sl. dam. and upper outer corner dam.

= Dekkers p.22, 4.

€ (50-70)
70 3094 Law Bynkershoek C van 70 3094 Law Bynkershoek C van
70/3094 [Law]. Bynkershoek, C. van. Opuscula varii argumenti. Leyden, S. Luchtmans and Sons, 1752, 3rd ed., (16),408,(28)p., contemp. gilt hcalf. - BOUND WITH: Idem. Curae Secundae de jure occidendi et exponendi liberos apud veteres Romanos. Ibid., J. à Kerckhem, 1749, (8),99p.

- Backstrip reading "Tom. III", being the third volume of a complete works edition (not present). Contents trifle foxed. Binding sl. worn along extremities; upper joint split at top.

€ (50-70)
70 3095 Law Grotius H 70 3095 Law Grotius H
70/3095 [Law]. Grotius, H. De iure belli ac pacis libri tres. Amst., J. Blaeu, 1663, (16),618,(53)p., contemp. overlapping vellum, large 8vo.

- Upper hinge sl. weak; first free endpaper loose(ning); a few contemp. annots. in margins. Spine sl. soiled.

= Ter Meulen/ Diermanse 578; Ruit Hora 10; Dekkers p.70, 6.

€ (100-150) 180
70 3096 Law Grotius H 70 3096 Law Grotius H
70/3096 [Law]. Grotius, H. Inleydinge tot de Hollandse Regts-geleertheyt. Bevestigt Met Placaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regts-geleerden (...) Door Mr. Simon van Groenewegen van der Made (...). Alsmede R. Hogerbeets van het aanleggen en volvoeren der Processen, voor de respective Hoven van Holland, En het Hollandse Versterf-recht. Amst., H. Boom and widow Dirk Boom, 1692, (8),358[=356],(36)p., contemp. calf, sm. 4to.

- Occas. vague waterstain in lower blank margin. Spine-ends and corners sl. dam.

= Ter Meulen/ Diermanse 773.

€ (80-100) 80
70 3097 Law Noodt G 70 3097 Law Noodt G
70/3097 [Law]. Noodt, G. Opera omnia. Ed. J. Barbeyrac. Leyden, E. Luzac, 1760, new/ 3rd ed., 2 parts in 1 vol., (18),529,(23); (4),464,(14)p., 19th cent. hcalf w. mor. letterpiece, folio.

- Uncut copy; contents fine. Binding sl. rubbed/ sl. worn along extremities. = Dekkers p.124.

€ (70-90) 70
70 3098 Law Trotz C H 70 3098 Law Trotz C H
70/3098 [Law]. Trotz, C.H. Jus agrarium Foederati Belgii./ Jus agrarium Romanum. Franeker, n.publ., 1751-1754, 3 vols., (12),XX,(10),683; (4),672,(106); (4),603,(54)p., contemp. unif. hcalf, 4to.

- Each vol. title-p. w. 2 library (cancel) stamps in blank corner; vol. 1 partly waterstained in lower blank corners; occas. yellowed/ sl. browned. Remnants/ traces of ticket at foot of spines; modern maroon paper over covers.

= Dekkers p.172, 8.

€ (100-150)
70 3099 Law Verwer A 70 3099 Law Verwer A
70/3099 [Law]. Verwer, A. Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: Begrepen in de De Gemeene Costuimen vander See; de Placcaten van Keiser Karel den Vijfden. 1551; en Koning Filips den II. 1563; 't Tractaet van Mr. Quintyn Weitsen van de Nederlantsche Avaryen: Ende daerenboven in Eene Verhandelinge nopende het Recht der Hollantsche Bodemeryen (...) door A. Verwer. Amst., J. Boom, 1711, 1st ed., (12),242,(2)p., contemp. gilt calf.

- Occas. sl. yellowed/ foxed. Rebacked w. use of part of orig. backstrip.

= Cat. NHSM p.944; Dekkers p.178, no.1-3. Rare first edition.

€ (70-90) 90
70 3100 Leguat F 70 3100 Leguat F
70/3100 Leguat, F. De gevaarlyke en zeldzame reyzen van de heere François Leguat Met zyn byhebbend gezelschap Naar twee Onbewoonde Oostindische Eylanden. Gedaan zedert den jare 1690, tot 1698 toe. Utr., W. Broedelet, 1708, (14),178,(14)p., engr. frontisp., 1 fold. map (of 3), 3 (of 4) plates, contemp. vellum, sm. 4to.

- Lacks 2 maps and 1 plate; final 25 pages and index increasingly waterstained in margin(s). Vellum stained and soiled. Sold w.a.f.

=Tiele 649; Feith 169; cf. Cat. NHSM p.176 and Gay 3031 (both listing the ed. London, 1708); cf. Galibert 46. Rare Dutch edition. "Voyage (...) is een robinsonade, dat wil zeggen het verslag van enkele mensen die op een onbewoond eiland schipbreuk lijden, overleven en uiteindelijk zichzelf naar de bewoonde wereld kunnen slepen of gered worden. Toen Leguat (1638-1715 (of later)) zijn boek publiceerde was het bepaald een bestseller - toch zijn de eerste (roof)drukken erg gezocht en kostbaar - en latere edities werden voornamelijk gelezen als een avonturenroman en niet als een waar gebeurd verhaal. Hoewel François Leguat de la Fougère een uniek verslag schreef van de natuur van een obscuur eiland en in het bijzonder het enige bericht ooit neerpende over de nu al zo lang uitgestorven dodo-achtige loopvogel, de solitaire verdween zijn boek in de negentiende eeuw uit de aandacht van de lezers. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd Leguat gerehabiliteerd." (B. Büch, De hele wereld in een vitrinekast, p.207-208). SEE ILLUSTRATION PLATE CXLII.

BOUND AFTER: Freyer, J. Negenjarige Reyse door Oostindien en Persien (...) 1672 (...) 1681. The Hague, A. de Hondt, J. van Ellinkhuysen and M. Uytwerf, 1700, (8),566,(26)p., engr. frontisp., 1 fold. maps/ plans (of 4), 2 (of 6) fold. plates, 15 woodcut coastal profiles etc. in text.

- Lacks portrait, 3 maps and 4 (fold.) plates; 2 plates loose (prob. added from another copy); occas. soiled/ sl. waterstained. Sold w.a.f.

= Tiele 365; Cat. NHSM 241; Howgego F87; Cox I, p.280; Wing F 2257. The scarce Dutch transl. of New account of East India & Persia (London, 1698).

€ (100-150) 230
70/3101 Leti, G. (under pseud. l'Abbé Gualdi). Histoire de Donna Olimpia Maldachini. French transl. J.B. Renoult. Leyden, J. du Val, 1666, 212p., woodcut printer's mark, contemp. calf, 12mo.

- First endpaper w. (erased) owner's entries. Spine sl. worn; joints splitting.

= Willems 1755; Rahir 2275; Gay/ Lemonnyer II, p.499. Maldacini was the alleged power behind Innocent X. This Italian tale describes how she neglected her family to assist her brother-in-law until he was eventually elected pope.

AND 1 other: J. MEURSIUS (= N. CHORIER), Elegantiae Latini Sermonis (...) (n.pl., n.d., 2 parts in 1 vol., contemp. mor., a.e.g. Lacks title-p.).

€ (80-100) 80
70 3102 Levant Dapper O 70 3102 Levant Dapper O
70/3102 [Levant]. Dapper, O. Naukeurige Beschryving van Morea, Eertijts Peloponnesus; En de Eilanden, Gelegen onder de kusten van Morea, en binnen en buiten de Golf van Venetien. Amst., Wolfgangh, Waesbergen a.o., 1688, 2 parts in 1 vol., (8),48,34-40,1-56,25-168 [as published]; (12),1-116,121-164,(6)p., engr. frontisp., 4 (fold.) maps, 13 views/ plates, 31 textills., contemp. calf, folio.

- The second part skips p.117-120 but text complete; the second half of the book (vaguely) water-/ mouldstained in lower inner corner, sl. affecting the views and plates; two fold. maps w. tear on fold; some maps/ plates loosening. Binding worn/ dam.

= Tiele 303; Navari 452: "his books on the Morea and Archipelago are compiled from other sources and are of special interest for their plates"; Blackmer sale 89. SEE ILLUSTRATION PLATE CXLIII.

€ (1.500-2.500) 1600
70 3103 Levant Pitton de Tournefort J 70 3103 Levant Pitton de Tournefort J
70/3103 [Levant]. Pitton de Tournefort, (J.). Beschryving van eene reize naar de Levant, gedaan op bevel des Konings van Vrankryk (...). Amst., Janssoons van Waesberge, 1737, 2 parts in 1 vol., (32),191,(1); (4),187,(21)p., 89 (fold.) engr. maps/ plates, 45 ills., contemp. hcalf w. mor. letterpiece, 4to.

- A few library stamps on title-p. and first free endpaper; occas. sl. yellowed/ browned. Binding sl. rubbed and scratched; corners showing.

= Rare. Tiele 1103. SEE ILLUSTRATION PLATE CXLII.

€ (600-800)
70/3104 [Leyden and surroundings]. Alderkerk, J. De wonderdaden des Allerhoogsten Godts, doorlugtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants Vryheyt, inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde Beleg ende Ontzet der stadt Leyden, voorgevallen in den Jare 1573, ende 1574. Leyden, A. Kallewier, 1730, 1st ed., (28),238,(2)p., contemp. vellum.

- Fine copy. = The rare first edition. Haitsma Mulier/ Van der Lem 8a.

€ (50-70) 80
70 3105 Leyden and surroundings Heussen H F van 70 3105 Leyden and surroundings Heussen H F van
70/3105 [Leyden and surroundings]. (Heussen, H.F. van). Oudheden en gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden. Dutch transl. H.V.R. (= H. van Rijn). Leyden, C. Vermey, 1719, (56),708,(19)p., 5 fold. engr. plates, contemp. vellum.

- Two lvs. sm. section of upper margin cut off; a few annots. in pen.

= Van Doorninck/ De Kempenaer p.249; Haitsma Mulier/ Van der Lem 222.

€ (80-100) 90