2467 - 2631     NATURAL HISTORY, MEDICINE, SCIENCE, TRANSPORT, TECHNOLOGY

Page 4 of 9 Results 61 - 80 of 165
70 2527 Civil engineering Rivers Beijerinck F Wisboom C and Goudriaan A F ? 70 2527 Civil engineering Rivers Beijerinck F Wisboom C and Goudriaan A F ?
70/2527 [Civil engineering. Rivers]. Beijerinck, F., Wisboom, C. and Goudriaan, (A.F.?). "Rapport (...) aan Commissarissen Inspecteurs over s'Lands Waterstaat in de Departementen van den Dommel, de Delf, en een gedeelte van de Schelde en Maas." N.pl., n.d. (early 19th cent.), (234)p., pen and brown ink, 4 fold. manuscript maps (pen and ink and blue, grey and yellow wash) and 1 fold. engr. map, num. manuscript profiles, contemp. gilt hcalf, manuscript title-piece on frontcover w. "No. 8. Volledige verkenning van de Rivier de Brabandsche Maas, door Beijerinck, Wisboom en Goudriaan", folio.

- Bookplate on upper pastedown and library ticket (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) on first free endpaper). Binding worn along extremities.

= Report on "1o. Den Inwendigen Waterstaat der Landen aan den Linker Oever van de Maas. 2o. De gesteldheid van de Rivier de Maas, met derzelver wederzijdsche bedijkingen en waterwerken van daar die ons grond-gebied binnen stroomen tot het fort Loevenstein toe. 3o. Den Inwendingen waterstaat van de landen geleegen tusschen de Maas en de Whaal, begrepen binnen den Ring der bandijken. 4o. Die der landen van Heusden en Althena. Met de behandeling deezer opgenoemde stukken, zullen wij trachten U Lieder een klaar begrip te doen hebben over de waterstaat dezer landen, en tevens U Lieder attentie te vestigen, zoo wel op de heilzame voordeelen die men van 't water verkrijgen kan, als op de verwoestende nadeelen, die men met zorg en Vlijt hebben afteweeren." The manuscript maps show river bends, bifurcations and junctions, the engr. map "Caartje van het Lands van tusschen Maas en Waal en van het Rijk van Nijmegen" (by M.J. de Man and M.A. Snoek, 1799).

€ (300-500) 1500
70 2528 Civil engineering Rivers Brunings C 70 2528 Civil engineering Rivers Brunings C
70 2528 Civil engineering Rivers Brunings C 70 2528 Civil engineering Rivers Brunings C
70 2528 Civil engineering Rivers Brunings C 70 2528 Civil engineering Rivers Brunings C
70/2528 [Civil engineering. Rivers]. Brunings, C. "De Stand der oppervlakte van de Nederlandsche Rivieren en inzonderheid de Veranderingen welke ten dien Opzichte van middelbare op lage Rivier, mitsgaders van middelbare op hoge Rivier voorvallen, benevens de Variatien (...)." "Vianen den 4 April 1806" and "Extr: den 8 April 1806 No. 14", signed "Uw Zeer gehoorz: Dienr. was get C.L. Brunings", manuscript, 40 numb. pages, pen and brown ink, without wr., folio. - WITH: 2 manuscript diagrams drawn as appendix to a similar document: "Peilpaal te Vreeswijk 1797" ("Pijl-Tafel" by C.R.T. KRAYENHOFF showing the "Hoogte waarop het waater ten tijden van het Formeeren der Inundatien op de onderstaande Rivieren [Rijn, IJssel and Vecht] behoord gehouden te worden") and "Dijk en Water peilen voor de Huizen te Vreeswijk 26 feb 1817".

= In margin on first page: "Zij deeze met de Bijlagen [not present] gesteld in handen van de Inspecteuren der Rivieren C.R.T. Kraijenhoff en T.H. Conrad, om daerop de Concert met den Inspecteur C.L. Brunings met terugzending, te dienen van Consideratien en Advies. Gedaan bij de Commissie van Super-intendentie over den waterstaat der Bataafsche Republiek d: 8 April 1806. Mij bekend get: Wenckebach".

Idem. Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende de doorsnydingen en werken, welken, sedert de conventie van den jaare 1771. op de Boven-Rivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zyn aangelegd (...). The Hague, 's Lands Drukkery, 1798, 2 parts in 1 vol., (4),410; (2),385p., fold. engr, plate, 19th cent. giltlettered hcl., folio.

- Without the atlas vol. First title-p. w. cut-out corner, library stamp and some foxing. Paper over covers sl. dam.

= Series of reports by the hydraulic engineer and director of the Waterstaatsdienst Christiaan Brunings for the improvement of the Rhine river system in the Netherlands in the years 1771 to 1798. Brinkman p.153ff; Koeman, Geschiedenis, p.174-175.

AND 1 other: Explicatie, behoorende bij de Kaart der Boven-Rivieren, zamengesteld en geteekend in de Jaren 1805 en 1806, door den Landmeter F. Beijerinck; bevattende alle de Rijs- en Aardewerken, den Lande geheel of gedeeltelijk concernerende (Nijm., 1807, 7p., without wr., folio).

€ (100-150) 325
70 2529 Civil engineering Rivers Gorkum J E van ed 70 2529 Civil engineering Rivers Gorkum J E van ed
70/2529 [Civil engineering. Rivers]. Gorkum, J.E. van (ed.). Atlas der kaarten en profilen behoorende tot het Rapport der Kommissie over de beste rivier-afleidingen. Van 13 September 1825. Index leaf, 10 lithogr. maps on 24 sheets (1x w. sm. onlay map) and 2 plates with profiles by L.A. PAULMIER, 1x partly handcol., various (large) sizes, bound together in contemp. blindst. hmor. w. giltlettered title on frontcover, The Hague, Departement van Oorlog, 1829. - WITH: Rapport, aan Zijne Majesteit den Koning uitgebragt door de Commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen (...). The Hague, Algemeene Landsdrukkerij, 1827, 430,(2)p., contemp. gilt hcalf, 4to.

- Most lvs. and the title-p. of the report w. owner's/ library stamp (of the Koninklijk Instituut van Ingenieurs) in blank corner cut out; trifle/ sl. foxed, index and general map at the end worse; one part of one map on different paper (later impression? With the said stamp in corner); report sl. foxed and w. ticket on spine.

= Very rare, complete set of maps, especially with the report. WITH 5 extra lithographs showing dyke profiles bound in (each ±25x35 cm. Yellowed/ (sl.) foxed; stamp cut out). Koeman, Handleiding p.105, no. 149; Koeman, Geschiedenis p.180: "Op 15 maart 1821 werd bij K.B. no. 105 een commissie van negen leden benoemd "belast met het onderzoek naar de beste rivierafleidingen". Deze zgn. Eerste Rivierencommissie publiceerde haar rapport in 1825 [sic]. De Tweede Rivierencommissie, ingesteld in 1828 bracht haar verslag pas uit in 1849. Intussen was het karteringswerk op gang gekomen. Aan het rapport van de Eerste Rivierencommissie werd in 1829 een Atlas der kaarten en profielen toegevoegd. Deze atlas bestond uit 10 kaarten (...), waarvan de bladen B en C, op de schaal 1:20 000 belangrijk zijn door hun gedetailleerde weergave van de topografie." The general map is partly handcoloured, indicating the areas depicted on the other maps. SEE ILLUSTRATION PLATE CII.

€ (600-800) 900
70 2530 Civil engineering Rivers Hageau A 70 2530 Civil engineering Rivers Hageau A
70 2530 Civil engineering Rivers Hageau A 70 2530 Civil engineering Rivers Hageau A
70/2530 [Civil engineering. Rivers]. Hageau, A. Atlas pour servir à l'intelligence de la Description du Canal de Jonction de la Meuse au Rhin. Paris, the author, 1819, atlas vol. only, fold. letterpress title-p., fold. engr. map and 20 double-p. plates w. plans, profiles and cross-sections, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece, folio.

- Without the text vol. Waterstained (vaguely).

= The grand Canal du Nord or Jonction de l'Escaut à la Meuse et au Rhin was a projected canal intended to join Antwerp with Venlo and Neuss. It was partly executed between 1803 and 1810 but never completed. This atlas deals with the part Venlo-Neuss, largely completed in 1810. The project was stopped when Louis Napoléon was deposited by his brother and the region was annexed to France. The Dutch port cities feared loss of their monopoly on the Rhine trade if the junction between the Rhine and Meuse were to be completed.

€ (200-300) 350
70/2531 Civil engineering Rivers Korte beschrijving van en aanteekeningen omtrent de bestaande Overlaten of Rivier afleidingen in Gelderland Opgemaakt en verzameld door Adrianus Goekoop Inspecteu70/2531 Civil engineering Rivers Korte beschrijving van en aanteekeningen omtrent de bestaande Overlaten of Rivier afleidingen in Gelderland Opgemaakt en verzameld door Adrianus Goekoop Inspecteu
70/2531 [Civil engineering. Rivers]. "Korte beschrijving van en aanteekeningen omtrent de bestaande Overlaten of Rivier afleidingen in Gelderland. Opgemaakt en verzameld door Adrianus Goekoop Inspecteur van den Waterstaat, in den Jare 1845." Manuscript, (2),118 numb. pages, pen and ink, without binding, sm. folio. "Verbaal eener Inspectie van de Lymersche dijken en vervolgens langs de rivier de IJssel, door den Inspecteur Generaal A.F. Goudriaan met adsistentie van de Inspecteuren E. Wildeman en W. van Ommeren en den Hr. E.C. Luitjes op den 21 van Zomermaand 1809." Manuscript, (18)p., pen and brown ink, without binding, folio. - AND 4 other manuscript documents related, 1845/ 1848 (2x copy/ transcript). - ADDED: 11 others, mainly documents concerning the organisation of the Dutch water management during the Batavian Republic, all without bindings, i.a. "Plan, ter beheeringe van den Water-Staat der bataafsche Republiek" (manuscript, (16)p., pen and brown ink, ±1800), a printed document captioned "De Directeur-Generaal over den Waterstaat van het Koningrijk Holland" (The Hague, 1808, (16)p., on the division of the "final" organisation into twelve districts) and 8 small publications "Instructie voor [den Inspecteur/ den Landmeter/ de adsistent Landmeter/ de Krib- en Werkbazen/ etc.]" (4-8p. each; 1x lacking 2 lvs.).
€ (100-150) 100
70/2532 Civil engineering Rivers Resolution concerning the river Merwede downstream from Gorinchem 70/2532 Civil engineering Rivers Resolution concerning the river Merwede downstream from Gorinchem
70/2532 Civil engineering Rivers Resolution concerning the river Merwede downstream from Gorinchem 70/2532 Civil engineering Rivers Resolution concerning the river Merwede downstream from Gorinchem
70/2532 [Civil engineering. Rivers]. (Resolution concerning the river Merwede downstream from Gorinchem). N.pl., n.publ. (The Hague, Landsdrukkerij), "12 July 1730", 69,(5 mostly blank)p., 3 fold. engr. maps (1x w. profiles), without binding, sm. folio.

- Front page sl. foxed/ soiled; spine dam. and back leaf loosening; all maps sm. tear in inner margin.

= "Extract uyt de Resolutien" concerning the "Rapport van de Professoren 'sGravesande en Wittichius, en van de Landmeeter Cruquius wegens haare gedaane inspectie van de Rivier de Merwede van Gornighem [sic] af beneedewaarts, en wegens de voorgeslaage Middelen tot voorkooming van inundatien [by opstopping van de Rivier door Ysdammen]." Contains the following three maps: "De Rivier de Merwede, van (ontrent) de Steenen-hoek, oostwaards-op, tot verbij het dorp van Sleeuwijk (...)", "De Rivier de Merwede, van even boven het dorp Sleeuwijk, oostwaards op, verbij Gorichem, en de mond van de Linge, tot aen desselfs beginsel: namentlijk de rivieren de Waal, en Mase, bij Woudrichem, en Loevesteyn, etc." and "Caarte ofte Afteeckening Van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc." (the latter w. profiles and diagrams below). Van den Brink, Kartobibliografie 8-8.3. SEE ILLUSTRATION PLATE CII.

€ (300-500) 425
70 2533 Civil engineering Rivers Stukken en verbalen betrekkelijk de hoofd rivieren 1699 1749 70 2533 Civil engineering Rivers Stukken en verbalen betrekkelijk de hoofd rivieren 1699 1749
70 2533 Civil engineering Rivers Stukken en verbalen betrekkelijk de hoofd rivieren 1699 1749 70 2533 Civil engineering Rivers Stukken en verbalen betrekkelijk de hoofd rivieren 1699 1749
70/2533 [Civil engineering. Rivers]. "Stukken en verbalen betrekkelijk de hoofd-rivieren. 1699-1749". Collection of 42 publications bound in 1 vol., 1699-1749, printed or manuscript (transcripts) in pen and brown ink, one publication w. 6 fold. engr. maps, manuscript index, 19th cent. boards, folio.

- Upper hinge broken; stamp cut out of corner first free endpaper. Rebacked w. use of part of orig. backstrip (w. the title cited).

= Very interesting collection offered by engineer J.B.C. von Motz to the Koninklijk Instituut van Ingenieurs, as indicated at the end of the index, dated "Arnhem den 20 Julij 1848". Contents: 3 documents by G. PASSAVANT, H. VAN LINDEN and/ or J. VAN SLINGERLAND dated between 1699 and 1701 concerning the state of the Nederrijn and IJssel (incl. a publication w. suggestions for the deepening of those rivers, 1699, 28p., 6 fold. engr. maps, 4x w. mounted letterpress title/ explanation, 1x w. onlay piece) and 39 publications dated between 1744 and 1749 on i.a. the (breach of the) 'Spijkschen Dijk', the 'Pannerdensche Kanaal' and the river Lek, by i.a. M. BOLSTRA, W. BUYS, C. BOEY, C. HOP and H.G. BRANTSEN. Cf. Van den Brink p.96ff and Kartobibliografie 24 and 25.

€ (500-700) 850
70 2534 Clocks and watches Diderot D and d'Alembert J 70 2534 Clocks and watches Diderot D and d'Alembert J
70/2534 [Clocks and watches]. Diderot, D. and d'Alembert, J. Horlogerie. (Paris, publ.?, ±1760), (25)textp., 64 engr. plates, modern cl., folio (fine).

= Instalment from the first edition of the Encyclopédie. The plates illustrate the construction of clocks in great detail.

€ (150-250) 160
70 2535 Clocks and watches Reid T 70 2535 Clocks and watches Reid T
70/2535 [Clocks and watches]. Reid, T. Treatise on Clock and Watch Making, Theoretical and Practical. Glasgow etc., Blackie and Son, 1859, 7th ed., XVI,466p., steelengr. frontisp., 20 fold. plates, later gilt and blindst. hcalf w. green mor. letterpiece.

- Frontisp. sl. waterstained and yellowed; plates and first ±30 textpages partly yellowed, fingersoiled/ foxed (one plate lacks upper outer blank corner); 2 plates splitting on fold.

€ (50-70) 70
70/2536 Dam, J. van den. Redenvoering over eenige voorwerpen, nuttigheden en middelen der natuurkunde, uitgesproken den 11 van Herfstmaand in den jaare MDCCXLIII. Amst., Erven J. Ratelband, 1743, (2),58,(26)p., 19th cent. marbled boards.

- Waterstained in upper margin; sl. foxed. = Bierens de Haan 1088.

Idem. Redenvoering over de volmaaktheid en derzelver beginzelen. Uitgesproken den 15 van Herfstmaand in den Jaare MDCCXLV. Ibid., S. Schouten, 1745, (2),80p., bound unif. w. the above.

- A few lvs. waterstained in upper margin.

= Bierens de Haan 1090. Both works scarce. Jan van den Dam was a selftaught man of humble origins, who eventually became skilled enough to start teaching mathematics and physics.

€ (70-90) 90
70/2537 Darwin, C. Biologische meesterwerken. Ed. H. Hartogh Heys van Zouteveen and T.C. Winkler. Arnh./ Nijm., E. & M. Cohen, n.d. (±1890), 7 vols., frontisp. portrait, plates, ills., contemp. unif. cl. w. use of orig. gilt and dec. backstrip and frontcover.

- All vols. w. sm. stamp on title.

= Comprises: 1. Het onstaan der soorten door de natuurlijke teeltkeus, of het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in den strijd voor het bestaan (3rd enl. and corr. ed.); 2. Het varieëren der huisdieren en cultuurplanten (2 vols.); 3. De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus (2 vols.); 4. Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren (2nd enl. ed.); 5. De reis van de "Beagle". Dagboek van de onderzoekingen betreffende de natuurlijke geschiedenis en de geologie van de streken bezocht gedurende de reis van Hr. Ms. "Beagle".

€ (70-90) 80
70 2538 Darwin C 70 2538 Darwin C
70/2538 Darwin, C. A Naturalist's Voyage. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. 'Beagle' round the world. Under the command of Capt. FitzRoy, R.N. London, J. Murray, 1888, 2nd ed. ("Eighteenth thousand"), 615,(1),32 (publisher's cat.)p., woodengr. text ills., orig. gilt cl.

- Bookplate on upper pastedown. Binding waterst. (backcover worse, also sl. affecting final text lvs.).

€ (50-70) 100
70/2539 [Einstein, A.]. Born, M. Die Relativitätstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen. Berlin, J. Springer, 1920, 1st ed., X,272,(4 publ. cat.)p., frontisp. portrait, ills., contemp. gilt hcalf.

- Owner's entry on titlep. in pen and ink.

AND a copy of the 2nd edition.

€ (50-70) 50
70 2540 Einthoven W 70 2540 Einthoven W
70/2540 Einthoven, W. Stereoscopie door kleurverschil. Utr., the author, 1885, 36,(1)p., 1 col. plate, 4 ills., orig. wr.

- Spine trifle worn. = Author's doctoral dissertation in medicine for the University of Utrecht.

AND 2 others, i.a. 1 by the same.

€ (100-150)
70/2541 Electricity Electrostatic Wimshurst machine 70/2541 Electricity Electrostatic Wimshurst machine
70/2541 Electricity Electrostatic Wimshurst machine 70/2541 Electricity Electrostatic Wimshurst machine
70/2541 [Electricity]. Electrostatic Wimshurst machine, late 19th/ early 20th cent., w. 2 Leyden jars, brass and steel parts on a wooden pedestal, height 37 cm.

- Lacks the drive belts; the metal patches worn; metal foil around the Leyden jars worn.

€ (100-150) 130
70 2542 Entomology Bonnaterre J P and Vieillot L P 70 2542 Entomology Bonnaterre J P and Vieillot L P
70/2542 [Entomology]. Bonnaterre, J.P. and Vieillot, L.P. Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Insectes. Paris, Agasse, 1797, letterpress title-p., 101 engr. plates, contemp. hcalf, sm. folio.

- Facsimiles sections of the subtitle and the orig. address mounted on htitle; a few leaves soiled in blank margin. Top of spine sl. wormholed, otherwise fine.

= Nissen, ZBI 4621.

€ (200-300) 200
70 2543 Entomology Schaeffer J C 70 2543 Entomology Schaeffer J C
70 2543 Entomology Schaeffer J C 70 2543 Entomology Schaeffer J C
70/2543 [Entomology]. Schaeffer, J.C. Der fischförmige Kiefenfuß in stehenden Wassern um Regensburg (...). Regensburg, E.A. Weiß, 1754, (4),20p., fold. handcol. plate, contemp. tortoise-pattern calf w. double gilt fillet around sides, corner fleurons and gilt spine w. 2 contrasting mor. letterpieces, 4to. - BOUND WITH the following 6 other treatises by J.C. SCHAEFFER: Neuentdeckte Theile an Raupen und Zweyfaltern nebst der Verwandlung der Hauswurzraupe zum schönen Tagvogel mit rothen Augenspiegeln. Ibid., idem, 1754, (6),54p., 2 fold. handcol. engr. plates; Kalchartiges Bergmeel in einer Steinkluft ohnweit Regensburg entdecket. Leipsic, J.C. Gollner, n.d. (±1755), (4),38p.; Die Blumenpolypen der süssen Wasser beschrieben und mit den Blumenpolypen der salzigen Wasser verglichen. Regensburg, E.A. Weiß, 1755, 3 fold. handcol. engr. plates; Die Armpolypen in den süßen Wassern um Regensburg. Ibid., idem, 1754, (4),84p., 3 fold. handcol. engr. plates; Die grünen Armpolypen. Die geschwänzten und ungeschwänzten Wasserflöhe. Ibid., idem, 1755, (6),94p., 3 fold. handcol. engr. plates; Epistola ad illustrem imper. reg. academiam Roveredensem de studii botanici faciliori ac tutiori methodo (...). N.pl., litteris Fratr. Zunkel, n.d. (±1755), (2),14p., 1 double-p. engr. table.

- Die Blumenpolypen sl. wormholed in upper inner margin; occas. sl. yellowed. Otherwise contents fine. Binding sl. warped. Attractively bound copy.

= Nissen, ZBI 3631. SEE ILLUSTRATION PLATE C.

€ (500-700)
70 2544 Faujas Saint Fond B 70 2544 Faujas Saint Fond B
70/2544 Faujas Saint Fond, B. Natuurlijke historie van den St. Pieters Berg by Maastricht. Amst., J. Allart, 1802-1804, 2 vols., VIII,(4),186; (4),187-340,(4)p., engr. title w. vignette, 54 (fold.) maps/ plates, contemp. unif. wr.

- One plate sl. dampstained in blank margin; contents otherwise fine. Backstrip of both vols. worn; frontcover of vol. 2 loosening; covers sl. soiled.

= Poggendorff I, p.724. First Dutch edition of the geological and mineralogical scientific study of the St. Pietersberg in Maastricht, The Netherlands. First published in Paris in 1798. Contains mainly plates of fossiles, but also two nice plates of crocodiles ("Nyl-krokodil" and "Ganges-krokodil of gavial") and a few plates showing the grottoes of the S. Pietersberg. SEE ILLUSTRATION PLATE CIII.

€ (250-350) 325
70/2545 [Gardens and gardening]. Chittenden, F.J. The Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening: a Practical and Scientific Encyclopaedia of Horticulture. Ed. P.M. Synge. Oxf., Clarendon Press, 1974-1976, reprint after the 2nd ed. (1956), 5 vols. (incl. supplement), num. ills., orig. unif. giltlettered cl., 4to.
€ (40-60)
70 2546 Gardens and gardening Dezallier d'Argenville A J 70 2546 Gardens and gardening Dezallier d'Argenville A J
70/2546 [Gardens and gardening]. (Dezallier d'Argenville, A.J.). La theorie et la pratique du jardinage, ou l'on traite a fond des beaux jardins apelléz communément les jardins de plaisance et de propreté. Composez de Parterres, de Bosquets, de Boulingrins, &c. Paris, P.-J.Mariette, 1732, 3rd ed., (8),293,(11)p., 38 fold./ double-p. plates/ plans, woodcut ills., contemp. mottled calf w. gilt spine and burgundy mor. letterpiece, 4to.

- Occas. sl. browned. Corners and spine-ends worn/ chipped/ sl. dam.; upper joint rubbed.

= De Ganay 45; cf. Hunt 421 (on the 1st ed., Paris, 1709). One of the most important and popular works for 18th century designing of formal gardens. It deals with the positioning of the garden, the use of ornaments in a garden, the necessary division between the formal garden and the vegetable garden, etc. etc. The plates show the various possible layouts for a garden, designs of terraces, staircases, trellises, hedges etc. SEE ILLUSTRATION PLATE CIII.

€ (300-500)