2467 - 2631     NATURAL HISTORY, MEDICINE, SCIENCE, TRANSPORT, TECHNOLOGY

Page 6 of 9 Results 101 - 120 of 165
70 2567 Mathematics Graaf A de 70 2567 Mathematics Graaf A de
70 2567 Mathematics Graaf A de 70 2567 Mathematics Graaf A de
70/2567 [Mathematics]. Graaf, A. de. De geheele mathesis of wiskonst, herstelt in zyn natuurlyke gedaante. Amst., J. Loots and A. van Damme, 1717, 3rd [= 4th] ed., (16),318,(2)p., 96 fold. engr. plates, woodcut ills., contemp. vellum, 4to.

- Sl. yellowed; upper pastedown loosening; waterstained in inner blank margin at the very beginning; date in ballpoint on upper pastedown. Vellum sl. stained/ darkened; top of spine dam.; old annot. in pen and ink on backcover.

= Bierens de Haan 1764. Contains i.a. sections on astronomy, navigation at sea, fortification, on sundials (gnomonics), perspective drawing, dioptrics and mechanics.

€ (150-250) 150
70 2568 Mathematics Hammond N 70 2568 Mathematics Hammond N
70/2568 [Mathematics]. Hammond, N. De algebra gemakkelyk gemaakt: of de beginselen der stelkunde (...) vermeerderd met een aanhangsel en met een voorbereidende rekenkunde. Ontleend uit de Arithmetica Universalis van den Ridder Isaak Newton. Amst., I. Tirion, 1756, (14),XLVI,419,(1)p., fold. plate w. diagrams, contemp. vellum.

- Some lvs. at the end waterstained in upper and lower margin, occas. touching the text; a few annots. in pencil; a few lvs. w. sm. wormhole and sl. dam. Vellum sl. warped; vague waterstain in upper part frontcover. Despite defects a good to fine copy.

€ (80-100) 80
70 2569 Mathematics Mauduit A R 70 2569 Mathematics Mauduit A R
70/2569 [Mathematics]. Mauduit, (A.R.). Inleiding tot de keegel-sneeden. Waar in bevat worden de voornaamste eigenschappen welke noodig zyn tot de kennisse der beweegingen van de lighaamen die in hunnen weg deeze kromme lynen beschryven, volgen de Wetten der algemeene Zwaarte krachten. Dutch ed. and transl. J.J. Blassiere. Leyden, Wed. A. Honkoop en zoon/ C. van Hoogeveen, 1764, XXIII,(1),341,(2)p., 3 fold. engr. plates, contemp. richly gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Contents w. minor imperfections. A few wormholes in lower outer corner frontcover and one in spine; extremities rubbed, upper corners showing.

= Very rare Leyden edition, not found in NCC.

€ (100-150) 350
70 2570 Mathematics Morgenster J 70 2570 Mathematics Morgenster J
70/2570 [Mathematics]. Morgenster, J. Werkdadige meetkonst, tonende klaar en beknopt, hoe dat al 't gene een ingenieur en landmeter te meten voorvallen kan, wiskonstig met en zonder hoekmeting, door de minste moeite gemeten word. Hier by is gevoegt een Verhandeling van roeden en landmaten, in de voornaamste Plaatzen van de Seven Vereenigde Provintien, en eenige andere daar omtrent leggende Plaatzen, gebruikelyk. Ed. J.H. Knoop. The Hague, O. van Thol, 1757, 2nd rev. and enl. ed., (24),761,(1)p., 30 fold. engr. plates, later/ modern hcalf.

- Occas. w. contemp. annots. in pen; one leaf w. tear in upper margin touching the text; a few scattered waterstains in margins. Chafed spot near foot of spine.

= Bierens de Haan 2516. With a large chapter ''Van 't Kaarte maken'' (Map making).

€ (100-150) 100
70 2571 Mathematics Patrizi F 70 2571 Mathematics Patrizi F
70/2571 [Mathematics]. Patrizi, F. Della nuova geometria libri XV. Ferrara, Vittorio Baldini, 1587, (8),227,(2 [incl. errata page])p., 2 (different) woodcut printer's marks (on title-p. and on verso of p.227), num. sm. geometrical text ills., contemp. limp vellum, sm. 4to.

- A fine copy, w. the following unobtrusive minor defects: old crossed out owner's entry on title-p.; a few old extra ills. and an annot. in pen and ink on p.111/112. Vellum creased; lacks ties.

= The exremely rare first edition of this important work on the "primacy of space". Riccardi, Biblioteca Matematica Italiana I, p.253 ("Bella e rara ediz. ommessa dal Brunet"); Poggendorff II, p.374; STC Italian p. 493. "The primacy of space (spazio) in Patrizi's system is also seen in his Della nuova geometria (Ferrara, 1587), the essence of which was later incorporated into the Nova de universis philosophia. In it Patrizio attempted to found a sytem of geometry in which space was a fundamental, undefined concept that entered into the basic definitions (point, line, angle) of the system." (DSB 10, p.416). SEE ILLUSTRATION PLATE CV.

€ (5.000-7.000) 5000
70 2572 Mathematics Steenstra P 70 2572 Mathematics Steenstra P
70/2572 [Mathematics]. Steenstra, P. Grond-beginzels der stuurmans-konst. Bevattende in Ses Boeken en een Aanhangzel de voornaamste zaaken, die elk Stuurman noodzaakelyk weeten moet (...). Amst., G.H. van Keulen. 1779, 2nd ed., (4),XXXII,423,(3)p., 2 fold. engr. plates, num. ills., contemp. vellum. - BOUND WITH: Douwes, B.J. De tafelen sinuum, tangentium, en secantium (...). Ibid., idem, 1779, 2nd ed., (228)p.

- Preliminary lvs. waterst. in margins and touching the text; first free endpaper portion torn off in upper margin; title-p. second work loose, w. glue stain at inner margin; occas. (sl.) soiled; lower hinge broken. Vellum soiled, corners showing.

= Ad 1: First work on the use of calculation for the purpose of navigation. Bierens de Haan 4527.

€ (50-70) 50
70/2573 [Mathematics]. Stieltjes, T.J. Oeuvres complètes. Collected papers. Berlin etc., Springer, 1993, 2 vols., IX,(1),566; VI,750p., frontisp. portrait, orig. unif. giltlettered cl., slipcase (fine).

= Loosely inserted in slipcase 2 copies of the short biography of Stieltjes by G. VAN DIJK and L.A. PELETIER (the first ed. of 1989 and the corr. ed. of 2002).

€ (40-60) 40
70 2574 Mathematics Thénot J P 70 2574 Mathematics Thénot J P
70/2574 [Mathematics]. Thénot, J.-P. Proeve der werkdadige doorzigtkunde, om voor zich de zamenstellingen te regelen en naar de natuur te teekenen. Dutch transl. and ed. C. Kramm. Utr., N. van der Monde, 1830, IV,106p., 47 lithogr. plates, contemp. marbled boards w. vellum letterpiece.

- Some scattered waterstains.

BOUND WITH: Monge, G. Théorie des Ombres et de la Perspective. Extrait des leçons de Monge. Ed. B. Brisson. Brussels, Tencé Frères, 1827, (4),68p., 4 fold. lithogr.. plates.

- First part sl. foxed. Extremities binding (sl.) rubbed.

= Second work a rare extract from the theories of the founder of modern descriptive geometry.

€ (60-80) 60
70 2575 Mathematics Westen W van 70 2575 Mathematics Westen W van
70 2575 Mathematics Westen W van 70 2575 Mathematics Westen W van
70 2575 Mathematics Westen W van 70 2575 Mathematics Westen W van
70/2575 [Mathematics]. Westen, W. van. Mathematische vermaecklyckheden. Te samen gevoeght Van verscheyden geneughlijcke en boertige Werckstucken soo uyt Arithmetica, Geometria, Astronomia, Geographia, Cosmographia, Musica, Physica, Optica, Catoptrica, Architectonica, Sciotetica, als uyt andere ongehoorde Mysterien meer. Arnhem, J. van Biesen, 1662-1663, 4th ed., 3 parts in 1 vol., (16),242,(14); 55,(5); 34,(2)p., num. woodcut ills., contemp. overlapping vellum, sm. 8vo.

- Waterstain in upper part; upper hinge weak; sl. soiled, mostly in margins; last few lvs. w. wormhole in inner margin and upper part, sl. affecting text. Vellum soiled; frontcover w. cuts; worn spot on backcover near lower outer corner.

= Bierens de Haan 5302. Philip, A bibliography of firework books W070.6 (publ. widow Theunis Jacobsz., sl. diff. collation); the last part deals i.a. with fireworks.

€ (100-150) 110
70 2576 Mathematics Wolff C 70 2576 Mathematics Wolff C
70 2576 Mathematics Wolff C 70 2576 Mathematics Wolff C
70/2576 [Mathematics]. Wolff, C. Grond-beginzelen van alle de Mathematische Weetenschappen, Eerste deel. Bevattende Arithmetica, Geometria, Trigonometria, en Algebra; beneffens een Onderrechting van de Mathematische Leer-wyze. Dutch transl. J.C. van Sprögel. Amst., Janssoons van Waesberge, 1738, 2 parts in 1 vol. w. continuous pagination, LVI,256,(4),257-608,(44)p., engr. frontisp. portrait, 2 div. titles w. identical woodcut printer's mark, 40 fold. engr. plates, contemp. blindst. vellum.

- Lacks vol. II. Contemp. owner's entry ("A. de Smidt") in brown pen on first blank and on fore-edge

= DSB XIV, 482ff. The rare first Dutch ed. of the Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften (1710), by the influential Christian Wolff (1679-1754), professor at Halle.

€ (100-150) 110
70 2577 Mathematics Wolff C 70 2577 Mathematics Wolff C
70/2577 [Mathematics]. Wolff, C. Nodige tafelen Tot de Trigonometria en Uittrekking der Wortelen, waar in de Sinus en Tangentes voor elke Minut des Quadrants nevens harer Logarithmi en de Logarithmi der gemeene Getallen van 1 tot 10.000, als ook de Quadraat- en Cubik-Tallen van 1 tot 10.000 zyn begrepen; en eindelyk Eenen algemeenen Regel tot oplossing aller regtlynische en sphaerische Triangelen. Dutch transl. N. Epkema. Amst., Janssoons van Waesberge, 1742, (18),301p., engr. frontisp. and 1 fold. plate, contemp./ sl. later vellum, sm. 8vo.

- New endpapers; foxed/ browned; one leaf w. 19th century annot. in pen and ink.

= Bierens de Haan 1344 (under Epkema). The rare first Dutch edition (first German edition in 1711, Halle).

€ (100-150)
70 2578 Medicine Bell B 70 2578 Medicine Bell B
70 2578 Medicine Bell B 70 2578 Medicine Bell B
70/2578 [Medicine]. Bell, B. Samenstel van heelkunde. Dutch transl. Utr. and Amst., G.T. van Paddenburg en Zoon/ M. Schalekamp en W. Holtrop, 1795-1799, 3 vols., (8),VII,VII,384,32,4,4,6; (2),392,14; (2),468,20p., 39 engr. fold. plates, contemp. unif. hcalf, 4to.

- All vols. waterstained throughout (incl. a few plates). Two vols. without spine; one vol. spine dam.; all vols. paper over covers dam.

= Hirsch I, 375: Benjamin Bell (1749-1806) "sehr berühmter Chirurg in Edinburg (...). Seine ersten Publicationen finden sich in A. Duncan's Medical Commentaries (...). Zwei Jahre später erschien A treatise on the theory and management of ulcers (...) ein Werk, das, wie schon aus dem zahlreichen Auflagen (...) überall die verdiente Anerkennung fand. In noch höheren Grade war dies mit seinem (...) System of surgery [= Lehrbegriff der Wundarzneykunst] (6 voll., Edinb. 1783-87 (...)) der Fall, welches das beliebteste Handbuch seiner Zeit wurde (...)". The plates show various medical instruments.

€ (200-300)
70 2579 Medicine Cissé J de 70 2579 Medicine Cissé J de
70/2579 [Medicine]. Cissé, J. de. Description intéressante de Claude-Ambroise Seurat, appelé l'Homme Anatomique, ou le Squelette Vivant. Douai, Wagrez aîné, n.d. (±1835), 8p., woodcut plate, contemp. wr.

- Trifle foxed.

= Curious booklet on 'the anatomical man or living skeleton' Claude-Ambroise Seurat (±1797-after 1833), who became famous in the scientific world and on country fairs due to his extreme thinness.

€ (100-150) 160
70 2580 Medicine Jacobs J B 70 2580 Medicine Jacobs J B
70/2580 [Medicine]. Jacobs, J.B. Vroedkundige oeffenschool, vervattende In een klein bestek meerderendeels alles, 't geen tot deze Konst eenige betrekking heeft, de Geneeskunde uitgezonderd, uitgegeeven bij wijze van Lessen. Ghent, J.F. vander Schueren, 1784, (20),432,(2)p., 21 (fold.) engr. plates, contemp. gilt mottled calf w. (unidentified) coat of arms on both covers, w. mor. letterpiece, 4to.

- Title-p. sl. stained; occas. trifle stained in blank margin. Frontcover chafed and gilt worn off; rebacked w. use of orig. backstrip; leather restored along upper margin of both covers.

= BMN I, p.338; Fasbender p.358: "Jacobs war einer der Ersten, die geburtshülfl. Operationen am Phantom üben liesen". SEE ILLUSTRATION PLATE CV.

€ (300-500) 300
70 2581 Medicine Mauriceau F 70 2581 Medicine Mauriceau F
70/2581 [Medicine]. Mauriceau, F. Tractaet van de siektens der swangere vrouwen en Der gene die eerst gebaert hebben. Aenwysende de rechte en ware manier om de Vrouwen in hare natuurlyke baringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en de siektens der jong-geborene Kinderen te genesen. Amst., A. Magnus, (1683), (16),408,(23)p., engr. frontisp., 31 (full-p.) engr. ills., late 19th cent. antique style blindstamped and polished calf, sm. 4to.

- Hinges weak/ broken; partly fingersoiled/ thumbed in margins; sl. dampstained in outer margin towards the end. Frontcover chipped in upper margin.

= BMN I, p.342; Garrison/ Morton 6147 (French ed.): "The outstanding textbook of the time. Mauriceau, leading obstetrician of his day, introduced the practice of delivering his patients in bed instead of in the obstetrical chair (...). This book established obstetrics as a science."; Hagelin, The womans booke p.65-67; Norman Library 1461 (French ed.); Bibliotheca Walleriana 6362; Krivatsky 7595. The first Dutch edition.

€ (100-150) 120
70 2582 Medicine Pecquet J 70 2582 Medicine Pecquet J
70/2582 [Medicine]. Pecquet, J. Nova Experimenta Anatomica, quibus hactenus Chyli receptaculum, & ab eo per Thoracem in ramos usque Subclavios Vasa Lactea deteguntur. Ejusdem Dissertatio Anatomica, de Circulatione Sanguinis, & Chyli Motu. Harderwijk, J. Tollius, 1651(?) (juxta exemplar Parisiis impressum), (22),204p., 5 engr. plates, contemp. gilt calf, 12mo.

- Old owner's entry on title-p. and first free endpaper. Joints splitting; foot of spine sl. chipped.

= BMN I, p.92; Wellcome IV, p.325; Garrison/ Morton 1095 (ed. Paris, 1651). "Pecquet discovered the thoracic duct in dogs and its relation to the lacteals. Using a dog that was digesting, he described the thoracic duct, its entry into the subclavean veins, and the receptaculum chyli or chyle reservoir" (Garrison/ Morton). Rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CV.

€ (300-500)
70/2583 Medicine Placaat Notification concerning drowning people 70/2583 Medicine Placaat Notification concerning drowning people
70/2583 [Medicine]. "Placaat" (Notification concerning drowning people). Broadside, 3 columns of letterpress text, "was geteekent, C. Clotterbooke", The Hague, I. Scheltus, 1769.

- Trifle foxed.

= Interesting announcement calling for the treatment of seemingly dead people taken from the water, who could perhaps still be brought back to life. The drowned people are not to be left 'for dead', but should be taken to the nearest house and a doctor should be called. The patient should then be treated i.a. with air or preferably smoke blown into the anus ("het blaasen in het Fondament (den Aarsdarm) door middel van een Tabaks- of andere Pyp (...); indien men een brandende Tabakspyp of een soogenaamde Tabaks-klisteerpyp (...) heeft, en dat men dus, in plaats van enkele lugt of wind, den warmen en prikkelenden rook der brandende Tabak, in het Lighaam op kan blaasen, verdient sulks steeds den voorrang"). Also the bloodletting from the large vein in the arm, or that in the throat ("strotader") should not be omitted.

AND ±30 other publications concerning medical practice, mainly ±1700-±1830.

= I.a. another publication concerning drowned people (Utr., 1797); Reglement (...) der Stadt Groningen, op het kloppen van Bloedt-Vrienden ende Nabuyrs-Vrouwen in cas van eenige verlossinge der Kraam-vrouwens: Hoe groot de Tractementen als dan sullen werden gedaen (...) (concerns the extravangances around child-deliveries (too many people present, and too much food), Gron., 1710); Ampliatie van de Ordonnantie waar na de Vroedvrouwen deezer stede, mitsgaders haare Leerlingen zig zullen hebben te reguleeren (The Hague, 1731); Ordonnantie (...) aangaande het Examineren der Chirurgyns ende Vroedvrouwen (Gron., 1739); an ordinance about burials during epidemics (Arnhem, 1742); Placaat about a "besmettelijke ziekte onder rundvee" (Arnhem, 1744); Publicatie tot soulagement der Verminkten (n.pl., 1781); 7x concerning cholera or "Roode Loop"/ "Persloop" (Utr. and 1x Gron., ±1780 and ±1830); 1 publ. about "Gewijzigde Kinderpokken" (Utr., 1831); 3 publ. about the "Natuurlijke Kinderziekte" (Utr., 1817/ 1818/ 1823); Ordre opzichtlyk het Onderwys inde Vroedkunde (Gron., 1801); a broadside concerning "verspreiding der vaccine" (Gron., 1809); Register van Koepokstof-inenting (w. entries in pencil and "Commencé le 25 Novembre 1834" in pen and ink); Publicatie (...) omtrent het geneeskundig onderzoek en toevoorzigt (The Hague, 1806); an invitation to the burial of Annetje Visser, "anders genaamt Annetje met het Kleyn Hoofdje, bejaarde dogter van 98 jaar" ("Anno 1698. Tégens Woensdag den 8sten January", "gedrukt na het Orizineel door A. Tolk"; w. sm. woodcut ill.); an advertisement for "de alombekende opregte en onvervalschte Spijkerbalsem, dewelke vele jaren door wylen Jan Spyker, te Amsterdam, is verkocht" ("Deeze balsem geneest alle Open Wonden (...), tot verwondering iets dat gekneust of verpletterd is (...)"; n.pl., n.d. (±1800?)) and a late 19th cent. advertisement for "Italiaansche Pillen, bekend onder dem [sic] naam van Urbanus Pillen" (because once approved by Pope Urban VIII).

€ (300-500) 600
70/2584 [Medicine]. Swieten, G. van. Verklaaring der korte stellingen van Herman Boerhaave (...) over de kennis en geneezing der ziektens. Leyden, J. and H. Verbeek, 1763-1776, 2 parts in 4 vols., (4),1004; (2),808; (2),676; 677-1466p., contemp. unif. hcalf w. mor. letterpiece, sm. 4to.

- Vol. 4 lacks paper over board frontcover and upper pastedown loose.

= G. van Swieten was a medical student of H. Boerhaave. During Boerhaave's lectures, van Swieten adapted an existing shorthand system to medical language, so his lecture notes reflect Boerhaave's presentation closely. Their mutual respect led Boerhaave to show his most interesting private cases to van Swieten. At various times Boerhaave stated that van Swieten would be the most suitable person to succeed him as a professor. Due to their very close relation, van Swieten considered it his life-work as a medical writer to commentate on Boerhaave's Aphorisms.

Boerhaave, H. Libellus de Materie Medica et remediorum formulis, quae serviunt Aphorismis de Cognoscendis et Curandis Morbis. Ibid., G. Potvliet, 1762, (16),279,(49)p., contemp. boards w. mor. letterpiece.

= Warranted by the publisher.

€ (150-250) 150
70 2585 Medicine Wirsung C 70 2585 Medicine Wirsung C
70 2585 Medicine Wirsung C 70 2585 Medicine Wirsung C
70/2585 [Medicine]. Wirsung, C. Medicyn-boeck, daerinne alle gebreken des menschelijcke lichaems mitsgaders de remedien der selven, claerlijck aengewesen wort. Dutch transl. C. Battus. (...) Hier is by-ghevoeght een uytnemenden Coock-boeck. Amst., J. Evertsz Cloppenburgh, 1627, 7th rev. and enlarged ed., (18),676,(96)p., later hroan, folio. - BOUND AS USUAL WITH: (Battus, C.). (Eenen seer schoonen, ende excellenten Coc-Boeck, inhoudende alderleye wel gheexperimenteerde cokagien, van ghebraedt, ghesoden, pasteyen, taerten, toerten, vlayen, saussen, sopen, ende diergelijcke; oock diversche confeytueren ende dranken, etc.). (Ibid., idem, 1627), (28)p. - AND WITH: Hilden, G.F. von. Een singuliere ende voortreffelijcke observatie ende cure eens sware periculeuse geschote-wondes (...)/ Cort ende claer Tractaet vande verbrantheydt: welck gheschiet door siedende olie, heet water, gloeyende yser, busch-pouder, blixem ende diergelijcke brandende materie (...). Dutch transl. J. Burgundus. Ibid., M. Colijn, 1627, 2 parts, (2),10,(1),12-24,(1) lvs., 2 woodcut title-vignettes, 10 ills.

- Engr. title supplied in photocopy on old paper; first ±50 text lvs. w. corners and wormholes restored w. paper/ japanese (some lvs. w. missing text added); occas. waterst./ soiled/ foxed/ yellowed; new endpapers. Recased w. use of contemp. roan backstrip.

= The most extensive Dutch edition of this popular work on medicine (first published Heidelberg, 1568). It covers all parts of the human body and several illnesses and cures, mainly by means of herbs. Illustrations of severe gunshots and projectile wounds and burns were added, as well as of wounds caused by hot oil, water, red-hot iron, gunpowder and lightning. The work also includes one of the earliest Dutch cookery books. Krivatsy 13070; BMN I, p.71. Cf. Wellcome I, 6753, Hirsch-H. 6, p.303; Bibl. Walleriana 10361. On the cookery book: Ferro 839; Bibl. Gastrononica 315; Landwehr 7: "Dit eerste in Noord-Nederland verschenen kookboek is uitgegeven als supplement bij Christopher Wirsung Med'cyn Boec, waarvan het titelblad het kookboek vermeldt. Battus noemt o.a. confituren, doch heeft er geen recepten van opgenomen." It is the third printed Dutch-language cookery book known and the first published in the Netherlands. It contains some 300 recipes for all sorts of food and drinks.

€ (800-1.000) 850
70 2586 Mills Natrus L van Polly J and Vuuren C van 70 2586 Mills Natrus L van Polly J and Vuuren C van
70/2586 [Mills]. Natrus, L. van, Polly, J. and Vuuren, C. van. Groot volkomen moolenboek; of naauwkeurig ontwerp Van Allerhande tot nog toe bekende Soorten van Moolens, Met haare Gronden en Opstallen, en al het geene verder daar toe behoort. Amst., J. Covens and C. Mortier, 1734, (4),9 textp., woodcut title-vignette, 27 double-p. plates by J. PUNT, contemp. hroan, folio.

- Without the separately published second vol. (publ. 1736). (Sl.) foxed; lower corner sl. mouldy. Binding worn; paper over boards torn off; top of spine dam.

= Bierens de Haan 3524. Nice and detailed plates of various types of mills. SEE ILLUSTRATION PLATE CVI.

€ (500-700)