989 - 1167     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 8 of 9 Results 141 - 160 of 179
70 1129 Oudshoorn J van 70 1129 Oudshoorn J van
70/1129 Oudshoorn, J. van. Verzamelde werken. Deel I Novellen en schetsen. Ed. W.A.M. de Moor. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968, 505p., portr., 1 facs. ill.

= Nederlandse Klassieken. Copy bound in giltlettered full burgundy mor., gilt inside dentelles, t.e.g., from the library of Johan Polak.

€ (50-70) 220
70 1130 Oudshoorn J van 70 1130 Oudshoorn J van
70/1130 Oudshoorn, J. van. Verzamelde werken. Ed. W.A.M. de Moor. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968/ 1974, 2 vols., 505; 774p., 2 frontisp., orig. unif. cl. w. dustwr.

= I. Novellen en schetsen; II. Romans. Publ. in the series Nederlandse Klassieken.

AND 5 others in 7 vols. from the same series, all orig. cl. w. dustwr., fine (partly still shrinkwrapped): J.C. BLOEM, Verzamelde gedichten (1986, 9th ed.); P.C. BOUTENS, Verzamelde lyriek 1898-1921/ 1922-1943 (1968, 2 vols.); H. GORTER, Verzamelde lyriek tot 1905 (1966); J.H. LEOPOLD, Verzamelde verzen (1982/ 1988, 2 vols.; vol. 2 printed in 200 copies w. imprint Amst., Johan Polak); W. SMIT, Verzameld werk (1983). - ADDED: S. VESTDIJK, Verzamelde gedichten (Amst., 1971, 3 vols., orig. unif. cl., slipcase).

€ (80-100) 150
70/1131 Partner Maandblad voor mannen No 1 15 70/1131 Partner Maandblad voor mannen No 1 15
70/1131 Partner. Maandblad voor mannen. No.1-15. Boechout/ Berchem, L. Hanus, 1968-1970, 15 parts, (photogr.) ills., orig. wr., 4to.

- A few wrappers sl. soiled.

= All published. Contains contributions by i.a. L.P. Boon (i.a. a series on his Fenomenale Feminateek), Jeroen Brouwers, Jan Cremer, J.W. Holstbergen, Hugo Raes and Ab Visser. Rare.

AND 14 odd issues (incl. 5 duplicates) of GANDALF (1967-1970, no.20, 25, 31-34, 36, 37 and 45), 2 odd issues of TIQ (1967, no. 3 and 4) and no.1 of MANDRIL (1948; dam.). - ADDED: Mandril. Tijdboekschrift voor mensen (Haarlem, 1987).

€ (150-250) 170
70 1132 Pernath H C 70 1132 Pernath H C
70/1132 Pernath, H.C. Instrumentarium voor een winter. Gedichten 1955-1960. Introd. K. Jonckheere. Amst./ Antw., De Bezige Bij/ Ontwikkeling, 1963, 1st ed. 103,(1)p., orig. wr. (LP 108). Idem and Snoek, P. Soldatenbrieven. Introd. J. Walravens. Ibid., iidem, 1961, 75,(4)p., orig. wr. (LP 69). Idem. Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973. Antw., Pink Editions & Productions, 1973, 1st ed., 97,(2)p., orig. wr. by HUGO CLAUS, 4to. Idem. Verzameld werk. Ed. H.-F. Jespers. Ibid., idem., 1980, 425,(2)p., orig. cl., 4to.

- Binding trifle dustsoiled.

= Copy with annotations and corrections in black ballpoint concerning an edition to be published by De Arbeiderspers (never realised).

AND 3 works on H.C. Pernath.

€ (40-60)
70 1133 Poëzie in het Paleis 70 1133 Poëzie in het Paleis
70/1133 Poëzie in het Paleis. Brussel, Kunst en Cultuurverbond, 1966, gramophone record, Ø30 cm., 33 1/3 rpm, orig. sleeve by HugOKÉ (= HUGO DE KEMPENEER).

= Contributions by i.a. C. Buddingh', R. Campert, H. Claus, J.A. Deelder, F. ten Harmsen van der Beek, I. Michels, H. Pernath, G. Reve, J. the Selfkicker, P. Snoek, H. Verhagen and S. Vinkenoog.

Poëzie in Carré. N.pl., Sigma/ Relax, 1966, gramophone record, Ø30 cm., 33 1/3 rpm, orig. sleeve by MARIJKE KOGER.

= Contributions by i.a. C. Buddingh', J.A. Deelder, C. Nooteboom, J. the Selfkicker, H. Verhagen and S. Vinkenoog.

Stemmen van schrijvers. (The Hague/ Amst.), Ned. Letterk. Mus./ Querido, 1959-1960, 5 gramophone records (incl. 1 duplicate), Ø17,5 cm., 45 rpm, orig. (sl. soiled) sleeves, with all textleaves.

= Comprises SVS 6002 (R. Campert/ G.K. van het Reve), 6005 (G. Kouwenaar/ H. Andreus; 2 copies), 6007 (A. Kossmann/ A. Blaman) and 6112 (A. Roland Holst/ J.C. Bloem).

Hugo Claus leest/ Harry Mulisch leest. Amst., De Bezige Bij, n.d. (1964), 3 gramophone records (incl. 1 duplicate), Ø17,5 cm., 45 rpm, orig. unif. sleeves by K. BEUNIS.

- Lamination on sleeves defective/ lacking. = Literaire gramofoonplaat No. 1 and 3.

AND 11 other similar gramophone records (incl. 1 boxed set), i.a. by Heinrich Böll, Thomas Mann, Martin Walser, Franz Werfel and Gabriele Wohmann.

€ (80-100) 80
70 1134 Polak J 70 1134 Polak J
70/1134 Polak, J. Zeven kleine studies. Zutphen, A.P. ten Bosch, 1984, 1st ed., 61,(2)p., printed in 1257 copies (7).

= One of 7 DELUXE copies printed on Simili Japon, bound in giltlettered hmor. by the Phoenix bindery, numb. (this copy "3") and signed by the author.

Idem. Zeven kleine studies. Two copies of the same work, one bound in giltlettered cl. w. dustwr. (250 numb. copies) and one in orig. wr. (1100 unnumb. copies). Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak (...). Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1978, 73p.

= Copy from the library of Johan Polak, privately bound in giltlettered full vellum.

AND 9 others by/ on the same in 10 vols., i.a. IDEM, Bloed der decadence./ Het oude heden./ Het voorbeeldige boek (Amst., 1991/ 1992/ 2006, 1st eds., orig. cl. w. dustwr. (2x)/ orig. hcl.); K. HILBERDINK, Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever./ J.B.W.P. Het leven van Johan Polak (Amst., 2012/ 2017, 2 vols., plates/ ills., orig. (not unif.) cl. w. dustwr.); THE BIBLIOPHILE AND SCHOLARLY LIBRARY OF J.W.B. POLAK (1928-1992) (Utr., 1993, 2 vols., (col.) plates, orig. unif. wr., large 8vo. Auction catalogue, w. loosely inserted list of results). - ADDED: a stack of index cards w. AUTOGRAPH ANNOTATIONS, all concerning classical authors/ works, nearly all w. col. metal tab(s).

€ (100-150) 275
70 1135 Reijnders K 70 1135 Reijnders K
70/1135 Reijnders, K. Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968, 667p., 24 ills., orig. cl. w. dustwr. Blok, W. P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe. Ibid., idem, 1983, 447p., ill., orig. cl. w. dustwr. - AND 11 others similar, all publ. by the same, mainly in the same series (Literair-Wetenschappelijke Serie), all orig. cl. w. dustwr., i.a. E. ENDT (ed.), Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897 (1964); M. NIJLAND-VERWEY (ed.), Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap (1965); J.J. OVERSTEEGEN, Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen (1969); R. WELLEK and A. WARREN, Theorie der literatuur. Dutch transl. T. Etty, T. Anbeek and J. Fontijn (1974).
€ (50-70)
70 1136 Reve G K van het = G Reve 70 1136 Reve G K van het = G Reve
70/1136 Reve, G.K. van het (= G. Reve). AUTOGRAPH LETTER SIGNED ("Gerard K. van het Reve"), to Hans Dornseiffen ("Zeer geachte Heer Dornseiffen"), dated "Greonterp, Post Oudega Wijmbritseradeel (Friesl.) 6 December 1966", pen and ink, 2 lvs., recto only, w. orig. autogr. adressed ("De Heer Hans Dornseiffen/ Seminarie Hageveld/ Heemstede") and stamped envelope.

= A highly interesting letter, i.a. extensively on the meaning of the holy communion, on colleague author Jan Wolkers ("(...) zijn politieke ideeën vind ik kortweg infantiel. Hij is echter wel, zulks in tegenstelling tot Harry Mulisch, te goeder trouw (...)") and explaining a passage from Nader Tot U. "(...) De viering van de Eucharistie is heel oud (...). Het is een zinrijke handeling, waarin de mens zijn honger en dorst naar God ritueel vertolkt. Het is als het ware een religieus toneelstukje, waarin het oerdrama, de menswording van God, of de Godwording van de mens - lood om oud ijzer - wordt opgevoerd. Maar letterlijk moet men het niet nemen: in die ronde, ongegomde en onbedrukte postzegel zit God net zo veel of zo weinig als in mijn horloge of mijn zakdoek. De handeling is echter van grote symboliese - en daardoor van therapeutische - kracht (...)".

€ (200-300) 375
70 1137 Reve G K van het = G Reve 70 1137 Reve G K van het = G Reve
70/1137 Reve, G.K. van het (= G. Reve). AUTOGRAPH LETTER SIGNED ("Gerard K. van het Reve"), to V.M. Oppers ("Zeergeleerde Heer!"), dated "Greonterp, Post Oudega Wijmbritseradeel (Fr.) 14 Mei 1967", pen and ink, 1 leaf, recto only w. orig. autogr. adressed and stamped envelope.

= Thanking Oppers for the complimentful letter he sent and musing on art and (future) fame. "(...) Wat is "onsterfelijk"? Vijf en twintig jaar vrijwillig gelezen worden, en daarna nog eens 25 gedwongen, op de scholen. Elke nieuwe edietsie bevat meer zetfouten dan de vorige, en tenslotte noemen ze een straat naar je - dan ben je vergeten. Als ze straten naar mijn boeken en naar de Kabouters mijner sprookjes vernoemden, zou ik misschien wel trots zijn: Prijsdierplein, Op Weg Naar Het Einde Laan, Nader Tot U Hof, Schrijversland, Meedogenloze Jongen Weg, Etc. Wat niet is, kan worden (...)".

€ (100-150) 230
70 1138 Reve G K van het = G Reve 70 1138 Reve G K van het = G Reve
70/1138 Reve, G.K. van het (= G. Reve). De Avonden. Een winterverhaal. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1972, 24th ed., 224p., frontisp., orig. cl. w. dustwr.

= Grote Bellettrie Serie. SIGNED "Amsterdam, 1 November 1972. Gerard Reve."

Idem. Vier Pleidooien. Ibid., idem, 1971, 1st ed., 57p., orig. cl. w. dustwr.

- Fine. = Baskerville serie.

Idem. Het Zingend Hart. Ibid., idem, 1973, 1st ed., 48p., printed in 2000 copies, orig. cl. w. dustwr. - AND 4 other first eds. by the same publ. in the Grote Bellettrie Serie, all fine copies in orig. cl. w. dustwr.: De Taal Der Liefde (1972), Lieve Jongens (1973), Het Lieve Leven (1974) and Een Circusjongen (1975).

€ (70-90) 90
70 1139 Reve G K van het = G Reve 70 1139 Reve G K van het = G Reve
70/1139 Reve, G.K. van het (= G. Reve). Vier Pleidooien. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971, 1st ed., 57p., orig. cl. w. dustwr.

- Fine. = Baskerville serie.

Idem. De Avonden. Een winterverhaal. Ibid., idem, 1972, 24th ed., 224p., frontisp., orig. cl. w. dustwr.

- Dustwr. a few sl. worn spots along margins.

= Grote Bellettrie Serie. SIGNED "Amsterdam, 1 November 1972. Gerard Reve."

Idem. Het Zingend Hart. Ibid., idem, 1973, 1st ed., 48p., printed in 2000 copies, orig. cl. w. dustwr. - AND 4 other first eds. by the same publ. in the Grote Bellettrie Serie, all fine copies in orig. cl. w. dustwr.: De Taal Der Liefde (1972), Lieve Jongens (1973), Het Lieve Leven (1974) and Een Circusjongen (1975).

€ (70-90) 90
70 1140 Reve G 70 1140 Reve G
70/1140 Reve, G. "Aan de Engel". AUTOGRAPH 2-line poem, signed "Gerard van het Reve" and "Met de kroontjespen uitgeschreven te Weert, 20 December 1971" in pen and ink, on a Trespa high pressure laminate plate (28x22 cm.).
€ (100-150) 180
70 1141 Reve G 70 1141 Reve G
70/1141 Reve, G. Het hijgend hert. Amst./ Antw., (L.J. Veen), 1998, 8,(1)p., 3 facs. ills., printed in 1200 numb. and signed copies, bound as a leporello, orig. boards.

- Owner's entry (Corriejanne Timmers) on upper pastedown.

= Pre-publication of the first chapter of Reve's novel Het hijgend hert; New Year's gift 1997/1998 of the publisher.

Vasalis. Verjaars-brief voor Gerard. Leyden, Vijf Winden Pers, 2003, (13)p., printed in black and purple in 300 numb. copies, orig. wr., in orig. envelope and board box.

- Box (sl.) creased.

= Reprint on occasion of the 80th birthday of Reve of the poem orig. published in the Reve special of Tirade (1983).

AND 2 others by and 5 on Reve, i.a. S. RAVIEZ, Raviez' Reve (The Hague, 2001, photogr. ills. by S. RAVIEZ, orig. cl., sq. 8vo); H. HAEST, Between Ad and Allegory: Marketing Portraits of Gerard Reve (Amst., 2013, (col/.) photogr. ills., orig. boards, 4to); E. POSTUMA DE BOER, Door het oog van de tijd. De Reve-foto's (Varik, 2015, (col.) photogr. ills., orig. boards, large 8vo).

€ (50-70) 50
70/1142 Reve G  Liber Amicorum voor Gerard Reve 70/1142 Reve G Liber Amicorum voor Gerard Reve
70/1142 [Reve, G.]. Liber Amicorum voor Gerard Reve. N.pl., n.publ., (2001), (36)lvs., ills., orig. boards, 4to.

= One of 38 photostat copies for contributors (this copy for Rik van Dam) to the Liber Amicorum, of which the original copy was presented to Gerard Reve on occasion of being awarded the Prijs der Nederlandse Letteren. Four more photostat copies were presented to Queen Beatrix, Reve Verzameling Gemeente Weert, Letterkundig Museum Den Haag and David van het Reve.

Maas, N. Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. 1. De vroege jaren (1923-1962)./ 2. De 'rampjaren' (1962-1975)./ De late jaren (1975-2006). Amst., G.A. van Oorschot, 2009-2012, 1st ed., 3 vols., 730,(1); 855,(1); 781,(2)p., photogr. plates, orig. unif. cl. w. dustwr., large 8vo (fine). - AND 9 others by (1 on) the same, all fine copies in first ed., orig. cl. (1x boards) w. dustwr., incl. the letter editions to Wimie 1959-1973 (1980), Josine M. 1959-1975 (1981), Bernard S. 1965-1975 (1981), Simon C. 1971-1975 (1982), Wim B. 1968-1975 (1983), Frans P. 1965-1969 (1984) and Ludo P. 1982-1980 (1986).

€ (100-150) 160
70 1143 Reve G  Rona J  1934 2016 70 1143 Reve G Rona J 1934 2016
70/1143 [Reve, G.]. Rona, J. (1934-2016). (Gerard Reve in an Amsterdam café with Ed van Thijn in the background). Gelatin silver print, 26,6x35,2 cm., verso w. mounted label "copyright - Jutka Rona (...)".

= Modern impression.

€ (50-70)
70 1144 Roland Holst A 70 1144 Roland Holst A
70 1144 Roland Holst A 70 1144 Roland Holst A
70/1144 Roland Holst, A. AUTOGRAPH LETTER SIGNED, to "Zeer geachte heer Meeuws", dated "Dinsdag" and "Bergen N.H. 9 Juli '68", ballpoint, 1 leaf, 23x18 cm., recto and verso, w. the orig. addressed envelope.

= Concerning the publication of Roland Holst's essay Eigen achtergronden and a small number of his poems in English translation through W.A. Meeuws' Mouette Press.

WITH a small stack of correspondence (i.a. between W.A. Meeuws and Bert Bakker) concerning the same publication and a copy of A. ROLAND HOLST, Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk (Utr., 1944, 1st ed., orig. wr.).

€ (50-70) 50
70 1145 Rubinstein R 70 1145 Rubinstein R
70/1145 Rubinstein, R. Links en rechts in de politiek en in het leven. Huizinga-lezing, 1982. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983, 24p., orig. wr.

- Spine sunned; upper corner sl. bumped.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on title: "Lieve Aad [Nuis], het credo van Renate, 13/1/83".

Idem. Namens Tamar. Amst., Em. Querido, 1964, 1st ed., 127p., orig. wr. by PETER VOS.

- Sl. yellowed/ soiled.

= Reuzensalamander. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "[printed: Voor Aad], ook namens Renate, en mij, in dank".

AND 6 others by the same, all first editions with AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to Aad Nuis. - AND: Idem. (Works). Amst., Meulenhoff, (1993-1995), 4 vols., india-paper, orig. unif cl. w. dustwr. (2 vols. backstrip of dustwr. yellowed and 1x nibbled by silverfish).

€ (70-90) 70
70 1146 Schendel A van 70 1146 Schendel A van
70/1146 Schendel, A. van. Jan Compagnie. Rott., Nijgh & Van Ditmar, 1932, 1st ed., 286,(1)p.

- Backstrip sunned and trifle rubbed.

= One of 35 numb. and signed copies printed on Simili Japon, bound in hmor. w. orig. wr. bound in, t.e.g.

€ (200-300) 200
70 1147 Snoek K 70 1147 Snoek K
70/1147 Snoek, K. E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Amst., Nijgh & Van Ditmar, 2005, 1246p., num. ills., orig. cl. w. dustwr. (fine). Keuning, N. Een zeker onbehagen. Een biografie van Bob den Uyl. Ibid., T. Rap, 2008, 509p., plates, orig. boards w. dustwr. - AND biographies of HANS LODEIZEN (by G. Bes), JAN VAN NIJLEN (by S. van den Bossche) and A. ROLAND HOLST (by J. van der Vegt), all hardbound w. dustwr. (fine) and editions of the correspondence of ED HOORNIK/ A.A.M. STOLS, A. ROLAND HOLST/ H. MARSMAN and S. VESTDIJK/ H. VAN EYK.
€ (40-60) 40
70 1148 Snoek P 70 1148 Snoek P
70/1148 Snoek, P. Aardrijkskunde. Antropografische suite voor naïeve meisjes. Antw., Gard-Sivik, 1956, 1st ed., (20)p., frontisp. and wr. des. A. JORN, printed in 300 copies.

- Sm. owner's stamp in corner verso frontwr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to Julien Weverbergh on htitle, dated "15-5-71[?]" (sl. offsetting on verso frontwr.).

Idem. De Zwarte Muze. Brussels/ Antw./ The Hague, A. Manteau, 1967, 1st ed., 43,(4)p., orig. wr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on htitle: "dit keer is het een [printed title; zwarte muze], met vriendelijke groeten voor T. Govaerts [sic]. 17.12.67. Paul Snoek".

Idem. Noodbrug. Antw., De Sikkel, 1955, 1st ed., 67,(1)p., printed in 300 numb. copies, orig. wr. by the author (fine). Idem. De heilige gedichten 1956-1958. Ibid./ Rott., S.M. Ontwikkeling/ A.D. Donker, 1959, 1st ed., 78p., orig. wr. by LUCEBERT. - AND 4 other first editions by the same, all orig. wr.: Renaissance (Brussels/ The Hague, 1963), Nostradamus (Brussels/ Antw., The Hague, 1964), Reptielen & Amfibieën (Amst., 1967) and Bultaco 250cc (n.pl., 1971).

€ (100-150) 100