989 - 1167     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 5 of 9 Results 81 - 100 of 179
70 1069 Couperus L 70 1069 Couperus L
70/1069 Couperus, L. De stille kracht. Amst., L.J. Veen, n.d. (1900), 1st ed., 2 parts in 1 vol., (4),183,(1); (4),212p., orig. giltlettered and dec. purple batik cloth by C. LEBEAU.

- Spine faded/ discoloured. Otherwise fine.

= Van Vliet p.206, no.2; Braches 809. SEE ILLUSTRATION PLATE XXXI.

€ (200-300) 375
70 1070 Couperus L 70 1070 Couperus L
70/1070 Couperus, L. De stille kracht. Amst., L.J. Veen, n.d. (1900), 1st ed., 2 parts in 1 vol., (4),183,(1); (4),212p., orig. giltlettered and dec. orange batik cloth by C. LEBEAU.

- Portion of title-p. torn out; owner's entry on title-p.; lower hinge weak. Binding faded and sl. stained/ foxed; bookblock sl. shaken.

= Van Vliet p.206, no.3; Braches 809.

€ (60-80) 70
70/1071 Couperus, L. De stille kracht. Amst., L.J. Veen, n.d. (1900), 1st ed., 2 parts in 1 vol., (4),183,(1); (4),212p., orig. giltlettered and dec. purple batik cloth by C. LEBEAU.

- Sellotape along edges on pastedowns; owners entry on htitle cut out. Cloth over lower joint splitting; spine-ends worn; spine sunned.

= Van Vliet p.206, no.2; Braches 739.

AND 1 other copy in the first edition in 2 vols. in later hcl., ex library copy.

€ (60-80) 60
70/1072 Couperus, L. De verzoeking van den H. Antonius naar Gustave Flaubert. Fragmenten. Amst., L.J. Veen, 1896, 1st ed., (4),176p., orig. cl.

- Fine copy. = Van Vliet, p.171: "Oplage waarschijnlijk 500 exemplaren". Rare.

Idem. Over lichtende drempels. Ibid., idem, n.d. (1902), 1st ed., (6),187p., orig. dec. cl. by J. DE PRAETERE.

- Occas. trifle foxed. = Van Vliet p.225, no.1.

Idem. Schimmen van schoonheid. Ibid., idem, 1912, 1st ed., 234,(1)p., orig. gilt dec. cl.

- Binding stained and partly bleached; joints and spine-ends worn. = Van Vliet p.270, no.1.

AND 26 others in 31 vols. (with contributions) by/ on the same, i.a. De ongelukkige (Amst., n.d., orig. cl., sm. 8vo); Brieven van den nutteloozen toeschouwer (ibid., (1918), 1st ed., orig. boards); Van en over alles en iedereen (ibid., n.d., 5 vols., orig. unif. hcl.); Kleeding en de man (The Hague, 1915, ills., orig. boards) and A. DE RIDDER, Bij Louis Couperus (Amst., 1917, plates, orig. boards, sm. 8vo).

€ (100-150) 300
70/1073 Couperus, L. Wereldvrede. Amst., L.J. Veen, n.d. (1895), 1st ed., (4),379p., orig. dec. cl. by H.P. BERLAGE.

- Fine copy. = Van Vliet p.162, no.1; Braches 154.

Idem. Majesteit. Ibid., idem, n.d. (1893), 1st ed., 2 parts in 1 vol., (4),256; (4),265,(2)p., orig. green cl. w. dec. in brown by R.N. ROLAND HOLST.

- Bookblock sl. shaken. = Van Vliet, p.143, no.1; Braches 1665.

Idem. Hooge troeven. Ibid., idem, n.d. (1896), 1st ed., (4),121,(1)p., orig. dec. cl. by H.P. BERLAGE.

- Owner's entry on first free endpaper; occas. sl. foxed. = Van Vliet p.166, no.1; Braches 157.

AND 5 others by the same, i.a. Elyata./ De betooveraar (Amst., (1918), 1st ed., orig. cl.) and Het zwevende schaakbord (ibid., 1922, orig. cl.).

€ (80-100) 100
70/1074 [Couperus, L.]. Breugelmans, R. Louis Couperus. Lion of the Season. Raamsdonk, De Roofpers, 1982, 21,(6)p., facs. plates, printed in 36 numb. copies, orig. cl. w. dustwr. (fine). Booven, H. van. Leven en werken van Louis Couperus. Velsen, Schuyt, 1933, XVII,291,(1)p., frontisp. portrait, (fold.) plates, tables, printed in 1015 numb. and signed copies on "Antiek Engelsch Vergé", orig. buckram w. (sl. worn) dustwr., 4to.

= Copy with the rare dustwrapper.

AND 3 others, i.a. K. PETERSON, In het voetspoor van Louis Couperus. Pasoeroean door de lens van Salzwedel (Amst., 2009, photogr. ills., orig. boards, obl. 4to) and H.T.M. VAN VLIET, Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925] (Amst./ Antw., 2000, col. ills., orig. cl. w. dustwr. SIGNED on title-p.).

€ (50-70) 80
70 1075 Cremer J 70 1075 Cremer J
70/1075 Cremer, J. Brieven 1956-1996. Ed. H. Sleutelaar and K. Warmenhoven. Amst., De Bezige Bij, 2005, 992p., ills., orig. boards w. dustwr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on title: "20 april 2005 in vriendschap voor Hans & Bernadette [Dütting] met hartelijk & lieve groet, Jan Cremer".

Idem. Sneeuw. Amst., De Bijenkorf, 1976, 1st ed., 83,(1)p., printed in 250 numb. and signed copies (150), orig. giltlettered cl. w. dustwr., 4to.

- Backstrip of dustwr. sl. sunned. = Bibliofiele Bijenkorf Bibliotheek 3.

AND 3 others on the same, i.a. G. LUIJTERS (ed.), Jan Cremer in Beeld (Amst., 1985, num. ills., orig. wr., large 4to) and J. CREMER (ed.), Working Class Hero. Jan Cremer gefotografeerd door Wim van der Linden (Harderwijk, 2008, num. ills., orig. wr., sm. folio).

€ (60-80) 60
70 1076 Cremer J 70 1076 Cremer J
70/1076 Cremer, J. Ik Jan Cremer. Amst., De Bezige Bij, 1964, 1st ed., 342,(2), orig. wr. ("'n onverbiddelijke bestseller"). Idem. Ik Jan Cremer. Tweede boek. Ibid., idem, 1966, 1st ed., 444,(1)p., orig. wr. ("de meedogenloze bestseller").

- Second vol. content sl. yellowed (as usual). Otherwise both very fine, unread(!) copies. = LRP 64 and 232.

€ (50-70) 60
70 1077 Deyssel L van pseud of K J L Alberdingk Thijm 70 1077 Deyssel L van pseud of K J L Alberdingk Thijm
70/1077 Deyssel, L. van (pseud. of K.J.L. Alberdingk Thijm). "Tien jaar geleden merkte ik voor het eerst een oud man te zijn (...)". AUTOGRAPH SIGNED article, pen an ink, leaf, recto only, ±1949.

= A manuscript contribution to the Christmas issue by Alberingk Thijm for a Dutch periodical, probably Het Lichtspoor voor de Nederlandse Strijdkrachten (issued between 1947-1951), with his thoughts on being elderly and the differences between his youth and present time. " (...) Soms vergeet men zijn bejaardheid dagen lang en doet en denkt niet anders als voor twee a drie decennia. Dat is wel het best. Wat de menschen, die men spreekt, aangaat, in velen is iets van 'ontzag'. Men bespeurt dat zij zich er rekenschap van geven met een mensch te zijn, die binnen niet te langen tijd als de vertegenwoordiger van een heele eeuw zal kunnen optreden. Andere, daarentegen, het zijn er maar enkele, in een gezelschap, beschouwen U als 'quantité négligeable", als lucht, op wiens spreken men reageert zoo als dat op van een kind te midden van volwassenen. Ik zie trouwens niets nieuws onder de zon (...) Al wordt in de laatste veertig jaar op een andere manier oorlog gevoerd als in de vorige eeuw, ik moet U zeggen, dat de houding der burgerwereld tegenover den oorlog nu hetzelfde was als in 1870-71 (...)". SEE ILLUSTRATION PLATE XXX.

WITH 2 small contemp. photographic portraits of the author as a young man in his late twenties or early thirties.

€ (100-150) 160
70/1078 Eeden F van  Lot of over 70 publications offprints transcripts photographs clippings and letters 70/1078 Eeden F van Lot of over 70 publications offprints transcripts photographs clippings and letters
70/1078 [Eeden, F. van]. Lot of over 70 publications, offprints, transcripts, photographs, clippings and letters, almost all ±1910-1940, probably all collected/ written by/ to J.W. SMOLDERS, member of the Van Eeden Genootschap.

= Interesting collection containing i.a. various original photographs (several in duplicate) relating to Walden, several manuscripts concerning Walden, a few manuscript plans of Walden and indexes on the works of Van Eeden. The photographs (all 17x23,5 cm.), contained in 3 orig. envelopes of the firm "Foto-Kino J. Strik Bussum", were probably printed from the original negatives by photographer J. Strik and show 1) horsedrawn carriages with fruit and vegetables from the land with 5 members of Walden community; the carriages have a wooden sign stating "Walden's Fruit en Groenten"; 2) 16 members of Walden community standing in front of several partly horse-drawn carriages with bread baskets and baker's carts with signs of "Bakkerij Walden" and "Brood en beschuitbakkerij Walden" up front; 3) two identical photographs of all 46 (?) members of Walden (incl. Frederik van Eeden) in front of Villa Cruysbergen; 4) three copies of a portrait of Frederik van Eeden looking at the camera over his left shoulder; 5) two copies of a portrait of Frederik van Eeden standing in front of a wooden building looking frontally into the camera; 6) a photograph of the "Werkhut" at Walden. Among the manuscripts a plan of Walden in (col.) pencil with legend should be mentioned (monogrammed J.W.S. [J.W. Smolders], 19,5x31 cm.) and a manuscript by J.W. SMOLDERS titled "Enkele paperassen betrekking hebbende op de laatste jaren van Walden en de ineenstorting" ((29)p., pen and ink, w. tipped-in "Uittreksel uit het kadastrale plan der gemeente Bussum Sectie C (...)" showing a plan of Walden, and 2 loosely inserted plans in pencil of the "Werkhut op Walden" (with legend below) and of Walden with legend and annotations).

€ (100-150) 210
70 1079 Elsschot W 70 1079 Elsschot W
70/1079 Elsschot, W. Volledig werk. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001-2004, 9 (of 11) vols., unif. cl. w. dustwr.

- Mint. Lacks vol. 1 (Villa des Roses) and 11 (Nagelaten werk).

€ (50-70) 50
70/1080 Gandalf No 6 7 11 13 14 15 18 20 25 28 29 31 37 39 46 48 50 and 54 Ed G Dijkhuizen 70/1080 Gandalf No 6 7 11 13 14 15 18 20 25 28 29 31 37 39 46 48 50 and 54 Ed G Dijkhuizen
70/1080 Gandalf. No. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20-25, 28, 29, 31-37, 39-46, 48, 50 and 54. Ed. G. Dijkhuizen. Amst./ Zwanenburg, n.publ., 1964-1971, 33 (of 58) issues, num. (photogr.) ills., orig. wr., 4to.

- No.14 sl. (water)damaged and lacking portion of lower corner frontwr.; no.18 frontwr. sm. stain; no.24 waterst. in lower corner; no.34 stained in inner margin.

= Contains contributions by i.a. Peter Andriesse, L.P. Boon, R. Campert, S. Carmiggelt, R. Chapkis, J.A. Deelder, H. Heeresma, J.W. Holsbergen, E. van Moerkerken, H. Romijn Meijer, Karel Soudijn, J. Waasdorp, Riekus Waskowsky, Willem and Jan Wolkers.

€ (50-70) 90
70 1081 Geel C J van 70 1081 Geel C J van
70/1081 Geel, C.J. van. Dierenalfabet. Het omliggend vee, een bestiarium. Amst., G.A. van Oorschot, 1978, 1st ed., 287,(1)p.

= One of 15 copies ("nummer XV") bound in giltlettered full red morocco.

€ (100-150) 190
70 1082 Geel C J van 70 1082 Geel C J van
70/1082 Geel, C.J. van. Spinroc en andere verzen. Amst., G.A. van Oorschot, 1958, 1st ed., 147p.

= One of 15 numb. and signed DELUXE copies on laid paper, bound in giltlettered full morocco (10), w. autograph colophon: "Deze eerste druk van 'Spinroc en andere verzen', verschenen in Juni 1958, werd in opdracht van G.A. van Oorschot, uitgever te Amsterdam, uit de Garamont gezet en gedrukt door G.J. van Amerongen te Amersfoort en gebonden door Elias P. van Bommel te Amsterdam. Band en omslagontwerp zijn van H. Salden. Behalve de gewone oplage werden, ten behoeve van de schrijver, van diens handtekening en van een geschreven colophon voorzien, 15 exemplaren gedrukt op geschept papier van Van Gelder, waarvan 10 in leer gebonden, genummerd 1-10 en 5 ingenaaid, genummerd I-V. Nş4. Chr.J. van Geel jr".

€ (150-250) 350
70 1083 Geel C J van 70 1083 Geel C J van
70/1083 Geel, C.J. van. Uit de hoge boom geschreven. Amst., G.A. van Oorschot, 1967, 1st ed., 126,(1)p.

= One of 10 numb. and signed DELUXE copies on laid paper, bound in giltlettered full brown morocco.

€ (100-150) 275
70 1084 Geeraerts J 70 1084 Geeraerts J
70/1084 Geeraerts, J. Misdaad. Eerste-vierde cyclus. Amst./ Antw., Meulenhoff/ Manteau, 2005-2006, 4 vols., india-paper, orig. unif. cl. w. dustwr. Vigenon, E. De spoken van Jef Geeraerts. Ibid., iidem, 2007, 800p., ills., india-paper, orig. cl. w. dustwr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on title: "voor Gert Jan, Dit boek over alle boeken van J.G. en over ons leven samen. Eleonore"; with signed addition: "Juist! Jef Geeraerts'.

€ (70-90)
70 1085 Gerhardt I 70 1085 Gerhardt I
70/1085 Gerhardt, I. De adelaarsvarens. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1988, 1st ed., 91,(2)p., orig. cl. w. dustwr.

= SIGNED by the author.

Idem. Het sterreschip. Ibid., idem, 1979, 1st ed., 54,(2)p., orig. cl. w. dustwr.

= With handwritten dedication by the publisher: "Voor Rikje, nu ik er nog ben. 12-7-1979. J.B.W. [Polak]".

AND 12 others by the same and publ. by the same, all orig. cl. w. dustwr.: De slechtvalk (publ. w. Bert Bakker, The Hague, 1966, 1st ed.); the same work (publ. by Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1972, 2nd ed.), Kwatrijnen in opdracht (1972, 3rd rev. ed.), De hovenier (1972, 3rd rev. ed.), Het levend monogram (1973, 3rd rev. ed.), Vijf vuurstenen (1974, 1st ed.), Vroege verzen (1978, 1st coll. ed.); De ravenveer (1978, 2nd ed.), Dolen en dromen (publ. w. Ad ten Bosch, Zutphen, 1980, 1st ed.), Twee uur: de klokken antwoorden elkaar (1980, 3rd ed.), De zomen van het licht (1983, 1st ed.), Verzamelde gedichten (1980, 1st ed. Dustwr. sl. yellowed). - AND 1 transl. by the same: VERGILIUS, Het boerenbedrijf (The Hague/ Amst., 1969, 2nd ed., orig. cl. w. dustwr.).

€ (50-70) 90
70 1086 Gerhardt I 70 1086 Gerhardt I
70/1086 Gerhardt, I. Verzamelde gedichten. Amst., Athenaeum / Polak & Van Gennep, 1980, 1st ed., 770p.

= Baskerville Serie. Privately bound copy in giltlettered full brown morocco from the library of Johan Polak, SIGNED by the author.

€ (50-70) 350
70/1087 Het Getij Maandblad voor letterkunde Ed E Groenevelt a o Year 1919 70/1087 Het Getij Maandblad voor letterkunde Ed E Groenevelt a o Year 1919
70/1087 Het Getij. Maandblad voor letterkunde. Ed. E. Groenevelt a.o. Year 1919. Amst., Het Getij, 1919, 12 vols., woodcut vignettes, orig. unif. woodcut wr.

- Occas. sl. foxed.

= I.a. contributions by Hendrik de Vries, Constant van Wessem, Willem de Merode, Noto Soeroto, Theo van Doesburg ("Expressionistische Literaire composities" (February); "Godenkultuur" (April); "Een belangrijk kunsttijdschrift" (June); "De vrijwilliger" (August)). Contains also a comment by the editor on the accusations by Erich Wichman of plagiarism by Kaspar Niehaus.

€ (50-70) 80
70/1088 Gorter, H. (Publications on communism). Amst., various publishers, mostly 1919-1921, 11 parts in 1 vol. and 1 loose publication in orig. wr., contemp. giltlettered ("H. Gorter. Het Communisme") hmor.

= One publication w. owner's entry (in red ink) of J.C. Bloem. Assembled by Dutch communist J.N. Nugter (1897-1975), with his typescript "Toelichting" (2 lvs.).

€ (40-60) 190