2865 - 3576     OLD AND RARE BOOKS

Page 32 of 36 Results 621 - 640 of 712
69 3485 Popular literature Steversloot L 69 3485 Popular literature Steversloot L
69/3485 [Popular literature]. (Steversloot, L.). Papekost, opgedist in Geuse Schotelen, handelende van de Pausselyke Opkomst, Afgodery, en Beeldendienst, Mis, mitsgaders hun Val en Einde. Blokziel, Op kosten van den Uitgever (= Leyden, J. du Vivie), 1720, (6),172p., engr. frontisp. and 26 ills., contemp. vellum. - BOUND WITH: (Idem). Geuse-Kost; Opgedist in Paapsche Schotelen; Handelende van de Souvereine Oppermagt, en Heerschappye der Roomsche Pausen, aangetoond uit haare eigen Schryvers. (Ibid.), op de Grond van het Klooster der Gesalyde Begynen, voor Reekening van den Schryver, 1725, (14),221p., engr. frontisp. and 9 ills.

- Without the Vervolg der Paapekost; yellowed/ browned and fingersoiled throughout; final leaf of part 1 w. large closed tear; later endpapers. Vellum darkened.

= Ad 1: Scheepers I, 545; Knuttel, Verboden boeken 299: "Vuil schotschrift tegen de Katholieken met pornographische prentjes. Auteur is de Leidsche predikant Laurentius Steversloot."; Ad 2: Waller 603; Scheepers I, 543. Vehement and blasphemous anti-catholic satire. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVIII.

€ (150-250)
69 3486 Popular literature Sweerts H 69 3486 Popular literature Sweerts H
69/3486 [Popular literature]. (Sweerts, H.). Koddige en Ernstige Opschriften, op Luyffels, Wagens, Glazen, Uithangborden en andere Taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Amst., J. Jeroense [= H. Sweerts], 1731-1732, 4 parts in 1 vol., 144; (2),128; (2),104; (4),122p., 3 diff. engr. frontisp., 12 plates and 2 circular ills., contemp. calf w. gilt spine, sm. 8vo.

- A few leaves in the final part misbound. Otherwise contents fine. Top of spine rubbed; upper joint starting; lower joint sl. worn.

= De Vries 313. Cf. Waller 1623; Scheepers II, 901; Muller 445: "Geen boek getuigt meer dan dit van de voorliefde onzer vaderen voor vieze grappen, waarbij "struiven" en "veesten" de hoofdrollen vervullen".

€ (70-90) 70
69 3487 Popular literature Themmen P H 69 3487 Popular literature Themmen P H
69/3487 [Popular literature]. (Themmen, P.H.). Komieke en vermakelijke boeren-reis, van Dirk den Eenvoudigen, en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. N.pl., "gedrukt in Nederland in het XXXIX jaar der negentiende eeuw" (= Rott., J. Hendriksen, 1839), 3rd ed., IV,248p., woodcut title-vignette printed in red, 2 handcol. engr. plates, contemp. boards w. marbled paper.

- One quire loosening (and stained in upper inner blank margin); title-p. creased.

= Waller 1665; Buisman 2240.

€ (50-70) 90
69/3488 [Popular literature]. Tuinman, C. Oorsprong en Uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden: Tot opheldering der Vaderlandsche Moedertaal. II Deel. Hier zyn bygevoegt Natuurlyke Voortekenen van allerlei Weder. En de School van Salerno. Middelb., M. Schryver, 1727, 1 vol. (of 2), (34),248,(28),54,(2),16,10,66p., engr. title-vignette, contemp. vellum, sm. 4to.

- Without the first vol.; owner's entry on title-p. Vellum trifle stained.

= Important publication explaining the origin and the meaning of Dutch proverbs. The final part contains the Dutch translation of Regimen Sanitatis Salernitatis, popular meteorological knowledge/ forecasts/ superstitions etc.

€ (50-70)
69 3489 Popular literature d'Urfé H and Sidney Ph 69 3489 Popular literature d'Urfé H and Sidney Ph
69/3489 [Popular literature]. d'Urfé, H. and Sidney, Ph. Den ongestadigen Hylas. De veranderlijcke Stella. De lichtveerdige Pamphilus. Verduijtst uijt de Fransche Astrea en d'Engelsche Arcadia. Dutch transl. J. van Heemskerck. Amst., Gerrit Jansz, 1638, 3rd ed., 3 parts in 1 vol. w. continuous pagination, 288p., engr. title-p., contemp. overlapping vellum w. ties, 12mo.

- Occas. trifle foxed, otherwise fine.

= From the library of M. Buisman. Buisman 764 (under Van Heemskerck); Buisman sale 749 (this copy); Muller 21; De Vries 112; Scheepers 692. "Zeldzaam werkje van Mr. Johan van Heemskerck, vrucht van zijn voorbereidende studiën voor zijn Arcadia." (Muller). Rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVIII.

€ (200-300) 200
69 3490 Popular literature V erstegen R 69 3490 Popular literature V erstegen R
69/3490 [Popular literature]. V.(erstegen), R. Characteren oft Scherpsinnighe Beschrijvinghe van de Proprieteyten, oft eygendommen van verscheyden persoonen. Antw., G. Lesteens, 1619, (136)p., woodcut title-vignette and printer's mark at the end, contemp. hcalf, sm. 8vo.

- Lacks htitle(?) and first free endpaper; title-p. w. horizontal partly torn crease; old owner's entry on title-p.; heraldic bookplate ("Bibliothèque de Th. de Jonghe") and bibliogr. annot. ("Première édition très rare (...)") on upper pastedown; contents otherwise yellowed/ sl. browned; last two lvs. lacking sm. portion of upper blank corner. Spine dam.

= The rare first edition. Cf. Muller 415 and Waller 1755 (both 3rd ed. 1705).

€ (150-250) 150
69/3491 Popular literature De Wonderlycke Reize van Jan mandevyl Beschryvende eerts de Reize en Geschiedenisze van den H Lande van Beloften te voet te Paard of ter Zee ende de Gestaltenisze en69/3491 Popular literature De Wonderlycke Reize van Jan mandevyl Beschryvende eerts de Reize en Geschiedenisze van den H Lande van Beloften te voet te Paard of ter Zee ende de Gestaltenisze en
69/3491 [Popular literature]. De Wonderlycke Reize van Jan mandevyl, Beschryvende eerts de Reize en Geschiedenisze van den H. Lande van Beloften, te voet, te Paard of ter Zee ende de Gestaltenisze, ende geleegendheid van dezelven landen. Daar na de gestaltenisze ende zeeden van den landen van Egipten, Syrien/ beide Arabien, Persien, Indien ende Ethiopien ende ook dat Leeven ende Geloove der Menschen van dien Landen. Amst., Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, n.d. (±1750), 94,(2)p., woodcut title vignette, 20th cent. giltlettered red hmor., sm. 4to.

- Browned; a few marginal waterstains. = Muller 876; De Vries 218. Fictional travel account.

€ (250-350) 300
69/3492 [Precious metals and jewelry]. Reek, P. Vergelijkingstafelen voor koop en werklieden in Goud en Zilver, van het Gewigt de Gehalte en den Prijs dier Metalen naar de Fransche Wetten en gebruiken. Hoorn, J. Vermande, n.d. (1812), 78p., tables, contemp. gilt calf.

- Upper joint split(ting); covers sl. bent. = Rare. No copy in NCC.

€ (70-90) 150
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69 3493 Prevost d'Exiles A F 69 3493 Prevost d'Exiles A F
69/3493 Prevost d'Exiles, A.F. Historische beschryving der reizen. Of nieuwe en volkome verzameling van de allerwaardigste en zeldzaamste zee- en land-togten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan (...). The Hague/ Amst., P. de Hondt/ widow S. Schouten etc., 1747-1767, 21 vols., engr. frontisp. portr., 168 (123 fold./ double-p.) maps/ plans, 392 (101 fold./ double-p.) plates/ views, ills., contemp. unif. hcalf, spine gilt w. raised bands and 2 mor. letterpieces, 4to.

- All vols. bookplate on upper pastedown; a few vols. sl. yellowed.; vols. IV, VIII and XIV waterst.; vol. VII, XI-XIII sl. foxed; a few maps w. sm. tear along fold./ at inner margin. Most vols. worn at spine-ends and joints; 6 vols. lack letterpiece and nearly all lack the letterpiece indicating vol. number. Very good and rare complete set in a nice contemporary binding.

= Original edition of the Dutch translation, issued by publisher Pieter de Hondt, based on the work of John Green (vols. I-XII), on the French translation of A.F. Prévost d'Exiles (vols. XIII-XIX), with many additions and corrections, and with vols. XX-XXI as original additions to the French editions. The series contains accounts of the voyages and explorations by the Portuguese, English, Dutch and French. Summary of the contents: I-II. East Indies; III-VII. Africa; VIII-IX. China; X-XI. Tibet and Tartary; XII-XIV. East Indies, Moluccas, Siam; XV-XVI. Hindustan, Arabia; XVII. East Indies, Japan; XVIII. Phillipines, Borneo, Celebes, South Pole; XIX. undetermined travels; XX. Lives of the Governors-General of the Dutch East Indies, Batavia; XXI. Dutch East Indies natural history. Containing a large worldmap (by N. Bellin, 51,5x68 cm., The Hague, P. de Hondt, 1750) and nice maps of i.a. Gulf of Bengal, Indonesian Archipelago, the Philippines, Japan, China, Macao, Hindoustan and views of i.a. Nanking, Goa and Ceram, plans of i.a. Nagasaki, Edo and Batavia. The plates depicting local inhabitants, plants and animals, but also illustrating customs, fortifications etc. Complete sets are very rarely found. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVIII.

€ (4.000-6.000)
69/3494 Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt en Prijsvaarzen Vol 1 3 and 6 10 69/3494 Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt en Prijsvaarzen Vol 1 3 and 6 10
69/3494 Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en Prijsvaarzen. Vol. 1-3 and 6-10. Leyden, C. van Hoogeveen Jr. (and P. vander Eyk and D. Vijgh), 1773-1785, 8 vols., 8 ident. engr. title-vignettes, contemp. unif. gilt hcalf, spine w. raised bands. Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukje. Utr., J. van Terveen, 1772, 2nd ed., (4),280p., bound unif. w. the preceding.

- Contents fine, a few vols. only w. some (vague) marginal waterstaining at the very beginning. Bindings trifle/ sl. rubbed; some vols. paper over covers torn; one vol. w. ticket on spine.

€ (300-500)
69 3495 Pypers P 69 3495 Pypers P
69/3495 Pypers, P. Eemlandsche Tempe, of Clio op Puntenburgh; Landgedicht. Amst., P.J. Uylenbroek, 1803, 2 vols., (5),4,(3),X-XI,(1),120,11,(1); (2),121-224,7,(1)p., 2 ident. stipple-engr. title-vignettes, 2 stipple-engr. portraits of the author and his wife, portrait of Madame de Neufville, 16 diff. fold. engr. views, 2 plates, later not unif. gilt hcalf/ hvellum.

- Several fold. plates w. (closed) tears (partly on folds); plates occas. fingersoiled; second vol. waterstained (mostly in margins, but also affecting plates); view of Amersfoort from the Bergkant sl. cut short (affecting caption),

= Bodel Nijenhuis 2510; Van Veen, De Soeticheydt des Buyten-levens (..) p.111-113. Rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIX.

€ (500-700)
69 3496 Quesnel P 69 3496 Quesnel P
69/3496 Quesnel, P. Kort-Begryp van het Leven ende Dood. N.pl., n.publ., 1720, 60p., contemp. calf w. gilt spine, sm. 8vo. - BOUND WITH: Brief van Germanus Veridicus, aan Willebrord Kemp. (...) Aantoonende de Valsheid van het berugt Mirakel, het welk in het Jaar 1727. te Amsterdam aan Agatha Leenders Stouthandel zoude geschied zyn (...). Utr., wed. G. Kribber, 1729, 82p. - AND WITH: Driedubbelde Naem-Lyst der Pastooren Priesteressen en Zendelingen, I. Die in 't Jaer 1701. Voor de Waerheid en Geregtigheid getuigd hebben. II. (...). Amst., F. Ryswyk, 1737, 152p.

- Old owner's entry on first title-p. Binding worn along extremities; top of spine sl. dam.

= Willaert 9048 (first work; rare) and 10333 (third work).

€ (60-80) 60
69/3497 Quien, M. le. Nullité des Ordinances Anglicanes, ou Refutation du Livre intitulé, Dissertation sur la Validité des Ordinances des Anglois. Paris, Simart, 1725, 2 vols., (12),LXXI,(1),538,XIX,(7); (6),396,LXXXIII,(17)p., contemp. unif. calf w. gilt spine.

- Both vols. w. stamp on first free endpaper and verso title-p. and bookplate on upper pastedown; sl. yellowed. Bindings worn along extremities.

= Anti-Anglican work, against the Dissertation sur la Validité des Ordinances des Anglois by P.F. Courayer of 1723, which was a defence of the Anglican church.

Browne, Th. The Story of the Ordination of our First Bishops in Queen Elizabeth's Reign at the Nag's-Head Tavern in Cheapside, Thoroughly Examined; And proved to be A Late-invented, Inconsistent, Self-contradicting, and Absurd Fable. (...) In Answer to what is pretended to the contrary, by F. Le Quien, in his Two Treatises (...) of the Nullity of the English Ordinations (...). London, W. Innys, 1731, (4),XXV,(11),495,(1)p., modern cl.

- Trifle sl. foxed; title-p. sl. cut short at bottom.

AND 3 others in 4 vols., i.a. J. JOHNSON, The Unbloody Sacrifice, and Altar, Unvail'd and Supported (London, 1724/ 1718, 2nd rev. ed. (vol. 1), 2 vols., contemp. unif. gilt calf (worn)) and G. TOMLINE, A Refutation of Calvinism (...) (ibid., 1811, 3rd ed., contemp. calf).

€ (100-150)
69 3498 Rademaker A 69 3498 Rademaker A
69/3498 Rademaker, A. Spiegel van Amsterdams zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten, en den Overtoom. Amst., L. Schenk, n.d. (±1730), (7)textp., 20 engr. views on 10 plates, late 19th cent. hroan w. marbled boards, folio.

- Upper hinge starting. Spine and corners sl. worn.

= Also incl. 12 added mounted engravings by R. DE HOOGHE on 6 plates.

BOUND WITH: Rademaker, A. and Tysens, G. Hollands Tempe Verhérelykt, vertoond in dertig uitmuntende gezigten; beginnende van Amsterdam af langs de Haarlemmer Trekvaart; gaande verders door Sparewou, Sparendam, tot Marquette. Met deszelfs kerken, héren-huizen, en verdere landsieráden. Ibid., idem, (1728), (13)textp., 30 engr. views on 15 plates by A. RADEMAKER. - BOUND WITH: Brouërius van Nidek, M. Het Zegenpralend Kennemerland, Vertoond in 100 Heerlyke Gezichten Van de voornaamste lustplaetsen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; Beginnende met Kastrikum (...) en eindigende met het Quartier van Heemstede, Berkenrode en Bennebroek. Ibid., J. Roman, n.d. (±1725), 2 parts in 1 vol., (6),24,18p., 2 ident. engr. frontispieces, title-vignette and 1 other vignette, fold. map, 100 views on 50 plates by H. DE LETH.

- Sm. tear in map; occas. sl. yellowed.

= Cat. Harlemia Illustrata 295-394; cf. Ekama 555 (ed. 1768). One of the finest books on 18th cent. Dutch stately homes, also of great importance for contemporary garden-architecture (the views also include detailed plans of the gardens). SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIX.

€ (500-700) 500
69 3499 Rader M 69 3499 Rader M
69/3499 Rader, M. Bavaria Pia. Bavariae Sanctae (...). Munich, 1627/1628, 3 (of 4) parts in 1 vol., (12),287,(11)p., 3 engr. titles (incl. 1 repeated), 43 (of 138) full-p. engravings by i.a. R. SADELER, contemp. giltlettered mottled calf, a.e.g., sm. folio.

- Sold as a collection of prints, not subject to return; without the textp. to Bavariae sanctae; most engravings (27) laid down; occas. sl. yellowed/ foxed; incl. a few duplicates. Leather corroded by acid used for mottling of binding; joints splitting.

€ (200-300) 200
69/3500 Raphael Tableaux de la Sainte Bible ou Loges de Raphaël collection des cinquante deux Fresques du Vatican 69/3500 Raphael Tableaux de la Sainte Bible ou Loges de Raphaël collection des cinquante deux Fresques du Vatican
69/3500 [Raphael]. Tableaux de la Sainte Bible ou Loges de Raphaël: collection des cinquante deux Fresques du Vatican (...). Paris, Prodhomme et Cie., 1825, no pagination, 52 lithogr. plates by G. ENGELMANN after various artists inspired by works by RAPHAEL, orig. gilt hmor, slipcase, obl. folio.

- Occas. sl. foxed. Binding trifle rubbed along extremities; slipcase sl. dam.

€ (150-250) 150
69 3501 Raynal G T F 69 3501 Raynal G T F
69/3501 (Raynal, G.T.F.). Atlas de toute les Parties Connues du Globe Terrestre. N.pl., n.publ., ±1785(?), 25p., 50 fold./ double-p. engr. maps by R. BONNE, 19th cent. gilt calf w. 2 contrasting mor. letterpieces, 4to.

- Without the tables. Binding sl. rubbed along extremities. Otherwise fine.

= The atlas vol. of Raynal's Histoire Philosophique et Politique des Établissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes. Phillips-Le Gear 5992.

€ (200-300) 400
69 3502 Reynard Schopper H 69 3502 Reynard Schopper H
69 3502 Reynard Schopper H 69 3502 Reynard Schopper H
69/3502 [Reynard]. (Schopper, H.). (Speculum vitae aulicae. De admirabili fallacia et astutia vulpeculae Reinikes libri quatuor (...)). (Frankfurt a.M., N. Bassaeus, 1584), (18),465,(16)p., woodcut printer's mark, 57 woodcut ills. by J. AMMAN, contemp. pigskin binding w. richly embossed panels and centrepiece, 12mo.

- Lacks title-p.; 2 stamps and occas. (contemp.) annots. inside. Top of spine worn; foot of spine dam.; backcover sl. wormholed.

= Menke II, 5; Adams R 424; Brunet IV, 1222; Graesse VI, p.82; Goedeke II, p.105-106, 112.

€ (350-450)
69 3503 Ribadineira P and Rosweydus H 69 3503 Ribadineira P and Rosweydus H
69/3503 Ribadineira, P. and Rosweydus, H. Generale Legende der Heylighen met het leven Iesu Christi ende Marie. Antw., H. Verdussen, 1649, 4th ed., 2 vols., (36),781; (8),718,(32)p., engr. title-p., 14 engr. plates, contemp. unif. blindst. calf over wooden covers, 2 brass clasps and catches, folio.

- Vol. 1 waterstained in lower inner corner towards the end, vol. 2 too but only in blank corner; both title-p. w. sm. old owner's entry. Neatly rebacked, new vellum-paper endpapers, and corners of covers restored.

= BCNI 14630.

€ (80-100) 80
69 3504 Ribadineira P and Rosweydus H 69 3504 Ribadineira P and Rosweydus H
69/3504 Ribadineira, P. and Rosweydus, H. Generale Legende der Heylighen met het leven Iesu Christi ende Marie. Antw., H. Verdussen, 1665, 5th enl. ed., 2 parts in 1 vol., (28),686,(2 blank); (8),662,(24)p., engr. title-p., 14 engr. plates, contemp. blindst. calf over wooden covers, 2 brass clasps and catches, folio.

- Contents fine, occas. sl. yellowed; modern endpapers. Leather worn: creased and w. surface dam.

= BCNI 12242.

AND 1 other in 2 vols.: C. SMET, Heylige en Roemweerdige Persoonen, De welke in de tien eerste[/ acht laeste] Eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, Uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie (Brussels, 1808/ 1809, contemp. unif. hcalf).

€ (80-100)