2865 - 3576     OLD AND RARE BOOKS

Page 31 of 36 Results 601 - 620 of 712
69 3465 Polo M Venetus M P 69 3465 Polo M Venetus M P
69 3465 Polo M Venetus M P 69 3465 Polo M Venetus M P
69/3465 Polo, M. (Venetus, M.P.). Reisen, En Beschryving Der Oostersche Lantschappen; Daar in hy naaukeuriglijk veel Landen en Steden, die hy zelf ten meestendeel bereist en bezichtigt heeft, beschrijft, de zeden en gewoonten van die Volken (...) ten toon stelt, en d'opkomst van de Heerschappy der Tartaren (...) bekent maakt. Beneffens de historie Der Oostersche lantschappen, Door Haithon van Armenien te zamen gestelt (...). Dutch transl. by J.H. Glazemaker a.o. Amst., A. Wolfgang, 1664-1671, 1st Dutch ed., 4 parts in 1 vol., (12),99,(9); 70,(2); 25,(1); 12p., 4 engr. plates, contemp. overlapping vellum, sm. 4to.

- Waterstained in lower outer corner throughout (just touching text); one leaf w. closed tear. Overlapping vellum of both covers partly dam.

= Tiele 872; M. Keyser, Glazemaker 1682-1982, no.77. Very rare first Dutch edition of Marco Polo's travels, bound with two other extremely rare first Dutch editions of travels (see below). SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVIII.

BOUND WITH: Bourges, J. de. Naaukeurig verhaal van de reis des Bisschops van Beryte Uit Frankryk te Land en ter Zee naar China (...). Dutch transl. J.H. Glazemaker. Ibid., idem, 1669, 1st Dutch ed., (2),126p., 8 engr. ills.

- Waterstained in lower outer corner throughout (just touching text).

= The very rare first Dutch edition. Tiele 178; M. Keyser, Glazemaker 1682-1982, no.82.

AND BOUND WITH: Saar, J.J., Evertsz., V. and Herport, A. Verhaal van drie voorname reizen naar Oostindien. Dutch transl. J.H. Glazemaker. Ibid., J. Rieuwertsz and P. Arentsz., 1671, 1st Dutch ed., (6),198p., 8 engr. plates.

- Waterstained in lower outer corner throughout (just touching text).

= Tiele 952; M. Keyser, Glazemaker 1682-1982, no. 87-90.

€ (1.000-1.500) 3500
69/3466 Pontificale Romanum Clementis Pp VIII et Rubani Pp VIII Ed A S Clemens 69/3466 Pontificale Romanum Clementis Pp VIII et Rubani Pp VIII Ed A S Clemens
69/3466 Pontificale Romanum Clementis Pp VIII et Rubani Pp VIII Ed A S Clemens 69/3466 Pontificale Romanum Clementis Pp VIII et Rubani Pp VIII Ed A S Clemens
69/3466 Pontificale Romanum Clementis Pp. VIII. et Rubani Pp. VIII. Ed. A.S. Clemens. Brussels, G. Fricx, 1735, 3 vols., XXIII,(1),246,(2); (2),247-469,(1); (2),471-694,(2)p., engr. title, 3 ident. title-vignettes, num. textills., contemp. unif. calf, gilt spines w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Sl. yellowed and occas. sl. foxed; all title-pages w. owner's stamp; scattered red stamps ("C" and "S") and marks (similar signs) in blank margins. Bindings worn along spine and extremities; lower joint vol. 1 partly split but holding on cords.

= Vol. 3 w. ±20 extra blank lvs. bound at the rear, 15 of which w. extensive contemp. ms. text in pen and brown and red ink, titled "De Benedictione et Coronatione Regis Romanorum" (page-numb. "1"-"29").

€ (100-150)
69 3467 Popular literature Baudouin de Guémadeuc 69 3467 Popular literature Baudouin de Guémadeuc
69/3467 [Popular literature]. (Baudouin de Guémadeuc). L'Espion dévalisé. London (= Neufchâtel), n.publ., 1783, VII,(1),302p., woodcut title-vignette and headpiece, contemp. gilt hcalf w. red mor. letterpiece.

- Sl. yellowed. Spine sl. rubbed and worn.

= Cioranescu 10218; cat. coll. Stuyt 754; Lacombe, Bibl. parisienne 241: "Recueil d'anecdotes scandaleuses sur divers personnages de l'époque; aventures parisiennes, cancans, etc." Curious work in prose and some verses, not only dealing with espionage, but also with (contemporary) political and economical issues.

€ (30-50)
69 3468 Popular literature Belley J P C 69 3468 Popular literature Belley J P C
69/3468 [Popular literature]. Belley, J.P.C. De groote schouw-plaets, des lust-en-leer-rijcke geschiedenissen. Vertoonende, onder honderd bysondere opschriften, meer als tweehonderd seer gedenckweerdige, en in onse tael noyt uytgegevene voorbeelden van liefde, haet, vriendschap, vyandschap, saghtmoedigheyd, toorn, kuysheyd, onkuysheyd, en by na alle andere menschelijcke gemoeds-neygingen. Dutch transl. S. de Vries. Utr., J. Ribbius, 1670, (30),659,29p., engr. frontisp., contemp. vellum.

- Pastedowns loose(ning); first ±20 lvs. trifle/ sl. waterst.

= Buisman 2383; Waller 1806; Muller 117; Scheepers II, 788.

€ (120-150) 180
69 3469 Popular literature Beronicius P J 69 3469 Popular literature Beronicius P J
69/3469 [Popular literature]. Beronicius, P.J. Georgarchontomachiae. Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht. Dutch transl. P. Rabus. Amst., N. ten Hoorn, 1716, 4th corr. ed., (32),175p., engr. frontisp. and 4 plates by C. LUYKEN, with Latin and Dutch text, contemp. hroan, sm. 8vo.

- Partly waterstained in upper margin. Binding worn; backstrip sl. dam.

= Scheepers II, 68; Klaversma/ Hannema 153; Van Eeghen/ Van der Kellen 213. A burlesque poem describing the battle of the Zeeland farmers against the municipality of Middelburg.

ADDED: LEVENSSCHETSEN VAN VADERLANDSCHE MANNEN EN VROUWEN, EEN SCHOOLBOEK (...). Eerste Stukje (Haarlem, 1816, woodcut ills., contemp. vellum wr. (w. ms. schooprize on frontwr.?), sm. 8vo).

€ (40-60)
69/3470 [Popular literature]. Bosch, L. van den. Treur-toonneel der doorluchtige mannen, of op- en ondergang der Grooten, Vertoont in de Rampzalige Geschiedenissen van Keyzers, Koningen, Prinsen, Vorsten, En andere voorname Personagien. Beginnende met het Roomsche Keizerryk, en vervolgende tot aan 't Jaar 1698. Amst., J. ten Hoorn, 1698, 6 parts in 3 vols., engr. frontisp., 24 engr. plates by J. LUYKEN, contemp. unif. blindst. calf, 4to.

- Vol. 3 waterst. almost throughout and occas. sl. mouldy. Bindings sl. dried; joints rubbed; 2 vols. portion of backstrip loosening.

= Klaversma/ Hannema 279-281; Van Eeghen/ Van der Kellen 315/ 343; Muller 779; Scheepers II, 961.

Zanten, L. van. Treur-toonneel der doorluchtige vrouwen, of op en ondergang der vorstinnen, en andere beruchte vrouwelijke personagien (...). Ibid., idem, 1699, 4 parts in 1 vol., (16),192; (4),128; (4),159,(1); (4),198p., engr. title by C. HUYBERT after J. LUIKEN and 12 etched plates by JAN (8) and CASPAR (4) LUIKEN, bound unif. w. the preceding, 4to.

= Van Eeghen/ Van der Kellen 343; Klaversma/ Hannema 1504; Waller 1687; Scheepers II, 961; Muller 779. Consists of a large number of anecdotes and biographical stories, typical for the special interest writers in the baroque era took in the calamities and misfortunes of especially the great of the world. This is the very often lacking 4th part to L. van den Bosch, Treur-toonneel der doorluchtige mannen, of op- en ondergang der grooten (...).

€ (200-300)
69 3471 Popular literature Daalberg B = P de Wakker van Zon 69 3471 Popular literature Daalberg B = P de Wakker van Zon
69/3471 [Popular literature]. Daalberg, B. (= P. de Wakker van Zon). Twee-en-dertig woorden: of de les van Kotsebue. The Hague, J. Immerzeel, 1805, 1st ed., 2 vols., XII,416,(3); (2),306,(3)p., 10 line-engr. plates, contemp. unif. hcalf w. mor. letterpiece.

- Joints and corners trifle rubbed, otherwise fine. = Buisman 2428.

€ (50-70) 100
69/3472 Popular literature Edelina eene Nederlandsche geschiedenis 69/3472 Popular literature Edelina eene Nederlandsche geschiedenis
69/3472 [Popular literature]. Edelina, eene Nederlandsche geschiedenis. Leyden, P.H. Trap, 1804, 279,(1)p., engr. title, sl. later hcl.

- Occas. sl. foxed; engr. title fingersoiled and waterst. Binding sl. worn.

= Rare. Buisman 509; not in Muller/ De Vries/ Scheepers.

€ (40-60)
69/3473 Popular literature Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht Minnebroeder binnen de Stadt van Brugge Waar in verhaalt word de Discipline en secrete penitentie der Vrouwen by h69/3473 Popular literature Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht Minnebroeder binnen de Stadt van Brugge Waar in verhaalt word de Discipline en secrete penitentie der Vrouwen by h
69/3473 [Popular literature]. Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht, Minnebroeder binnen de Stadt van Brugge: Waar in verhaalt word, de Discipline en secrete penitentie der Vrouwen by hem gebruykelyk. Nevens syne wonderlyke, vuyle, grouwelyke bloeddorstige en lasterlyke sermoonen. Amst., S. Schoonwald/ C. Petzold, 1714, 2 vols., 384; 494p., 2 diff. engr. frontisp., contemp. unif. blindst. vellum, sm. 8vo.

- Browned/ foxed; num. (bookmarking) dog ears. Spines sl. soiled and w. traces of ticket at foot.

= On this famous mystification De Troeyer I, p.267-278: "Daargelaten de kwaadwillige bedoeling vormen de Historie en de Sermoenen van Broeder Cornelis evenwel een historisch monument van waarde, omdat de samensteller die een tijdgenoot [van Corn. Adriaensz. Brouwer, 1521-1581] was ze "geënt heeft (...) op historische feiten en toestanden" (...). Tot in het begin van de achttiende eeuw kende het werk talrijke herdrukken en in zekere anti-roomse kringen werd het met graagte gelezen. Wat de inhoud betreft kunnen we ons voorlopig beperken tot deze formulering: heftige uitvallen tegen de zestiende-eeuwse hervormingsgezinden en hun leer. De vorm: ontstellend brutaal, ontstichtend, vaak zelfs scabreus". Written in common, often very violent en coarse Flemish, the book was particularly notorious for the descriptions of Broer Cornelis' "secret penitence", flagellation and more. The first edition was published 1569/ 1578 (part 2). Waller 724; De Vries 420; Pisanus Fraxi, vol. 2, p.212-224; Hayn/ Got. I, p.23/24.

€ (120-150) 120
69/3474 Popular literature De Historie van Floris en Blanchefleur Dewelke na detze lange gescheyden waren ende veele perijkelen geleden hadden tot den Houwelijken Staat kwamen Zeer playzant end69/3474 Popular literature De Historie van Floris en Blanchefleur Dewelke na detze lange gescheyden waren ende veele perijkelen geleden hadden tot den Houwelijken Staat kwamen Zeer playzant end
69/3474 [Popular literature]. De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na detze lange gescheyden waren, ende veele perijkelen geleden hadden, tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen. Amst., B. Koene, 1817, (24)p., 6 woodcut ills., later giltlettered hmor.

- Sl. foxed. = Muller 683.

€ (100-150)
69/3475 Popular literature Historie van Genoveva huisvrouw van Siegfried Graaf van Trier 69/3475 Popular literature Historie van Genoveva huisvrouw van Siegfried Graaf van Trier
69/3475 [Popular literature]. Historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Rott., T.C. Hoffers, n.d. (±1860), 4th rev. ed., 54,(1)p., woodcut title vignette and 12 ills., contemp. plain wr., sq. 8vo.

= Rare edition of this often published chapbook w. 2-line rhyming philosophical sayings below the twelve illustrations ("Vry mag een' maagd by 't huw'lyk blozen, men vindt steeds doornen aan de rozen"). Cf. Muller 708 (ed. P. de Lange, ±1840. "Een der schoonste en meest populaire volksboeken."); Waller 742 (3rd ed. T.C. Hoffers) and 743 (new corr. ed. P. de Lange); The Children's World of Learning 1831 (ed. Wed. P. de Lange, ±1860. "new and nicely illustrative woodcuts").

€ (70-90)
69 3476 Popular literature Kersteman F L under pseud J C Ludeman 69 3476 Popular literature Kersteman F L under pseud J C Ludeman
69/3476 [Popular literature]. Kersteman, F.L. under pseud. J.C. Ludeman. De Goudmyn van Doctor Ludeman; of, Bloemhof van Astrologische Geheimen; Raakende den driejaarigen Orange-oorlog van 1785, 1786 en 1787: bij wyze van Voorzeggingen, geschreven aan meester Franciscus; Om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem etc., Moeleman etc., 1787, 169,(3)p., engr. frontisp. by J. LUYKEN, contemp. limp boards, 4to.

- Edges covers and spine-ends (sl.) worn/ dam.

= Ter Horst p.138ff; Mateboer 554; Scheepers II, 843; Van Eeghen/ Van der Kellen 498.

€ (50-70) 50
69/3477 [Popular literature]. (Kersteman, F.L.). Zeldzaame Levens-Gevallen van J.C. Wyerman, op de Voor-Poorte van den Hove van Holland in 's Gravenhage overleeden; behelzende Zyne weergalooze en voortreffelyke Geleerdheid, Zyne wonderbaarlyke Ontmoetingen en wetenswaardige Omzwervingen door veele Landen. Zyne doorsleepene en klugtige Minnaryen; Mitsgaders Zyn listige en vermakelyke Bedryven gedurende zyn Leeven gepleegd. Aanhangzel behoorende tot de Zeldzaame Levens-Gevallen van J.C. Wyerman (...) voornaamste Krygsbedryven van zyn Moeder Lys Sint Mourel (...). The Hague, P. van Os, 1763, 2nd ed., 2 parts in 1vol., VIII,167,(1); 127,(1)p., 19th cent. hcl., sm. 8vo.

- Joints splitting; foot of spine sl. chipped. Contents fine.

= Waller 923; Muller 526; Scheepers II, 833; Van der Steur, cat. 25, L2107.

€ (150-250) 150
69 3478 Popular literature Linden J vander 69 3478 Popular literature Linden J vander
69/3478 [Popular literature]. Linden, J. vander. Eerlyke ende gelukkige reyze nae het heylig land ende stad van Jeruzalem. Ghent, J. Begyn "op d'Appel-Brugge in den Engel", n.d. (±1780), 2 parts in 1 vol., 72; 56p., printed in various types (i.a. civilité), woodcut ills., later hvellum, sm. 4to.

- The first part waterstained; second part browned

= Muller 992 (ed. without date, w. address Antw., "by Joannes Norb. Vinck, Boek-drukker en Verkooper woonende in het klapdorp in de vyf Bingen"): "Uitgave voor schoolgebruik; de tekst is daarom in lessen afgedeeld, die ieder aanvangen met een gebed, gedrukt in zogenaamde caractères de civilités. Zijn beschrijving der heilige plaatsen te Jeruzalem is zeer uitvoerig."; De hele Bibelebontse berg p.161ff: "(...) Het reisjournaal van Van der Linden leest als een avonturenverhaal door de anekdotes over de ongemakken tijdens de reis en de verschillende belevenissen op de logeeradressen. Omdat de auteur ook zijn persoonlijke verrukkingen en angsten noteert, is zijn verslag zelfs voor de twintigste-eeuwse lezer nog een toegankelijk document (...)"; Van Heurck p.171ff: "(...) Dit reisboek, waarvan het eerste deel in 1634 te Antwerpen bij Godtgaf Verhulst het licht zag, kende een buitengewoon sukses (...). Het werd als leesboek in de scholen gebruikt tot in 1840 (...)"; Tobler p.101 (1st ed. 1634).

AND 2 others printed/ published by the same: De prochiale schole leydende tot de hemelsche wijsheyd (Ghent, n.d. (±1811), later hvellum, unif. w. above) and Het dobbel kabinet der christelyke wysheyd, besluytende in korte vraegen en antwoorden (ibid., n.d. (±1800, num. woodcut ills., later plain wr.).

€ (80-100) 100
69 3479 Popular literature Marlowe C 69 3479 Popular literature Marlowe C
69/3479 [Popular literature]. Marlowe, C. De Historie van Docter Johannes Faustus. Die een uitnemenden grooten Tovenaar in zwarte Konsten was. Van zyn Duivelsche verschryvingen, van zyn Onchristelyk Leven, wonderlyke Avonturen, van zyn schrikkelyk en gruwelyk Einde, en Afscheid. Meestendeel uit zyn eigene Schriften byeen vergaderd. Alle Hovaardigen, Opgeblazene, Stouten en Goddelozen Menschen, als een Schrikkelyk Voorbeeld en Waarschuwing. Uit het Hoogduitschen Exemplaar nagezien, en op vele plaatsen Gecorrigeert, en met schoonen Kopere Figuren versierd. N.pl., n.publ., n.d. (Amst., B. Koene?, ±1805 or late 18th cent.), 86,(2)p., woodcut on title, 58 (repeated) ills., 1 vignette, modern giltlettered red hmor., sm. 4to.

- Foxed. The woodcuts printed from worn blocks.

= De Vries 123; cf. Mateboer 369ff, Muller 736f and Scheepers II, 122.

€ (150-250) 300
69/3480 Popular literature Napoleons visiten naar waarheid of waarschijnlijkheid geschetst Treur Blij en Klucht spel 69/3480 Popular literature Napoleons visiten naar waarheid of waarschijnlijkheid geschetst Treur Blij en Klucht spel
69/3480 [Popular literature]. Napoleons visiten, naar waarheid of waarschijnlijkheid geschetst. Treur- Blij- en Klucht-spel. Gron., H. Eekhoff Hz., 1814, 24p., contemp. wr., sm. 8vo.

- Foxed; title partly browned; sl. frayed. Wrappers loosening and dam.

= Very rare. No copy in NCC; not in Van Aken, Hilman and Worp; not in the usual bibliographies.

€ (50-70) 70
69 3481 Popular literature Phaedrus 69 3481 Popular literature Phaedrus
69/3481 [Popular literature]. Phaedrus. Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef van keizers Augustus. In Nederduitsch Dicht vertaelt en met Aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten. Amst., S. van Esveldt, 1769, (48),259,(29)p., engr. frontisp., title-vignette and 16 plates w. 6 ills. each by S. FOKKE, contemp. hroan.

- Occas. sl. foxed; a few ills. handcol. w. watercolour. Binding worn along extremities.

= Geerebaert CXXV,II,c; Landwehr F181; Graesse V, p.258; The Children's World of Learning 3186.

€ (70-90)
69 3482 Popular literature Quevedo y Villegas F G de 69 3482 Popular literature Quevedo y Villegas F G de
69/3482 [Popular literature]. Quevedo y Villegas, F.G. de. De vol-geestige werken van Don Francisco de Quevedo, Villegas; Spaans ridder. Amst., Jan ten Hoorn, 1699, 1st Dutch ed., 2 parts in 1 vol., 12,396; (4),276,(8)p., engr. title and 16 plates by C. LUYKEN, contemp. vellum.

- Lacks one text leaf (V5); trifle yellowed.

= Rare. Gieles/ Plak 226; Buisman 1884; Muller 42; Scheepers II, 734; Klaversma/ Hannema 1192.

€ (250-350) 250
69/3483 Popular literature Een schone historie van Margrieta van Limburgh en Hendrik haar Broeder die veel wonderlyke Avonture gehad hebben want margrieta wert koninging van Armenien en Hendrik69/3483 Popular literature Een schone historie van Margrieta van Limburgh en Hendrik haar Broeder die veel wonderlyke Avonture gehad hebben want margrieta wert koninging van Armenien en Hendrik
69/3483 [Popular literature]. Een schone historie van Margrieta van Limburgh: en Hendrik haar Broeder, die veel wonderlyke Avonture gehad hebben: want margrieta wert koninging van Armenien; en Hendrik door zyn grote Vromigheid, keizer van Grieken; Ende nog van andere kersten heeren di zyn mede-hulpers waren. Van haar groote vitorie die zy (voor Godes huylpe) verkregen tegen de Sarazynen. Amst., Gysbert de Groot Keur, 1739, (120)p., woodcut title vignette, modern giltlettered hmor., sm. 4to.

- Occas. waterstain in margins, partly affecting text; title-p. frayed in upper margin; a few quires w. sm. hole/ tear at lower inner corner.

= Very rare. With (fake?) printers adress on last page of T. Christianus, Brussels, dated 1604.

€ (250-350) 250
69/3484 Popular literature Een Schoone Historie en Miraculeuze Geschiedenisse van den Ridder metter Zwane Die te Nimmege in Gelderland te Scheepe kwam by den geleyde van een Zwaan uyt den Lande 69/3484 Popular literature Een Schoone Historie en Miraculeuze Geschiedenisse van den Ridder metter Zwane Die te Nimmege in Gelderland te Scheepe kwam by den geleyde van een Zwaan uyt den Lande
69/3484 [Popular literature]. Een Schoone Historie en Miraculeuze Geschiedenisse van den Ridder metter Zwane. Die te Nimmege in Gelderland te Scheepe kwam, by den geleyde van een Zwaan, uyt den Lande Lilefoort, 't welk men zeyd te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Amst., J. Kannewet, 1780, (40)p., woodcut ill. on title-p. and 3 textills., 20th cent. marbled boards, sm. 4to.

- A few stains in upper outer corner; upper hinge splitting

= Muller 691. On Helias, the Knight of the Swan. Rare edition. Partly with different illustrations from those in the Koene edition.

Hakvoord, B. Gemeene Zend-brieven, zo die in de Duitse scholen van Nederland worden geleert. Ibid., idem, 1762, 40p., 20th cent. giltlettered red hmor.

- Waterstained; browned. = Rare edition.

€ (150-250)