2865 - 3576     OLD AND RARE BOOKS

Page 29 of 36 Results 561 - 580 of 712
69/3425 [Netherlands]. Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Amst., I. Tirion, 1749-1759, 21 vols., engr. frontisp., 5 fold. maps, 1 fold. plan, 60 (all but 2) fold. plates by i.a. S. FOKKE, 149 portraits by i.a. J. HOUBRAKEN, contemp. unif. gilt calf w. mor. letterpiece.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 507f; De Buck 1130.

(Loosjes, P.A.). Vaderlandsche historie (...) ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie (...). Ibid., J. Allart, 1798-1789, 3 vols., (6),456; (4),382,(1); (4),397,(30)p., 5 plates, 6 portraits, bound unif. w. the preceding.

= Title-p. and letterpieces numb. vol. 22-24 to form the continuation of the preceding work.

(Idem). Vaderlandsche historie (...). Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Vol. 1-22. Ibid., idem, 1786-1799, 22 (of 27) vols., 1 frontisp., 31 plates by J. BUYS, 46 portraits by R. VINKELES, bound unif. w. the preceding. Wyn, H. van a.o. Byvoegsels en aanmerkingen voor het eerste [-twintigste] deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar. Ibid., idem, 1790-1796, 21 parts (incl. "Register") in 5 vols., 6 fold. engr. plates, 6 portraits, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece. Idem a.o. Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar. Ibid., idem, 1797, (4),XVI,448,24p., fold. engr. plate, portrait, bound unif. w. the first works.

- Occas. w. (minor) defects (foxed, yellowed) but mostly in fine condition.

€ (500-700)
69/3426 [Netherlands]. Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Amst., I. Tirion, 1749-1759, 21 vols., 5 fold. engr. maps, 52 (fold.) plates, num. portraits, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letter- and vol. piece.

= Haitsma/ Mulier/ Van der Lem 507f; De Buck 1130.

(Loosjes, P.A.). Vaderlandsche historie (...) ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie (...). Ibid., J. Allart, 1788-1796, 19 vols., 29 plates, 40 portraits, bound unif. w. the preceding. Wyn, H. van a.o. Byvoegsels en aanmerkingen voor het eerste [- twintigste] deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. Ibid., idem, 1790-1798, 6 vols., 5 fold. plates, 4 portraits, (all but 6th (index) vol.) bound unif. w. the preceding. Idem. Byvoegsels en aanmerkingen bestaande in noodige naleezingen (...). Ibid., idem, 1797-1801, 2 vols., (4),XVI,448,24; (8),511p., engr. plate, portrait, contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrast. mor. letterpieces. - AND 3 others in 1 vol., i.a. J. WAGENAAR, Het verheugd Amsterdam (...) (ibid., 1768, contemp. hcalf w. mor. letterpiece).

- A few vols. joints split(ting) and backstrip loosening.

€ (300-500)
69/3427 [Netherlands]. Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Amst., I. Tirion, 1749-1759, 21 vols., engr. frontisp., 5 fold. maps, 1 fold. plan, 58 fold. plates by i.a. S. FOKKE, num. portraits by i.a. J. HOUBRAKEN, contemp. unif. gilt calf w. mor. letterpiece.

- Spines sl. dried; a few vols. letterpiece loosening. = Haitsma Mulier/ Van der Lem 507f; De Buck 1130.

(Loosjes, P.). Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (...) ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie. Ibid., J. Allart, 1788-1798, 3 vols., (6),456; (4),382; (4),397,(29)p., 5 plates, 5 portraits, bound unif. w. the preceding.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 314b.

€ (150-250) 150
69/3428 [Netherlands]. Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Amst., I. Tirion, 1752-1759, 2nd ed., 21 vols., engr. frontisp., 5 fold. maps, 1 fold. plan, 41 fold. plates by i.a. S. FOKKE, 93 portraits by i.a. J. HOUBRAKEN, contemp. unif. calf.

- A few vols. spine-ends sl. chipped/ dam.; covers occas. sl. stained.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 507f; De Buck 1130.

€ (150-250) 150
69/3429 [Netherlands]. Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Amst., I. Tirion, 1750, 1st ed., 16 (of 21) vols., engr. frontisp., fold. maps/ fold. plans/ fold. plates by i.a. S. FOKKE and portraits by i.a. J. HOUBRAKEN, contemp. unif. gilt calf w. 2 mor. letterpieces.

- Set not collated. Lacks vol. 1, 4, 13, 20 and 21. All vols. (sl.) worn along extremities.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 507f; De Buck 1130.

€ (70-90) 70
69/3430 Newspapers Lot of 10 newspapers 69/3430 Newspapers Lot of 10 newspapers
69/3430 [Newspapers]. Lot of 10 newspapers, 1755-1787, (2)p. (9x)/ (4)p. (1x).

- Partly yellowed/ browned.

= Utrechtsche Courant, year 1755 (no.22, 24, 25 and 54) and 1783 (no.125, 127, 131 and 151); Rotterdamsche Courant, year 1784 (no.22); Vaderlandsche Courant, year 1787 (no.50).

€ (50-70) 50
69 3431 Nieuhof J 69 3431 Nieuhof J
69 3431 Nieuhof J 69 3431 Nieuhof J
69 3431 Nieuhof J 69 3431 Nieuhof J
69 3431 Nieuhof J 69 3431 Nieuhof J
69/3431 Nieuhof, J. Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reize. Behelzende al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil (...). Amst., Wed. J. van Meurs, 1682, (10),240[=246],(2)p., engr. frontisp., portrait of the author, dedic. plate, double-p. map of Brasil, 1 double-p. and 2 full-p. plates, 2 half-p. plans, 7 half-p. ills., contemp. blindst. vellum, folio. - BOUND AS USUAL WITH: Idem. Zee en Lant-Reize door verscheide Gewesten van Oostindien (...). En inzonderheit een wijtloopig verhael der Stad Batavia. Ibid., idem, 1682, (4),308[=310],(4)p., 4 double-p. and 1 half-p. engr. maps/ plans, 25 double-p. and 16 full-p. engr. views and plates, 23 half-p. engr. ills.

- Nineteenth cent. owner's entry on first free endpaper; 1 double-p. plate cut short in fore-edge margin; 1 double-p. plate w. repaired tear; 1 full-p. plate dam. in lower margin w. loss of part of caption; thumbed/ (sl.) soiled; occas. marginal waterst. Binding soiled/ sl. stained/ dried and w. some (sm.) imperfections.

= Tiele 799; Howgego N25; Bosch 145; Borba de Moraes II, 614; Sabin 55278; Lipperheide Md 2; Nissen ZBI 2975; Balders 1075; Landwehr, VOC 282 (mentions an extra plate (views of St. Anthony and St. Vincent; not in binder's list), included here); Hill 1227. "His (...) travels in Brazil and the East Indies appeared posthumously in 1682, edited from his notes and papers by his brother Hendrik. Both volumes were lavishly produced and bore engravings taken from Nieuhof's sketches." (Howgego). SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIV.

€ (2.000-3.000)
69/3432 Nijmegen Gereformeerde Landt Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael Over ende Neder Betuwen mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerig69/3432 Nijmegen Gereformeerde Landt Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael Over ende Neder Betuwen mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerig
69/3432 Nijmegen Gereformeerde Landt Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael Over ende Neder Betuwen mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerig69/3432 Nijmegen Gereformeerde Landt Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael Over ende Neder Betuwen mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerig
69/3432 [Nijmegen]. Gereformeerde Landt-Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen, Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerighten daer onder resorterende. Arnhem, E. van Biesen genaemt de Haas, 1686, 209,(1)p., woodcut title-vignette, contemp. vellum, sm. 4to.

- Yellowed/ sl. foxed; upper pastedown detached; upper hinge weak(ening). Spine soiled.

BOUND WITH more than 30 others (incl. 2 loose ones) on Nijmegen and surroundings, incl. the Veluwe, Gelre and the county of Zutphen, ±1655-1725, all publ. Arnhem, mainly by J.F. Hagen, J./ E. van Biesen, Wed. de Haas and W. Heggers.

= Incl. Gereformeerde Dyck-Rechten, van 't Rijck van Nymegen, Over-ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael (1679, 41,(5)p.); Ampliatie van't Dyk-Regt Der vier Boven-Ampten des Quartiers van Nymegen, in 't houden van Dyk-Proceduren (1723, 7p.); Land-Regt van Thielre- en Bommelre-Weerden, mitsgaders Herwaarden, voorts de Heerlykheden en Gerigten daar onder resorterende, als ook 't Ampt van Beest en Renoy (1721, (4),200p.); Gereformeerde Dyck-Rechten van Thielre ende Bommelre-Weerden (1683, (100)p.); Wy, Erf-Stadt-houder ende Raden des Furstendombs Gelre ende Graeffschaps Zutphen, doen te weten (...) (1684, (5)p. On "hypothecatien" and new "Prothocollen off Signaten" in Tiel); Reformatie der Landt Rechten, Gebruycken und Gewoontheyden der Graefschap Zutphen (1655, (72)p.); Ordre ende Reglement Tot een korter manier van Procederen voor de Gerichte van de Graefschap Zutphen. Voorts Ordonnantie Waer na de Gerichts-jura, als mede het Salaris van Advocaten en Procureurs in't toekomende sal worden betaelt (...) (1696, 41p.); Ordonnantie op de Testament-maakinge in't Quartier van Veluwen over allodiale Goederen (1711, (10)p.); Project of Reglement over de Regeeringe der Stadt Wageningen (1705, 15p.); Ordonnantie Door den Heer Land-Drost van Veluwen, neffens de Heeren Jonkeren des Ampts Nykerk, op de Vragt-loonen beraamt (...) (1721, 16p.); Ampliatie (...) op de Vragt-loonen (...) (1722, 4p.); Copie van de Ordonnantie ende Placcaat (...) Gelre en Graefschaps Zutphen, op t Stuck van de Echtordeninge, den 9. Octobris 1660 geëmaneert (1661, (10)p.); Copie van de Ordonnantie ende Placaat (...) Gelre ende (...) Zutphen, tegens d'Ontvoeringe, sonderlinge van minderjarige Dochteren (1661, (8)p.); a Placaat on divorce on improper grounds (Wed. de Haas, 1713, (4)p.); a Placaet on widows wanting to remarry too soon (1720, 4p.); a Placaet on "'t vertienden van de Taback" (1706, (5)p.); two Placcaeten on hunting and the state of the "Wildbane" on the Veluwe (1691, 2nd ed., (16)p./ 1724, 12p.).

€ (300-500) 325
69 3433 Numismatics Alkemade K van 69 3433 Numismatics Alkemade K van
69/3433 [Numismatics]. Alkemade, K. van. De goude en zilvere gangbaare penningen der graaven en graavinnen van Holland, in êr egte stand en waare weezens vertóónd en behandeld, en med één korte beschriiving der prinseliike leevens-bedriiven opgehelderd. Delft, A. Voorstad, 1700, (24),192,(8)p., engr. frontisp. and 64 engr. plates, contemp. hroan, folio.

- Binding worn. Otherwise fine. = Lipsius/ Leitzmann p.8.

€ (100-150) 100
69 3434 Numismatics Oudaan J 69 3434 Numismatics Oudaan J
69/3434 [Numismatics]. Oudaan, J. Roomsche Mogentheid, in gezag en staatbekleeding der Oude Keyzeren; Bemachtigen van Rijken, en Landschappen; Handhaven van Godendom, en Heydensche Gods-Dienst; Uytbeelding van Zededeugden; vertooning van Schouspelen en Heerlijkheden; Bouwpraal; Gereedschappen des Heyligdoms, en andere dingen (...). Onder de schetse en schaduwe der Roomsche Medalien. Amst., F. Kuyper, 1664, 1st ed., (24),506,(19)p., engr. title by C. VAN DALEN, 114 numismatical plates and 6 (of 7) other plates, contemp. overlapping vellum, 4to.

- Lacks 1 plate; hinges broken; occas. waterst. (mainly in blank margins). Vellum sl. soiled; backcover sl. wrinkled.

= Lipsius/ Leitzmann p.301.

€ (100-150)
69 3435 Numismatics Smidt van Gelder P 69 3435 Numismatics Smidt van Gelder P
69/3435 [Numismatics]. Smidt van Gelder, P. Catalogus der verkooping van het eerste/ tweede gedeelte van het uitmuntend fraaije en zeer uitgebreide kabinet gouden en zilveren penningen en munten, bijeenverzameld en nagelaten door wijlen den wel-edelen Heer P. Smidt van Gelder te Zaandam. (Amst., n.publ., ±1847), 2 vols., (4),352; (2),392p., lithogr. plate "Munt Meter", contemp. unif. giltlettered cl.

- Occas. duty stamps. Bindings trifle rubbed along extremities.

= The sale of the extensive and varied collection of paper manufacturer and numismatist Pieter Smidt van Gelder (1762-1842), consisting of over 13.000 lots. Cf. Lipsius-Leitzman II, p.132 (same collection with a sl. different title).

€ (100-150) 120
69 3436 Numismatics Suetonius Tranquillus C 69 3436 Numismatics Suetonius Tranquillus C
69/3436 [Numismatics]. Suetonius Tranquillus, C. Cum ejusdem animadversionibus, et et commentario integro (...). Utr., A. Schouten, 1703, 3 parts in 1 vol., (14),829,(3),79,(5),110,(168)p., engr. frontisp., 2 fold. tables. woodcut numismatic ills., contemp. hcalf w. yellow mor. letterpiece, 4to.

- Hinges weak. Top of spine dam.; upper joint split at top; both covers partly lacking paper over boards; joints sl. worn.

= Lipsius/ Leitzmann p.385.

Idem. Cum ejusdem animadversionibus & nummis caesarum rarioribus aere descriptis. Amst., H. Wetstenium, 1697, (14),445,(43)p., engr. frontisp., 12 plates, contemp. calf w. gilt spine and black mor. letterpiece.

- Upper hinge weak, lower hinge broken; lacks both free endpapers; owner's entry on title-p.; most plates loose and a few w. tears; sl. waterst. at inner margin; yellowed. Joints sl. worn.

€ (70-90) 70
69 3437 Occultism Kircher A 69 3437 Occultism Kircher A
69/3437 [Occultism]. Kircher, A. d'Onder-aardse weereld in haar goddelijk maaksel en wonderbare uitwerkselen aller dingen; in XII boeken nauwkeurig beschreven. Waar van dit eerste handeld van het wiskundig werkstuk des aardkloots in 't heel-al. (...) het tweede deel; daar in de wonderbare kracht der werksame natuur in de voortbrenging der menigerlei schepselen, en der selver gedurige op en ondergang (...) de waare en valsche goudsoekerye (...) de nuttigheid der destilleerkunde en veel vermogende stofscheidinge, glasblasen en allerhande konst en handgrepen (...). Amst., Erfgenamen J. Janssonius van Waasberge, 1682, 2 parts in 1 vol., (18),425,(11); (8),415,(13)p., engr. frontisp., title-vignette, armorial vignette, 15 (mostly double-p.) maps/ views/ plates, 4 double-p. tables, num. (full-p.) ills./ tables, contemp. calf, folio.

- Binding sl. scratched and rubbed; joints split(ting); lower corners showing. A fine copy.

= The first Dutch translation of the original Latin edition Mundus subterraneus (Amst., 1664). Wellcome III, 395; Nissen ZBI 2197; Sabin 37968; Dünnhaupt 16; Caillet 5783 ("Le plus curieux des nombreux ouvrages de ce savant"); Ferguson I, 467; De Backer-S. IV, 1060. B.L.Merrill, Athanasius Kircher, no.17: "The Mundus subterraneus, perhaps the most popular of Kircher's works in his day and the best known in ours, is cited in letters and works of such contemporaries as Martin Lister (1639-1712), the zoologist and geologist; Robert Moray (1608?-73), chemist, metallurgist, and first president of the Royal Society; the philosophers Baruch Spinoza (1632-77) and John Locke (1632-1704); Henry Oldenburg (1618-77), the secretary of the Royal Society and the first professional scientific administrator; Nicolaus Steno (1638-86), the anatomist and geologist; and the physicist Christian Huygens (1629-95). The basis and impetus for the Mundus subterraneus was Kircher's visit to Sicily in 1637-38, where he witnessed an eruption of Aetna and Stromboli. He prefaced the work with his own narrative of the trip, including his spectacular descent into Vesuvius upon his return to Italy. His observations of these volcanoes led him to conclude that the center of the earth is a massive internal fire for which the volcanoes are mere safety valves.

But the work is not solely geologic. Kircher continues with fantastic speculations about the interior of the earth, its hidden lakes, its rivers of fire, and its strange inhabitants. Major topics include gravity, the moon, the sun, eclipses, ocean currents, subterranean waters and fires, meteorology, rivers and lakes, hydraulics, minerals and fossils, subterranean giants, beasts and demons, poisons, metallurgy and mining, alchemy, the universal seed and the generation of insects, herbs, astrological medicine, distillation, and fireworks. In this work he discloses his experience with palingenesis: he had allegedly resuscitated a plant from its ashes. Much of the work deals with alchemy. Kircher ridicules Paracelsus' belief in transmutation and discredits the work of alchemists in general, complaining about the obscurity of their writings. This diatribe brought him vicious criticism and abuse later in life from alchemists who no longer feared the authority of the Jesuit order. Kircher does, however, praise the work of the "true chemist," the chymiotechnicus." SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVII.

€ (2.500-3.500) 2500
69 3438 Occultism LaMothe Guyon J M B de 69 3438 Occultism LaMothe Guyon J M B de
69/3438 [Occultism]. LaMothe-Guyon, J.M.B. de, Opuscules spirituels. Cologne, J. de la Pierre, 1704-1705, 2nd ed., 2 parts in 1 vol., 532,(2); 83p., engr. frontisp., contemp. calf w. gilt borders and coat of arms on both covers, gilt and embossed ribbed spine, 12mo.

- Covers w. a few rubbed spots along extremities.

€ (200-300) 210
69 3439 Occultism Montfaucon de Villars N P H de 69 3439 Occultism Montfaucon de Villars N P H de
69/3439 [Occultism]. (Montfaucon de Villars, N.P.H. de). Le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes. Amst., J. le Jeune, 1671, 228p., woodcut printer's mark on title-p., contemp. vellum, 12mo.

- Pastedowns and hinges wormholed, but still holding strong; first free endpaper w. later extensive bibliogr. annot.; title-p. w. contemp. owner's entry; occas. sl. waterst. in blank margins. Remnants of paper on frontcover; joints sl. wormholed; lower corner of backcover dam.

= Graesse VII, p.320; Quérard X, p.169; Bibl. Esoterica 3144; cf. Caillet 7701 (ed. 1670). One of the most frequently consulted works on the subject of the Kabbalah.

€ (300-500)
69/3440 Office Divin abrégé pour les temps de l'année à l'usage des personnes pieuses 69/3440 Office Divin abrégé pour les temps de l'année à l'usage des personnes pieuses
69/3440 Office Divin abrégé, pour les temps de l'année, à l'usage des personnes pieuses (...). Sens, H. Tardé, 1763, (28),490,(5)p., woodcut/ letterpress headpieces, contemp. gilt calf, a.e.g., gilt chintz endpapers.

- Trifle foxed. The nice binding sl. rubbed, frontcover w. two sm. surface damages; one corner showing.

AND 11 others similar/ related, all French text, i.a. P. CANISIUS, Manuel des Catholiques, contenant la vraye maniere de prier Dieu (Antw., 1610, engr. title-vignette and 20 ills., contemp. overlapping vellum, 12mo. Lacks two textlvs.); OFFICES DE QUELQUES FESTES PLUS SOLEMNELLES DE L'ANNEE (Antw., 1664, printed in black and red, modern sharkskin-look black mor. w. earlier brass clasps and catches, sm. 8vo.); H.M. BOUDON, La Devotion aux Neuf Choeurs des Saints Anges (Brussels, 1672, stipple-engr. frontisp. and plates, contemp. gilt blindst. calf w. central heraldic vignette on both covers, 12mo. Rebacked); LE NOUVEAU TESTAMENT DE NOSTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST (Mons, 1672, early 19th cent. black mor. w. gilt boardedges and inside dentelles, a.e.g., sm. 8vo) and L'OFFICE DIVIN A L'USAGE DE ROME (...) (Paris, 1772, enl. ed., later gilt blindst. panelled calf, a.e.g.).

€ (150-250) 250
69/3441 Officia Sanctorum Archiepiscopatus Ultrajectensis Et Episcopatuum suffraganeorum Harlemensis Daventriensis Leovardiensis Groeningensis & Middelburgensis 69/3441 Officia Sanctorum Archiepiscopatus Ultrajectensis Et Episcopatuum suffraganeorum Harlemensis Daventriensis Leovardiensis Groeningensis & Middelburgensis
69/3441 Officia Sanctorum Archiepiscopatus Ultrajectensis. Et Episcopatuum suffraganeorum, Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groeningensis, & Middelburgensis. Cologne, J. Kinckius, 1640, (18),192,(2),LV,(3)p., engr. title, 19th cent. black sharkskin-look mor. over wooden covers w. 2 brass clasps and catches, a.e.g. and gauffered. - BOUND WITH: Martyrologium Archiepiscopatus Ultrajectensis (...). Ibid., idem, 1640, (4),12p. - AND WITH: Missae de Sanctis Archiepiscopatus Ultrajectensis (...). Ibid., idem, 1640, 32p.

- Pastedowns detached, otherwise a fine copy.

AND 7 other, similar works, all but one publ. Antw., Plantin, 1636-1690, 3x bound w. clasps and catches.

€ (200-300) 200
69 3442 Opmeer P 69 3442 Opmeer P
69 3442 Opmeer P 69 3442 Opmeer P
69/3442 Opmeer, P. Martelaars-boek, Ofte Historie der Hollandse Martelaren, Welke om de Christen Catholijke Gods dienst, (...) seer Wreed sijn omgebragt. Antw., P. vander Meersche, 1702, 2nd ed., 2 parts in 1 vol., (32),371,(1); (12),358p., 2 diff. engr. titles, portrait and 31 plates, contemp. vellum.

- Spine sl. soiled. = BCNI 15961.

€ (50-70) 140
69/3443 Ornaments Ornemens tirés des quatre Écoles 1e/ 2e Série 69/3443 Ornaments Ornemens tirés des quatre Écoles 1e/ 2e Série
69/3443 Ornaments Ornemens tirés des quatre Écoles 1e/ 2e Série 69/3443 Ornaments Ornemens tirés des quatre Écoles 1e/ 2e Série
69/3443 [Ornaments]. Ornemens tirés des quatre Écoles. 1e/ 2e Série. Paris, A. Morel, ±1845, 3 vols., 300 engr. plates by P. RIESTER, modern unif. hcalf, 4to. - BOUND WITH: Ornements des 17,18 & 19e Siècles. 3e Série. Ibid., idem, ±1845, 11 (of 80) plates by C. D'HAUTEL and W. WAGNER.

- Occas. trifle foxed. Bindings w. a few rubbed/ worn spots.

€ (200-300) 200
69 3444 Oxenstierna J 69 3444 Oxenstierna J
69/3444 Oxenstierna, J. Pensées (...) sur divers sujets, avec les reflexions morales du même auteur. The Hague, J. van Duren, 1742, new ed., 2 vols., (26),343; (6),300p., 2 ident. engr. frontisp., title, contemp. unif. calf w. gilt spine and 2 mor. letterpieces, 12mo.

- Contemp. annots. on both title-p.; first 20 lvs. vol. 2 vaguely waterst. Spine-ends sl. worn.

€ (40-60)