2865 - 3576     OLD AND RARE BOOKS

Page 24 of 36 Results 461 - 480 of 712
69 3325 Law Verwer A 69 3325 Law Verwer A
69/3325 [Law]. Verwer, A. Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: Begrepen in de De Gemeene Costuimen vander See; de Placcaten van Keiser Karel den Vijfden. 1551; en Koning Filips den II. 1563; 't Tractaet van Mr. Quintyn Weitsen van de Nederlantsche Avaryen: Ende daerenboven in Eene Verhandelinge nopende het Recht der Hollantsche Bodemeryen (...) door A. Verwer. Amst., J. Boom, 1711, 1st ed., (12),242,(2)p., contemp. gilt calf.

- Occas. sl. yellowed/ foxed. Rebacked w. use of part of orig. backstrip.

= Cat. NHSM p.944; Dekkers p.178, no.1-3. Rare first edition.

€ (100-150)
69/3326 [Law]. Wetboek Napoleon; ingerigt voor het Koningrijk Holland. (The Hague), Ter Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809, 1st ed., 312,XIIp., contemp. hroan.

- Interleaved w. num. blank lvs. Spine rubbed.

= Dutch adaptation of the Code Napoléon, replaced in 1811 (after Louis Napoléon's abdication) by the original unchanged French version.

€ (40-60) 50
69 3327 Law Zutphen B van 69 3327 Law Zutphen B van
69/3327 [Law]. Zutphen, B. van. Nederlandtsche practycque van verscheyden daghelijcksche soo civile als criminele questien. Utr., J. van Doorn, 1636, 1st ed., (8),551,(1)p., engr. title, contemp. overlapping vellum w. ties, sm. 4to.

- Contents partly loose(ning) (incl. title); upper hinge broken; lacks pastedowns. Vellum frontcover loosening at turn-ins; ties frayed.

= Dekkers, p.198.

€ (80-100)
69 3328 Le Francq van Berkhey J 69 3328 Le Francq van Berkhey J
69/3328 Le Francq van Berkhey, J. Small archive w. small publications, by/ on the author, a plaster commemorative medallion and a SIGNED numismatic drawing (w. the print after the drawing).

= I.a. engr. portraits of R.M. van Goens and Petrus Hofstede (F.M. 4597) w. accomp. letterpress "Byschriften (...) op het pourtrait van P. Hofstede" (1775, not in Arpots?); Opgave van eenige proeven, ten bewijze dienende dat veele van Hollands duinen, die gansch nutteloos ledig liggen, met weinige kosten, tot grooter voordeel zouden kunnen verbeterd en gebezigd worden, dan tot nu toe plagt te geschieden (Leyden, 1775, engr, title vignette, no binding. Rare. Not in Arpots); Le vie of Levens bizonderheden van de berugten opgeworpen en oproerigen Is. Le Francq v. Berkhey behelzende zyn geringe afkomst, doet twee Ryzen als matroos ter Zeë. Word Uitdrager tot Amsterdam, Liefhebbry tot de doctorale studie, vertrekt naar Leyden, Studeert aldaar, word doctor, huwelyk, word verlieft, op een Smots, bekent onder de naam van mooy Bruyntje etc. etc. (n.pl., n.d.); (F. VAN LELYVELT), Dank-betuiging aan den nederlandschen dichter Jan de Kruyff, voor zyne Beschaving en verbeteringen, gebracht in Het Verheerlykt Leyden van Joannes le Francq van Berkhey (...) (Leyden, 1775. Knuttel 19080); Catalogus Bestaande in een agtendartig jaarige van zo ver men weet, unike verzameling (...) By een gebragt door Mr. Js. le Franq v: Berkhey (Leyden, F. de Does, 1783. A mock auction catalogue by F. de Does. Anti- Le Franq van Berkhey); Catalogi II. Librorum (..) atque miscellaneorum, une très belle collection de livres francois, anglois et allemands; Nederduitsche godgel., regtsgel. (...) boeken (...) meerendeels byeenverzameld door den zeer geleerden Heer J. Le Francq van Berkhey (Leyden, A. en J. Honkoop, 1814. Auction catalogue of his library); Aan den edelen achtbaaren heer Mr. Daniel van Alphen (...) ten geleide van eene nog on-ingewisselde Leydsche Noodmunt (...) (N.pl., n.d. (1774), letterpress broadside, tipped onto mount, together w. gilt blindstamped board coin. Arpots 4. Seventeenth century coin without the contra sign "klop" stamp. Rare); "Hulde aan de wetenschappelijke verdiensten van Jan le Francq van Berkhey (...) geb. te Leyden den 23. Jan. 1729, overl. den 13 maart 1812" (Plaster medallion, on verso a portrait of LE FRANCQ VAN BERKHEY after R. JELGERHUIS).

€ (250-350) 300
69 3329 Le Francq van Berkhey J 69 3329 Le Francq van Berkhey J
69/3329 Le Francq van Berkhey, J. Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon. Amst., W. van Vliet, 1806, 28,(4 publisher's cat.)p., etched title-vignette by A. VAN DE MEER and 32 etchings on 28 plates by P. DE MARE after C. CHALON, early 20th cent. clothbacked boards.

- Publisher's cat. sl. foxed; with the bookplate of "Borms-Koop" on upper pastedown.

= The third edition (first 1779). Arpots 248; coll. Caljé-van Gulik 123; BNK 1456 ("Traditioneel onder de kinderboeken gerekend, maar feitelijk meer een kunstboek voor volwassenen"). On Chr. Chalon: L. Buijnsters-Smets, Christina Chalon, een achttiende-eeuwse tekenares, Antiek 16 (1982), p.471-480.

€ (100-150)
69 3330 Le Francq van Berkhey J 69 3330 Le Francq van Berkhey J
69/3330 Le Francq van Berkhey, J. Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon. Amst., W. van Vliet, 1806, 28,(4 publisher's cat.)p., etched title-vignette by A. VAN DE MEER and 32 etchings on 28 plates by P. DE MARE after C. CHALON, contemp. limp boards.

- First 7 textlvs. (marginally) waterst. Boards worn; lacking backstrip.

= The third edition (first 1779). Arpots 248; coll. Caljé-van Gulik 123; BNK 1456 ("Traditioneel onder de kinderboeken gerekend, maar feitelijk meer een kunstboek voor volwassenen"). On Chr. Chalon: L. Buijnsters-Smets, Christina Chalon, een achttiende-eeuwse tekenares, Antiek 16 (1982), p.471-480.

€ (100-150)
69 3331 Leyden Bilderdijk W and Siegenbeek M 69 3331 Leyden Bilderdijk W and Siegenbeek M
69/3331 [Leyden]. Bilderdijk, W. and Siegenbeek, M. Leydens ramp. Amst., J. Allart and J. Ruis, 1808, 1st ed., 2 parts in 1 vol., XIV,(4),52; 157,(2)p., engr. title, 4 fold. plates by R. VINKELES and D. VRIJDAG, 2 portraits by L. PORTMAN, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- (Trifle/ sl.) foxed. Upper/ lower hinge/ joints weakening.

€ (30-50) 70
69 3332 Leyden Bontius R 69 3332 Leyden Bontius R
69 3332 Leyden Bontius R 69 3332 Leyden Bontius R
69/3332 [Leyden]. Bontius, R. Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Amst., Wed. G. de Groot, 1731, 52,(4)p., large title-woodcut and 8 woodcuts in text, later wr., 4to.

- Dogeared throughout; a few lvs. marginally wormholed/ sl. waterst. Wr. sl. worn.

= Rare edition. Cf. Waller 304-306 (other imprints).

€ (80-100) 80
69 3333 Leyden Hout J van 69 3333 Leyden Hout J van
69/3333 [Leyden]. (Hout, J. van). Accort Ofte over een compste ghemaect inden Iaren vijftien-hondert vijftich ende drieenvijftich, tusschen de Schouten ende Ambachts-Bewaerders (...) ter eenre, ende Dijckgrave ende hooge Heemraden ter andere zijden. (Leyden), "Gedruckt op 't Raedthuys der selver Stede", 1591, (28)p., woodcut coat of arms of Leyden on title-p., printed in gothic, roman and civilité, later wr.

= Knuttel 890aa. Not in NCC. Very rare.

€ (100-150) 210
69 3334 Leyden Hout J van 69 3334 Leyden Hout J van
69/3334 [Leyden]. Hout, J. van. Kevren van de Vleys-halle, ghemaect by die vande Gerechte dezer stadt Leyden, aengaende t'slachten van beesten, ende de vercoopinghe van alderley Vleysch ende Speck, mitten aencleven ende gevolge van dien. Leyden, n.publ. (Stadhuispers), 1620, (24)p., woodcut border and coat of arms of Leyden on title-p., partly printed in civilité, without binding.
€ (70-90) 70
69 3335 Leyden Hout J van 69 3335 Leyden Hout J van
69/3335 [Leyden]. Hout, J. van. Openen vande poorten om de Vroevrouwen. Leyden, n.publ. (Stadhuispers), 1609, (4)p., printed in civilité, later wr.

- Two sm. wormholes in text; small contemp. annot. in pen and ink on first leaf; sl. stained.

= Very rare.

€ (100-150) 100
69 3336 Leyden Leeuwen S van 69 3336 Leyden Leeuwen S van
69/3336 [Leyden]. Leeuwen, S. van. Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum, nu Leyden. Leyden, J. van Gelder, 1672, (8),16,593,(20)p., 1 engr. map, 1 fold. plan, 11 double-p. plates, 1 plate, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Fine copy. Last (blank) lvs. w. sm. wormholes; first 3 lvs. vaguely waterst. in lower outer corner.

= Nijhoff/ Van Hattum 187. The first and only edition.

€ (200-300) 250
69 3337 Leyden Meursius J 69 3337 Leyden Meursius J
69 3337 Leyden Meursius J 69 3337 Leyden Meursius J
69/3337 [Leyden]. (Meursius, J.). Illustrium Hollandiae & Westfrisiae ordinum alma academia leidensis. Leyden, J. Marcus and J. à Colster, 1614, (56),1-16,(8), 17-231p., title-engr., 54 portraits (and 5 medallions not filled-in w. a portrait), 4 half-page views, contemp. calf w. gilt coat of arms showing a heart pierced by an arrow, sm. 4to.

- Lacking the rare large fold. plate; 2 sm. holes in first free endpaper; lvs. wormholed in lower left margin; a few lvs. thumbed. Joints splitting at spine-ends; calf worn all over.

= Willems 237 note; Rahir 1802; Van Someren I, 148; Haitsma Mulier/ Van der Lem 334k (ed. 1625). Snoep, Praal en propaganda p.22-23 (with illustration). "Cette première édition [de 1613] est anonyme, et son mérite consiste en ce qu'elle offre les premières épreuves des portraits. Dès l'année suivante une contrefaçon, également anonyme, fut mise au jour (...). Cette réimpression, à laquelle Meursius est demeuré tout à fait étranger, omet certains articles, mais contient par contre plusieurs additions importantes. On y compte en tout soixante biographies." (Willems). The four half-p. ills. show the Academia, the library, the Theatrum Anatomicum and the Hortus Botanicus.

€ (150-250) 160
69 3338 Leyden Orlers J J 69 3338 Leyden Orlers J J
69/3338 [Leyden]. Orlers, J.J. Beschrijvinge der Stad Leyden (...). Delft/ Leyden, A.J. Cloeting/ A. Commelin, 1641, 2nd enl. ed., 3 parts in 1 vol., (30),(2 blank),380,(2),381-738,(13)p., fold. engr. plan and 2 fold. maps, 12 ills. (incl. 1 woodcut ill.), contemp. blindst. vellum, sm. 4to.

- Title-p. trimmed; partly waterstained; both maps creased and w. repaired dam./ closed tears; the plan of Leyden printed on thick and clean paper, possibly a later impression or a washed copy.

= Nijhoff/ Van Hattum 222. The second much enlarged edition. Contains i.a. illustrations of the Burcht, Town Hall, Academia Lugdunensis, Hortus Academicus, Theatrum Anatomicum, Biblioteca Publica, a double-page folded plan of Leyden and double-page maps of Leyden's siege and relief. And descriptions of lives of artists from Leyden, i.a. Jan Lievens and Rembrandt van Rijn (this is the first printed reference to Rembrandt): "So heeft zijn Vader goet ghevonden hem te besteden en te brengen by den Vermaerden Schilder P. Lastman, woonende tot Amsterdamme, op dat hy door den selven vorder ende beter mocht geleert ende onderwesen werden: By den selven ontrent ses maenden gheweest zijnde soo heeft hy goet gevonden alleen ende op hem selven de Schilder Conste te oeffenen ende te practiseeren: ende heeft daerinne soo geluckich gheweest dat hy geworden is een vande teghenwoordige vermaerste Schilders van onse eeuwe (...)".

€ (250-350) 350
69 3339 Lichtwer M G 69 3339 Lichtwer M G
69/3339 (Lichtwer, M.G.). Neue Fabeln und Erzehlungen in gebundener Schreibart. Hamburg, Conrad König, 1749, (16),176p., engr. title- and head vignette by C. FRITZSCH, woodcut tailpieces, modern imitation leather.

- Fingersoiled in margins. = Rare. Hayn/ Got. II, p.221.

€ (100-150)
69 3340 Limborch P a 69 3340 Limborch P a
69/3340 Limborch, P. a. Commentarius in acta Apostolorum et in epistolas ad Romanos et ad Hebraeos Rott., B. Bos, 1711, 1st ed., (14),734,(18)p., engr. title-vignette, portrait, contemp. blindst. vellum, folio.

- Upper endpaper and first blank frayed.

= Philipp van Limborch (1633-1712), influential remonstrant theologian and close friend of John Locke.

€ (70-90)
69 3341 Linguistics Bopp F 69 3341 Linguistics Bopp F
69/3341 [Linguistics]. Bopp, F. Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Introd and ed. K.J. Windischmann. Frankf. a.M., in der Andreäischen Buchhandlung, 1816, (2),XLVI,312p., contemp./ sl. later boards.

- Bookplates and owner's entry/ annots. on first endpaper; usual foxing. Binding trifle worn along extremities.

= Very rare first edition of this pioneering work in the field of Indo-European comparative linguistics. Franz Bopp (1791-1867) was the first to examine the common roots of Indo-European languages by means of linguistic reconstruction. Zenker II, 2810; Printing and the Mind of Man 275: "(...) Bopp in this, his first publication, proved the exact correspondence of the construction of the verb in five main branches of the Indo-European languages. He thereby established the science of comparative linguistics, 'à peu près comme Christoph Colomb a découvert l'Amérique en cherchant la route des Indes', to quote Antoine Meillet, the leading comparative philologist of modern times." SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXI.

€ (1.000-1.500)
69/3342 [Linguistics]. Wenning, C.H. Beknopte verzameling van woorden, welke, volgens de heeren M. Siegenbeek en P. Weiland, de hard-lange E of O vereischen; en dus met EE of OO moeten geschreven worden. Deventer, J.W. Robijns, 1827, 70p., contemp. marbled wr., 24mo.

- A few lvs. loose(ning).

€ (80-100)
69 3343 Loo A van = F van Heussen 69 3343 Loo A van = F van Heussen
69/3343 Loo, A. van (= F. van Heussen). De Gyges, of Algemeyne Ondersoeker van d'Hr Michael Loeffius naer 't gewicht van het Heyligdom in de Schale der Katholijke Waerheyd, doorsogt en overwogen, te licht, en met vele Misslagen, Valsheden, en Vervalsingen opgehoopt bevonden, ter verweringe van d'Heer van Stadens Hand- en Huys-Boek. Antw., J.B. Verdussen, 1709, 396,(6)p., contemp. blindst. vellum, sm. 8vo.

- Title-p. almost loose; pastedowns detached. Upper corners sl. dam.; spine soiled.

= Cf. Willaert 7771.

Neercassel, J.B. van. Tractatus de lectione scripturarum, in quo Protestantium eas legendi praxis refellitur; Catholicorum verso stabilitur. Accedit Dissertatio de Interprete Scripturarum. Emmerich, A. ab Eynden, 1677, 2 parts in 1 vol., (42),333,(1); (6),145,(4)p., engr. title-vignette, contemp. calf w. gilt spine, sm. 8vo.

- Occas. yellowed/ sl. foxed; pastedowns detached. Binding sl. worn along extremities.

= Willaert 3936; BCNI 13615; NNBW IV, 1021.

(Landsheere, G. de). Vijf-jarigh schrift. Vervangende eenighe gheschillen des Gheloofs, nu onlanghs in druck uyt-ghegheven. Door Jacobum Laurentium ouden, ende (onder de sijne) vermaerden woorden-dienaer binnen Amsteldam teghen Heyltien Iacobs speck-vercoopster. Afdwalende Suster der Ghereformeerde Ghemeente. Antw., H. Aertssens, 1642, 2nd enl. ed., (16),109,(3)p., modern leather, sm. 8vo. - BOUND WITH: Marandé, L. de. Oorsprong, en Oorzaeken der Jansenisterye. Met eenige Regulen, en Onderwijzingen. Meenene, C. Waermont, 1675, 32p. - AND WITH: Adrianus, P. Crisis contra crisim de probabilitate. Genua, N.M. Monsia, (1696), (8),273-440p.

- Waterstain in upper inner corner at the beginning.

AND 1 other, anonymous but by M. BESSEMERS (Willaert 11020).

€ (100-150)
69 3344 Loyola I de 69 3344 Loyola I de
69/3344 Loyola, I. de. Exercicios espirituaes. Portugese transl. by P.A. Carneiro. Coimbra, Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1710, (22),152p., woodcut frontisp., contemp. vellum.

- Owner's entry on recto and verso frontisp. in pen and ink; sm. owner's stamp on verso frontisp.; first 4 lvs. w. sm. hole(s) in outer right margin (incl. frontisp.); sl. yellowed. Large hole in vellum on frontcover; vellum darkened; lacks ties.

€ (50-70) 50