2865 - 3576     OLD AND RARE BOOKS

Page 19 of 36 Results 361 - 380 of 712
69 3225 Guilbert P 69 3225 Guilbert P
69/3225 Guilbert, P. Mémories historiques et chronologiques sur l'Abbaye de Port-Royal des Champs. Utr., n.publ., 1755-1756, 7 vols., 7 woodcut title-vignettes, 2 (fold.) engr. plates, contemp. unif. calf w. richly gilt spine and 2 mor. letterpieces, 12mo.

= Fine set.

€ (150-250)
69 3226 Haarlem and surroundings Bray S de 69 3226 Haarlem and surroundings Bray S de
69/3226 [Haarlem and surroundings]. Bray, S. de. Bedenckingen over het Uytleggen en Vergrooten der Stadt Haarlem. Haarlem, A. Casteleyn, 1661, (1),27[=31]p., engr. plan by S. DE BRAY, vignette, 18th cent. marbled boards, 4to.

- Lacks the portrait and woodcut plate; plan browned; plan/ title-p. loose; lvs. occas. sl. yellowed.

= Very rare. Ekama 218: "Het boek is doorgaans van het fraaie portret beroofd, ten gevolge van het vandalisme der portrettenverzamelaars".

€ (100-150)
69 3227 Haarlem and surroundings Lutgers P J 69 3227 Haarlem and surroundings Lutgers P J
69 3227 Haarlem and surroundings Lutgers P J 69 3227 Haarlem and surroundings Lutgers P J
69 3227 Haarlem and surroundings Lutgers P J 69 3227 Haarlem and surroundings Lutgers P J
69 3227 Haarlem and surroundings Lutgers P J 69 3227 Haarlem and surroundings Lutgers P J
69/3227 [Haarlem and surroundings]. Lutgers, P.J. Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de Natuur geteekend en op Steen gebragt door - . Amst./ Haarlem, Franz. Buffa en Zonen/ Wed. A. Loosjes Pz., 1837-1844, (4),XVI textp., lithographed title w. ill. on chine collé and 90 plates on chine collé by P.J. LUTGERS, loose as issued in 19 orig. (green/ yellow) lithogr. publisher's instalment wrs., together loose in contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece, folio.

- Some plates (sl.) foxed (partly in blank margins only); wrappers trifle frayed; text quires frayed and dustsoiled in upper blank margin. Portfolio worn/ dam. along extremities.

= Ekama 928; Cat. Harlemia illustrata p. 55/56. One of the rarest and finest 19th cent. books on Haarlem and surroundings, mainly depicting stately homes, often no longer existing. Three instalment wrs. monogrammed "P.J. L(utgers)" in pen and ink in lower right corner. One wrapper w. sm. contemp. bookseller's ticket. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXVI.

€ (400-600) 400
69/3228 Haarlem and surroundings Resolutie/ By de Heeren Raeden ende Vroetschappen der Stadt Haerlem Ghenomen op seeckere Missive aen haer lieden ghesonden/ van d'E Groot Moghende Heeren Staten v69/3228 Haarlem and surroundings Resolutie/ By de Heeren Raeden ende Vroetschappen der Stadt Haerlem Ghenomen op seeckere Missive aen haer lieden ghesonden/ van d'E Groot Moghende Heeren Staten v
69/3228 [Haarlem and surroundings]. Resolutie/ By de Heeren Raeden ende Vroetschappen der Stadt Haerlem. Ghenomen op seeckere Missive aen haer lieden ghesonden/ van d'E. Groot Moghende Heeren Staten van Hollande ende West-Vrieslandt/ Nopende 'tstuck vanden Treves. Haarlem, A. Roman, 1630, 18p., woodcut coat of arms of Haarlem on title-p., partly printed in civilité, later boards.

- Small annot. in pen and ink on title-p. = Knuttel 4009; Ekama 133. Rare.

€ (70-90) 70
69 3229 Haarlem and surroundings Schermer L 69 3229 Haarlem and surroundings Schermer L
69/3229 [Haarlem and surroundings]. Schermer, L. Poëzy. Haarlem, W. van Kessel, 1712, 1st ed., (24),535,(6)p., engr. frontisp. and 20 plates by J. VAN VIANEN, contemp. blindst. vellum.

- Occas. trifle waterst.; a few foxed spots. Binding sl. dustsoiled.

= Scheepers I, 205. "Verder etste Jan van Vianen de titelpagina van de in 1712 gepubliceerde Poëzy van de Haarlemse dichter en student in de rechten Lukas Schermer die in 1711 op 22-jarige leeftijd was overleden. Het boek geldt als een der fraaist geïllustreerde literaire werken uit de 18e eeuw en men neemt aan dat ook de ongesigneerde etsen in de tekst van de hand van Jan van Vianen zijn." (Cat. Harlemia illustrata 220-224).

€ (70-90) 100
69 3230 Haren W van 69 3230 Haren W van
69/3230 Haren, W. van. Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amst., S. Schouten, 1741, 1st ed., (24),500,(12),20,6,4,8p., engr. title-vignette, contemp. gilt hcalf w. red mor. letterpiece.

- Top of spine sl. worn.

= First edition of this epic poem on the legendary first king of the Frisians. This copy bound with a number of poems by and on Willem van Haren.

€ (50-70) 50
69 3231 Haverkamp S 69 3231 Haverkamp S
69 3231 Haverkamp S 69 3231 Haverkamp S
69 3231 Haverkamp S 69 3231 Haverkamp S
69/3231 Haverkamp, S. Algemeene histori der zaaken in Asie, Afrike en Europe, en in derzelver koningryken, landschappen, staaten en steden, Zederd het ophouden der Fabel-Eeuwe tot op de Heerschappy van Karel den Grooten, en tot den Tyd, doorgaans de Middel-Eeuwe genaamd, voorgevallen. (The Hague, P. de Hondt, 1736-1739, 3 parts in 1 vol.), 187 engr. plates depicting num. coins, contemp. richly gilt dec. mor., a.e.g., folio.

- Plates only; lacking portrait and fold. maps. Corners bumped; edges sl. rubbed.

€ (150-250)
69/3232 Hazart, C. Aen-Merckingen (...) op een seker Schrift raeckende verscheyde oude Ketterijen, en Superstitien, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven door D. Petrum Cabeljau. Antw., M. Cnobbaert, 1662, 2 parts in 1 vol., 461,(19); (76)p., contemp. calf w. gilt spine and mor. letterpiece.

- Bookplate (diocese of Brugge) on verso first blank; upper margin of 2nd part cut sl. short. A fine copy.

= De Backer/ Sommervogel IV, p.183.

€ (50-70) 50
69 3233 Heemskerk J van 69 3233 Heemskerk J van
69/3233 (Heemskerk, J. van). Batavische Arcadia, Waer in, Onder 't Loof-werck van Liefkooserytjes, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't oudt Batavien, Vryheydt der Bataviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinders van verburgen Schatten (...), en andere diergelycke ernstige saken meer. Amst., Gerrit Iansz., 1647, 916,(53)p., engr. title, contemp. vellum, 12mo.

- Good/ fine copy.

= The rare second edition. Buisman 767; Waller 687; Muller 23; De Vries 12. The "prototype" of all Dutch arcadian novels, interspersed with many interesting articles on witchcraft, magic, Dutch history, East Indies, Dutch folklore etc. The first edition of 1637 was published with the title Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische Arcadia.

€ (100-150) 140
69 3234 Heiden F J van der 69 3234 Heiden F J van der
69/3234 Heiden, F.J. van der. Vervarelyke Schip-breuk van 't Oost-Indisch Jacht ter Schelling, onder het landt van Bengale; Verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 Schip-breukelingen op zeker onbewoont Eilant, daer sy van 't Wrak met een vlot aenquamen. Als ook hoe sy van het selve Eilant in Bengale landen, en voorts in 't Velt-leger van den Grooten Mogol, tot in 't koningrijk van Assam landewaerts opgevoert zijn. Beneffens een bondige Beschrijving der Koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanaffery, &c. Ed. W. Kunst. Amst., J. Meuss [sic] and J. van Someren, 1675, 2nd enl. ed., (6),96p., etched frontisp. and 12 plates (7x signed D. Bosboom), contemp. vellum, sm. 4to.

- New endpapers; occas. trifle (water)stained/ soiled; a few corners restored w. old paper; some plates cut short. Lacks ties; top of spine restored; trifle stained/ soiled.

= Landwehr, VOC 422; Tiele 462; Cat. NHSM p.188; Rouffaer/ Muller p.478.

BOUND WITH: Struys, J.J. (Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen, door Italien, Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan, en verscheyden andere gewesten (...)). (Ibid., idem, 1676), 377,(1),34,(12)p., engr. fold. map, 12 double-p. plates (of 19).

- Lacks 7 plates, frontisp., title-p. and 4 preliminary lvs.; 2 text lvs. supplied in photocopy on old paper; one leaf w. sm. wormholes; ±6 plates doubled, mostly cut short and remargined; map doubled and partly supplied in photocopy; occas. sl. (water)st. Sold w.a.f.

= Tiele 1061; Howgego S185; Blackmer 1616; Blackmer Sale 317; Cat. NHSM p.117; Cordier, Japonica p.387; Alt-Japan-Katalog 1444; Graesse VI, p.513. "Struys, 'un aventurier neerlandais', produced a very interesting and lively account of his three voyages. The plates illustrate mostly sites in Persia and the East. Three plates refer to the Archipelago: Tenos (i.e. Tenedos), Pathmos and Delfos (i.e. Delos). Struys obviously had not actually seen Delos; he confuses Delos with Delphi and describes Mt. Parnassus as being on an island in the Aegean" (Blackmer Sale). "However, Struys kept no diary, so that by the time his narrative was finally published in 1676, his fanciful imagination had somewhat distorted the reality behind his journey. At sea he experienced typhoons, shipwrecks, hunger and captivity, and was several times sold as a slave, a misfortune always guaranteed to delight a seventeenth-century audience" (Howgego).

€ (250-350) 425
69 3235 Heinsius D 69 3235 Heinsius D
69 3235 Heinsius D 69 3235 Heinsius D
69/3235 (Heinsius, D). Adversus Petri Cornelissonii Bockenbergii Scriptum pro Iani Dousa nordovici domino Responsio. Leyden, n.publ., 1602, (36)p., contemp. overlapping vellum, sm. 4to.

- First few leaves sl. foxed.

= "Heinsius leidde omstreeks 1602 de aanvallen die een aantal jonge vereerders van Janus Dousa ondernam op de historicus P.C. Bockenberg. Zichzelf Janus Philodusus noemend gaf hij in 1602, in een `Responsio' aan Bockenberg, onder de titel Lusus variorum een aantal satirische, zeer venijnige Latijnse gedichten van zichzelf en anderen (Grotius en Scriverius) uit, die in gedurfdheid voor Martialis' epigrammen weinig onderdoen." (G.J. van Bork & P.J. Verkruijsse (red.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. De Haan, Weesp 1985, p.260). The first part of the title-p., reads as follows: "Iani Philodusi Petri Philomusi filii, Antonii Tragoctoni Nep. (...)" Very rare and early publication; only one copy in the NCC.. Not traced in the usual reference works.

BOUND WITH: Dousa, J. (Jr.) Bataviae Hollandiaeq. annales. Concepti atque inchoati iam olim; nunc verò a Patre eidem (...) suppleti, novaque octo librorum accessione ad integrae usque Decadis finem perducti & continuati. Ibid., Ex Officina Plantiniana, C. Raphelengius, 1601, (36),501,(11)p.

- Small owner's stamp on title-p.; trifle yellowed/ foxed.

= Ebert 6384; Haitsma Mulier/ Van der Lem 146d.

€ (500-700) 500
69 3236 Hervey J 69 3236 Hervey J
69/3236 Hervey, J. Godvruchtige bespiegelingen over den Nacht, den Starrenhemel en den Winter. Amst., K. van Tongerlo/ F. Houttuyn, 1756, VIII,(8),328,(4)p., engr. frontisp. and 7 plates by S. FOKKE, contemp. richly gilt panelled calf w. mirror ornament on both covers.

- Corners sl. worn; lacks letterpiece.

Idem. Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der Grafsteden en van een 'Bloemhof; benevens een uitweiding over de Werken der Scheppinge. Ibid., iidem, 1754, X,(6),340p., engr. frontisp. and 8 plates by S. FOKKE (after J. DE BOSCH), bound unif. w. the preceding.

- Spine-ends and corners sl. worn; lacks letterpiece.

AND 2 others in 3 vols. by the same, bound unif. w. the preceding: Mengelingen, of verzameling van Kleene Geschriften (...) (ibid., 1764, 2 vols.) and 1 odd vol.

€ (60-80) 110
69 3237 Heusden Oudenhoven J van 69 3237 Heusden Oudenhoven J van
69/3237 [Heusden]. Oudenhoven, J. van. Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden (...). Amst., J. Hartig, 1743, 2nd enl. ed., (14),496p., engr. title-vignette, dedic. plate, 1 fold. profile and 4 plates, without binding, 4to.

- Lacks the fold. plan; partly waterstained/ fingersoiled.

= Nijhoff/ Van Hattum 234; Haitsma Mulier/ Van der Lem 366d; De Buck 4221. The first edition was published in 1650.

€ (50-70) 50
69 3238 Hirt J F 69 3238 Hirt J F
69/3238 Hirt, J.F. Institutiones Arabicae linguae. Adiecta est Chrestomathia Arabica. Jena, Widow Croeckeriana, 1770, 1st ed., (14),562,(14)p., engr. frontisp. portrait, title-vignette, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Small bookplate on upper pastedown.

= Johann Friedrich Hirt (1719-1784) was one the first Germans to be able to read and speak Arabic.

€ (150-250) 190
69 3239 Hogarth W Trusler J 69 3239 Hogarth W Trusler J
69/3239 [Hogarth, W.]. Trusler, J. Hogarth Moralized. Being a Complete Edition of Hogarth's Works. London, S. Hooper, 1768, (8),VIII,212,V,(3)p., engr. title, frontisp. and 76 ills. (incl. a few full-p. ills.) after W. HOGARTH, contemp. gilt hcalf.

- Two leaves small imperfection in blank outer margin. Corners and paper over covers rubbed; upper joint sl. splitting at top of spine (±1 cm.).

= "Now First Published, With the Approbation of Jane Hogarth, Widow of the late Mr. Hogarth." (title-p.).

€ (150-250) 150
69/3240 Homosexuality Alle de Copyen van Indagingen als mede alle de Gedichten op de Tegenwoordige Tyd toepasselyk / Vervolg op alle de Copyen 69/3240 Homosexuality Alle de Copyen van Indagingen als mede alle de Gedichten op de Tegenwoordige Tyd toepasselyk / Vervolg op alle de Copyen
69/3240 [Homosexuality]. Alle de Copyen van Indagingen, als mede alle de Gedichten op de Tegenwoordige Tyd toepasselyk./ Vervolg op alle de Copyen (...). N.p., n.publ., n.d. (±1731), 2 parts in 1 vol., 170; 94 (of 151)p., contemp. calf w. gilt spine.

- Lacks p.95-151 of the second part. Library stamp on title-p.; occas. sl. yellowed. Binding worn/ sl. dam. along extremities.

= Documents with summons and lists of male persons accused/ condemned of committing sodomy in the Netherlands during the year 1730 (mainly July-Sept.), interspersed with a large number of moralistic poems against sodomy. "Begin mei 1730 - in Utrecht waren toen al vijf mannen overeenkomstig de traditie in het geheim ter dood gebracht - lichtte de rechtbank van Utrecht gerechten in andere steden en krijgsraden in over van sodomie verdachte personen onder hun jurisdictie. Spoedig daarop volgden arrestaties in tal van steden in de Republiek. Her en der sloegen mannen op de vlucht of pleegden zelfmoord. In de daarop volgende twee jaar werden ruim driehonderd mannen vervolgd. Zo'n tachtig van hen werden ter dood veroordeeld. (...) Bijzonder was bovendien wat de sodomie-processen in 1730 aan het licht brachten, namelijk duidelijk subculturele verschijnselen zoals private en openbare ontmoetingsplaatsen - openbare toiletten, kroegen, bordelen, stadswallen, met name genoemde pleinen of straten, openbare gebouwen als het stadhuis in Amsterdam - daarnaast een specifiek soort lichaamstaal of gebaren die sodomieten zouden maken als ze contacten wilden leggen, een eigen dieventaaltje, vormen van verwijfdheid in kleding, spraak en motoriek en niet in de laatste plaats netwerken van mannen die, zij het met wisselende intensiteit, aan dit alles deel hadden." T. van der Meer, Grouwelen onzer eeuwe' in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 16 (1993) p.33-51.

€ (300-500) 300
69 3241 Hooft P C 69 3241 Hooft P C
69 3241 Hooft P C 69 3241 Hooft P C
69/3241 Hooft, P.C. Gedichten. Verzaemelt en uytgegeven door Jacob vander Burgh. Amst., J. Blaeu, 1636, (6),464[=460]p., woodcut printer's mark on title, engr. portr. in text, 30 half-p. engr. emblems attrib. to LE BLON, contemp. overlapping vellum, 4to.

- New endpapers; first part w. mouldy stains, not affecting the emblems; last part sl. waterstained in outer blank margin.

= Leendertz 3 (w. the pagination error); Landwehr 322; Praz p.371/ 372.

€ (200-300)
69 3242 Hoorn Velius Th 69 3242 Hoorn Velius Th
69/3242 [Hoorn]. Velius, Th. Chronyk van Hoorn, daar in het Begin, Aanwasch, en tegenwoordige Staat dier Stad verhaalt worden. Als mede de Gedenkwaardige Geschiedenissen die, zo voor, in, als na den trubbel, in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het Jaar 1630. Ed. S. Centen. Hoorn, J. Duyn, 1740, 4th enl. ed., 2 parts in 1 vol., (48),680,38,94; 59,(1)p., 3 ident. large woodcut title-vignettes with coat of arms and view of Hoorn, engr. portr. of Velius by T. MATHAM, 3 large fold. bird's eye plans (incl. a fold. bird's eye plan surrounded by 6 views of buildings), 6 (fold.) views and 4 portraits, contemp. calf w. gilt spine and red mor. letterpiece, sm. 4to.

- Later endpapers and a few (small) restorations and (sl.) worn spots to the binding. Otherwise a remarkably fine copy, with the engravings in strong impressions.

= Interesting copy w. (near) contemp. additions in manuscript to the list of "Namen der vroedschappen (...) der stad Hoorn" up till and incl. 1777. Nijhoff/ Van Hattum 307, the 4th enl. and best edition. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXVI.

€ (400-600) 450
69 3243 Hoorn Westerop R 69 3243 Hoorn Westerop R
69/3243 [Hoorn]. Westerop, R. Hoorns Buiten-Singel, in Rym beschreven. Hoorn, J. Duyn, 1728, (24),121,(1)p., 3 fold./ double-p. and 2 full-p. etched plates by J. GOEREE after C. PRONK, contemp. hroan, sm. 4to.

- Lower margin (sl.) mouldy/ dampst. throughout; pastedowns waterst. Binding rubbed and sl. worn.

= Nijhoff/ Van Hattum 329, the first and only edition.

€ (200-300)
69/3244 Horae Diurnae Breviarii Romani 69/3244 Horae Diurnae Breviarii Romani
69/3244 Horae Diurnae Breviarii Romani 69/3244 Horae Diurnae Breviarii Romani
69/3244 Horae Diurnae Breviarii Romani (...). Antwerp, Plantin, 1707, (32),468,CXLIIII,32p., text printed in black and red, engr. frontisp., title-vignette and 8 full-p. ills., 19th cent. blindst. black sharkskin-look mor. over wooden covers w. 2 brass clasps and catches, a.e.g.

- Partly thumbsoiled; a few lvs. (incl. frontisp.) w. careful, old repairs in lower corner/ outer blank margin (strips of paper and thin cloth, w. ms. addition where necessary)

= Nice personalised copy, first by "Soror Isabella Catharina Heijns Religiense Can Reg in facons Anno 1713 3 7bris binnen antw" (pen and brown and red ink on verso frontisp.), who added extensive text in manuscript (prayers and a calendar, pen and brown and red ink) on verso frontisp. and on 10 blank lvs. at the end (trifle cut short from later binding). Also w. some later owner's entries in the book or on loosely inserted leaf (i.a. "Joanna Poeije Den 27 Januarius Anno 1770" and "Michael Cuffe Chaplain to the [..?] Dublin 27 Dec. 1862"; one of the 19th cent. owners had the book rebound, and had some (old) loosely added lvs. (w. ms. or printed text) bound in.

AND 2 others: a nice small BREVIARIUM ROMANUM (Antw., Plantin, 1646, 4 engr. plates, binding similar to the above work, a.e.g. and gauffred, 12mo) and 5 diff. calendars bound in 1 vol., all but one titled DIRECTORIUM (...) (17th/ 18th cent., interleaved and w. num. old and extensive annots., 19th cent. hmor. w. giltlettered titles on spine. Cut sl. short).

€ (100-150) 140