2490 - 2676     NATURAL HISTORY, MEDICINE, SCIENCE, TRANSPORT, TECHNOLOGY

Page 6 of 10 Results 101 - 120 of 187
69 2590 Hunting and falconry Mahler P 69 2590 Hunting and falconry Mahler P
69/2590 [Hunting and falconry]. Mahler, P. Les chiens, le gibier et ses ennemies. Sainte-Étienne, Mimard & Blachon, 1907, 192,(1) lvs., 175 full-p. col. ills. by P. MAHLER, 13 full-p. monochr. advertising ills., orig. pict. cl., obl. large 8vo.

- Occas. sl. foxed. Upper hinge weak. Fine copy.

= Sumptuous publication by the Mimard & Blachon Directeurs de la Manufacture Française d'Armes et Cycles.

€ (250-350)
69/2591 Kool, J.A. (ed.). Tabellarisch overzigt over alle gevallen van schijndoode drenkelingen, gestikten en gehangenen. Bekroond door de Maatschappij tot redding van drenkelingen (...). Vol. 1-5. Amst., P. Ellerman (vol. 5 J. de Ruyter), 5 vols., 1834-1862, orig. unif. boards, 4to.

- Backstrips partly worn. Contents fine.

= Interesting publication, containing lists w. names of people apparently dead by drowning, hanging or suffocation, the causes and the manner of resuscitation: "Ingieten van brandewijn; verwarming; tabaksklisteer en wrijvingen; na verloop van ½ uur bewoog zij de oogen en begon te steunen; de polsslag werd merkbaar; de bewegingen namen toe; er volgde braking van water; hoest; benaauwdheid; de bewusteloosheid bleef aanhouden; toegediende koffij braakte zij weder uit (...)".

€ (100-150) 110
69 2592 Krupp Müller F C G 69 2592 Krupp Müller F C G
69/2592 [Krupp]. Müller, F.C.G. L'usine Krupp. Lausanne, G. Bridel & Cie., 1898, (2),171,(4)p., 6 heliogr. plates by A. MONTAN, ills. by F. SCHMIDT, contemp. calf w. gilt floral border and inside dentelles by C. SCHULTZE, 4to.

- Burn mark and sm. damages to spine; edges sl. worn.

€ (30-50)
69 2593 Le Francq van Berkhey J 69 2593 Le Francq van Berkhey J
69 2593 Le Francq van Berkhey J 69 2593 Le Francq van Berkhey J
69/2593 Le Francq van Berkhey, J. Natuurlyke historie van Holland. Vol. 2-6. Amst., Yntema en Tieboel, 1771-1776, 5 sections of 2 parts in 5 vols., 2 diff. engr. title-vignettes and 12 (fold.) engr. plates (i.a. costume plates), mostly CONTEMP. HANDCOL. and 1x printed in red, 9 fold. tables, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Contents trifle foxed, otherwise fine. Bindings worn along extremities and backstrips loose(ning), 1 backstrip lacking portion.

= In total 9 parts were published.

€ (150-250) 160
69/2594 Liais, Emm. L'Espace céleste et la nature tropicale Description physique de l'univers d'apres observations personnelles faites dans les deux hémiphères. Paris, Garnier Frères, n.d. (1882), XIII,(3),606p., steelengr. frontisp. portrait, 39 (handcol.) steelengr. plates, contemp. gilt hcalf, 4to.

- Bookplate on upper pastedown heavily foxed throughout. Boards dam. along extremities.

Tissandier, G. Histoire de mes ascensions Récit de vingt-quatre voyages aériens (1868-1877) précédé de simples notions sur les ballons et la navigation aérienne. Ibid., M. Dreyfous, 1878, (4),IV,34p., 1 lithogr. map, 1 engr. table, num. (full-p.) woodengr. ills., contemp. gilt green hmor., a.e.g., large 8vo.

- Bookplate on upper pastedown; sl. foxed.

AND 1 other on astronomy.

€ (100-150)
69 2595 Martinet J F 69 2595 Martinet J F
69/2595 Martinet, J.F. Katechismus der natuur. Amst., J. Allart, 1778-1779, 1st ed./ 3rd ed. (vol. 1), 4 vols., 24 (fold./ handcol.) plates (incl. the 4 diff. frontispieces), contemp. unif. hcalf w. gilt spines and red mor. letterpiece.

- Contents w. a few minor imperfections. Three vols. top of spines sl. dam./ chipped; corners showing. Paper over boards partly loosening.

= B. Paasman, J.F. Martinet, p.100; Bierens de Haan 3061. "Uit dit werk, dat zich tot de grote groep geïnteresseerde leken richtte, kan men de 18e-eeuwse opvattingen leren kennen, niet alleen op het gebied van de biologie, maar ook op dat van de astrologie, geologie, fysica, meteorologie en ook filosofie, theologie en psychologie. Men vindt er vele gegevens over de zeden en gewoonten van de 18e-eeuwer, alsmede over het leven van de auteur zelf. Het bevat tientallen verwijzingen naar bekende tijdgenoten en naar plaatsen en landstreken uit de Republiek, vooral naar Zutphen en omgeving, en naar andere gebieden waar Martinet gewoond heeft, zoals Edam en wijde omgeving en de Meijereij van Den Bosch." (Paasman p.47).

Vries, J. de. Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over J.F. Martinet's Katechismus der Natuur (...). Ibid., J. van Selm, 1779, 1st ed., 4 parts in 2 vols., contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Vol.1 one letterpiece dam.; both vols. joints and spine-ends sl. rubbed.

€ (100-150)
69 2596 Mathematics Bangma O S 69 2596 Mathematics Bangma O S
69/2596 [Mathematics]. Bangma, O.S. Verhandeling over de regtlijnige en klootsche driehoeksmeting. Amst., J. van der Hey, 1808, VI,126,(1)p., 1 fold. engr. plate, modern cl.

- Halftitle w. annot./ lacking part upper right corner.

= Bierens de Haan 133 (publ. P. Gerardus and N. Geysbeek, sl. diff. collation).

€ (50-70) 50
69 2597 Mathematics Euclides 69 2597 Mathematics Euclides
69/2597 [Mathematics]. Euclides. De zes eerste, elfde en twaalfde boeken Euclidis, Vertonende de voornaamste Gronden en Eygenschappen der wydberoemde en voortreffelyke Meetkonst, Waar by gevoegd een Toegift, om Vierkanten in Driehoeken; en een Agthoek in een Vierkant te beschryven (...). Dutch ed. P. Warius. Amst., Wed. J. Loots/ I. Swigters, 1735, 3rd ed., (12),292p., 27 fold. plates, contemp. calf w. mor. letterpiece, sm. 8vo.

- The plates partly loose(ning). Binding rubbed along extremities; sm. hole in backcover; corners showing.

= Bierens de Haan 5255; Waller 529/ 530 (other eds.); Geerebaert XXXVI, 10b.

€ (80-100) 80
69 2598 Mathematics Maler J F 69 2598 Mathematics Maler J F
69 2598 Mathematics Maler J F 69 2598 Mathematics Maler J F
69/2598 [Mathematics]. Maler, J.F. Geometrie und Markscheidekunst. Karlsruhe, M. Macklot, 1762, (24),248p., engr. title-vignette, 9 fold. engr. plates, contemp. hvellum.

- Blank prelim. lvs. sl. stained.

€ (70-90)
69 2599 Mathematics Nispen M van 69 2599 Mathematics Nispen M van
69/2599 [Mathematics]. Nispen, M. van. De Beknopte Lant-Meet-Konst. Leerende in 't korte, alles wat in 't gemeen, in de Practijcke des Landt-metens voor-komen kan. Hier by gevoeght/ het Tractaet van de Landt-maten door J.P. Dou, ende C. Eversdijck. Dordr., N. de Vries, 1669, 2nd ed., 3 parts in 1 vol., (16),349,(2); (26); (22)p., engr. frontisp., woodcut title-vignette., num. woodcut ills., contemp. vellum, sm. 8vo.

- Upper pastedown loose; first free endpaper w. some scribblings; first part sl. waterst.; last 2 parts sl. yellowed. Archive ticket on frontcover.

= Bierens de Haan 3579-3580 (notes); Mosselmans, De Landt-Meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies, no.45: "(...) Van Nispen geeft ons o.a. een verhandeling van praktische meetkundige tabellen met de natuurlijke waarden en hun toepassingen, een praktische toepasssing op het terrein, een verhandeling over de manier om dijken op te meten en een kaart van een streek op te maken. (...)". Rare.

€ (200-300) 200
69 2600 Mathematics Soulet P 69 2600 Mathematics Soulet P
69/2600 [Mathematics]. Soulet, P. Rapport des nouveaux poids et mesures avex ceux de tous les pays. Suivi du calcul des intérêts par des méthodes neuves, simples et expéditives, de la valeur intrinsèque de Monnaies, etc. Paris, Demonville et Bailleul, (1808), (2),IV,260p., num. woodengr. tables, contemp. gilt treecalf, obl. 8vo.

- Last free endpaper loose, first free endpaper loosening. Lacks mor. letterpiece; spine w. wormholes.

= Rare, clean copy. Early work with conversion tables to the new metric system, which was introduced between 1795 and 1815.

€ (60-80) 60
69/2601 [Mathematics]. Strabbe, A.B. Eerste beginselen van de Arithmetica of Rekenkunst, ten gebruike der Schoolen. Ed. J. te Veltrup. Amst., J.B. Elwe, 1796, 2nd ed., IV,292p., sl. later hcalf.

- Upper part title-p. torn. Binding heavily worn along extremities.

= Bierens de Haan 4657.

€ (50-70)
69 2602 Mathematics Venn J 69 2602 Mathematics Venn J
69/2602 [Mathematics]. Venn, J. Symbolic Logic. London, Macmillan & Co., 1881, 1st ed., XXXIX,(1),446,(2)p., orig. gilt cl.

- Owner's entry on title-p.; occas. trifle foxed; lower hinge sl. weak. Stain on frontcover; spine-ends sl. weak.

= The second of John Venn's (inventor of the Venn diagram) three major works on logic. "His Symbolic Logic is an attempt to show not merely that the Boolean algebra "works" but also that it is in the main line of historical tradition and that its supposedly mathematical obscurities are in fact intelligible from a purely logical point of view" (Encyclopedia of Philosophy VIII, p.239).

€ (250-350) 250
69 2603 Mathematics Westink F W and Folkertsma G 69 2603 Mathematics Westink F W and Folkertsma G
69/2603 [Mathematics]. Westink, F.W. and Folkertsma, G. Handboekje bij het gebruik der Vriesche maten en gewichten; overgebragt in nieuwe nederlandsche maten en gewigten. Leeuwarden, M. van den Bosch, 1820, (2),II,49,(1)p., tables, contemp. hcalf.

= Rare.

€ (30-50)
69 2604 Medicine Bell B 69 2604 Medicine Bell B
69 2604 Medicine Bell B 69 2604 Medicine Bell B
69/2604 [Medicine]. Bell, B. Samenstel van heelkunde. Dutch transl. Utr. and Amst., G.T. van Paddenburg en Zoon/ M. Schalekamp en W. Holtrop, 1795-1799, 3 vols., (8),VII,VII,384,32,4,4,6; (2),392,14; (2),468,20p., 39 engr. fold. plates, contemp. unif. hcalf, 4to.

- All vols. waterstained throughout (incl. a few plates). Two vols. without spine; one vol. spine dam.; all vols. paper over covers dam.

= Hirsch I, 375: Benjamin Bell (1749-1806) "sehr berühmter Chirurg in Edinburg (...). Seine ersten Publicationen finden sich in A. Duncan's Medical Commentaries (...). Zwei Jahre später erschien A treatise on the theory and management of ulcers (...) ein Werk, das, wie schon aus dem zahlreichen Auflagen (...) überall die verdiente Anerkennung fand. In noch höheren Grade war dies mit seinem (...) System of surgery [= Lehrbegriff der Wundarzneykunst] (6 voll., Edinb. 1783-87 (...)) der Fall, welches das beliebteste Handbuch seiner Zeit wurde (...)". The plates show various medical instruments.

€ (300-500)
69 2605 Medicine Beverwijck J van 69 2605 Medicine Beverwijck J van
69/2605 [Medicine]. Beverwijck, J. van. Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie. Amst., J.J. Schipper, 1660, 5 parts in 1 vol., engr. title by C. VAN DALEN after C. DE PASSE, 60 text ills., contemp. blindst. vellum, 4to.

- One leaf lacks sm. blank portion of lower corner; occas. sl. foxed; libr. stamp on engr. title, letterpress title and all divisional titles. Vellum a few vague stains; lacks ties.

= Cf. BMN 1399 E22 (ed. 1636). A popular manual for a healthy life by the erudite Van Beverwijck, friend of the poet J. Cats. A seventeenth century Regimen Sanitatis Salernitatum. Among his remarkable observations we find the description of silicosis (gin-drinker's liver), artificial teeth and epileptic children due to alcoholism. The work also contains a chapter on tobacco (Arents 261, with reproduction of the fine half-p. engr. of Dutch smokers). SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIX.

€ (250-350) 275
69 2606 Medicine Byams pa 'Phrin las and Lei W 69 2606 Medicine Byams pa 'Phrin las and Lei W
69 2606 Medicine Byams pa 'Phrin las and Lei W 69 2606 Medicine Byams pa 'Phrin las and Lei W
69/2606 [Medicine]. Byams-pa 'Phrin-las and Lei, W. Tibetan Medical Thangka of the four medical Tantras. English transl. Cai Jingfeng. Tibet, People's Publishing House of Tibet, 1988, (5),499p., richly illustrated, orig. gilt cl., pict. board chemise with ties, obl. 4to.
€ (100-150) 130
69/2607 [Medicine]. Enden, C. van den. Verloskundige waarneemingen en aanmerkingen, uit de verzameling van -. Utr./ Amst., G.T. van Paddenburgh en Zoon/ M. Schalekamp, 1789, 2 parts in 1 vol., (2),XII,176; (4),177-347,(2)p., later hcl. w. green mor. letterpiece.

- Letterpiece dam. A fine copy. = BMN I, p.345; Wellcome II, p.524

€ (80-100) 80
69/2608 [Medicine]. Gaub, H.D. Libellus de methodo concinnandi formulas medicamentorum. Leyden, C. Wishoff, 1739, 1st ed., (12),388p., modern boards, sm. 8vo.

- Annot. on upper pastedown; bookplate on first free endpaper; stamp on verso title-p.; sl. foxed. Binding worn.

= Rare. Garrison/ Morton 1830; Wellcome II, 94. A treatise on prescriptions.

€ (80-100) 80
69/2609 Medicine Heylsame Hauß Apotecken Bestehend in allerhand sicheren guten und bewährten auch von hochgelehrten Herren Medicis gutgeheissenen Artzney Mitteln die entwichene Gesundheit wideru69/2609 Medicine Heylsame Hauß Apotecken Bestehend in allerhand sicheren guten und bewährten auch von hochgelehrten Herren Medicis gutgeheissenen Artzney Mitteln die entwichene Gesundheit wideru
69/2609 [Medicine]. Heylsame Hauß-Apotecken. Bestehend in allerhand sicheren guten und bewährten, auch von hochgelehrten Herren Medicis gutgeheissenen Artzney-Mitteln, die entwichene Gesundheit widerumb zu überkommen oder beständig zu erhalten. Bremen, J. Schuechegger, 1719, 2nd ed., (6),190,(12)p., contemp. calf w. modern ties.

- New endpapers; contemp. annots./ owner's entry on free endpapers; (finger)soiled and (dust)stained throughout. Rebacked w. modern mor.; corners repaired.

€ (100-150)