6595 - 6740     FINE ARTS - DUTCH TOPOGRAPHY. MAPS, PLANS and VIEWS

Page 7 of 8 Results 121 - 140 of 146
68/6715 Texel Carte particulière des passes du Texel et de la Rade du Helder 68/6715 Texel Carte particulière des passes du Texel et de la Rade du Helder
68/6715 [Texel]. "Carte particulière des passes du Texel et de la Rade du Helder." Engr. chart on 2 joined sheets by E. COLLIN after M.J.C. RYK, 88,8x63,7 cm., with inset "Plan du Drempel 1816", title cartouche and "Avertissement", and with "No. 27" engr. in top right corner, n.pl., Au Dépôt général de la Marine", 1819.

- Folded as published. = Very rare chart.

€ (300-500) 375
68/6716 Texel Kaart van den tegenwoordigen zee dyk liggende voor de Landen van Huisduinen en de Helder strekkende van het Nieuwe Diep tot aan Kykduin mitsgaders de Diepte voor dezelve Gepeild 68/6716 Texel Kaart van den tegenwoordigen zee dyk liggende voor de Landen van Huisduinen en de Helder strekkende van het Nieuwe Diep tot aan Kykduin mitsgaders de Diepte voor dezelve Gepeild
68/6716 [Texel]. "Kaart van den tegenwoordigen zee-dyk liggende voor de Landen van Huisduinen en de Helder, strekkende van het Nieuwe-Diep tot aan Kykduin, mitsgaders de Diepte voor dezelve Gepeild (...). Engr. chart by D. KLINKENBERG after P. HARGE and L. DEN BERGER, with title-cartouche, 48x92 cm., n.pl., n.publ., 1774.

- Folded three times (as published?); some creasing and a few closed tears in upper margin; upper and right margins faintly waterstained and sl. dustsoiled.

= Published with the Resolution of 21 May 1774.

€ (100-150)
68/6717 Texel De nieuwe haven van Texel met het Dorp 't Schilt in 't verschiet 68/6717 Texel De nieuwe haven van Texel met het Dorp 't Schilt in 't verschiet
68/6717 [Texel]. "De nieuwe haven van Texel, met het Dorp 't Schilt in 't verschiet." Contemp. handcol. engr. optical view by J.B. Probst, engr. captions in Dutch and French below the image, (Augsb.), G.B. Probst., ±1770.

- Captions sl. foxed and w. sm. waterstain in corner; lower blank margin partly remargined. = Sixt v. Kapff K 250.

AND 2 others similar publ. by the same, of "Enkhuysen" and Edam (Sixt v. Kapff K 206a and 206b. Enkhuizen w. waterstain in corner, Edam trimmed to the borderline, captions mounted on verso former frame (supplied)).

€ (70-90) 90
68/6718 The Hague Nieuwe Grondteekening van 's Gravenhage opgedragen aan den Hoog Welgeb Heere F H Baron van Wassenaar Nouveau plan de La Haye 68/6718 The Hague Nieuwe Grondteekening van 's Gravenhage opgedragen aan den Hoog Welgeb Heere F H Baron van Wassenaar Nouveau plan de La Haye
68/6718 [The Hague]. "Nieuwe Grondteekening van 's Gravenhage, opgedragen aan den Hoog Welgeb. Heere F.H. Baron van Wassenaar (...). Nouveau plan de La Haye (...)." Contemp. handcol. engr. (partly bird's eye) plan w. fine rococo cartouches, 30,5x41 cm., (The Hague), H.F. Scheurleer, 1755.

- Mounted on board under passepartout; rather browned.

= Rare and decorative map showing some important buildings in bird's eye view and with numerous garden plans and bleachfields.

€ (80-100) 130
68/6719 The Hague The Hague 68/6719 The Hague The Hague
68/6719 [The Hague]. (The Hague). Handcol. engr. bird's eye plan, 40x40,5 cm., letterpress street names "Aenwijsinge" below, from G. DE CRETSER, Beschryvinge van 's Gravenhage (1711).

- Some carefully restored tears/ weak spots along former folds (w. ms. addition of one letter in index); a few stains in index.

= Nice, detailed plan.

€ (70-90) 210
68/6720 Utrecht Episcop Ultraiectinus 68/6720 Utrecht Episcop Ultraiectinus
68/6720 [Utrecht]. "Episcop. Ultraiectinus". Contemp. handcol. engr. map by B.F. VAN BERCKENRODE, engr. by E.S. HAMERSVELDT, w. title-cartouche, 37,2x48,5 cm., Amst., H. Hondius, 1628.

- Upper margin restored; trifle creased and yellowed.

ADDED: "Ducatus Geldriae novissima descriptio". Engr. map w. handcol. borders and 2 cartouches by B.F. VAN BERCKENRODE, 39x50,5 cm., Amst., H. Hondius, 1629.

- Sl. creased and yellowed; blank margins sl. frayed. = Vredenberg-Alink 29a.

€ (50-80) 70
68/6721 Utrecht Gezicht van de Gilbrug buiten Utrecht op de Witte Vrouwe Poort 68/6721 Utrecht Gezicht van de Gilbrug buiten Utrecht op de Witte Vrouwe Poort
68/6721 [Utrecht]. "Gezicht van de Gilbrug buiten Utrecht op de Witte Vrouwe Poort". Engr. view by J.J. LE VEAU after J. VERSTEEGH, 34x44,5 cm. (incl. engr. captions in Dutch and French), Utr./ Paris, J. van Schoonhoven/ Le Veau, 1772.

- Rubbed spot in lower blank margin.

€ (60-80)
68/6722 Utrecht Lust park van de vreede tussen de hooge bond genooten en de Fransen geslooten te Utrecht den 11 April en bevestigd den 12 Mey 1713 68/6722 Utrecht Lust park van de vreede tussen de hooge bond genooten en de Fransen geslooten te Utrecht den 11 April en bevestigd den 12 Mey 1713
68/6722 [Utrecht]. "Lust-park van de vreede, tussen de hooge bond-genooten en de Fransen, geslooten te Utrecht den 11 April; en bevestigd den 12 Mey 1713." Ten engravings on 1 leaf, topped by a profile of Utrecht, totally measuring 49x56,7 cm., Dutch and French captions, Amst., A. Allard, ±1713.

- Flattened out vertical fold; trifle yellowed. = Atlas van Stolk 3431; F.M. 3490.

€ (400-600) 550
68/6723 Utrecht Ultraiectini Dominii tabula 68/6723 Utrecht Ultraiectini Dominii tabula
68/6723 [Utrecht]. "Ultraiectini Dominii tabula". Contemp. handcol. engr. map w. 2 cartouches by R. DE HOOGHE, 46x56,5 cm., (Amst.), N. Visscher, ±1700.

- Browned (except along central vertical fold).

€ (50-70)
68/6724 Utrecht Studentica Afbeelding der Jluminatie ter Gelegenheid van 't Jubilaeum van de Hondert en vijftig Jaar der Oprechting van de Utrechtsche Academie op kosten van de Heeren Studenten O68/6724 Utrecht Studentica Afbeelding der Jluminatie ter Gelegenheid van 't Jubilaeum van de Hondert en vijftig Jaar der Oprechting van de Utrechtsche Academie op kosten van de Heeren Studenten O
68/6724 [Utrecht. Studentica]. "Afbeelding der Jluminatie ter Gelegenheid van 't Jubilaeum van de Hondert en vijftig Jaar der Oprechting van de Utrechtsche Academie op kosten van de Heeren Studenten, Onder Direxie en na de inventie van den Schilder P.J. Muller, den 31 Meij 1786." Contemp. handcol. engraving heightened with gold, engr. caption below the image, 40,5x52,5 cm., n.pl., ±1786, framed.

- Unobtrusive tear in right margin (just touching image).

= One of three fine engravings made by P.J. Muller on occasion of the 150th anniversary of the founding of the Utrecht University. Rare.

€ (100-150) 110
68/6725 Vechtstreek Nieuwe Kaart van Mynen sic en de 2 Loosdrechten midtsgaders van S' Gravenland nevens het gerecht van Breukelen en Loendersloot &c 68/6725 Vechtstreek Nieuwe Kaart van Mynen sic en de 2 Loosdrechten midtsgaders van S' Gravenland nevens het gerecht van Breukelen en Loendersloot &c
68/6725 [Vechtstreek]. "Nieuwe Kaart van Mynen [sic], en de 2 Loosdrechten, midtsgaders van S' Gravenland, nevens het gerecht van Breukelen, en Loendersloot &c." Contemp. handcol. engr. map, 48x56 cm., (Amst.), N. Visscher, ±1690, framed.

- A few brittle lines/ thin tears in green areas; trifle foxed.

= Nice, detailed map, showing many villages and country estates (often w. names of owners) on and near the Vecht river. Donkersloot-de Vrij 759 (spelling Mynen as "Mynden"). The very rare first state, before the correction of "Mynen" into "Mynden". SEE ILLUSTRATION PLATE CXLIV.

€ (800-1.000) 1000
68/6726 [Vechtstreek]. Lot of 19 engr. views, all from C. BRUIN, De zegepraalende Vecht (...) (Amst., 1719).

- A few prints w. brown stain in lower corner, sl. affecting image.

ADDED: 8 others, i.a. "Muyden" (sm. engr. plan from BLAEU), views of Makkum, Workum and Loevestein and 2 contemp. handcol. etched views by ROMEYN DE HOOGHE (from G. BIDLOO, Komste van Zyne Majesteit Willem III in 's Gravenhaage, 1691. Both w. defects).

€ (50-70) 90
68/6727 Vechtstreek Lot of 36 lithogr views on chine collé 68/6727 Vechtstreek Lot of 36 lithogr views on chine collé
68/6727 [Vechtstreek]. Lot of 36 lithogr. views on chine collé, each ±17x23 cm., from P.J. LUTGERS, Gezichten aan de rivier de Vecht/ in de omstreken van Utrecht, Amst./ Utr., Buffa en Zonen/ J. and L. Caramelli, (1831-)1836.

- Occas. foxing (mainly in blank margins); blank margins occas. trimmed.

€ (150-250) 150
68/6728 Voorne Caarte van het geinundeerde Weer gors en 't Fort van Helle voet sluys 68/6728 Voorne Caarte van het geinundeerde Weer gors en 't Fort van Helle voet sluys
68/6728 [Voorne]. "Caarte van het geinundeerde Weer-gors en 't Fort van Helle-voet-sluys." Engr. map by J. STEMMERS after A. STEYAART, w. large etched cartouche by J. LUIKEN and w. compass rose, ±51x72,5 cm., 1701.

- (Sl.) water-/ mould-stained along part of middle fold and right (blank) margin and mainly blank left and right margins.

= Map no. X from Voorne, Caert-boeck. Koeman, Handleiding 182; Donkersloot-de Vrij 247.

€ (70-90)
68/6729 Voorne Caarte van het geinundeerde Weer gors en 't Fort van Helle voet sluys 68/6729 Voorne Caarte van het geinundeerde Weer gors en 't Fort van Helle voet sluys
68/6729 [Voorne]. "Caarte van het geinundeerde Weer-gors en 't Fort van Helle-voet-sluys." Engr. map by J. STEMMERS after A. STEYAART, w. large etched cartouche by J. LUIKEN and w. compass rose, ±51x72,5 cm., 1701.

- (Sl.) water-/ mould-stained along large part of middle fold and right (blank) margin; trifle so in left mainly blank margin.

= Map no. X from Voorne, Caert-boeck. Koeman, Handleiding 182; Donkersloot-de Vrij 247.

€ (70-90)
68/6730 Voorne Caarte van Sinte Cornelis Polder anders De Quacq 68/6730 Voorne Caarte van Sinte Cornelis Polder anders De Quacq
68/6730 [Voorne]. "Caarte van Sinte Cornelis Polder anders De Quacq." Engr. map by J. STEMMERS after A. STEYAART, w. large etched cartouche by J. LUIKEN and w. compass rose, ±51x72,5 cm., 1701.

- Sl. water-/ mould-stained in part of left and right (mainly blank) margin.

= Map no. XIII from Voorne, Caert-boeck. Koeman, Handleiding 182; Donkersloot-de Vrij 247.

€ (70-90)
68/6731 Voorne Caarte vande Polder vanden Nieuwen Hoorn 1695 Caarte van het geinundeerde Weer gors en 't Fort van Helle voet sluys Caarte van Sinte Cornelis Polder anders De Quacq 68/6731 Voorne Caarte vande Polder vanden Nieuwen Hoorn 1695 Caarte van het geinundeerde Weer gors en 't Fort van Helle voet sluys Caarte van Sinte Cornelis Polder anders De Quacq
68/6731 [Voorne]. "Caarte vande Polder vanden Nieuwen Hoorn 1695." "Caarte van het geinundeerde Weer-gors en 't Fort van Helle-voet-sluys." "Caarte van Sinte Cornelis Polder anders De Quacq." Three engr. maps by J. STEMMERS after A. STEYAART, each w. large etched cartouche by J. LUIKEN and w. compass rose, each ±51x72,5 cm., 1701.

- All maps with unsharp middle fold and w. occas. (vague) brown water- (occas. mould-) stains along (part of) middle fold and/ or in left and right margins.

= Maps no. VI, X and XIII from Voorne, Caert-boeck. Koeman, Handleiding 182; Donkersloot-de Vrij 247.

€ (200-300)
68/6732 Zeeland Kaarte der eilanden Noordbeveland Wolphartsdyk en Oostbeveland 68/6732 Zeeland Kaarte der eilanden Noordbeveland Wolphartsdyk en Oostbeveland
68/6732 [Zeeland]. "Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland." Contemp. handcol. engr. map by D.W.C. and A. HATTINGA, 30x37,8 cm., Amst., I. Tirion, 1753.
€ (80-100)
68/6733 Zeeland Naauwkeurige afbeelding van het beschieten met kanon en het werpen van steenen in den Nagt tusschen 30 junij en den 1 July 1787 te Middelburg in Zeeland tegen het huis genaamt Leeuw68/6733 Zeeland Naauwkeurige afbeelding van het beschieten met kanon en het werpen van steenen in den Nagt tusschen 30 junij en den 1 July 1787 te Middelburg in Zeeland tegen het huis genaamt Leeuw
68/6733 Zeeland Naauwkeurige afbeelding van het beschieten met kanon en het werpen van steenen in den Nagt tusschen 30 junij en den 1 July 1787 te Middelburg in Zeeland tegen het huis genaamt Leeuw68/6733 Zeeland Naauwkeurige afbeelding van het beschieten met kanon en het werpen van steenen in den Nagt tusschen 30 junij en den 1 July 1787 te Middelburg in Zeeland tegen het huis genaamt Leeuw
68/6733 [Zeeland]. "Naauwkeurige afbeelding van het beschieten met kanon en het werpen van steenen in den Nagt tusschen 30 junij en den 1 July 1787 te Middelburg in Zeeland tegen het huis genaamt Leeuwenburg door Doctor Lucas van Steveninck Az Bewoond en met schieten uit Klein geweer door de Vensters tot het uiterste verdedigt." "Naauwkeurige afbeelding der Plundering van het Huijs genaamt Leeuwenburg (...) op Zondagmorgen den 1 Julij 1787 binnen Middelburg in Zeeland". Two engr. views by M. DE SALLIETH after J. ARENDS, 1787, 33,7x37,5 and 33,5x37,2 cm.

- Margins cut to a few mm. outside the platemark; upper margin first view soiled and w. tear.

= F.M. 4847 I and II.

€ (200-300) 210
68/6734 Zeeland Zeelandia Comitatus 68/6734 Zeeland Zeelandia Comitatus
68/6734 [Zeeland]. "Zeelandia Comitatus." Engr. map w. 2 nice cartouches, 38,5x50 cm., Amst., J. Janssonius, ±1640.

- Sl. browned/ foxed. = Blonk-van der Wijst 36.1; Van der Krogt/ Koeman I, 3600:1B.1.

€ (100-150) 130