2640 - 3410     OLD AND RARE BOOKS

Page 5 of 39 Results 81 - 100 of 771
67 2720 Artists' manuals Goeree W 67 2720 Artists' manuals Goeree W
67/2720 [Artists' manuals]. Goeree, W. Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der Menschkunde: Leerende niet alleen de Kennis van de Gestalte, Proportie, Schoonheyd, Muskelen, Bewegingen, Actien, Passien, en Welstand der Menschbeelden. Tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Beeldhouwery, Bootseer en Giet-Oeffening toepassen; Maar ook hoe zig een Mensch na deselve Regelen, in allerhande Doeninge van Gaan, Staan, Loopen, Torssen, Dragen, Arbeyden, Spreke en andere Gebeerde, Bevallig en Verstandelyk aanstellen zal. Amst., J. Graal, 1730, 2nd ed., (16),431[=435],(23)p., engr. frontisp., 12 (fold.) plates, 22 full-p. ills., 1 text ill., contemp. vellum.

- Title-p. cut out and tipped on verso first blank; first free endpaper cut out; 3 (of 6) fold. plates lack folding section; 1 plate w. tear; some foxing/ sl. occas. browning.

= Kunst op Schrift 420. "Goeree's most important contribution to the theory of proportions" (Bolten p.214).

€ (100-150) 120
67 2721 Artists' manuals Gool J van 67 2721 Artists' manuals Gool J van
67/2721 [Artists' manuals]. Gool, J. van. De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen: Waer in de Levens- en Kunstbedryven der tans levenden en reets overleedene Schilders, die van Houbraken, noch eenig ander Schryver, zyn aengeteekend, verhaelt worden. The Hague, for the author, 1750/ 1751, 2 vols., (24),480; (8),575,(1)p., engr. frontisp., portr. of the author, fold. plate of the "Teken-Academi der Haagsche Kunstschilders", 21 plates (each w. 1 to 3 portraits) and 2 vignettes, all by P. TANJÉ and J. HOUBRAKEN, contemp. unif. giltlettered hcalf.

- Occas. sl. yellowed/ foxed, also affecting the plates. Binding sl. rubbed; worn along extremities/ corners bumped; top of spine vol. restored.

= Arntzen/ Rainwater H96: "Biographical accounts of Netherlandish painters, a continuation of Houbraken."

€ (300-500)
67 2722 Artists' manuals Gool J van 67 2722 Artists' manuals Gool J van
67/2722 [Artists' manuals]. Gool, J. van. De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen: Waer in de Levens- en Kunstbedryven der tans levenden en reets overleedene Schilders, die van Houbraken, noch eenig ander Schryver, zyn aengeteekend, verhaelt worden. The Hague, for the author, 1750/ 1751, 2 vols., (24),480; (8),575,(1)p., engr. frontisp., portr. of the author, fold. plate of the "Teken-Academi der Haagsche Kunstschilders", 19 (of 21) plates (each w. 1 to 3 portraits) and 2 vignettes, contemp. unif. vellum.

- Lacks 2 plates; both title-p. w. erased stamp (1x sl. dam.); some foxing.

= Arntzen/ Rainwater H96: "Biographical accounts of Netherlandish painters, a continuation of Houbraken."

€ (150-250) 150
67 2723 Artists' manuals Hoogstraeten S van 67 2723 Artists' manuals Hoogstraeten S van
67 2723 Artists' manuals Hoogstraeten S van 67 2723 Artists' manuals Hoogstraeten S van
67 2723 Artists' manuals Hoogstraeten S van 67 2723 Artists' manuals Hoogstraeten S van
67/2723 [Artists' manuals]. Hoogstraeten, S. van. Inleyding tot de hooge schoole der Schilderkonst: Anders de Zichtbaere Werelt. Verdeelt in negen Leerwinkels, yder bestiert door eene der Zanggodinnen. Rott., F. van Hoogstraeten, 1678, (14),361,(8)p., etched title, engr. portr. by J. OUDAAN, 14 plates (2 fold.) and 4 ills., contemp. vellum, sm. 4to.

- Upper hinge broken; waterst. in upper outer corner; sl. yellowed. Frontcover sl. stained.

= Arntzen/ Rainwater H63; Kunst op schrift 23. The first and only edition of this handbook for artists by one of Rembrandt's pupils. Five plates devoted to the human proportions, the other eight representing the classical muses and the 4 remarkable textills. illustrating the way light falls and shadows are cast. SEE ILLUSTRATION PLATE CXLVII.

€ (500-700) 950
67 2724 Artists' manuals Houbraken A 67 2724 Artists' manuals Houbraken A
67/2724 [Artists' manuals]. Houbraken, A. De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (...) zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander. Amst., "voor den Autheur", 1718-1721, 1st ed., 3 vols., (12),381,(9); (2),361,(7); (4),408,(7)p., engr. frontisp., dedic. leaf, armorial vignette, portrait of the author, 41 plates with 1-4 portraits of Dutch painters, 5 other plates (2 fold.), ills. (incl. 1 curious mezzotint), contemp. unif. blindst. vellum.

- All vols. owner's stamp on first free endpaper; yellowed/ sl. browned; 1 fold. plate w. sm. tear.

= Chamberlin 2008: "As valuable for the 17th century in the Low Countries as Van Mander is for the 16th"; Arntzen/ Rainwater H97: "Important source".

€ (150-250) 300
67 2725 Artists' manuals Houten H van 67 2725 Artists' manuals Houten H van
67/2725 [Artists' manuals]. Houten, H. van. Verhandelinge Van de Grontregelen der Doorzigtkunde, of Tekenkonst (Perspectief), Leerende de middelen en wyze, hoe alles in de Doorzigtkunde, kan werden afgeteekend. Zeer dienstig voor Bouwmeesters, Schilders, Teekenaars, enz. Amst., J. ten Hoorn, 1705, (4),76p., large title-engr., 53 fold. engr. plates, text ills., contemp. vellum, 4to.

- Bookplate on first free endpaper; old owner's entry on upper pastedown. Spine sl. darkened. Otherwise fine.

= Bierens de Haan 2153.1. Not in Kunst op schrift.

€ (400-600)
67/2726 Artists' manuals Kunst Oeffeningen als I De beroemde menschenhoofden naar Picart en II Het vermaarde boerenleven zoo binnen en buitenshuis als in de herberg en op het land naar V67/2726 Artists' manuals Kunst Oeffeningen als I De beroemde menschenhoofden naar Picart en II Het vermaarde boerenleven zoo binnen en buitenshuis als in de herberg en op het land naar V
67/2726 Artists' manuals Kunst Oeffeningen als I De beroemde menschenhoofden naar Picart en II Het vermaarde boerenleven zoo binnen en buitenshuis als in de herberg en op het land naar V67/2726 Artists' manuals Kunst Oeffeningen als I De beroemde menschenhoofden naar Picart en II Het vermaarde boerenleven zoo binnen en buitenshuis als in de herberg en op het land naar V
67/2726 [Artists' manuals]. Kunst-Oeffeningen, als: I. De beroemde menschenhoofden, naar Picart; en II. Het vermaarde boerenleven, zoo binnen- en buitenshuis, als in de herberg, en op het land, naar Van Ostade, Teniers, en andere meesters van dien tijd. Amst., I.P. Wijsmuller en Zoon, 1822, 2nd ed., 12 engr. plates (3 (partly) handcol.), orig. printed wr., 4to.

- A few plates w. sm. stains. Wrappers sl. soiled in margins; backstrip sl. worn.

= Not in Kunst op schrift.

€ (100-150)
67 2727 Artists' manuals Lairesse G de 67 2727 Artists' manuals Lairesse G de
67/2727 [Artists' manuals]. Lairesse, G. de. Grondlegginge ter teekenkonst, Zynde een korte en zekere weg om door middel van de Geometrie of Meetkunde, de Teekenkonst volkomen te leeren. Amst., R. and G. Wetstein, 1713, 2nd ed., (14),115p., engr. frontisp. by C. HUYBERTS, 9 plates (incl. 1 mezzotint), 7 (large) engr. ills., contemp. gilt hcalf.

- Plates loose(ning); old owner's entry on first blank leaf; upper pastedown loose. Spine sl. worn; paper over covers lacking.

= Kunst op schrift 342/ 343; Arntzen/ Rainwater H100; Kat. Orn. Berl. 4626; Timmers, Lairesse p.49ff.

€ (150-250) 150
67 2728 Artists' manuals Le Comte F 67 2728 Artists' manuals Le Comte F
67/2728 [Artists' manuals]. Le Comte, F. Het Konst-Cabinet der Bouw-, Schilder-, Beeldhouw- en Graveerkunde, of Inleiding tot de Kennis dier fraaije Weetenschappen, vervat in de Schilderyen, Stand-Beelden en Prenten. (...) Verrykt met een verhandeling over het Glas-Schilderen, een Vertoog over het Etzen, en wat tot het leeren en oeffenen dier kundigheid vereist word en andere Weetenswaardige zaaken. Dordr., A. Blussé, 1761, 2 vols., (20),328,(8); 506,(8)p., 2 diff. engr. frontisp. and 5 plates w. monograms by F. DE BAKKER, contemp. unif. hvellum.

- Sl. yellowed/ foxed; partly waterstained. Bindings soiled/ stained and badly worn (dam. at extremities).

= Printed in a limited, numb. edition, vol. 1 warranted and numb. "362" by the publisher at the end of the "Naamlyst". Kunst op schrift 528/529. The second Dutch edition (first edition published 1744-1745).

Immerzeel Jr., J. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Ed. C.H. and C. Immerzeel. Amst., J.C. van Kesteren, 1842-1843, 3 parts in 1 vol., XXXII,300; VIII,336,(1); VIII,307,(1)p., woodengr. frontisp. portrait, num. textportraits and monograms/ signatures, later gilt hcalf w. letterpiece.

- Frontisp. browned; some sl. occas. foxing. Backstrip sl. rubbed. = Arntzen/ Rainwater E129: "A basic work".

€ (100-150) 100
67 2729 Artists' manuals Leonardo da Vinci 67 2729 Artists' manuals Leonardo da Vinci
67 2729 Artists' manuals Leonardo da Vinci 67 2729 Artists' manuals Leonardo da Vinci
67/2729 [Artists' manuals]. Leonardo da Vinci. Trattato della pittura. Rome, Nella Stamperia de Romanis, 1817, 43,511,(5)p., engr. portrait and 22 plates, contemp. gilt hcalf, 4to.

- Occas. sl. foxed; hinges weak. Top of spine chipped; foot of spine and joints sl. rubbed.

= Cicognara 237.

€ (200-300)
67 2730 Artists' manuals Philips Jacobsz C 67 2730 Artists' manuals Philips Jacobsz C
67 2730 Artists' manuals Philips Jacobsz C 67 2730 Artists' manuals Philips Jacobsz C
67/2730 [Artists' manuals]. Philips Jacobsz., C. Uitvoerig onderwijs in de perspectiva of doorzichtkunde, voor alle liefhebbers Dezer aangenaame en nuttige Wetenschap en inzonderheid voor degenen, die dezelve noodzakelijk dienen te oeffenen. Amst., S. de Grebber, 1827, 2nd ed., (14),XVI,127,(1)p., 60 fold. engr. plates, contemp. stiff. wr.

- A few plates sl. dustsoiled along margins. Binding worn along extremities; spine dam.

= Bierens de Haan 3759 (1st ed., 1789); cf. Kat. Orn. Berlin 4740.

€ (80-100)
67 2731 Artists' manuals Weyerman J C 67 2731 Artists' manuals Weyerman J C
67/2731 [Artists' manuals]. Weyerman, J.C. De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden. The Hague, Wed. E. Boucquet etc., 1729/ Dordr., A. Blussé en zoon, 1769 (vol. 4), 4 vols., 4 (partly) ident. title-vignettes, fold. portrait of Willem Carel Henrik Friso, portrait of the author, 48 plates by J. HOUBRAKEN with 2 to 4 portraits of Dutch painters, 1 plate depicting a night scene, 154 vignettes by i.a. B. PICART, F. BLEYSWIJCK, J. SCHIJNVOET, A. HOUBRAKEN, FOLKEMA, S. FOKKE and R. VINKELES, contemp. almost unif. vellum (4th vol. blindst. and sl. larger vellum).

- Lacks frontisp.; bookplate on upper pastedown of all vols.; both fold. portraits sm. repair w. tape; occas. trifle yellowed/ foxed. Covers (sl.) soiled.

= Including the often lacking fourth vol. published in 1769. Kunst op schrift 243-245; Arntzen/ Rainwater H129. SEE ILLUSTRATION PLATE CXLVII.

€ (300-500) 300
67 2732 Asia Haafner J 67 2732 Asia Haafner J
67/2732 [Asia]. Haafner, J. Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar, naar het eiland Ceilon. Amst., G.J.A. Beijerinck, 1826, 2nd ed., (2),VIII,263p., engr. title-vignette and fold. plate by R. VINKELES, contemp. boards w. gilt spine.

- Title-p. partly waterst., contents otherwise fine. Binding worn along extremities; corners strengthened w. tape.

= De Silva/ Beumer p.461-462; cf. Tiele 433 and Landwehr, VOC 347 (other editions). "Haafner [1755-1809] started his literary activities very late in life. His first travel-book was published in 1806 in Haarlem: Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon. (...). The importance of Haafner's eyewitness accounts is that they were done during the decay of the VOC. Terpstra, in his analysis of Haafner's views on colonialism as expressed in his works, comes to the conclusion that Haafner was an anti-colonialist, a man before his time, for his ideas were not to be topical until more than a century had elapsed." (De Silva/ Beumer).

€ (50-70) 50
67 2733 Asia Salmon T 67 2733 Asia Salmon T
67/2733 [Asia]. Salmon, T. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren (...). I. Deel. Behelzende de Tegenwoordige Staat der Keizerryken China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische Eilanden, en van Makassar. Dutch transl. and enl. ed. M. van Goch. Amst., I. Tirion, 1736, (18),645,(17)p., engr. frontisp., 3 fold. maps and 7 (fold.) plates, contemp. calf w. gilt spine.

- Occas. trifle foxed and yellowed. Traces of paper ticket on backcover.

= Contains plates of i.a. Asian flora and fauna and the Dutch settlement at Deshima.

€ (400-600) 400
67 2734 Asia Salmon T 67 2734 Asia Salmon T
67/2734 [Asia]. Salmon, T. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren (...). II. Deel. Behelzende de Tegenwoordige Staet der Sundasche Eilanden, en wel inzonderheid Borneo, Java, Sumatra en der Koninkryken Siam, Kochin-China en Tonkin. Dutch transl. and enl. ed. M. van Goch. Amst., I. Tirion, 1730, (16),676,(14)p., engr. frontisp., 2 fold. maps, 9 (fold.) views/ plates, contemp. gilt calf w. mor. letterpiece.

- Occas. sl. yellowed. Binding sl. rubbed.

= Contains maps of Borneo, Sumatra and Java and of "Malakka, Siam, Cambodia, Chiampa, Kochinchina, Laos, Pegu enz." and a nice fold. view of Batavia.

€ (200-300) 375
67 2735 Asia Salmon T 67 2735 Asia Salmon T
67/2735 [Asia]. Salmon, T. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren (...). III. Deel, behelzende den Tegenwoordigen Staat van de Koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het eigentlyke India, of het Ryk van den Groten Mogol, en van Malabar, Kormandel, en het Eiland Ceilon. Dutch transl. and enl. ed. M. van Goch. Amst., I. Tirion, 1731, (8),680,(8)p., engr. frontisp., 2 fold. maps, 10 (fold.) views/ plates, contemp. gilt calf w. red mor. letterpiece.

- Binding sl. rubbed. Otherwise fine. = Contains nice maps of India and Ceylon and a profile view of Kochin.

€ (150-250) 240
67 2736 Asia Salmon T 67 2736 Asia Salmon T
67 2736 Asia Salmon T 67 2736 Asia Salmon T
67/2736 [Asia]. Salmon, T. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren (...). III. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van de Koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het Eigentlyke India, of the ryk van den Groten Mogol en van Malabar, Kormandel, en het Eiland Ceilon. Dutch transl. and enl. ed. M. van Goch. Amst., I. Tirion, 1741, 2nd ed., (6),680,(8)p., engr. frontisp., 2 fold. maps, 10 (fold.) views/ plates, contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Usual occas. erratic pagination (skipping numbers but text complete). Frontcover sl. chafed.

= Contains nice maps of India and Ceylon and a profile view of Kochin.

€ (100-150) 100
67/2737 [Assendelft]. (Beels, M.A.). Handvesten ende privilegien, mitsgaders keuren en ordonnantien van Assendelft. Amst., G. and J. de Broen, 1768, (8),357,(19)p., later wr., 4to.

- A few quires/ lvs. loosening/ reattached; bookblock broken. Rebacked w. cardboard. Sold w.a.f.

= Honig 393.

AND 1 other.

€ (70-90) 70
67 2738 Atlases Blaeu J 67 2738 Atlases Blaeu J
67 2738 Atlases Blaeu J 67 2738 Atlases Blaeu J
67 2738 Atlases Blaeu J 67 2738 Atlases Blaeu J
67/2738 [Atlases]. Blaeu, J. Toonneel der Steden van 's Konings Nederlanden, Met hare Beschrijvingen. N.pl. (Amst.), J. Blaeu, n.d. (±1652), vol. 2 (of 2) only, (10)p., engr. title and 92 (of 96) (mainly double-p.) plates w. maps, plans and bird's eye views, most plates w. letterpress text on verso and occas. w. accomp. textlvs., orig. gilt panelled overlapping vellum w. gilt central mirror ornament incorporating publ. mark on both covers, a.e.g., folio.

- Lacks 4 plans/ views: the Brussels curia, the Antwerp city hall, the Antwerp Oosterhuys and stock exchange (two on one plate) and the large plan of Liège. Otherwise a partly very fine copy of the Southern part of the Dutch volume of Blaeu's famous Townbooks, with fine, dark impressions and with wide margins (54x32 cm. (leaf), 55,5x37 cm. (binding)), in attractive original publisher's binding, but with the following defect: lvs. in the end (incl. 5 (3x double-p.) plans) show vague brown staining, due to heavy moulding of part of the backcover; also the upper right corner of the frontcover has mould-stains. Engr. title has a mounted bibliographical clipping and stamp in lower blank margin. Sm. ticket at foot of spine; lacks the ties.

= Van der Krogt/ Koeman IV-1, 43:121.2 and engr. title 43:12; Koeman Bl 69A; Tiele 135. The plan of Aachen present in 3rd state (variant copies exist w. either the 1st, 2nd or 3rd state). A monument of Dutch cartography, the "Townbooks" of Blaeu show the Netherlands in their full splendour, depicting in the plates both the fortifications of the towns and cities as well as the conglomerates of their buildings in detailed plans. SEE ILLUSTRATION PLATE CXLVII.

€ (4.000-6.000) 4000
67 2739 Atlases Bosch J van den 67 2739 Atlases Bosch J van den
67 2739 Atlases Bosch J van den 67 2739 Atlases Bosch J van den
67/2739 [Atlases]. Bosch, J. van den. Atlas der overzeesche bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. The Hague/ Amst., Gebr. van Cleef, 1818, engr. calligr. title and 12 maps engr. by C. VAN BAARSEL EN ZOON (2x with borders in red ink), contemp. boards w. giltlettered lozenge-shaped orange letterpiece on frontcover, obl. folio.

- Title-p. sl. yellowed in upper right corner and vague vertical fold. Otherwise contents fine. Covers loose and paper over board dam.

= Atlas vol. only. Maps showing the various Dutch colonies in the East and West Indies and Africa at the beginning of the 19th century. With a map of the various plantations in Surinam (Van Doorne/ van Kempen 7849; Koeman, Bibl. Printed maps Suriname 41). Also a map of the various colonies in West-Africa. Rouffaer/ Muller I, p.1; not in Sloos. SEE ILLUSTRATION PLATE CXLVIII.

€ (1.000-1.500) 1200