1702 - 1804     DUTCH HISTORY AND TOPOGRAPHY

Page 2 of 6 Results 21 - 40 of 103
67/1722 [Floods]. Gottschalk, M.K.E. Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Assen/ Amst., 1971-1977, 3 vols., XX,581,(2); XV,(1),896; XV,(1),474p., num. (fold.) maps and plates, partly loosely inserted in rear pocket, orig. unif. giltlettered cl.

= Standard work, covering the period from pre-1400 to 1700.

ADDED: 1 other by the same.

€ (70-90) 100
67 1723 Friesland Chijs P O van der 67 1723 Friesland Chijs P O van der
67/1723 [Friesland]. Chijs, P.O. van der. De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der heeren van Koevorden), van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend. Haarlem, De erven F. Bohn, 1855, (4),688,(1)p., 22 engr. plates w. Frisian coins, contemp. treecalf w. gilt spine.

- Library-stamp and ticket on first endpaper; sm. tear in both free endpapers, contents otherwise fine. Spine rubbed.

= The 26th part of a series of publications contected to the annual contest to encourage art and sciences by the 'Tweede Teylers Genootschap'. The numismatical contest of 1841 asked for a catalog of all coins of all Dutch provinces from the Middle Ages until the Dutch revolt agains the Spanish king during the Eighty years' war. The extensive answer from coin collector P.O. van der Chijs in 1843 lead to a numismatical standard work comprising 9 separate works, i.a. 'Braband en Limburg', 'Graven en Hertogen van Gelderland', 'Heren en Steden van Overijssel, 'Graafschappen Holland en Zeeland' and 'Frankische en Duitsch-Nederlandsche vorsten'. (Teylers Magazijn 33, pp. 9-13).

AND 6 others, i.a. (J.J. JACOBI a.o), Een drietal prijsverhandelingen over de vraage: welke zyn de beste, zekerste, en minstkostbaare middelen, om door afleiding der stroom, de Oude of Buiten dyk der Zuriger Oord tegen de woede der zee te beveiligen, en de aanslyking of aanwinst van strand aldaar te bevorderen (Franeker, 1790, 6 fold. engr. maps, contemp. wr.) and VERZAMELING VAN STUKKEN BETREKKELIJK TOT AAN HET AANLEGGEN VAN STEENGLOOYINGEN AAN DEN DIJK DER VIJF DEELEN (Leeuw., 1815, contemp. wr. w. paper letterpiece).

€ (100-150) 100
67 1724 Friesland Japicx G 67 1724 Friesland Japicx G
67/1724 [Friesland]. Japicx, G. Friesche rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: 'd Eerste binne ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes: 't oarde sinte gemiene aef huwzmanne petaer, in oare katerye (...). Ed. E. Epkema. Leeuw., J. Proost, 1821, 2nd ed., 2 parts in 1 vol., 231,(5); 198,(3)p., engr. portrait of the author, contemp. boards w. paper letterpiece.

- Bookplate on upper pastedown; sl. yellowed; first quire and bookblock loosening. Binding sl. rubbed; top of spine sl. chipped.

€ (50-70)
67/1725 Friesland Publieke Verkooping van eene zathe en landen met Huizinge en Schure staande en geleden te Jubbega Schurega benevens 4 stukken hooiland te Hoornsterzwaag onder 67/1725 Friesland Publieke Verkooping van eene zathe en landen met Huizinge en Schure staande en geleden te Jubbega Schurega benevens 4 stukken hooiland te Hoornsterzwaag onder
67/1725 [Friesland]. Publieke Verkooping van eene zathe en landen, met Huizinge en Schure (...) staande en geleden te Jubbega Schurega (...) benevens 4 stukken hooiland (...) te Hoornsterzwaag, onder Oldeberkoop en onder Nieuwehorne gelegen (...). Alles in huur en gebruik tot Sint Petri, Mei en Jacobi 1849 bij Tjeers Annes Lingsma. Te houden door G. Peeting, notaris, te Heerenveen bij beschrijving, op Donderdag den 9 November 1848, des namiddags om 2 uur, ten huize van Binne Tammes Zingstra, Kastelein, te Nieuwehorne. Heerenveen, printed by F. Hessel, 1848, (20)p., interleaved, plain wr.

= Rare real estate auction catalogue of a land and buildings in the province of Friesland, near Heerenveen. Interleaved copy with results and names in pen and ink.

€ (50-70)
67/1726 [Friesland]. Schotanus, C. Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt. Amst./ Leeuw., De Tille/ Theatrum Orbis Terrarum, 1978, (12),280,XIX,(1)p., num. (fold.) maps and plates, orig. gilt rexine, large 4to.

- Upper joint split. = Facs. reprint of the ed. Leeuwarden, 1664.

Schotanus à Sterringa, B. Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland (...) nevens d'afteekening van Oud Friesland (...) door den Heere Menso Alting. Ibid. idem, 1979, 2nd ed., no pagination, num. (fold.) maps, orig. gilt rexine, large folio.

- Upper joint split/ backstrip loosening.

= Facs. reprint of the ed. Leeuwarden, 1718; contains an introduction by C. Koeman (2p.) and a bio-bibliographical essay by J.J. Kalma (14p.).

€ (60-80)
67/1727 [Friesland]. Sjoerds, F. Historische jaarboeken van oud en nieuw Friesland, van de vroegste geheugnissen tot op den tegenwoordigen tyd. Leeuw., P. Koumans, 1768-1771, 5 vols., contemp. unif. hcalf.

- Sl. waterst.; 2 vols. bookblock (almost) broken.

Visser, H.W.C.A. and Amersfoort, H. Archief voor vaderlandsche, en in inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde. Leeuw., G.T.N. Suringar/ H.C. Schetsberg, 1824-1828, 3 vols., (6),X,124,88; VIII,125-264,148,(1); VI,265-443,149-241p., contemp. unif. limp boards w. paper letterpiece.

- Sl. yellowed and occas. sl. foxed; vol. 3 htitle lacks portion. Covers sl. soiled; spines and upper joint vol. 2 sl. dam.

= De Buck 4003.

BOUND WITH: E. EPKEMA, Verzameling van vroegere charters, meest in den Oud-Friesche tongval (n.pl., n.d.). - AND 2 others: F. VAN VERVOU, Enige gedenckweerdige geschiedenissen, tot narachtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven (ibid., 1841, contemp. limp boards. Frontcover and first quire loose) AND J. BOWRING, Brieven geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen. Dutch transl. (Leeuw., 1830, contemp. limp boards w. paper letterpiece). - BOUND WITH: IDEM. Iets over Hollandsche taal- en letterkunde (ibid., 1929).

€ (80-100)
67/1728 Friesland Souvenir van Leeuwarden 67/1728 Friesland Souvenir van Leeuwarden
67/1728 [Friesland]. Souvenir van Leeuwarden. Leeuw., P. Spijker, n.d. (±1900), 10 photogr. views on plates, orig. wr., obl. 12mo. Friesland rond per tram. Uitstapjes langs de lijnen van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij. N.pl., n.d. (±1904), 2 parts in 1 vol., 40; 16p., ills., orig. wr., obl. 8vo. - WITH a variant duplicate, later/ earlier ed.

= Nice Friesland travelguide. The second part contains the tariffs and conditions.

Gids Voor den Zuidwesthoek van Friesland. Sloten, V.V.V., 1917, 86p., fold. plan, ills., orig. wr. - AND 19 others, i.a. D.J. VAN DER VEN, Geïllustreerde reisgids voor Gaasterland (Dordr., 1913, ills., orig. wr.).

€ (60-80) 100
67/1729 Gallée, J.H. Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Utr., A. Oosthoek, 1907-1908, 2 vols., text vol.: (4),189p., ills., orig. clothbacked pict. hcl., folio; atlas vol.: title-leaf, 3 tinted maps, 60 plates w. i.a. num. photogr. ills., loose as issued in clothbacked pict. board portfolio unif. w. the above, large folio.

- Plates occas. spotted/ sl. soiled in outer blank margins. Binding and portfolio (sl.) yellowed/ dustsoiled in margins.

= Nice photogr. plates. Also important for the history of costume in the Netherlands.

AND 3 others: A. WASSENBERGH a.o., Fryske Volkskinst in rige printen (Dokkum, 1945, plates, orig. gilt cl., folio); L. BRANDTS BUYS, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier (Arnhem, 1974, ills., orig. cl. w. dustwr., 4to) and F.J. KRANENBURG a.o., Het veranderend gezicht van Noord-Holland (...) (Amst., 1976, (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., slipcase, folio).

€ (80-100) 90
67/1730 Gelderland Album van Arnhem en omstreken 67/1730 Gelderland Album van Arnhem en omstreken
67/1730 [Gelderland]. (Album van) Arnhem en omstreken. Arnhem, van Egmond en Heuvelink (Rott., D. Bolle on frontcover), n.d. (±1865), 68p. col. lithogr. title and 12 views, orig. wr., obl. 4to.

- Contents loose; plates waterstained and foxed; last few lvs. frayed/ repaired/ torn. Lacks backwr.; frontwr. loose. Sold w.a.f.

= Rare.

ADDED: 4 others, i.a. J.J. SMITH, Geïllustreerde gids voor 's lands plantentuin Buitenzorg (Buitenzorg, ±1910, fold. lithogr. plan, photogr. ills., orig. wr., obl. 4to).

€ (70-90)
67/1731 Gelderland Gids voor Wageningen en Omstreken 67/1731 Gelderland Gids voor Wageningen en Omstreken
67/1731 [Gelderland]. Gids voor Wageningen en Omstreken. Wageningen, V.V.V., 1894, 68,(2)p., col. lithogr. map, 2 fold. plans, 8 lithogr. plates w. views, orig. wr.

- Spine split. = Scarce.

Gids voor Groesbeek. Groesbeek, V.V.V., 1914, 39p., 6 plates, orig. wr., obl. 8vo.

- Stamp on frontcover and 2nd leaf.

Gids van Arnhem naar Gendringen. Doetinchem, C. Misset, ±1914, 136p., fold. col. lithogr. map, num. ills., orig. wr. (spine-ends sl. worn). Nijkamps gids voor Zutphen. Zutphen, J. Nijkamp, 1916, 2nd ed., 66p., fold. lithogr. plan, map, ills., orig. wr.

- Backstrip worn at foot of spine.

AND 25 other tourist guides and brochures of Gelderland, i.a. Gids voor Arnhem en omstreken (Arnhem, 1900, 6th ed., later hcl.); Beknopte gids voor Apeldoorn, het Loo en omstreken (Apeldoorn, 1902); Ede en omstreken. Wandelgids (...) (Ede, ±1900. Without the accomp. map); 64 Wandelingen, Fietstochtjes en rijtoeren in en om Nijmegen, Hees, Neerbosch, Hatert, Berg-en-dal, Beek, Ubbergen (N.pl., ±1910); Naar Nijmegen (Nijm., 1927), Gids voor Wageningen (Wageningen, 1927) and Wandelgids voor Lochem en Barchem (Lochem, ±1930).

€ (100-150) 210
67 1732 Gelderland Hasselt G van 67 1732 Gelderland Hasselt G van
67/1732 [Gelderland]. Hasselt, G. van. Twee schetsen van Geldersche klaar-banken van 't Hooge gerigt van Veluwe en Veluwen-zoom aan Engelander-Holt. Arnhem, J.H. Moeleman jr., 1805, (2),46p., 2 fold. engr. plates, later boards, large folio.

- A few foxed spots. Spine dam.; crack in frontcover.

= Publication on the medieval temporary legal court in the woods of Engelanderholt (now part of the Veluwe) with 2 plates, reproducing older drawings of the court which were found by the author during his tenure as secretary of the "Provinciale Rekenkamer".

€ (30-50)
67/1733 [Genealogy and heraldry]. Bloys van Treslong Prins, P.C. and Belonje, J. Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Holland. Utr., A. Oosthoek, 1928-1931, 5 vols., num. plates, contemp. unif. clothbacked boards.

- Occas. foxed.

AND 2 others, i.a. HET WESTFRIESE GESLACHT SLUIS (Heiloo/ Amst., 1994, num. ills., artificial leather, 4to).

€ (50-70) 50
67/1734 [Genealogy and heraldry]. Scheffer, J., Vorsterman van Oyen, A.A. a.o. Algemeen Nederlandsch familieblad. Orgaan van de Vereeniging het Nederlandsch Familie-Archief/ Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz. Year 1883-1895 and 1900-1904. Rott./ The Hague/ Oisterwijk, Van Meurs & Stufkens, 1883-1904, 18 years in 17 vols., (col. lithogr.) (heraldic) plates/ plans/ portraits, (fold.) tables, contemp. unif. gilt hcalf w. red mor. letterpiece, 4to (11x) and contemp. not unif. hcl., 4to (6x).

- All vols. w. library- and cancellation stamps and w. library tickets mounted on first endpapers; occas. a few lvs. loose; occas. sl. foxed; soms lvs. w. (repaired) tears; 1 bookblock loose; some vols. w. hinges weak. Bindings sl. rubbed/ worn along extremities.

= Not collated; sold as a periodical, not subject to return.

€ (70-90) 80
67/1735 [Genealogy and heraldry]. Vorsterman van Oijen, A.A. Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, met genealogische en heraldische aanteekeningen. Gron., J.B. Wolters, 1885-1890, 3 vols., (12),359,(4); (6),415,(4); (28),502p., 104 col. lithogr. armorial plates, orig. unif. richly gilt dec. hmor., large folio.

- Partly sl. foxed. Vol. 1. backstrip dam. and partly lacking; vol. 2 spine-ends dam.; vol. 3 w. vague stain on frontcover.

Rietstap, J.B. Wapenboek van den Nederlandschen adel, met genealogische en heraldische aanteekeningen. Vol. 1. Ibid., idem, 1883, XIV,239,(5)p., 50 lithogr. armorial plates, printed in colours and gold, orig. gilt and dec. hmor., folio.

- Without the 2nd vol..; spine-ends worn.

€ (100-150) 100
67/1736 Genealogy and heraldry Wall shield 67/1736 Genealogy and heraldry Wall shield
67/1736 [Genealogy and heraldry]. Wall shield, painted cast iron, ±1880, 21x17x2,5 cm., w. the coat of arms of the families Orange-Nassau and Waldeck-Pyrmont.

- Rubbed spots.

AND 2 similar shields showing the Dutch coat of arms of 1815, 2nd half 19th century.

= This type of coat of arms of the kingdom of the Netherlands was originally only used by the king, the military police and high councils of state. After 1840 it was also used by purveyors of the royal household.

€ (100-150) 100
67/1737 Gids voor Texel 67/1737 Gids voor Texel
67/1737 Gids voor Texel. Den Burg, W.C. Reij, 1905, 27p., 16 plates, orig. wr., 12mo.

- Lacks the map mentioned on frontcover. = Plan of Den Burg on backcover. Rare.

Gids voor de Noordzee-badplaats De Koog-Texel. De Koog, V.V.V., 1936, 24p., ills., orig. pict. wr. Naar het druivenland aan zee. Monster, Gemeentebestuur Monster, 1933, (40)p., ills., orig. wr. - AND 11 others, mostly brochures, on Dutch seaside resorts, i.a. GIDS VOOR BAD EGMOND (Egmond aan Zee, 1930, fold. plan, ills., orig. wr.).

€ (50-70) 70
67 1738 Groningen Beukema J P 67 1738 Groningen Beukema J P
67/1738 [Groningen]. Beukema, J.P. Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige beschrijving der stad Groningen voor de jeugd. Gron., J. Oomkens, 1821, (4),157,(1)p., 1 engr. handcol. plan and 1 plate, contemp. hcl.

- Plan and plate loose.

€ (300-400)
67/1739 [Groningen]. Brugmans, S.J. Natuurkundige verhandelingen over een zwavelachtigen nevel den 24 juni 1783 in de provintie van Stad en Lande en naburige landen waargenomen. Gron., P. Doekema, n.d. (±1785), (6),58p., contemp. hvellum.

- Bookplate on upper pastedown; sl. yellowed.

= According to Jan Buisman in his magnificent work "Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen", this sulphur that spread out over Boxum in 1783 was the result of the catastrophic eruption of the Laki vulcano in Iceland.

Westerhoff, R. and Acker Stratingh, G. Natuurlijke historie der provincie Groningen, eerste deel, eerste stuk, hoofdzeaklijk bevattende eene geologische en natuurkundige beschouwing van den bodem. Ibid., J. Oomkens, 1839, VIII,323p., modern hleather w. orig. title-ticket mounted on frontcover.

- Vague owner's entry on title-p.; occas. a few foxed spots; last few lvs. sl. waterst. in blank inner margin.

€ (50-70) 60
67 1740 Groningen Diest Lorgion E J 67 1740 Groningen Diest Lorgion E J
67/1740 [Groningen]. Diest Lorgion, E.J. Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Gron., H.R. Roelfsema, 1852/ 1857, 2 vols., XVI,450,(3); (2),498,(2),XXXIII,(1)p., 2 col. lithogr. titles, large fold. col. map and fold. plan of Groningen, fold. plate w. coat of arms, 12 (col.) plates (2 numismatic), modern hcl. w. orig. wr. laid down.

- Sl. yellowed/ foxed (margins browned); inner margin of a few lvs. repaired w. tape.

€ (70-90) 70
67/1741 [Groningen]. Feith, H.O. Het Groninger beklemregt; of verzameling van staats-resolutien, en andere, tot het beklemregt betrekkelijke, stukken. Gron., W. Zuidema, 1828, 2 vols., (8),607,(3); XVI,646,(1)p., contemp. unif. wr. w. paper title-ticket on spine.

- Both vols. portion cut out of last leaf. Spine of both vols. strengthened w. tape; joints worn.

AND 3 others in 6 vols., i.a. T. HAAKMA TRESLING, Verhandeling over het recht van beklemming in het departement van stad en lande van Groningen (ibid., 1805, modern hcl.); G. ACKER STRAINGH, H.O. FEITH and W.B.S. BOELES, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen (ibid., 1864-1868, 5 parts in 3 vols., contemp. unif. hcl. (1x diff.). Bindings sl. worn).

€ (80-100) 80