2787 - 2895     MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS, DOCUMENTS

Page 2 of 6 Results 21 - 40 of 109
66 2807 Ant arctica Byrd R E 1888 1957 66 2807 Ant arctica Byrd R E 1888 1957
66/2807 [(Ant)arctica]. Byrd, R.E. (1888-1957). AUTOGRAPH FIRST DAY COVER SIGNED ("R.E. Byrd"), 9,2x16,5 cm., stamp dates "Washington, D.C.9 Oct9 3-PM 1933", envelope published for "Byrd's Second Antarctic Expedition 1933-1934", autograph in black ink in centre. - AND 3 other first day covers designed for Byrds Arctic expeditions (without signatures).
€ (50-70) 70
66/2808 Antiphonary Manuscript leaf from an antiphonary/ missal 66/2808 Antiphonary Manuscript leaf from an antiphonary/ missal
66/2808 [Antiphonary]. Manuscript leaf from an antiphonary/ missal, late 16th cent., Latin text on vellum, recto and verso, 40,5x28,8 cm. (leaf), ±34x22 cm. (text), text and sheet music in black, blue and red ink.

- Trifle soiled; lacking sm. marginal part of right edge.

€ (60-80) 60
66/2809 Arnhem Naamlijst van de deelnemers aan het den 22en December 1892 Dr Jan Jacob Homoet Geneesheer te Arnhem aangeboden Huldeblijk ter gelegenheid van den vijftigjarigen gedenkdag zijner p66/2809 Arnhem Naamlijst van de deelnemers aan het den 22en December 1892 Dr Jan Jacob Homoet Geneesheer te Arnhem aangeboden Huldeblijk ter gelegenheid van den vijftigjarigen gedenkdag zijner p
66/2809 [Arnhem]. "Naamlijst van de deelnemers aan het den 22en December 1892, Dr. Jan Jacob Homoet Geneesheer te Arnhem aangeboden Huldeblijk, ter gelegenheid van den vijftigjarigen gedenkdag zijner promotie tot doctor aan de Hoogeschool te Utrecht op 22 December 1842." Commemorative album, 71 board lvs., comprising a leaf w. a calligraphed motto, a calligr. title (2 lvs., 1 in colours and gold), a leaf w. the names of the members of the committee, 67 lvs. w. the calligraphed names of the people who attended the homage, bound in modern burgundy mor. w. the giltlettered title-piece and gilt dec. of the orig. binding resp. mounted on the front- and backcover, a.e.g., folio, in matching hmor. dropback box.
€ (100-150)
66/2810 Belgium Document concerning the sale of a property near Brugge 66/2810 Belgium Document concerning the sale of a property near Brugge
66/2810 [Belgium]. Document concerning the sale of a property near Brugge. Manuscript, pen and brown ink, dated 25 July 1754, (93)p., contemp. limp vellum wallet-binding.

= Some places and names: "deel van een Hofstedeken gelegen ter prochie van Lophem onder d'heererlijckhede van den Nieuwen (...) ten Lande vanden Vrijen", Adriaene Storme ("filia Jaspard bij Willemijne vande Walle" and owner of the property), Pieter van Maele (of Zedelgem; buyer?), Isaac Verstraete and Jan Strubbe ("schepenen", aldermen, "vanden ambachte ende heerelijckhede van den (...) appendantsche vanden Lande van den Vrijen"), Charles Cortals ("procureur der Stadt van Brugge"), "Bauduijn Maertens landtman der prochie van Sinte Michiels" (on behalf of Adriaene Storme).

ADDED: 1 other.

€ (100-150) 100
66 2811 Bergen op Zoom Folkers J A 1680 1762 66 2811 Bergen op Zoom Folkers J A 1680 1762
66 2811 Bergen op Zoom Folkers J A 1680 1762 66 2811 Bergen op Zoom Folkers J A 1680 1762
66/2811 [Bergen op Zoom]. Folkers, J.A. (1680-1762). "Dag-Verhael Van de Beleegering van Bergen op den Zoom In den Jaare 1747. voorgevallen. Gecopieert na De eijgenhandige Aenteekeningen Van D.n Heere Jacob Adria.n Folkers te dier tijt oudste Leeraar in de Gereformeerde Gemeente Aldaer." Manuscript, 2nd half 18th cent., pen and brown ink, (4),171p., recto and verso, contemp. hroan.

- Binding rubbed/ sl. worn along extremities.

= NNBW I, p.872: "Over de belegering en overrompeling van Bergen-op-Zoom schreef [Folkers] een Oprecht en echt Dagverhael, dat zich aangenaam laat lezen. Dit verhaal hetwelk in verschillende afschriften bestaat, is in 1895 uitgegeven namens het Prov. Genootschap van Noord-Brabant."

€ (300-500) 425
66 2812 Bilderdijk W 1756 1831 66 2812 Bilderdijk W 1756 1831
66 2812 Bilderdijk W 1756 1831 66 2812 Bilderdijk W 1756 1831
66/2812 Bilderdijk, W. (1756-1831). AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Bilderdijk" to "Den Heeren Vermandel en Schmidt en J.C. van Kesteren, Boekhandelaars te Amsterdam", dated "Leyden den 5 July 1826", pen and ink on paper, 1 fold. leaf, (parts of) attached red wax seal.

= On copyright issues regarding two of Bilderdijk's publications. "Daar ik verneem, dat onder de ongebonden boeken, kopijen, enz. tegen den 18" dezer en volgende dagen ten verkoop door UE. aangekondigd, ook mijne Geslachtlijst der Nederduitsche Naamwoorden in 1822 by Sepp uitgekomen, zoo wel als mijne vroeger Verhandeling over de Geslachten der Naamwoorden, genoemd wordt, zoo acht ik het (...) gevoeglijk, U daaromtrent by dezen te adverteeren, dat aan gemelde Heeren Sepp, over die Geslachtlijst geen ander of verder recht dan voor die uitgave van 1822 is toegestaan (...). Ten aanzien der Verhandeling kan ik in dit oogenblik niet bepalen, in hoe verre dien Heeren eenig meerder recht is afgestaan door den gene aan wien ik dit werkjen bevorens had overgegeven (...)".

€ (150-250) 375
66/2813 [Blaricum]. "Sanatorium Hooglaren VII Mei MCMVI". Commemorative album, consisting of 26 carbon print(?) photographs by ALEX BRATSCH mounted on thick blue laid paper mounts, together in custom-made gilt beige calf portfolio, w. calligraphed dedication leaf in colours and gold on inside frontcover under gilt calf passepartout, green silk lower pastedown and on inside of flaps, silk ties, in custom-made green cl. box, obl. 4to.

- Portfolio sl. rubbed at corners; ties broken.

= [Calligraphed]: "Aan Mr. G. Visfering den onvermoeiden Penningmeester van Hooglaren ter herinnering aangeboden door zijn mede bestuursleden [signatures]". Nice exterior and interior views (incl. images of a ceremonial event) of the Sanatorium Hoog Laren, which was established in 1903 and was situated on the premises of the present-day hospital Tergooi Blaricum.

€ (100-150) 100
66/2814 Bloemendaal Ds Jacob Adrianus van Leeuwen wordt deze album aangeboden als blijk van hulde en waardeering ter gelegenheid van de herdenking van den dag waarop hij vóór XXV jaren bevestigd we66/2814 Bloemendaal Ds Jacob Adrianus van Leeuwen wordt deze album aangeboden als blijk van hulde en waardeering ter gelegenheid van de herdenking van den dag waarop hij vóór XXV jaren bevestigd we
66/2814 Bloemendaal Ds Jacob Adrianus van Leeuwen wordt deze album aangeboden als blijk van hulde en waardeering ter gelegenheid van de herdenking van den dag waarop hij vóór XXV jaren bevestigd we66/2814 Bloemendaal Ds Jacob Adrianus van Leeuwen wordt deze album aangeboden als blijk van hulde en waardeering ter gelegenheid van de herdenking van den dag waarop hij vóór XXV jaren bevestigd we
66/2814 [Bloemendaal]. "Ds Jacob Adrianus van Leeuwen wordt deze album aangeboden als blijk van hulde en waardeering ter gelegenheid van de herdenking van den dag waarop hij vóór XXV jaren bevestigd werd als predikant der Nederduitsch Hervormde Gemeente door zijn Gemeenteleden en vrienden te Bloemendaal." Album containing 15 board lvs., (1917), comprising a richly ornamented title in green, gold, silver, black and blue (w. incorporated drawing of the church in Bloemendaal), 2 pen and ink drawings of the church of Angerlo and Harlingen, a list w. the names of the members of the organizing comittee, a divisional title and 10 lvs. w. the names of the contributors, all in very fine col. calligraphy by the GEBR. GREVENSTUK, bound in richly gilt panelled decorated red mor., gilt board edges and turn-ins, silk endpapers, brass clasps and catches, a.e.g., folio, in modern, matching gilt dec. mor. dropback box.

- Silk endpapers sl. worn along margins. Covers some sl. soiling and vague scratches.

= A very fine memorial album. SEE ILLUSTRATION PLATE CXIII.

€ (300-500) 300
66/2815 Bonaparte, Louis Napoléon (1778-1846). Letterpress document SIGNED "Lodewijk", one fold. vellum leaf, partly fillled out manually, dated "den vierden Juny van het jaar 1808", w. 2 attached paper seals.

= Appointment of Jan Dominicus Jz. to the office of royal notary. Also signed by minister of justice C.F. van Maanen and Raad Secretaris J.H. Appelius.

Willem I, King of the Netherlands (1772-1843). Letterpress document SIGNED "Willem", one fold. leaf, partly filled out manually, dated "den Zestienden Februari des jaars een duizend acht honderd negenentwintig", w. 2 stamps and 1 attached paper seal.

- Torn on folds.

= Appointment of Jan Dominicus to "Arondissements Inspecteur der directe belastingen in en uitgaande regten en accijnsen te Goes prov. Zeeland".

ADDED: a fold. sheet w. 16 printed "assignats" (French revolutionary paper money), dated 1793.

€ (150-250) 240
66/2816 [Brabant]. Lot of 9 transcripts of requests "Aan de Hoogh Mogende Heeren Staeten Generael der Vereenigde Neederlanden", all 1769, pen and brown ink.

= Concerning i.a. the construction of the town hall of Bergeijk, the restoration of the belfry at Zeelst, the appointment of Johan Willem Jörres as "vorster" of Schijndel, the market and weigh house of Bladel, and the butter market of Asten and Helmond.

ADDED: a 1731 reprint of the notification issued by Charles V in 1545 on the watermills along the river Aa (publ. Den Bosch, C. Palier, w. contemp. ms. annots.), some printed "Costuymen" of places in Brabant, for the greater part bound together in modern marbled boards (folio), and 3 odd issues of the Staatkundige Historie van Holland/ Nederlandsche Mercurius (1770-1782).

€ (50-70) 50
66/2817 [Breda]. Manuscript deed concerning purchase of property, pen and ink on vellum, 1 fold. leaf, dated "Duijsent seven hondert en negen, Vijfhtien dagen in Februarij", 2 vellum straps w. 1 wax seal (1 seal lacking), 1 attached paper seal.

= Concerning property in the Halstraat, "genaemt Den Engel" and "genaemt Het Moriaenshooft".

ADDED: 1 other document on vellum concerning property "in den karspele van Appeldoorn in Lande van Kleeff", dated 1719.

€ (70-90) 80
66/2818 Calligraphy Bedwing uw toorn Duld en vermijd 66/2818 Calligraphy Bedwing uw toorn Duld en vermijd
66/2818 [Calligraphy]. "Bedwing uw toorn". "Duld en vermijd". Two calligraphed mottos in pen and ink and watercolour w. some gold, both 25x57 cm. (leaf), prob. early 20th cent.

- Rolled; trifle foxed; 1x partly vaguely waterst. (colours sl. bleeding).

€ (40-60) 40
66/2819 Calligraphy Calligraphy writing book 66/2819 Calligraphy Calligraphy writing book
66/2819 [Calligraphy]. (Calligraphy writing book). N.pl., n.d. (±1820), (39) thin paper lvs., calligraphed in French on recto only in pen and black ink, part of the borders in col. pen and ink, contemp. gilt hcalf w. giltlettered "Legalais Victor" on frontcover, folio.

- A few unobtrusive stains; a few sm. ink corrosion holes; final free endpaper dam. Binding a few worn spots along extremities.

= Attractive specimen of French/ Belgian calligraphy, the first two leaves dealing with the right grip of the "plume" by the hand and the proper posture of the calligrapher. SEE ILLUSTRATION PLATE CXIII.

€ (150-250) 150
66/2820 Calligraphy Geistlicher Baumgarten Darinnen Morgen Abend Mess ? Beicht Kommunion und andere sehr kräfftige Andachten sind 66/2820 Calligraphy Geistlicher Baumgarten Darinnen Morgen Abend Mess ? Beicht Kommunion und andere sehr kräfftige Andachten sind
66/2820 [Calligraphy]. "Geistlicher Baumgarten. Darinnen Morgen, Abend, Mess [...?]. Beicht, Kommunion und andere sehr kräfftige Andachten sind." N.pl., n.d. (±1800), 224p., 6 calligraphed pages in brush and aquamarine, red, yellow and gold ink, and pen and black ink, other pages in pen and black ink (occas. w. ink in other colours), 7 engr. plates, contemp. gilt calf w. giltlettered "I. Lez 1795" on frontcover, a.e.g.

- Owner's entries on upper pastedown; occas. fingersoiled. Binding rubbed/ sl. worn.

= Attractive prob. late 18th cent. devotional manuscript. Apart from a neat, regular manuscript in black, red and aquamarine ink, the manuscript contains a calligraphed frontisp., title-p. and 4 div. titles, all in aquamarine, red, yellow, gold and black ink. The calligraphed frontisp. has a mounted oval paper letterpiece painted red and with giltlettered "Wilhelm Appel in Distelhausen 1852". SEE ILLUSTRATION PLATE CXIII.

€ (100-150) 100
66/2821 Calligraphy Gij die zijt in 't Rijk der Heemlen onzen Vader Geheijligd werd uw naam 66/2821 Calligraphy Gij die zijt in 't Rijk der Heemlen onzen Vader Geheijligd werd uw naam
66/2821 [Calligraphy]. "Gij die zijt in 't Rijk der Heemlen onzen Vader, Geheijligd werd uw naam (...)". Calligraphed Pater Noster surrounded by a large capital G, a peacock, a human face and a bird of prey, pen and ink, (recto only), 19x30 cm., monogrammed in the human face (unread, containing an A), late 18th cent., framed.

- Trifle soiled (sl. more in lower right corner).

€ (80-100)
66 2822 Calligraphy Paulithu J A 1st half 18th cent 66 2822 Calligraphy Paulithu J A 1st half 18th cent
66/2822 [Calligraphy]. Paulithu, J.A. (1st half 18th cent.). Calligraphed letter of recommendation for "Johannes Rosenkrantz", signed "Johann Andreas Paulithu", pen and black ink on vellum with richly dec. borders in pencil (a large tulip and a bulb, daffodils, coat of arms of Waldeck Pyrmont etc.) and embroidered silk ribbon, Landau, 22 September 1737, 35x58 cm., lower margin folded, framed.

- Old folds. Otherwise fine.

= Beautiful letter of reference for a gardener who had worked for "Carl August Friederich Fürst zu Walteck Graff zu Pirmont und Rappolstein" (Carl Friedrich zu Waldeck-Pyrmont, 1704-1763). SEE ILLUSTRATION PLATE CXIV.

€ (200-300) 650
66/2823 [Delft]. Lot of 14 (manuscript) documents, all concerning property "aan de Noordzijde van de Nieuwstraat binnen dese stadt (Delf)", pen and ink/ letterpress on vellum (10x) and paper (4x), dated from "30 Januarii 1607" to "3 Februarii 1796", 8x w. wax seals, some w. paper seals.

= I.a. an interesting manuscript document on paper titled "Conditien en voorwaarden van Een Huyse ende Erve aan de N:Z: vande Nieuwestraat genaamd den gekroonden Oiveaar gecogt bij de Hr. Chrispinus Knol."

€ (200-300) 325
66/2824 Den Bosch Deed of transcript 66/2824 Den Bosch Deed of transcript
66/2824 [Den Bosch]. (Deed of transcript). Manuscript, 19 lines of Latin text in pen and brown ink on vellum, recto only, dated 15 February 1613.

= Concerning the transfer of two fields in the parish of Empel just north of Den Bosch ("duo sibi contigua et altrinsecus coniuncta prata, magnitudinis circiter triginta octo mensurarum cuiter dictarum, hondt, in parochia de Empel, sita") between (brother Godefridus Metzers on behalf of?) the monastery of "Beata Marie semper virginis" at Corsendonk and the diocese of Den Bosch ("possederunt intercedente pretio quingentorum quinquaginta florenorum Carolinorum probate monite ac Silveducis recepto"), signed by Antonius van Beerghim and Paulus Schooff priors of the order of Saint Augustine in Brabant, Flanders, Hannonia and the Tractus Leodiensis.

€ (100-150)
66/2825 Den Bosch Opdracht brief Van de helft in't huijs d'Eyck aan Paulus Rutgers van Boezecom opgedragen aan Hugo Van Sevenbergen in dato 24 sic Augusti 1512 66/2825 Den Bosch Opdracht brief Van de helft in't huijs d'Eyck aan Paulus Rutgers van Boezecom opgedragen aan Hugo Van Sevenbergen in dato 24 sic Augusti 1512
66/2825 [Den Bosch]. "Opdracht brief Van de helft in't huijs d'Eyck aan Paulus Rutgers van Boezecom opgedragen aan Hugo Van Sevenbergen (...) in dato 24 [sic] Augusti 1512". Manuscript deed, 23 lines of Latin text in pen and brown ink on vellum, dated "datum decimaquarta die mens augusti anno d[omini] mill[esimo] quingentesimo duodecimo", w. attached wax armorial seal (of alderman Nicolaas van Buckhoven) on vellum strip.

= The cited title in later hand on verso. Concerning a house in Den Bosch at the "Hoigen steenwech" (Hooge Steenweg), probably number 1(-1a) at the corner of the "gapart straetken" (Gapertstraatje, the present-day Scheidingsstraat), between the properties of Jacob van Casteren and Willelm Hagens. The house name "d'Eyck" could not be traced. Mentioned just before the date are the names of the aldermen "Nycolaus de Buchoven" (Nicolaas van Buckhoven/Bockhoven) and "Henricg de Broeckhoven" (Hendrik van Broeckhoven).

€ (150-250) 150
66 2826 Feith R 1753 1824 66 2826 Feith R 1753 1824
66/2826 Feith, R. (1753-1824). (Essay on moral philosophy). Manuscript, pen and brown ink, (19)p., unsigned and undated, folded as an 8vo quire.

= Meditations on ethics; on man's nature, flaws, conscience, reason, his ability to discriminate between good and bad, his decision-making and actions, always in relation to God's will.

€ (300-500) 300