1154 - 1285     DUTCH LITERATURE

Page 6 of 7 Results 101 - 120 of 132
66 1254 Reve G 66 1254 Reve G
66/1254 Reve, G. "Meneer de Voorzitter, leden van het bestuur en van de jury van de Mr Van der Viesprijs, dames en heren (...)". AUTOGRAPH SPEECH, blue ballpoint, 2 lvs., recto only.

- Both lvs. w. fold in lower left margin.

= Draft (w. num. corrections) of Reve's acceptance speech at the awarding of the Mr. H.G. van der Vies-prijs 1960 for his play Moorlandshuis. "(...) Nog slechts luttele weken geleden heb ik in een artikel in een helaas geenszins veel gelezen maandblad geschreven dat de literaire prijzen in dit land een farce waren geworden. U kunt u voorstellen hoe vreemd het iemand te moede is, wanneer hij, de inkt van zulk een ondubbelzinnige uitspraak nog ternauwernood gedroogd zijnde, zelf een literaire prijs krijgt aangeboden. Alle dingen zijn uit God, en het past de mens niet Zijn ondoorgrondelijke wegen ter discussie te stellen. Ik meen deze eer, in grote erkentelijkheid jegens bestuur en jury van de Van der Viesprijs, te moeten aanvaarden (...)". Published, w. variants, in Mededelingen van de Vereniging van Letterkundigen, Sept. 1960 and in Verzameld Werk, vol. 6, p.285-286 ('Dankwoord Aan De Vereniging Van Letterkundigen').

Idem. "Geen donderslag bij heldere hemel. Aankondiging in het drama". AUTOGRAPH ESSAY, blue ballpoint, 3 (of 4) numb. lvs., recto only.

- Lacks a leaf with the last few lines of the essay.

= Draft w. num. corrections and variants. Originally published in Tirade, year 4, no.42 (June/ July 1940); reprinted in Verzameld Werk, vol. 6, p.272-276.

€ (200-300) 200
66 1255 Reve G 66 1255 Reve G
66/1255 Reve, G. "Mens En Kosmos". AUTOGRAPH POEM SIGNED ("Gerard Reve"), pen and ink, 1 leaf, recto only.

= Fair copy (1973). Published in Het Zingend Hart (1973), p.15; reprinted in Verzameld Werk, vol.2, p.731.

WITH 3 AUTOGRAPH DRAFTS of the poem, all w. corrections, pen and ink, each 1 leaf, recto only (1x w. part of a letter on verso).

- The first draft sl. yellowed and sm. tear in right blank margin; the second draft sl. stained.

= (1). "Naar de Maan kijken, bloedrood, schat, bijna pakken (...). Uitspraak Indiase God." (verso w. draft of the beginning of a letter "Aan de Heer Secretaris der Sint Adelbert-Vereniging (...)", dated "(...) "18 Juli 1965". (2). Titled "Ruimtevaart"; i.a. with crossed out line "Terwijl ik piste in de heg". (3). Titled "Ruimtevaart" and signed "Gerard K. van het Reve". SEE ILLUSTRATION PLATE XLIII.

€ (120-150) 180
66 1256 Reve G 66 1256 Reve G
66/1256 Reve, G. "Het Niet Gekochte Huis of Huis Te Portimaõ." AUTOGRAPH STORY, unsigned and undated (1976), pen and ink, 3 lvs., recto only, the last 2 lvs. w. annot. "Portimaõ (2) [resp. (3)]" in upper blank margin.

= Draft with numerous corrections. First published in Hollands Diep (22 May 1976) and reprinted in Schoon Schip 1945-1984 (1984), p.34-38 and Verzameld Werk, vol. 6, p.508-513.

€ (200-300) 200
66 1257 Reve G 66 1257 Reve G
66 1257 Reve G 66 1257 Reve G
66/1257 Reve, G. "Op Zoek". The COMPLETE MANUSCRIPT of the novel in all its stages of evolution, pen and ink, all lvs. 27,5x21,5 cm., recto only (occas. w. annots. etc. on verso). Comprising:

"Aantekeningen voor (werktitel) Op Zoek Naar Hem". Together 19 lvs., in orig. folder w. autograph title.

= (1). "Nadere overwegingen terzake het schrijven van Op Zoek Naar Hem. (Een deel van het ongebruikte kladschrift van D.[e]S.[tille]V[riend] kan wellicht nog dienen.) (1 leaf, dated "2.Julij 1984"); (2). "Over de nieuwe roman van mijn hand (nog te schrijven)" (5 numb. lvs., dated from "L.G., 8.8.1984" to "L.V. 27.8.1984"); (3). "Synopsis van nieuw boek. Werktitel: Op Zoek Naar Hem." (3 numb. lvs., dated from "Sea View, 29.9,1984" to "S.V. 5 Oct.1984"); (4). "Nieuwe overwegingen bij het schrijven van Op Zoek Naar Hem" (1 leaf, dated "17.7.1985"); (5). "Gedachten over een (korte?) roman, waarvan vijf hoofdstukken voltooid op 21 Februari 1985" (1 leaf, dated "8 maart 1989); (6). "Aantekeningen bij Op Zoek Naar Hem" (2 numb. lvs., dated "22.3.1989" and "23.3.1989"); (7). "Gedachten over mijn nieuwe roman, voorlopig getiteld Op Zoek Naar Hem" (1 leaf, dated "27.4.1989"); (8). "Vragen over Op Zoek Naar Hem" (1 leaf, dated "10.5.1989"); (9). "Nogmaals enige overwegingen aangaande Op Zoek Naar Hem" (1 leaf, dated "Schiedam, 11 Juni 1989"); (10). "Opnieuw enige overwegingen terzake het schrijven van Op Zoek, Etc." (1 leaf, dated "Le Verbe, 30.6.1989"); (11). "Overwegingen inzake Op Zoek (1 leaf, dated 10 Dec. 1990"); (12). "Op Zoek, notities" (1 leaf, dated "Donderdag 15(?)3.1981" and "Maandag 18.3.1991").

(Drafts). Together 55 lvs., dated from "L.V. Vooravond Maria Hemelvaart 1984" to "Sch. 9.1.1992".

= I.a. comprises 7 different versions of the opening section (dated from "L.V. Vooravond Maria Hemelvaart 1984" to "L.V. 11 Julij 1990"): (a). [Eerste kladversie] (2 lvs.), (b). "Tweede kladversie" (2 lvs.), (c). "Derde kladversie" (3 lvs.), (d). "Vierde kladversie" (3 lvs. w. 7 lvs. continuation, "eerste klad"), (e). "netschrift 21.12.1984" (3 lvs.), (f). "Nieuwe opzet van 11 Augustus 1985 (Op Zoek)" (2 lvs.), (g). "nieuw klad" (4 lvs.).

(Fair copy). Two versions, resp. with 5 and with 8 chapters.

= (A). "Op Zoek" (fair copy, with corrections; 25 numb. lvs., dated "25.8.1985" (lvs. 1-3), "27.12.1984" (lf.10), "Netschrift 4.1.1985" (lf.15), "Netschrift in Sea View voltooid 13.2.1985 te 18.45 uur" (lf.21) and "netschrift Sea View 21.2.1985, 14.45 uur" (lf.25); (B). "Op Zoek Naar Hem", in orig. folder w. autogr. "Op Zoek Nieuw netschrift begonnen M. Hemelvaart 1990" (fair copy, with corrections; 48 numb. lvs., the first 25 lvs. w. "Tweede [or 2e] netschrift", dated "14.8.1990" (lf.1), "2e netschrift 20.8.1990" (lf.15), "8.10.1990" (lvs.17-19), "9.10.1990" (lf.20), "2.11.1990" (lvs.21-22), "4.11.1990" (lf.23), "9.11.1990" (lvs.24-25) and "L.G., 17.6.1992" (lf.48).

(Various drafts and sketches). Together 26 lvs., dated from "'Le Verbe', 21.7.1983" to "L.G. Donderdag 5 November 1992".

= Comprises a variety of loose drafts, i.a. a few pages w. heading "Op Zoek (ander boek)". Also incl. a leaf w. on verso annots. for an "Artikel Handelsblad" concerning the visit of the Pope to the Netherlands, dated "Paasmaandag 1985 Schiedam" (i.a. "(...) Wat vindt U van de hele bezoek. Wat vindt U van de Paus. Moeilijk te peilen. Harde werker. Hij getuigt wel (...)") and a leaf i.a. reading "We moeten maar eens kijken wat of dat we schrijven. (...) Zeer geconcentreerd schrijven. We kijken zo goed mogelijk wat wij er van maken kunnen (...) Verstrooid opkijken, of behoeft dat niet. Stukje schrijven, dan opstaan, en langzaam weglopen. (schrijden)" w. the accomp. annot.: "Van hier af moest ik schrijfbewegingen maken voor de camera van de Vee Pee Er Oo verrekijk, die Zaterdagmorgen 12 October in Schiedam opnamen kwamen maken terzake de naderende verschijning van het brievenboek Brieven Aan Mijn Lijfarts."

€ (2.000-3.000)
66 1258 Reve G 66 1258 Reve G
66/1258 Reve, G. "Openbaar College 1 November 1985". AUTOGRAPH DRAFT, pen and ink (a few occas.corrections in black ballpoint), 12 numb. leaves, recto only, most lvs. with "Openbaar College 1.11.1985" at the top (3x w. "(Eerste) Toespraak"), 10 lvs. w. parts of other lvs. mounted.

= Early (first?) draft with a large number of corrections and variants of the first 'Albert Verwey' lecture (of a series of four), held at the Pieterskerk, Leyden on 1 November 1985. It was published under the title "De Vrouw Van Rome" in Zelf schrijver worden (1995, 2nd ed.) p.XX-XX reprinted in Verzameld Werk, vol.4, p.412-430. "In deze mijn voordracht en in die van volgende week wil ik achtereenvolgens twee wereldomspannende religies behandelen, die in het huidige tijdsgewricht diametraal tegenover elkaar zijn komen te staan. Het zijn onderscheidenlijk de Rooms-Katholieke Kerk, en het socialisme. (...) U zult wellicht bij Uzelve zeggen: ik had gedacht dat het over literatuur zoude gaan. Wat heeft religie met literatuur of met kunst in het algemeen te maken? Nu, toehoorders, meer, zeer veel meer dan men gewoonlijk denkt (...)".

Idem. "Openbaar College 15.11.1985". AUTOGRAPH DRAFT, pen and ink (1 leaf w. a few annotations in black ballpoint), 7 numb. leaves, recto only, each leaf with "Openbaar College 15.11.1985" at the top.

= Draft with a large number of corrections and variants, of the first three-quarters of the third 'Albert Verwey' lecture held on 15 November 1985. The speech probably was completed in a later version, because the leaves of this draft all have a handwritten catchword in the lower right margin, except for the last leaf. It was published under the title "Zonder Zonde Gaat Het Niet" in Zelf schrijver worden (1995, 2nd ed.) p.47-58 and reprinted in Verzameld Werk, vol.4, p.447-463. This draft ends with the (partly rejected) lines: "Nu we het toch over predeking en getuigenis hebben: (...) tijdens mijn besloten colleges heb ik ook gedeelten van de Schrift behandeld om mijn theorieën (...) te illustreren. Het Boek der Boeken, Gods Woord, is een magnifiek studieterrein voor studenten van verhalend proza, door de variaties in Conceptie, Compositie, Stijl en Woordgebruik van het zeer grote aantal (...), elk op zijn eigen wijze door de H.Geest geinspireerde [auteurs]. Dat auteurs over taal (...) ethiek, geschiedenis (...) mede durven te praten, die er zich zo ongeveer op beroemen de Bijbel niet gelezen te hebben, is voor mij nog steeds een raadsel".

Idem. "Openbaar College 22.11.1985. / VLOEKEN IS HOOGST ONGEPAST". AUTOGRAPH DRAFT, pen and ink (occas. annotations and markings in black ballpoint), 13 leaves (numb. 1-9 and A-D), recto only, each leaf with "Openbaar College 22.11.1985" at the top (the first leaf also with "VLOEKEN IS HOOGST ONGEPAST" and leaf A-D also with "Godslastering en Pornografie"), dated "12.11.1985" (leaf 1/2), "13.11.1985" (3/4), "15.11.1985" (5/6), "16.11.1985" (8/9), "14.11.1985" (A/B/D), otherwise undated.

= Draft, with numerous corrections and variants, of the fourth and final 'Albert Verwey' lecture, held on 22 November 1985. It comprises, in a different order (and except for a small section on pornography of 2½ pages of printed text) the first (?) version of the complete speech, published as "Misbruik Nooit Zijn Naam" in Zelf schrijver worden (1995, 2nd ed.), p.65-88 and reprinted in Verzameld Werk, vol.4, p.464-488.

€ (2.500-3.500)
66 1259 Reve G 66 1259 Reve G
66/1259 Reve, G. "Realis Presentia". AUTOGRAPH POEM, signed "Gerard K. van het Reve", pen and ink, 1 leaf, recto only.

= Published in Archief Reve 1961-1980 (1982), p.55; not reprinted in Verzamelde Gedichten (1992) and Verzameld Werk, vol.6.

€ (80-100) 100
66 1260 Reve G 66 1260 Reve G
66/1260 Reve, G. "Ter gelegenheid van de aanstaande 65ste verjaardag van Prins Bernard der Nederlanden (...)". AUTOGRAPH ESSAY, signed "'La Grâce', Le Poët-Laval, 24 Juni 1976. Gerard Reve", pen and ink, 1 leaf, recto only.

= Draft w. numerous corrections. At the top the crossed out beginning of a letter: "Zeergeleerde Kollega, Gaarne wil ik hierbij op schrift preciseren, wat ik hedenmorgen per telefoon op Uw vragen heb geantwoord."

Idem. "Ter gelegenheid van de aanstaande 65ste verjaardag van Prins Bernard der Nederlanden (...)". AUTOGRAPH ESSAY, signed "'La Grâce', Le Poët-Laval, 24 Juni 1976. Gerard Reve", pen and ink, 1 leaf w. the printed letterhead of the author, recto only.

= Fair copy of the short essay above. First published in Archief Reve 1961-1980 (1982), p.XXX, and reprinted in Schoon Schip 1945-1984 (1984), p.271 and Verzameld Werk, vol. 6, p.514-515.

€ (150-250) 210
66 1261 Reve G 66 1261 Reve G
66/1261 Reve, G. "Tussen de persoon die het onderwerp is van Uw belangwekkende beschouwing en mij bestaat slechts een beperkte verwantschap (...)". AUTOGRAPH OPEN LETTER, signed and dated "Gerard Reve. 'La Grâce', 13.12.1979" below, pen and ink, 1 leaf, recto only.

= With autogr. annot. "H.P. 2 kolom, 12½ cm. Op ware grootte (1/1) clicheren" in lower blank margin.

WITH 2 autogr. drafts, both pen and ink, 1 leaf, recto only.

= Both w. a similar annot. concerning the reproduction of the manuscript, the first draft unsigned and w. pencil annot. "13 dec. 1979" by Joop Schafthuizen in lower margin; the second draft w. 6 additional lines in pencil. Published in Schoon Schip 1945-1984 (1984), p.284. "(...) de homofiele, grieks-katholieke Rus die voor de televisie propaganda maakt voor het communisme maar daarbij wèl beweert dat hij van adel is en daarom zelfs van het vóór zijn naam heeft believen te plaatsen, is slechts mijn halfbroer (...)".

€ (120-150) 120
66 1262 Reve G 66 1262 Reve G
66/1262 Reve, G. "Veel Genoegen". AUTOGRAPH ESSAY, signed "Gerard Reve. La Grâce, 15 uur, 13.5.1981", pen and ink, 5 numb. lvs., recto only.

= Fair copy of this essay on W.F. Hermans, first published in Tirade no.271 (Dec. 1981) and reprinted in Schoon Schip 1945-1984 (1985), p.290-292 and in Verzameld Werk, vol.6, p.552-555. "(...) De carrière van Hermans is bemoeilijkt geworden, doordat hij in het persoonlijk en maatschappelijk verkeer een hoogst abjekt individu is, dat in zijn - overigens zeer onderhoudende - polemiek voor geen verzinsel, laster, of vervalsing van teksten terugdeinst, mits hij er zeker van is dat het uitgekozen slachtoffer zich niet adequaat kan verdedigen: zedelijke moed is niet bepaald Hermans zijn sterkste zijde. (...) In Nederland moet een goed schrijver per tradietsie tevens een goed mens zijn. Het inzicht, dat men heel goed het werk kan waarderen van iemand, voor wie men de deur op de knip houdt als hij op de stoep staat, is in het Vaderland nog onvoldoende doorgedrongen. Ik lees Hermans altijd met veel genoegen, en zolang hij geen vriend van me is en ook geen familie, is er niets aan de hand."

WITH the AUTOGRAPH DRAFT of the essay, pen and ink, 3 numb. lvs., recto only.

= Draft w. num. corrections. The second leaf dated "30.4.1981" in upper blank margin; the 2nd and 3rd leaf w. resp. "Hermans (2)" and "Hermans (3)" in upper blank margin.

€ (300-500) 550
66 1263 Reve G 66 1263 Reve G
66/1263 Reve, G. "Volgens de geloofsleer van de Rooms-Katholieke Kerk (...) zijn in de persoon van Christus, God en mens op volmaakte en onlosmakelijke wijze voor eeuwig vereenigd (...)". AUTOGRAPH ESSAY, signed "Gerard Reve, Le Poët-Laval, 4 April 1977", pen and ink, 1 leaf, recto only.

= Draft with numerous corrections. Published as "De Twijfel Aan Het Kruis" in Schoon Schip 1945-1984 (1984), p.278-279.

€ (100-150) 100
66 1264 Reve G 66 1264 Reve G
66/1264 Reve, G. "Voor Rubriek 'Maar Meneer...'". AUTOGRAPH OPEN LETTER, signed "Gerard Reve (Blanke Dichter van Stad en Land)" below and w. "Gerard Reve" in upper left corner, dated "Weert, 14 Mei 1974", pen and ink, 1 leaf, recto only.

= Draft w. corrections. Published as "Geen Vieze, Kale Uilebal" in Schoon Schip 1945-1984 (1984), p.239. "(...) Zo heet het bijvoorbeeld van mij, dat ik het met een ezel zou doen, of houden. Ik was toen nog heel jong, en het gaat niet aan, iemand zoiets zijn gehele verdere leven te blijven nahouden. Die ezel is trouwens later keurig met een ander ezel getrouwd (...)".

€ (120-150) 160
66 1265 Reve G 66 1265 Reve G
66/1265 Reve, G. "Voorwoord bij de tweede zeer vermeerderde druk" [van Brieven aan Josine M.]. AUTOGRAPH PREFACE, black ballpoint, 1 leaf, recto only.

- Numbered "28" in red ballpoint by Joop Schafthuizen in lower right corner and w. pencil annot. "28? Aug 1994" by the same.

= Draft w. numerous corrections. Published, with numerous variants, as preface to Brieven aan Josine M. 1959-1982 (1994).

€ (100-150) 100
66 1266 Reve G 66 1266 Reve G
66/1266 Reve, G. "Het Ware Geloof". AUTOGRAPH INTERVIEW, pen and ink, 6 numb. lvs., dated "Sea View, 26.1.1985" (leaf 1-2)/ "S.V. 3.3.1985" (leaf 3-4)/ "S.V. 17.2.1985" (leaf 5-6), leaf 2-6 w. heading "Geloof", recto only.

= Draft, w. num. corrections.

Idem. (Untitled). The same AUTOGRAPH INTERVIEW, pen and ink, 8 numb. lvs., dated "Schiedam, 15.3.1985" at the end, first leaf w. annots. "onderstreept = cursief, ] = nieuwe alinea, Circa 3.150 woorden" in upper blank margin.

= Fair copy of the fictitious interview above, published as "Het Ware Geloof Of Het Nut Van Een Hoed" in NRC Handelsblad, 5 April 1985 and reprinted in Roomse Heisa (1984), p.9-22 and Verzameld Werk, vol.6, p.583-591.

"(...) Er zijn nog steeds veel mensen. die niet weten wat ze moeten denken van Uw religiositeit. Reve: 'Dat denken van ze, dat is niet goed. Met hun denken maken ze een ander gek. Denken, dat werkt vroegtijdige kaalhoofdigheid in de hand, door verdroging van de schedelhuid. Ik denk bijna nooit, als het even kan. En kijk evengoed eens naar dat prachtige pakket inheems haar van me! Maar toch is het een mooi onderwerp. God heeft ook prachtig haar, waar ik heel trots op ben. Bijna zo mooi en zo lang als van een meisje. Ik denk dat God een Vrouw is. Hij heeft in ieder geval het betoverende van een beeldschone jonge vrouw, die des morgens water schept uit de rivier. Hee, waar staat dat? Ik heb de indruk, dat ik het ergens gelezen heb.' Hebt U het misschien zelf ergens geschreven? Reve: 'Mogelijk, mogelijk. Ik schrijf heel wat af, hoor. Ik sta in dienst van mijn volk, zo zie ik het (...)".

€ (300-500) 300
66 1267 Reve G 66 1267 Reve G
66/1267 Reve, G. "Werther Nieland". TYPESCRIPT NOVEL, title (w. typescript author's name "Gerard Kornelis van het Reve") and 37 numb. lvs., recto only.

- All lvs. with horizontal middle fold and nearly all w. sm. hole in upper right corner (occas. sl. affecting letters); title-leaf some vague stains and soiling; last three lvs. (mainly leaf 35) sl. creased and some sm. marginal tears and sl. foxing/ soiling. The leaf numb. "1" with a typographical instruction in pencil concerning the first initial ("O") of the story: "1 regel 22 pt vrijhouden voor initiaal 28 pt. Garamond".

= Typescript with (mainly minor) AUTOGRAPH corrections in pen and ink (a few in pencil), but including the remarkable correction of the main character's name from "Gerard" to "Elmer". Most probably this is the typescript for the first edition in De Vrije Bladen, published by G.A. van Oorschot in August 1949. The typescript is dated "Amsterdam, 25 April 1949." at the end, which date is different from that of the known manuscript as well as that from the published version: "Het niet-definitieve handschrift dat wordt bewaard in het Letterkundig Museum draagt de datering 'Zaterdag 2 April 1949'; de gedrukte versie geeft 'Jan.-Apr. 1949'." (Nop Maas, Kroniek van een schuldig leven 1, p.307). Rare, probably unique typescript of this early and important novel in the oeuvre of Gerard Reve, who regarded this autobiographical story as one of his strongest works (see at large Maas, p.306-315). SEE ILLUSTRATION PLATE XLIV.

€ (3.000-5.000) 3000
66 1268 Reve G 66 1268 Reve G
66/1268 Reve, G. "Wessel" [Het hijgend hert]. The COMPLETE MANUSCRIPT of the novel in all its stages of evolution, pen and ink (w. a small number of corrections in blue and red), all lvs. 27,5x21,5 cm., recto only (occas. w. annots. etc. on verso). Comprising:

(Annotations). Together 7 lvs. w. annots. for the novel Het hijgend hert (working titles "Wessel" and "De Kazemat").

= (1). "Over Wessel schrijven" (1 leaf, dated "4 Aug. 1996"); (2). "Nadere overwegingen aangaande het nieuw te schrijven boek. Werktitels: De Kazemat; De Gevangenen; Het Nieuwe Land; Het Onderzoek; Vertel Ons Alles; Huis Zonder Zon; Onder De Grond; Op De Bodem; Noodlot Op Zicht; De Grote Vraag; Blijf Bij Ons Heer; Als De Nacht Valt; Niemand Ontkomt, Het Sterven Komt" (1 leaf, numb. "1", dated "Machelen, 31 Augustus 1996"); (3). "Synopsis Van Nieuwe Roman werktitel De Kazemat" (1 leaf, dated "3.10.1996"); (4). "Geheel Nieuwe Samenvatting van De Kazemat" (2 numb. lvs., both dated "16 November 1996"); (5). "vervolg van Geheel Nieuwe Samenvatting van De Kazemat" (1 leaf, numb. "2", dated "16 November 1996"); (6). "Notities over Slot Wessel" (1 leaf, dated "29.3.1998").

(Drafts). Together 111 lvs., all w. heading "Wessel" (a few (also) w. "De Kazemat"), dated from "8.6.1996. Zaterdag na Sacrementsdag" to "4 Mei 1998".

= (1)(a). "Hoofdstuk I (...) Eerste Klad" (2 numb. lvs., both w. annot. "veel beter"); (b). "Tweede Klad" (1 leaf, w. annot. "minder goed"); (2). "Tweede Hoofstuk (definitief klad)" (3 numb. lvs.); (3)(a). "Hoofdstuk III" (2 numb. lvs., w. annot. "Hoofdstuk over aankoop"); (b). "Derde Hoofdstuk (definitief kladschrift)" (2 numb. lvs.); (4)(a). "Hoofdstuk IV" (4 numb. lvs.); (b). "Kladschrift Hoofdstuk 4" (2 numb. lvs. w. annot. "nieuw kladschrift (...)"); (c). "2e, Denitief [sic] Kladschrift Hoofdstuk 4" (3 numb. lvs.); (5). "Vijfde Hoofdstuk nieuw kladschrift" (2 numb. lvs., the lower half of the 2nd leaf comprising the beginning of chapter 6); (6). "Zesde Hoofdstuk nieuw kladschrift" (2 lvs., numb. 2 [continuation of the 2nd leaf of chapter 5] and 3); (7). "Zevende Hoofdstuk nieuw kladschrift" (2 numb. lvs.); (8). "Achtste Hoofdstuk 2e Kladschrift" (3 numb. lvs.); (9). "Hoofdstuk IX Eerste kladschrift" (4 numb. lvs.); (10). "Tiende Hoofdstuk Tweede [2nd leaf: Eerste] kladschrift" (2 numb. lvs.); (11)(a). "Elfde Hoofdstuk Eerste kladschrift" (2 numb. lvs.); (b). "Elfde Hoofdstuk Tweede kladschrift" (2 numb. lvs.); (12). "Twaalfde Hoofdstuk Eerste Kladschrift" (3 numb. lvs.); (13). "Dertiende Hoofdstuk Eerste Kladschrift" (3 numb. lvs.); (14). "Veertiende Hoofdstuk Eerste Kladschrift" (4 numb. lvs.; lf.2 w. annot. "(Titel van boek wellicht: Het Hijgend Hert)"); (15). "Vijftiende Hoofdstuk Eerste Kladschrift" (3 numb. lvs.); (16). "Zestiende Hoofdstuk Eerste Kladschrift" (2 numb. lvs.); (17)(a). "Zeventiende Hoofdstuk Eerste Kladschrift" (3 numb. lvs.); (b). "Zeventiende Hoofdstuk Tweede Kladschrift" (3 numb. lvs.); (18)(a). "Achttiende Hoofdstuk Eerste Kladschrift" (3 numb. lvs.); (b). "Achttiende Hoofdstuk Tweede Kladschrift" (3 numb. lvs.); (19). "Negentiende Hoofdstuk Kladschrift" (3 numb. lvs.); (20). "Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (3 numb. lvs.); (21). "Een En Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (4 numb. lvs.); (22). "Twee En Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (3 lvs., numb. 1-3); (23). "Drie En Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (3 lvs., numb. 4-6); (24). "Vier En Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (3 numb. lvs.); (25). "Vijf En Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (3 numb. lvs.); (26). "Zes En Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (4 numb. lvs. and an extra unnumb. leaf "uitbreiding van kladschrift blz 1 beneden en 2 boven"); (27). "Zeven En Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (2 numb. lvs.); (28). "Acht En Twintigste Hoofdstuk Kladschrift" (5 numb. lvs.); (29).

€ (10.000-15.000)
66 1269 Reve G 66 1269 Reve G
66/1269 Reve, G. "De Wijze Kater. Raadgevingen aan Renate R." Five AUTOGRAPH LETTERS SIGNED (all "Gerard") to "Lieve Renate" (Rubinstein), dated "La Grâce, 14 Februari 1983", "24 Februari 1983", "10 Juni 1983", "29 Juni 1983" and "12 Augustus 1983", pen and ink, together 10 numb. lvs., recto only.

- The first leaf w. 3 sm. yellow stains.

= Fair copy, for publication in Playboy no.1 (Jan. 1984); the upper blank margin of the first leaf w. the author's name and w. autogr. annots. "circa 3.400 woorden" and "]= nieuwe alinea, onderstreept = cursief". Reprinted in Schoon Schip 1945-1984 (1984), p.313-318.

WITH the AUTOGRAPH DRAFTS of the letters, 2/ 1/ 1/ 2/ 1 lvs., 2 lvs. w. printed letterhead "Gerard Reve. 'La Grâce', Le Poët-Laval (...)", recto only (1x verso w. unrelated cyclostyled text).

- All lvs w. horizontal and vertical middle-fold; 1 leaf w. stamp "Franco". The last letter w. (upside down) autogr. "Wolf XI", "Le Verbe, 19 October 1982" and a crossed out line in lower margin and verso w. autogr. heading "Wolf XI", "L.V., 19.10.1982" and a crossed out line.

= The original letters of the above publication, w. a large number of corrections etc. "(...) Heb ik het ergens goed gelezen, dat je 'aan de liefde doet'? Hoe zit dat? Wie doet het met een vieze oude vrouw van boven de dertig? Matroos is erg épris van je, na je op het Muiderslot te hebben ontmoet. Hij heeft soms bizarre voorkeuren (...)" [24/02/1983]. "(...) Gelukkig ben ik officiëel geen dichter, zoals Agterberg, Lucebert, Jany of Comrij. Als je alleen maar dichter bent, kun je beter dood zijn. Poëzie is eigenlijk onzin, behalve als zij heel mooi is, zoals die van mij. Maar ik vertel aan niemand dat ik dichter ben, oud-strijder of iets dergelijks (...)" [10/06/1983].

€ (300-500) 700
66 1270 Reve G 66 1270 Reve G
66/1270 Reve, G. "Het Zorgeloze Kunstenaarsvolkje." AUTOGRAPH POEM, pen and ink, 1 leaf, recto only.

= Draft of a shorter version (8 instead of 11 lines of the poem), w. corrections.

Idem. "Het Zorgeloze Kunstenaarsvolkje". TYPESCRIPT POEM (sm. correction in pen and ink), dated "Greonterp, 20.11.1965", 1 leaf, recto only (verso w. 2 typescript (carbon copy) lines, title first part of the first line).

= Published in Archief Reve 1961-1980 (1982), p.51; reprinted in Verzamelde Gedichten (1992), p.103 and Verzameld Werk, vol.6, p.374.

€ (80-100) 110
66/1271 Reve, G.K. van het (= G. Reve). The Acrobat and other Stories. Amst./ London, G.A. van Oorschot, 1956, 1st ed., (2),227,(2)p., orig. plain wr. w. (partly yellowed) dustwr. Idem. Veertien Etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor Arbeiders Verklaard. Amst., Thomas Rap, 1967, 1st ed., (62)p., 14 tipped-in plates after etchings by FRANS LODEWIJK PANNEKOEK, orig. boards, obl. 4to.

- Owner's entry on first free endpaper. Frontcover partly sl. sunned.

AND 15 others by the same, all but one first editions, and all but one hardcover w. dustwr., i.a. Brieven aan Josine M. 1959-1975 (1981), Wim B.1968-1975 (1983), Frans P. 1965-1969 (1984), Geschoolde Arbeiders 1959-1981 (1985), Ludo P. 1962-1980 (1986), Matroos Vosch 1975-1992 (1997), Bram P. 1987-1999 (2003), Bert en Netty Groot 1974-1997 ('Moedig Voorwaarts') (2007) and (with G. VAN OORSCHOT) Briefwisseling 1951-1987 (2005). - ADDED: 4 issues of Dialoog w. contributions by G. REVE.

€ (100-150) 100
66/1272 Reve, G.K. van het (= G. Reve). De ondergang van de familie Boslowits. Amst., De Bezige Bij, 1950, 1st ed., 48p., orig. boards w. dustwr. by T. LOUW.

- Dustwr. frayed/ sl. dam.

Idem. (Verzameld werk). De laatste jaren van mijn grootvader. De ondergang van de familie Boslowits. De avonden. Werther Nieland. Amst., G.A. van Oorschot, 1956, 1st ed., 358,(1)p., orig. cl. w. dustwr.

- Dustwr. (sl.) frayed.

= Contains the first bookpublication of De laatste jaren van mijn grootvader. The backstrip of the binding as well as that of the dustwr. reads "Verzameld werk", which title is not present on the title-page.

AND 5 others by the same, all but one first editions, i.a. Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard (Amst., 1967, tipped-in ills., orig. boards, obl. 4to) and Het zingend hart (ibid., 1973, orig. cl. w. dustwr.).

€ (80-100) 100
66/1273 Reve, G. Verzameld werk. Ed. N. Maas. Amst./ Antw., L.J. Veen, 1998-2001, 1st ed., 6 vols., orig. unif. cl. w. dustwr.

- Front of dustwr. of vol. 6 some scratches, otherwise fine.

Maas, N. Gerard Reve, Kroniek van een schuldig leven. 1. De vroege jaren (1923-1962)./ 2. De 'rampjaren' (1962-1975)./ De late jaren (1975-2006). Amst., G.A. van Oorschot, 2009-2012, 1st ed., 3 vols., 730,(1); 855,(1); 781,(2)p., photogr. plates, orig. unif. cl. w. dustwr., large 8vo (fine).

€ (100-150) 110