6318 - 6479     FINE ARTS - DUTCH TOPOGRAPHY. MAPS, PLANS and VIEWS

Page 2 of 9 Results 21 - 40 of 162
69/6338 Amsterdam and surroundings Lot of 45 engr views from the Atlas of Fouquet 69/6338 Amsterdam and surroundings Lot of 45 engr views from the Atlas of Fouquet
69/6338 [Amsterdam and surroundings]. Lot of 45 engr. views from the Atlas of Fouquet, various editions, incl. duplicates.

- Some w. (sm.) defects.

€ (300-500) 300
69/6339 [Amsterdam and surroundings]. Lot of ±115 engravings of the ornament and the plans of the Cityhall, Amsterdam, various sizes, incl. large fold. plates, from J. VAN CAMPEN, Afbeelding van 't stadt huys van Amsterdam (1664) and H. QUELLINUS, Het eerste/ het tweede deel van de voornaemste Statuen ende Cieraten, vant konstrijck Stadhuys Van Amsteldam, tmeeste in marmer gemaeckt, door Artus Quellinus, Beelthouwer der voorseyde Stadt (1665-1668), all tipped (together) on mounts. - AND with an 18th cent. red crayon drawing after one of the ornament etchings by A. QUELLINUS.
€ (300-400)
69/6340 [Amsterdam and surroundings]. Lot of over 300 views, mostly engr./ lithogr., a few handcol., various sizes, 17th-19th cent., from various works or series.

- A few w. defects. = I.a. from COMMELIN, DAPPER, WAGENAAR.

€ (600-800) 700
69/6341 Batavian revolution and patriots Plegtige Deputatie aan Z D H Willem den Ve alwaar de Acte van Guarantie of vernieuwing van het Erfstadhouderschap door 7 Heeren uijt de Algemeene Staaten w69/6341 Batavian revolution and patriots Plegtige Deputatie aan Z D H Willem den Ve alwaar de Acte van Guarantie of vernieuwing van het Erfstadhouderschap door 7 Heeren uijt de Algemeene Staaten w
69/6341 Batavian revolution and patriots Plegtige Deputatie aan Z D H Willem den Ve alwaar de Acte van Guarantie of vernieuwing van het Erfstadhouderschap door 7 Heeren uijt de Algemeene Staaten w69/6341 Batavian revolution and patriots Plegtige Deputatie aan Z D H Willem den Ve alwaar de Acte van Guarantie of vernieuwing van het Erfstadhouderschap door 7 Heeren uijt de Algemeene Staaten w
69/6341 [Batavian revolution and patriots]. "Plegtige Deputatie aan Z.D.H. Willem den Ve alwaar de Acte van Guarantie of vernieuwing van het Erfstadhouderschap door 7 Heeren uijt de Algemeene Staaten word overgegeeven op de Oranie Zaal, den 10. Julij 1788." Handcol. engraving w. engr. caption below, 18,1x29,9 cm. (without caption), (Augsb.), G.B. Probst, ±1788.

- Doubled; sl. fingersoiled. = F.M. 5080 (2) ("Zeer zeldzaam").

"Afbeelding van het heldhaftig en edelmoedig verlaaten van Gornichem [sic]."

Handcol. engraving w. engr. caption below, 17,4x29,4 cm. (without caption), n.pl., n.publ., ±1787.

- Doubled; right and left margin cut short w. sl. loss of text caption; a few sm. holes; sl. fingersoiled and foxed.

= Pro-Orangist satirical depiction of the siege of Gorinchem by Prussian troops. Rare. F.M. 4931.

€ (50-70) 50
69/6342 Bergen op Zoom Berga ad Somam Brabantiae Opp 69/6342 Bergen op Zoom Berga ad Somam Brabantiae Opp
69/6342 [Bergen op Zoom]. "Berga, ad Somam, Brabantiae Opp: (...)." Engr. bird's eye plan, 33,5x38 cm., from BRAUN/ HOGENBERG, Civitates Orbis Terrarum, 1581.

= Van der Krogt/ Koeman IV-2/1, 442.

AND 5 views of Bergen op Zoom on 4 leaves, i.a. "Wachthuis aan de Boschpoort te Bergen-op-Zoom" (lithogr. by VOS after monogrammist "L.C.H.S.", 13,9x17,1 cm. Rare).

€ (70-90) 70
69/6343 Bergen op Zoom Bergen op Zoom na het Leven afgebeeld met alle derzelver Fortificatien omleggende Steden Dorpen en Sterktens als ook de Beleegering der Franschen zo als die door hun is 69/6343 Bergen op Zoom Bergen op Zoom na het Leven afgebeeld met alle derzelver Fortificatien omleggende Steden Dorpen en Sterktens als ook de Beleegering der Franschen zo als die door hun is
69/6343 [Bergen op Zoom]. "Bergen op Zoom na het Leven afgebeeld, met alle derzelver Fortificatien, omleggende Steden, Dorpen en Sterktens, als ook de Beleegering der Franschen, zo als die door hun is ondernomen op den 16. van de maand July 1747, en voortgezet tot den 16. September van dit zelve Jaar (...)". Broadside w. large engr. battle scene, 25,5x36,5 cm. (engr.), letterpress text above and below, Amst., S. van Esveldt, 1747.

- Mounted on board; sl. foxed. = FM 3895b.

AND a small 17th cent. engr. plan of Bergen of Zoom (tipped onto mount, sl. crudely handcol.).

€ (50-70) 150
69/6344 Bergen op Zoom Gezichten betrekkelijk het beleg en de verwoesting van Bergen op Zoom door de Franschen 1747 69/6344 Bergen op Zoom Gezichten betrekkelijk het beleg en de verwoesting van Bergen op Zoom door de Franschen 1747
69/6344 [Bergen op Zoom]. (Gezichten betrekkelijk het beleg en de verwoesting van Bergen-op-Zoom door de Franschen, 1747). Series of 8 (of 10) copperengrs. by S. FOKKE after C. PRONK, each 16x24,7 cm., publ. by A. Fokke Simonsz.

- Two prints waterstained in blank lower margin; one print w. vague fold in upper rifght corner.

= Rare. Atlas van Stolk 3705, only 7 engrs.; F.M. 3897A.

€ (100-150) 160
69/6345 Brabant Brabantiae descriptio 69/6345 Brabant Brabantiae descriptio
69/6345 [Brabant]. "Brabantiae descriptio". Contemp. handcol. engr. map w. three cartouches and inset map of Mechelen and surroundings, 36,5x47,5 cm., from A. ORTELIUS, Theatrum Orbis Terrarum, 1595 (dated "1591" in the plate).

- Middle fold split halfway and closed; yellowed/ sl. age-toned; sl. thumbed in lower blank margin.

= Van den Broecke 66; Van der Krogt/ Koeman 3100:31B.

ADDED: 1 other unrelated.

€ (80-100) 120
69/6346 Brabant Caarte van het Marquisaat van Bergen op ten zoom 69/6346 Brabant Caarte van het Marquisaat van Bergen op ten zoom
69/6346 [Brabant]. "Caarte van het Marquisaat, van Bergen op ten zoom". MANUSCRIPT map by J.B. ADAN, pen and black and brown ink and watercolour, stencilled title, cartouche and compass rose, 49,5x71 cm., dated 1790 and (below scale bar) 1789.

- Formerly folded in 8 sections, w. tiny holes on intersections of folds and 1 sm. tear in fold; trifle stained; some sm. ink bite tears in borderline in lower right corner.

= Another manuscript copy is found in the Westbrabants archief (here called the only extant general map of the entire Marquisat), with the accomp. information, also applicable to our copy: "Met het intreden van de landmeters uit de Waals-Brabantse familie Adan in dienst van de markiezen van Bergen op Zoom begint een opmerkelijke periode in de kartografische geschiedenis van het Markiezaat. In de periode 1740-1795 werd een omvangrijke serie detailkaarten en overzichtskaarten van onderdelen van dit gebied vervaardigd. Johannes Baptiste Adan (1760-1841) is één van de meest productieve telgen. In 1783 maakte hij kaarten van de Oost- en Noord- en de Zuid- en Westkwartieren van het Markiezaat. Hierop zijn met nummers en kleuren de domeinen van de markiezen aangegeven. Helaas zijn deze kaarten niet meer te traceren (...). Op verzoek van G. Vermeulen, één van de rentmeesters van het Markiezaat, vervaardigde Johannes Baptiste Adan in 1790 een kopie van de kaart naar metingen uit 1783. De totaalkaart van het gehele Markiezaat van Bergen op Zoom op één blad (!) is exact gekopieerd en verkleind "op ¼ der voetmaat uit de Generale Domein Caarte ... geformeerd in 1783". Een aantal vereenvoudigingen ten opzichte van de oorspronkelijke kaart is toegepast. De schaal bedraagt 1.000 Bloise roeden = 6,1 cm. De kaart is op het oosten georiënteerd. De landmetersfamilie Adan heeft ook op landelijk niveau haar stempel op de cartografische ontwikkeling weten te zetten. Met name de perceelsgewijze karteringen in de vorm van hoek- en overzichtskaarten maken hen tot de voorlopers van het regionaal kadaster. Andere regios hebben hun voorbeeld gevolgd. Ook uniek waren de voor de Adans typerende technieken, zoals het gebruik van mallen voor de belettering en de kompasroos. Genoemde manuscriptkaart is in feite de oudst bekende, vrij exacte en enig bewaard gebleven [sic: until our copy] overzichtskaart van het gehele Markiezaat." SEE ILLUSTRATION PLATE CLXXIX.

€ (1.000-1.500) 1400
69/6347 Breda Breda zoo als die Stadt zich vertoonde omtrent het Jaar 1500 69/6347 Breda Breda zoo als die Stadt zich vertoonde omtrent het Jaar 1500
69/6347 [Breda]. "Breda zoo als die Stadt zich vertoonde omtrent het Jaar 1500." Engraved profile after P. DE SWART by B.F. IMMINK, 25x35,5 cm., from T.E. VAN GOOR, Beschryving der stad en lande van Breda (1744).

= Breda in Kaart 2.4.

"Belegering der Stadt Breda Door Frederick Henderick Prince van Orangien den 23 Iuly 1637". Etched plan, 27x34,6 cm., from G. LETI, Teatro Belgico (Amst., 1690).

- Sellotape in upper right corners (partly dam.).

ADDED: 17 miscellaneous maps and town views mainly of Western Europe.

€ (150-250) 230
69/6348 Breda Breda 69/6348 Breda Breda
69/6348 [Breda]. "Breda". Engr. bird's eye plan, 41,8x53 cm., 2 cartouches and 2 coats of arms, Amst., F. de Wit, ±1700.

- Mounted on board; sl. spotted and fingersoiled.

= Second state (of 3). Breda in kaart 2.17: "De rechterbovenhoek van de koperplaat, waar het Bredase stadswapen stond gegraveerd, was afgebroken maar dit was geen reden voor De Wit om de plaat niet opnieuw te gebruiken. Hij liet een vereenvoudigde versie van het wapen opnieuw graveren, iets meer naar het midden."

ADDED: a small engr. plan of Willemstad.

€ (70-90) 150
69/6349 Breda Wie die Statt Breda Erobert und ingenummen wirt 69/6349 Breda Wie die Statt Breda Erobert und ingenummen wirt
69/6349 [Breda]. "Wie die Statt Breda Erobert und ingenummen wirt." Engr. view after Hogenberg from AITZINGER, De Leone Belgico, 21x29 cm., ±1600. - AND 6 other Breda prints, 18th-19th cent., i.a. from J. WAGENAAR, Vaderlandsche historie (...) and T.E. VAN GOOR, Beschryving der Stadt en Lande van Breda. - ADDED: 2 col. lithogr. maps of Noord-Brabant.
€ (150-250) 160
69/6350 Coevorden Couverden 69/6350 Coevorden Couverden
69/6350 [Coevorden]. "Couverden." Etched bird's eye view of the siege of the city, 21x27 cm., engr. captions in German below image, from F. HOGENBERG, Geschichtsblätter, late 16th cent. - AND 14 similar plans/ views of cities (incl. 2 duplicates) from the same work, i.a. IJsseloord, Hardenberg, Grave, Oudewater and Rammeken. - AND 11 other plans/ views (2x contemp. handcol.) from i.a. BLAEU, Townbooks.
€ (150-250) 250
69/6351 Delfland Delflants Tweede Stuk van het Noorlant en de Nieuwe Maesdyk tot de Noort Polaense Steech en de Poeldyk 69/6351 Delfland Delflants Tweede Stuk van het Noorlant en de Nieuwe Maesdyk tot de Noort Polaense Steech en de Poeldyk
69/6351 [Delfland]. "Delflants Tweede Stuk van het Noorlant en de Nieuwe Maesdyk tot de Noort Polaense Steech en de Poeldyk (...)". Engr. map, part of the large Delfland wall map by J. and N.S. KRUIKIUS, 51x58,5 cm., 1712.

- Some thin spots (1x strengthened on verso); partly yellowed; sl. soiled in lower margin.

= Showing i.a. 's Gravezande and Monster.

€ (70-90) 90
69/6352 Delfshaven Delfs Haven Le port de Delft 69/6352 Delfshaven Delfs Haven Le port de Delft
69/6352 Delfshaven Delfs Haven Le port de Delft 69/6352 Delfshaven Delfs Haven Le port de Delft
69/6352 [Delfshaven]. "Delfs Haven. Le port de Delft." Handcol. engr. view by M. SALLIETH after D. DE JONG, 26x35 cm., Amst., P. Yver etc., 1782, from the Atlas van alle de Zee-Havens der Bataafsche Republiek (Amst., J. Allart, 1802).

- Trifle foxed. With middle fold.

ADDED: 3 handcol. engr. views of Vlaardingen, by J.C. PHILIPS after C. PRONK, from M.A. VAN NIEVELT, Handvesten, Octroyen (...) Vlaardingen, 1772.

€ (100-150) 100
69/6353 Delft Delft Delphum urbs Hollandiae cultissima ab eiusdem nominis fossa vulgo Delfft appellata 69/6353 Delft Delft Delphum urbs Hollandiae cultissima ab eiusdem nominis fossa vulgo Delfft appellata
69/6353 [Delft]. "Delft. Delphum urbs Hollandiae cultissima, ab eiusdem nominis fossa vulgo, Delfft appellata." Handcol. engr. bird's eye plan, 35x48 cm., from BRAUN/ HOGENBERG, Civitates Orbis Terrarum, 1581.

- Fine.

= Van der Krogt/ Koeman IV-2/1, 1016, early impression of state 2: "original costume figures bottom right [from 1st state] erased (in early prints the old figures are still visible) and in both lower corners new costume added". Also with added coat of arms, cows and houses, compared to state 1. SEE ILLUSTRATION PLATE CLXXIX.

€ (150-250) 300
69/6354 Den Bosch Obsidio et expugnatio Sylvaeducis Frederici Henrici MDCXXIX 69/6354 Den Bosch Obsidio et expugnatio Sylvaeducis Frederici Henrici MDCXXIX
69/6354 [Den Bosch]. "Obsidio et expugnatio Sylvaeducis (...) Frederici Henrici (...) MDCXXIX." Engr. bird's eye plan of the town and surroundings with military encampments, 40,5x52 cm., from BLAEU, Townbooks, ±1650.

= Van der Krogt/ Koeman IV-2/1 1788.

ADDED: "Nieuwe Kaart van het Hertogdom Brabant, Limburg, en Opper Gelder." Engr. map, 28x34 cm., Amst., I. Tirion, 1744.

€ (80-100) 150
69/6355 Den Bosch Tshertogenbosch 69/6355 Den Bosch Tshertogenbosch
69/6355 [Den Bosch]. "Tshertogenbosch." Handcol. engr. bird's eye view, 23x31,5 cm., from GUICCIARDINI, 1581/ 1582.

- Two oblique creases; sl. yellowed/ very vaguely waterstained (hardly visible).

= Guicciardini Illustratus 3.1.

€ (50-70) 90
69/6356 Den Bosch Tshertogenbosch 69/6356 Den Bosch Tshertogenbosch
69/6356 [Den Bosch]. "Tshertogenbosch". Engr. bird's eye plan, 33,5x47 cm., from BRAUN/ HOGENBERG, Civitates Orbis Terrarum (Cologne, 1588).

- Piece of tape along upper blank margin.

€ (100-150) 190
69/6357 Den Briel Brilium Holandiae Opp 69/6357 Den Briel Brilium Holandiae Opp
69/6357 [Den Briel]. "Brilium, Holandiae Opp." Handcol. engr. bird's eye plan of the city and surroundings with many ships, 35x49 cm., from BRAUN/ HOGENBERG, Civitates Orbis Terrarum, 1575.

- Yellowed/ trifle foxed; a few sm. closed tears in blank margins; upper blank margin partly rather narrow.

€ (40-60) 80