2896 - 3632     OLD AND RARE BOOKS

Page 9 of 37 Results 161 - 180 of 737
66 3056 Bindings Chambolles Duru 66 3056 Bindings Chambolles Duru
66/3056 [Bindings]. Chambolles-Duru. Set of two richly gilt blue mor. bindings, both covers w. the central gilt crowned intertwined monogram "RO" of ROBERT D'ORLÉANS, triple gilt fillet line around sides, richly ornamental gilt spines w. 5 raised bands, gilt inside dentelles, gilt boardedges, a.e.g., 12mo. - ON: Racine, J. Oeuvres. "Suivant la copie imprimée à Paris" (Amst., A. Wolfgang), 1678, 10 parts in 2 vols., 2 engr. frontisp., 10 plates.

- A very fine copy, vol. 1 w. printed ticked "Bibliothèque du Duc de Chartres. Pierre Berès, Paris" on upper pastedown.

= Flety p.40f. On the contents: Guibert p.173-178; Willems 1924; Rahir 2643 (the first ed., cf no.2762); Brunet IV, p.1077; Graesse VI, p.12.

€ (1.000-1.500) 1600
66 3057 Bindings Goeree W 66 3057 Bindings Goeree W
66/3057 [Bindings]. Goeree, W. Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der Menschkunde: Leerende niet alleen de Kennis van de Gestalte, Proportie, Schoonheyd, Muskelen, Bewegingen, Actien, Passien, en Welstand der Menschbeelden. Tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Beeldhouwery, Bootseer en Giet-Oeffening toepassen; Maar ook hoe sich een Mensch na deselve Regelen, in allerhande Doeningh van Gaan, Staan, Loopen, Torssen, Dragen, Arbeyden, Spreken en andere Gebeerden, Bevallig en Verstandelijk aanstellen zal. Amst., W. Goeree, 1682, (16),431[=435],(23)p., engr. frontisp., 12 (fold.) plates, 22 nearly all full-p. ills., in a prize binding of the drawing academy of Middelburg: gilt panelled marbled calf, both sides with a central dark green morocco inlay in gilt medallion, the upper with the device "Vernuft en Vlyt", the lower with "9 M./18--36./21 D." (9th month, 1836, 21th day), richly gilt spine w. dark green mor. letterpiece, gilt boardedges, marbled endpapers, central inlaid red wax-seal on upper pastdown.

- Occas. foxed/ stained; duplicate ill. mounted on orig. (sl. dam.) ill. (partly loosening). Otherwise fine.

= The first edition of "Goeree's most important contribution to the theory of proportions" (Bolten p.214). Vernuft en Vlijt bindery.

€ (400-600)
66 3058 Bindings Ploos van Amstel C 66 3058 Bindings Ploos van Amstel C
66/3058 [Bindings]. Ploos van Amstel, C. Aanleiding tot de kennis der anatomie, in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld. Amst., J. Yntema, 1783, (10),IV,12,114p., engr. vignette, 27 plates (9x printed in sanguine), in a prize binding of the drawing academy of Middelburg: gilt panelled marbled calf, both sides with a central dark green morocco inlay in gilt medallion, the upper with the device "Vernuft en Vlyt", the lower with "8 M./18--37.30 D." (48th month, 1837, 30th day), richly gilt spine w. dark green mor. letterpiece, gilt boardedges, contemp. marbled endpapers; central inlaid red wax-seal on upper pastedown representing a putto before a rising sun, with the same device.

- Occas. waterst. in upper blank margin; newly sewn; occas. sl. foxed. Frontcover trifle faded along upper joint.

= Vernuft and Vlijt bindery.

€ (200-300) 210
66/3059 Bindings Prize binding of the Vernuft en Vlijt bindery 66/3059 Bindings Prize binding of the Vernuft en Vlijt bindery
66/3059 [Bindings]. Prize binding of the Vernuft-en-Vlijt bindery, gilt panelled marbled calf, both sides with a central dark green morocco inlay in gilt medallion, the upper with the device "Vernuft en Vlyt", the lower with "10 M./18**28./1 D." (10th month, 1828, 1st day), richly gilt spine w. dark green mor. letterpiece, gilt boardedges, contemp. marbled endpapers; inside frontcover central inlaid red wax-seal. - ON: Goeree, W. Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der Mensch-Kunde: Lerende niet alleen de Kennis van de Gestalte, Proportie, Schoonheyd, Muskele, Beweginge, Actien, Passien, en Welstand der Menschbeelden. Tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Beeldhouwery, Bootseer en Giet-Oeffening toepassen; Maar ook hoe zig een Mensch na deselve Regelen, in allerhande Doeninge van Gaan, Staan, Loopen, Torssen, Dragen, Arbeyde, Spreke en andere Gebeerde, Bevallig en Verstandelyk aanstellen zal. Amst., J. Roman, 1753, 3rd ed., (16),435,(28)p., engr. frontisp., 9 (of 12) (fold.) plates, 23 (nearly all full-p.) ills.

- Lacks 3 plates and 2 lvs.

= With manuscript prize bound before the frontisp: "Dirigerende Leden der Teeken-Akademie binnen de Stad Middelburg hebben, na voorafgaande beöordeeling der Prijsteekeningen met Mede-Kiezers uit Honoraire Leden, dit boek vereerd aan Jac.s Maarten Vane als een Eereprijs wegens zijne betoonde bekwaamheid in het teekenen, en bevordering tot Primus van de Tweede Klasse naar Prent. En is deze aan hem afgegeven in de Vijftigste Algemeene Vergadering der Akademie gehouden den 1en October 1828. [signed:] P. Herklots Secretaris." Kunst op Schrift 420. "Goeree's most important contribution to the theory of proportions" (Bolten p.214). On this remarkable type of binding J. Storm van Leeuwen, Rondom een Middelburgse prijsband van 1828 (De Boekenwereld 1/5, p.2-5) and recently 'Om prijs en plaats'. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003, p.99-110.

€ (200-300)
66/3060 Bindings Schoolprize binding of Amsterdam 66/3060 Bindings Schoolprize binding of Amsterdam
66/3060 [Bindings]. Schoolprize binding of Amsterdam: full richly gilt vellum, both covers w. central coat of arms within 2 floral borders incorporating small coats of arms of the city, 4 corner coats of arms, spine w. 8 compartments each w. the city's coat of arms, folio. - ON: Fabri, B. Thesaurus eruditionis scholasticae omnium usui et disciplinis omnibus accomodatus. Ed. J.M. Gesner. Frankf./ Leipsic, J.F. Gleditsch, 1749, rev. ed., vol. 1 (of 2) only, (10)lvs.,1792(numb. in columns)p.

- Without the schoolprize. Foxed/ browned; later endpapers. Ties broken; corners sl. bumped.

= Spoelder 12. On the contents: Zischka p.26.

€ (50-70) 130
66/3061 Bindings Schoolprize binding of Amsterdam 66/3061 Bindings Schoolprize binding of Amsterdam
66/3061 [Bindings]. Schoolprize binding of Amsterdam: gilt vellum, both covers w. large central coat of arms of Amsterdam within double coat of arms-floral border and four coat of arms corner pieces, ribbed spine w. seven compartments, each w. the coat of arms of Amsterdam, folio. - ON: Alting, M. Descriptio, secundum antiquos, agri Batavi & Frisii. Amst., H. Wetstein, 1697/ 1701, 2 parts in 1 vol., (24),132,(16),(4),18,(2); (32),216,(40)p., engr. frontisp., 15 fold. maps w. decorations partly attrib. to JAN LUIKEN, 3 full-p. plates, some textills.

- Some occas. foxing; a few lvs. browned. Lacks the ties.

= With the letterpress prize awarded to Gerard Jacob Brandt Wijsmuller, dated 22 September, 1826, signed by Willem Joh. Zillesen. On the binding: Spoelder 12. On the work: Haitsma Mulier/ Van der Lem 12; Klaversma/ Hannema 50 and 51; Van Eeghen/ Van der Kellen 294. Koeman, Gesch. v.d. Kartografie in Ned., p.252: "De eerste Historische Atlas van Nederland werd samengesteld door de Groningse burgemeester Menso Alting. Deze amateur-historicus ontwierp naar eigen inzichten nieuwe historische kaarten van Nederland, in het bijzonder van Friesland (...). De kaarten uit het tweede deel, Friesland betreffende, zijn opgenomen in de Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland... door Bernard Schotanus à Sterringa, 1718. (...) Ondanks de kritiek van 19e eeuwse historici op dit pionierswerk toonde Alting zich in dit opzicht een waardig tijdgenoot van de Europese historisch-geografen."

€ (250-350) 250
66/3062 [Bindings]. Schoolprize bindings of Utrecht: 2 vols., contemp. unif. gilt vellum, both covers w. coat of arms of Utrecht within double decorative border, folio. - ON: Facciolatus, J. and Forcellinus, A. Totius Latinitatis Lexicon. Leipsic/ London, C.E. Kollmann/ Black and Armstrong, 1839, 4 parts in 2 vols.

- Some foxing (worsening towards the end); both vols. w. library ticket of Warmond Seminary on upper pastedown.

= Spoelder 6.

€ (80-100) 90
66 3063 Boccaccio G 66 3063 Boccaccio G
66 3063 Boccaccio G 66 3063 Boccaccio G
66/3063 Boccaccio, G. Le Decameron. French transl. by A. le Maçon. Lyon, J. Veirat, 1597, (2),517,(24)p., woodcut portrait, contemp. blindst. overlapping vellum w. "HCVS 1620" stamped in black on frontcover, 12mo.

- Bookplate on upper pastedown; some underlininge in ink. Lacks ties. = Brunet I, p.1006; cf. Mortimezt I, p.106.

€ (100-150) 160
66/3064 Boccalini, T. De' Ragguagli di Parnasso. Milan, G.B. Bidelli, 1615, 3 parts in 1 vol., (24),472; (24),430; 38p., contemp. calf w. gilt spine, sm. 8vo.

- Occas. trifle foxed; one textleaf sl. dam. in top corner; hinges weak. Backstrip dam.; corners worn.

= Probably the first collected edition (the first eds. of the first two parts date to 1612/1613). Popular collection of satirical pieces on politics, literature and art. Cf. BM, 17th cent. Italian Books 119; Rosenthal, BMP 153-157.

€ (200-300)
66 3065 Bontekoe W Y 66 3065 Bontekoe W Y
66 3065 Bontekoe W Y 66 3065 Bontekoe W Y
66 3065 Bontekoe W Y 66 3065 Bontekoe W Y
66/3065 Bontekoe, W.Y. Iournael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en gevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynt den 16. November 1625. Hoorn, I. Willemsz. for J. Jansz. Deutel, 1646, 1st ed., (8),72,(1)p., large title-engraving w. a unicorn in the foreground surrounded by 6 men, the city of Hoorn in the background, portrait of Bontekoe and 8 fold. plates, contemp. hvellum, sm. 4to. - BOUND WITH: Raven, D.A. Iournael ofte Beschrijvinge vande reyse ghedaen by den Commandeure Dirck Albertsz. Raven, nae Spitsbergen, in den Jare 1639, ten dienste vande E. Heeren Bewindt-hebbers vande Groenlandtsche Compagnie tot Hoorn. Waer in verhaelt wordt sijn droevighe Schip-breucke, sijn ellende op 't wrack, en sijn blijde verlossinge. Met noch eenighe gedenckweerdige Historien. Alles waerdigh om te lesen. Ibid., idem, 1646, 1st ed., 16p., woodcut printer's mark on title-p. and 1 fold. engr. plate.

- With old (first half 18th cent.?) owner's entries "De Zaandam" and "Gerrit Langelaar" on first/ last free endpaper. Waterstained in lower blank margin/ lower outer corner almost throughout, sl. affecting some plates. Bontekoe: lacking p.1/2; most plates w. some (clumsy) handcolouring; title-p. w. two tiny (closed) holes and sm. stain; one plate w. sm. tear in lower blank margin, touching the image. Originally bound in full vellum, the vellum covers trimmed and the boards covered w. marbled paper.

= The rare first editions of Bontekoe's and Raven's itineraries, only seldom found bound together as they were intended to be. Tiele 158; Tiele, Mémoire 168; Landwehr, VOC 377; Buisman 204/ 210; Cat. NHSM p.173; Verhoeven/ Verkruijsse 1646-01; Rouffaer/ Muller p.52; Scheepers I, 587; Hill 152; Muller p.161: Howgego B131. Bontekoe's popular itinerary, often reprinted up to the nineteenth century. The voyage of Bontekoe became a byword for a voyage full of adversities. The ship caught fire after passing Madagascar and exploded when the flames reached the powder-room. The survivors continued their voyage in a shallop and after much suffering and many adventures they were rescued in Straits Sunda by a Dutch fleet under F. Houtman. The rest of the journal narrates Bontekoe's further experiences in Indonesia and China until his safe arrival in his hometown Hoorn. "Bontekoe's Journal (...) became one of the most popular books of its genre. Written in a simple, earthy language, it ran to thirty editions in the following fifty years and was translated into nearly every European language. At one time it was reckoned to be out-selling the New Testament." (Howgego). "Le journal du voyage de Raven est également de la main du voyageur. C'est une histoire de naufrage. Le récit de 1634 comprend un hivernage dans l'île du Spitsberg. Dans l'extrait du journal de Raven de 1633, on trouve l'anecdote d'un certain Thijs Syvertsz qui fut merveilleusement sauvé à Jan Mayen Eylandt. Le récit de Pickman reproduit une aventure semblable." (Tiele Mémoire, p.216). SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVI.

AND an English translation of the first work (New Delhi/ Madras, 1992).

€ (2.500-3.500) 4750
66 3066 Bontekoe W Y 66 3066 Bontekoe W Y
66/3066 Bontekoe, W.Y. Iournael ofte Gedenckwaerdighe beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynt den 16. November 1625. Waerby ghevoeght is het Iournael van Dirck Albertsz. Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen (...). Hoorn, "Gedruckt by Isaac Willemsz. Voor Ian Iansz. Deutel", 1648, 2 parts in 1 vol. w. continuous pagination, (8),80p., woodcut title-vignette, engr. portrait, 9 fold. engr. plates, 2 ills., modern leather w. red mor. letterpiece.

- Cut sl. short throughout affecting the glosses and occas. running caption or catchword/ lowest line (the portrait w. loss of words) and affecting fold. plate in second part in lower margin; partly frayed; (vaguely) waterstained; title-p. soiled; first plate w. green stain in image and sm. dam. spot in lower blank margin; first two plates sl. dam. (holes in image) and 2 textleaves sl. dam. Sold w.a.f.

= Verhoeven/ Verkruijsse 1648-01; Buisman 210; Rouffaer/ Muller p.52; Landwehr, VOC, note (re-edition of the ed. 1746); Tiele, Mémoire 171; Tiele Bibliografie 159; cf. Cat. NHSM I, p.173; Howgego I, B131. Rare complete copy of the first revised edition, with new plates by S. Saverij. Very popular itinerary, often reprinted up to the nineteenth century. The voyage of Bontekoe became a byword for a voyage full of adversities. The ship caught fire after passing Madagascar and exploded when the flames reached the powder-room. The survivors continued their voyage in a shallop and after much suffering and many adventures they were rescued in Straits Sunda by a Dutch fleet under F. Houtman. The rest of the journal narrates Bontekoe's further experiences in Indonesia and China until his safe arrival in his hometown Hoorn. "Bontekoe's Journal (...) became one of the most popular books of its genre. Written in a simple, earthy language, it ran to thirty editions in the following fifty years and was translated into nearly every European language. At one time it was reckoned to be out-selling the New Testament." (Howgego B131). SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVII.

€ (1.000-1.500) 1200
66 3067 Bontekoe W Y 66 3067 Bontekoe W Y
66/3067 Bontekoe, W.Y. Gedenkwaardige Beschryving, Van de Achtjarige en zeer Avontuurlyke Reise van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, Gedaan na Oost-Indien, Bevattende vele wonderlyke en gevaarlyke Zaken, my op dezelve Reise wedervaren. Ook is hier bygevoegt een verhaal van Dirk Albertz. Raven, Kommandeur op 't Schip Spitsbergen, gedestineert na Groenland. Amst., B. Koene, n.d. (between 1810-1830), 64p., large title-woodcut depicting Bontekoe with the city of Hoorn in the background, 7 large woodcuts in text, contemp. simple marbled boards, sm. 4to.

- Occas. very vaguely waterstained in blank margin, contents otherwise fine. Binding worn along extremities.

= Verhoeven/ Verkruijsse, Bibliografie Bontekoe 1810-1830-01: "Deze druk (...) afficheert zich voor het eerst op de titelpagina als een autobiografie: 'zaken my wedervaren'. Ook het Voorberigt is ondertekend met Willem Ysbrantsz Bontekoe!". Buisman 261; Cordier III, 2337; Landwehr, VOC, 401; Sabin 6337; The Children's World of Learning 2046. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVI.

€ (250-350)
66 3068 Bor Chrz P 66 3068 Bor Chrz P
66/3068 Bor Chrz., P. Oorspronck, Begin ende Aenvang der Nederlantscher Oorlogen/ beroerten ende Borgerlijcke oneenicheyden. Van nieus oversien. The Hague, Beuckel Cornelisz. Nieulandt, 1603, (10),120 lvs., engr. title-vignette, 5 portraits in the text, contemp. blindst. vellum, 4to. - BOUND WITH: Idem. Vande Nederlantsche Oorloghen, Beroerten ende Borgerlijcke oneenicheyden/ gheduerende den Gouvernemente vanden Hertoghe van Alva inde selve Landen. Utr., S. de Roy, 1601, (11),187,(1) lvs., engr. title-vignette, 1 full-p. plate, 6 portraits in the text.

- All parts occas. yellowed/ (sl.) foxed; 2nd part worse and waterstained in upper margin throughout. Vellum soiled.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 75a and b.

€ (200-300) 210
66/3069 Bourdaloue, L. Veritables Sermons du R. Pere Bourdalouë, de la Compagnie de Jesus. Vol. 1-8 and 13-15. Brussels, F. Foppens, 1708-1722, 11 vols., contemp. unif. calf w. mor. letterpiece.

- All vols. bookplate on upper pastedown; contents (sl.) yellowed. All vols. binding dam. along extremities; corner showing; most. vols. spine-ends chipped/ backstrips cracked (1 vol. backstrip partly loose); most vols. missing mor. letterpiece.

= This edition not in De Backer/ Sommervogel.

€ (100-150)
66 3070 Boxhorn M Z van 66 3070 Boxhorn M Z van
66/3070 Boxhorn, M.Z. van. Institutiones politicae cum commentariis eiusdem, & observationibus Georgi Horni. Amst., Ex Officina Caspari Commelini, 1668, (14),359p., woodcut printer's vignette, engr. portrait of the author, contemp. vellum, 12mo.

- Owner's entry on first free endpaper.

€ (100-150)
66/3071 Brabant Landdrostambt van Braband 66/3071 Brabant Landdrostambt van Braband
66/3071 [Brabant]. "Landdrostambt van Braband." Lot of 7 broadsides (incl. 1 duplicate), all printed on blue paper and w. 2 columns of letterpress text, Den Bosch, H. Palier & Zoon and P. Arkesteijn, 2 July - 19 October 1807.

- Creases/ folds.

= "De Landdrost van Braband brengt hiermede ter kennisse (..)" resolutions made by the King and/ or ministers, i.a. on taxes and leases. All signed (in letterpress) by the county bailiff P.E. de la Court.

€ (50-70)
66 3072 Brabant Le Roy J 66 3072 Brabant Le Roy J
66/3072 [Brabant]. Le Roy, J. Groot kerkelyk toneel des hertogdoms van Brabant. The Hague, Ch. van Lom, 1727, 4 parts in 1 vol., (4),215p., 3 heraldic engr. plates, 25 portraits (of bishops), 68 (fold.) plates/ views, 2 large fold. maps (of the dioceses of Mechelen and Antwerp), text-ill., contemp. hroan, large folio.

- One plate w. tear; bookplate on upper pastedown; first 90 lvs. w. tiny wormhole (hardly visible); some foxed spots and occas. sl. browned/ dustsoiled. Covers worn/ chafed; top of spine torn and foot of spine dam. Attractive copy.

= Beautiful engr. views by i.a. R. BLOKHUYSEN, J. HARREWIJN and D. COSTER of various abbeys, monasteries and churches in the Duchy of Brabant. Tiele 653; cf. Bibl. Belgica L110. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVII.

€ (600-800) 850
66 3073 Breda Vliet J van 66 3073 Breda Vliet J van
66 3073 Breda Vliet J van 66 3073 Breda Vliet J van
66/3073 [Breda]. (Vliet, J. van). Bredaesche Almanac, en Chronijck. N.pl., n.publ. (Breda, J. Evermans), (1664), (4),12,(2),13-28p., etched title by A. SANTVOORT (showing a bearded bookseller "Frieske Spreeckwoorden"), etched title "Chroniick van Breda" incorporating a profile of the city, modern hmor.

- Contents trifle dustsoiled/ stained. The modern first free endpaper contains a mounted (orig.?) leaf w. a late 19th cent. lithogr. bookplate and the owner's entry "Ausserst selten! (...) München 1884".

= Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw p.289: "Voor Brabant zijn aanwijzingen van almanakproductie gevonden in de steden Breda en 's-Hertogenbosch. Uit de eerste stad kennen we slechts de Bredaesche almanach en chronijck uit 1664, vrijwel zeker uitgegeven door Johannes Evermans in Breda. Het is zeker geen doorsnee almanak, maar een zeer kostbaar drukwerk in quarto, geïllustreerd met kopergravures. Het ging hier om een eenmalige uitgave die was opgedragen aan Willem III, prins van Oranje en heer van Breda. De schrijver ervan, Jan van Vliet (Janus Vlitius, 1622-1666), verschool zich achter de naam Fobbe Korst." And in the note: "Er zijn tien exemplaren van deze almanak voor 1664 bewaard gebleven." Nice copy of this rare almanac, containing some contemp. annotations in pen and brown ink: indications of the Sundays of 1665 and of the Fridays of the same year, marked w. "D" and "B" in the blank margins of the calendar, and of some special occasions such as "vastelavont", "P:sondag" seven days prior to "Paes", and "pincxteren". Following the Chronijck, on the last page of this almanac, is a list of about 60 Frisian proverbs, annouced by the bearded vendor on the first title. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXVIII.

€ (400-600) 425
66/3074 Brender à Brandis, G. Taal-, dicht- en letterkundig kabinet; of verzameling van verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende (...). Amst., C. Groenewoud, 1781-1784, 6 parts in 3 vols., contemp. unif. hcalf w. 2 mor. letterpieces.

- Contents w. minor imperfections. Spine-ends (sl.) worn/ dam.; spine and boardedges rubbed/ sl. worn.

= From the library of Bob Luza, with his bookplate on upper pastedowns.

€ (120-150) 120
66 3075 Brielle and Voorne Alkemade K van and Schelling P van der 66 3075 Brielle and Voorne Alkemade K van and Schelling P van der
66/3075 [Brielle and Voorne]. Alkemade, K. van and Schelling, P. van der. Beschryving van de Stad Briele, en den Lande van Voorn (...). Rott., Ph. Losel, 1729, 2 parts in 1 vol., (28),224,(8),225-376; (8),306,(17)p., engr. title-vignette, double-p. plan after F. VAN BLEYSWYCK and 2 (of 3) large fold. maps by J. LUIKEN and I. STEMMERS after A. STEYVAART, modern cl. w. 2 contrasting mor. letterpieces, folio.

- Lacks 1 map; both maps present doubled; inner margin partly wormholed; occas. waterst. mainly in blank margin.

= Nijhoff/ Van Hattum 2; Klaversma/ Hannema 47; Van Eeghen/ Van der Kellen 473. First and only edition.

€ (100-150) 100