1154 - 1285     DUTCH LITERATURE

Page 4 of 7 Results 61 - 80 of 132
66/1214 Hermans, W.F. Vincent Literator. Amst., De Bezige Bij, 1990, 1st ed., 45,(2)p.

- Fine copy.

= Written for the Stichting Van Gogh 1990 to commemorate the anniversary of Vincent van Gogh's death. One of 500 numb. copies, bound in full cl. w. dustwr. Janssen/ Van Stek 414.

Idem. De schrijfmachine mijmert gekkepraat. Amst., Thomas Rap, 1989, 1st ed., 59p., ills., printed in 1000 numb. copies, orig. cl. w. dustwr. (Janssen/ Van Stek 413). Idem. Een foto uit eigen doos! Een hele doos vol foto's. Ibid., idem, 1994, 1st ed., 7,(1) textp. and 36 photogr. plates, loose as issued in orig. board box (21,5x15,5x3 cm.), printed in 1500 numb. copies. Idem. Hypnodrome. The Hague, A.A.M. Stols, 1947 [= 1948], 1st ed., 39,(5)p., orig. boards. (Janssen/ Van Stek 11). - AND 1 other by the same, first edition.

€ (80-100) 80
66/1215 [Hermans, W.F.]. Balse, M. The Sensuous Saint. New Delhi, Sterling Publishers, 1975, 322,(2)p., orig. wr.

- Wrappers sl. creased and thumbed.

= With owner's entry of W.F. Hermans ("[signature] Tiruchirapalli 10 maart 1976") on verso frontwr. Mayah Balse's novel The Sensuous Saint is lengthily dealt with in Hermans' essay Twee Indiase Romans, published in Ik draag geen helm met verenbos (Amst., 1979, p.125-134).

WITH: Hermans, W.F. Ik draag geen helm met vederbos. Amst., De Bezige Bij, 1979, 1st ed., 407p., ills., orig. cl. w. dustwr.

€ (80-100) 80
66 1216 Hermans W F  Wittgenstein L 66 1216 Hermans W F Wittgenstein L
66/1216 [Hermans, W.F.]. Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus. Vertaald en van een nawoord [manuscript by W.F. Hermans: ", een frontispice"] en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1975, 1st ed., 188p., orig. cl. w. dustwr., large 8vo.

- Dustwr. partly sl. yellowed.

= With mounted ORIG. COLLAGE (monogrammed and "'76" in pen) and dedication on verso htitle. Janssen/ Van Stek 472. Baskerville series. Parallel German and Dutch text. SEE ILLUSTRATION PLATE XLII.

€ (500-700) 1000
66/1217 Hooft, P.C. Alle de gedrukte werken 1611-1738. Facs. edition W. Hellinga and P. Tuynman. Amst., University Press, 1972, 9 vols., fold. facs. plates, ills., printed in 650 copies, orig. unif. cl., 4to (3x)/ folio (6x). - AND 3 others in 6 vols.: H. VAN DE VENNE, Cornelius Schonaeus (Voorthuizen/ Amersf., 2001-2003, 3 vols., ills., orig. unif. wr.) and M. DE VRIES, Het dichtwerk van Jan van Foreest (1586-1651) (n.pl., 2007, 2 vols., orig. unif. wr., thesis).
€ (50-70) 80
66/1218 [Hooft, P.C.]. Lennep, D.J. van, Siegenbeek, M. and Vries, J. de a.o. Uitlegkundig woordenboek op de werken van Pieter Korneliszoon Hooft. Amst., Pieper & Ipenbuur/ Iepenbuur & Van Seldam, 1825-1828, 4 parts in 2 vols., modern unif. giltlettered hcl. (occas. trifle yellowed). - AND 4 others by/ on the same, i.a. P.C. HOOFT, De gedichten. Ed. J. van Koppenol a.o. (Amst., 2012, frontisp., tipped-in CD w. songs set to Hooft's poems, orig. cl. w. dustwr. Fine); IDEM, Geeraerdt Van Velsen Beato of Oorspring der Hollanderen. Ed. H. Duits (Amst., 2005, frontisp., orig. cl. w. dustwr. Fine); W.A.P. SMIT, Hooft en DIA (ibid., 1968, orig. boards w. dustwr. Fine) and P. LEENDERTZ Jr., Bibliographie der werken van P.C. Hooft (The Hague, 1931, orig. wr. Frontwr. loosening).
€ (70-90)
66/1219 Hotz, F.B. Het werk. Amst./ Antw., De Arbeiderspers, 1997, 1st ed., 2 vols., 790,(2); 569,(4)p., india-paper, orig. unif. giltlettered cl. w. dustwr., orig. cl. slipcase. - ADDED: De God van Hotz en de P.C. Hooft-prijs (Amst., 1998, orig. wr.).
€ (100-150)
66/1220 Huygens, C. Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens. Ed. R. Rasch. Hilversum, Verloren, 2007, 2 vols., 229; 230-1269p., full-p. ills., orig. unif. giltlettered cl. Idem. Mijn leven verteld aan mijn kinderen. Ed. F. Blom. Amst., Prometheus/ Bert Bakker, 2003, 2 vols., 191; 621,(1)p., 38 ills. on plates, orig. unif. boards w. (sl. faded) dustwr. Guépin, J.P. and Tuynman, P. De Drie Dichtende Broers Grudius, Marius en Secundus in brieven reisverslagen en gedichten. Gron., STYX, 2000, 2 vols., XIV,441,(1); 443-902p., ills., orig. unif. boards w. dustwr. (fine). - AND 2 others, i.a. R. WALTER a.o. (ed.), De l'Humanisme aux Lumières, Bayle et le Protestantisme. Mélanges en l'Honneur d'Elisabeth Labrousse (Paris/ Oxf., 1996, frontisp., orig. gilt cl.).

= Interesting lot.

€ (80-100)
66/1221 Kellendonk, F. De brieven. Ed. O. de Jong and J. Goedegebuure. Amst./ Antw., Em. Querido, 2015, 479,(1)p., plates, orig. cl. w. dustwr. Fontijn, J. Onrust. Het leven van Jacob Israël de Haan. Amst., De Bezige Bij, 2015, 685p., plates/ ills., orig. boards w. (trifle frayed) dustwr. - AND 9 other biographies, all fine (1 vol. dustwr. frayed), i.a. K. HILBERDINK, Hans Lodeizen (ibid., 2007, plates, orig. cl. w. dustwr.); W. HAZEU, Vestdijk (ibid., 2005, plates, orig. cl. w. dustwr.); IDEM, Marten Toonder (Amst., 2012, plates, orig. cl. w. dustwr.); IDEM, Slauerhoff (ibid., 1995, plates, orig. cl. w. dustwr.); B. SLIJPER, Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem (Amst./ Antw., 2007, plates, orig. cl. w. dustwr.) and J. VAN DER VEGT, A. Roland Holst (Baarn, 2000, plates, orig. boards w. dustwr.).
€ (70-90) 90
66/1222 Kellendonk, F. Three AUTOGRAPH LETTERS SIGNED and 2 TYPESCRIPT LETTERS SIGNED (all "Frans Kellendonk") to (4x) "Beste Christel" [van Boheemen] and "Geachte redaktie", dated from "(...) Minneapolis (...) 7 maart 198" to "A'dam 13 okt '85", the autogr. letters in pen and black ink (2x) and blue ballpoint, each 1 leaf, ±29x21 cm. (3x) and ±16x11 cm. (2x), all recto only.

= The first 4 letters all concern an essay by Kellendonk on William Gass, published in the NRC, and in an extended version to be published in De Gids. After a delay of 5 months the editors of De Gids expressed their concern that part of the essay was already published, much to the annoyance of Kellendonk, who decided to withdraw the essay. "Andere Amerikanen. Die zijn er genoeg denk ik. Ik kan me niet herinneren dat er in Nederland ooit iets geschreven is over Stanley Elkin (...). Margaret Atwood uit Canada. (...) Een dichter die beslist meer aandacht moet krijgen in Nederland is John Ashberry (...)" [07/03/1982]. "(...) zoals ik je over te telefoon verteld heb (...) is het stuk voor zover het 't kritisch oeuvre van Gass betreft inderdaad woordelijk hetzelfde als het NRC artikel - mijn discussie van zijn creatief proza is nieuw. Als ik iets op papier zet doe ik dat altijd zo goed mogelijk en daarom heeft het weinig zin om een stuk voor een andere gelegenheid in een andere en noodzakelijkerwijs slechtere vorm te gieten (...)" [01/12/1982]. "(...) Ik heb het artikel geschreven op uw verzoek, dat me via mevrouw van Boheemen bereikte. Dat het gedeeltelijk ook in de NRC zou komen heb ik uitdrukkelijk vermeld en was geen bezwaar (...) Volgde zwijgen zwijgen zwijgen (...). (...) geduld had ik in overvloed en dat hebt u me nog eens drie maanden laten oefenen, tot u vanochtend zo goed was om me te berichten het bij nader inzien toch bezwaarlijk te vinden dat een deel van het stuk al eens eerder is verschenen. (...) Het gaat natuurlijk niet aan om op een zo patserige, warhoofdige manier iemands tijd te verspillen (...)" [31/03/83]. The last letter i.a. answers the request to participate in a forum discussion on the "anglistiek in Nederland".

€ (400-600) 450
66/1223 Kemp, P. Verzameld werk. Amst., G.A. van Oorschot, 1976, 3 vols., 504; (6),511-999; (8),1009-1424,(3)p., india-paper, orig. unif. gilt cl. w. dustwr. Nijhoff, M. Verzameld werk. Ibid., idem, 1954-1961, 1st ed., 3 parts in 4 vols., 3 diff. frontisp., india paper, orig. unif. gilt cl. w. dustwr. - AND 3 others, i.a. I.G.M. GERHARDT, Verzamelde Gedichten (Ibid., 1985, orig. cl. w. dustwr.).
€ (60-80) 60
66 1224 Kloos W 66 1224 Kloos W
66/1224 Kloos, W. AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Willem Kloos", to "A.J.P. van Pelt", undated, 1 folded leaf with accompanying autograph addressed envelope, ruled paper w. printed letterhead of De Nieuwe Gids, pen and ink, recto and verso (2 p.).

= Short letter about "A. van S." [Adama van Scheltema] and his writing: "Wat uw beschouwing over 'A van S' betreft. Zijn subjectief prozaboek is reeds jare in vergeetheid weg gezonken, en ik zie waarlijk geen enkele reden, om het daaruit weer omhoog te halen. Het niet behoudene gaat hierbij terug. Hoogachtend [signed]."

€ (60-80) 60
66 1225 Kloos W 66 1225 Kloos W
66/1225 Kloos, W. Lot of 5 AUTOGRAPH LETTERS SIGNED "Willem Kloos" (1x "Willem") to "Beste Willem [van Meurs]", dated from "15 Dec '99" to "26 Sept. 1913", pen and black ink, each 1 fold. leaf, recto and verso (each 2p., 1x 4p.), one leaf w. the printed letterhead of "De Nieuwe Gids".

- All formerly folded; 2x worn/ partly split on fold. One letter w. a few sm. wormholes.

= I.a. on contributing to De Nieuwe Gids. "(...) Op het oogenblik zit ik vreeslyk in de drukte, want 4 Januari a.s. ga ik trouwen. (...) Het leven is raar, hè, Willem? Maar houd maar moed: je hebt een almachtig-byzonder talent. Tracht dat hoe langer hoe meer te verwezenlyken in prachtig werk, zooals je al hebt gemaakt (...)" [15/12/1899]. "(...) Let toch niet op wat Arthur [van Schendel] schrijft over je werk! Hij is Oosters-subjectief, geheel een man van stemmingen, vooral nu hij voor zyn examen gezakt is, en met bekrompen middelen in Londen zit, en nog eens hetzelfde lamme examenwerk moet doen (...)" [09/02/1900]. "(...) Een enkele keer hoor ik nog wel eens van Aeg. Timmermans iets over je. Zoo vertelde hij laatst van je briefwisseling met Thys Maris. Wat moet dat interessant zijn! (...)" [12/05/1909].

AND 3 autograph letters signed to the same by HEIN BOEKEN (23/02/1917), B.W.F. VAN RIEMSDIJK (14/09/1918) and HENRI BOREL (08/07/1921).

€ (300-500) 400
66/1226 Komrij, G. Verwoest Arcadië./ De buitenkant. Een abecedarium. Amst., Arbeiderspers, 1980/ 1995, 2nd/ 1st ed., 259,(3); 201,(5)p., orig. unif. wr. (Privé Domein 59 and 200). Idem and Giesen, H. Tequila Sunrise. In een ander land. Landgraaf, Herik, 1998, 2nd ed., no pagination, plates by H. GIESEN, printed in 299 numb. and signed copies, orig. wr. - AND 15 others in 17 vols. by the same, all first editions, all in fine condition in orig. hardcover binding w. dustwr. (1x orig. wr.), i.a. Dubbelster (Amst., 1993); Vreemd pakhuis. Verspreide stukken (ibid., 2001); De klopgeest (ibid., 2001); Hercules (ibid., 2004); Villa Pouca (ibid., 2008); De loopjongen (ibid., 2012) and Boemerang en andere gedichten (ibid., 2012).
€ (70-90)
66/1227 Kousbroek, R. De waanzin aan de macht. Anathema's 4. Amst., Meulenhoff, 1979, 1st ed., 199,(1)p., ills., orig. wr.

- Final page and verso backwr. sl. foxed. Wrappers dogeared/ sl. creased.

= With AUTOGRAPH DEDICATION SIGNED "Rudy" on title-p.: "Voor Thérèse Dit is mijn bange equivalent van jouw kruistocht tegen de moto-crossers. Renoupré 9.VIII.1979".

Idem. Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam. Amst., De Bezige Bij, 1981, 1st ed., 262p., ills., orig. cl.

= With AUTOGRAPH DEDICATION SIGNED "Rudy": "(In de verschrikkelijke woordspeling schemert de uiteindelijke waarheid) Voor Thérèse Cornips in liefde en dank 15 mei 1981".

AND 6 others by the same, all with AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to Thérèse Cornips, mostly first editions, i.a. Het Oostindisch kampsyndroom (Amst., 1992, orig. (sl. dogeared) wr.); Wat moet ik zeggen en hoe zeg ik het in het Kats (2 copies: Amst., 1980/ 1983, orig. unif. wr. Second vol. wr. sl. creased) and PANGUR BÁN. Adapt. R. Kousbroek (The Hague, Statenhofpers, 2004, orig. wr. Signed by Kousbroek and his wife Sarah Hart, with autogr. dedication on title-p.). - ADDED: Otterspeer, W. (ed.). Machines en emoties. Willem Frederik Hermans, Rudy Kousbroek, Ethel Portnoy. Een briefwisseling. Amst., De Bezige Bij, 2009, 413,(1)p., plates, orig. boards w. dustwr. Fine). - AND 11 others, w. AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to Thérèse Cornips by i.a. M. 'T HART (3x), J. DE ROOY and J. WOLKERS.

€ (100-150) 180
66/1228 Leopold, J.H. Verzamelde verzen. Deel I, De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie/ Deel II, Nagelaten poëzie. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep/ Johan Polak, 1982/1988, 2 vols., 259; 203p., 2 portraits, orig. unif. cl. w. dustwr.

- Fine set. = The second vol., privately published by Johan Polak, printed in a limited edition of 200 copies.

Kemp, P. Kleine suite voor Karel Reijnders. Maastr., PK-Stichting, 1964, (15) lvs., silkscreen facs. text by B. HELDERS and 3 full-p. col. silkscreen ills. by G. ASSELBERGS, loosely inserted fold. facs. letter (by Kemp to Reijnders), printed in 50 numb. and signed copies, orig. wr. w. silkscreen letterpiece on frontwr. Komrij, G. Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker. Amst., Meulenhoff, 1969, 44,(4)p., orig. wr.

= One of 25 Arabic numb. copies SIGNED by the author.

AND 12 others, all poetry, mainly first editions, i.a. by G. Achterberg, G. Komrij, H. Mulisch, S. Vestdijk and H. Warren.

€ (100-150) 140
66/1229 [Literaire Pocket]. Lot of 111 vols. of the series. Amst., De Bezige Bij, 1957-1965, orig. wr. by i.a. J. CURSTO and K. BEUNIS.

- Some vols. w. owner's entries.

= LP no. 1, 2, 5, 7-10, 12-43, 45-60, 62-68, 70-74, 76-100, 102-106, 108-120, 122-125, 127-131, 133, 134, 136-138.

€ (120-150) 160
66/1230 Luijten, H. (ed.). Jacob Cats. Sinne- en minnebeelden. The Hague, Constantijn Huygens Instituut, 1996, 3 vols., (4),348,(3); (4),776; (4),526p., ills., orig. unif. cl. w. dustwr.

= Monumenta Literaria Neerlandica IX, 1-3.

Tricht, H.W. van (ed.). De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 1. 1599-1630; 2. 1630-1637; 3. 1638-1647. Culemborg, Tjeenk Willink/ Noorduijn, 1976-1979, 3 vols., 932,(1); 1035; 869p., plates, orig. unif. blindst. cl. w. dustwr. - AND 9 others, i.a. G. STUIVELING and B.C. DAMSTEEGT (ed.), G.A. Bredero's verspreid werk (Leyden, 1986, orig. cl. w. dustwr.); M.B. SMITS-VELDT, Samuel Coster, ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia (Gron., 1986, orig. boards w. dustwr.); P.C. HOOFT and S. COSTER, Warenar. Ed. J. Jansen (Amst., 2004, orig. cl. w. dustwr.) and G.A. BREDERO, Rodd'rick ende Alphonsus. Ed. C. Kruyskamp (Zwolle, 1968, orig. boards).

€ (70-90)
66 1231 Mulisch H 66 1231 Mulisch H
66/1231 Mulisch, H. Verzamelde verhalen 1947-1977. Amst., Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1977, 659p., orig. cl. w. (trifle frayed) dustwr.

= With (AUTOGRAPH) SIGNED DEDICATIONS to Martin Veltman by members of Harry Mulisch's Herenclub 'Deftig Links", on occasion of Veltman's 50th birthday: by Mulisch himself ("Voor martin (50) ter gelegenheid van het diner in het Amstel Hotel voor de Herenclub 'Deftig Links' op 12 december 1978 [signature Harry Mulisch]"), Hans van Mierlo, Peter Schat, Reinbert de Leeuw, Henk Hofland, Cees Nooteboom, and incl. two unread signatures.

Holsbergen, J.W. Een koppel spreeuwen. Amst., De Bezige Bij, 1965, 2nd ed., 166,(2)p., orig. wr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to Ko van Leest on htitle, dated 16 October 1965.

AND 14 others, all w. dedication to Ko van Leest (mostly autograph signed): works by R.M. Rilke (signed by the translator), J. Deleu, J. Douma, W. Eckhaus, E. Hoornik, J.-K. Huysmans (signed by the translator), G. van Istendael, J. Kruithof and H. Visser. - AND 3 small publications related to Ko van Leest (i.a. De kaartjes van Ko. Een keuze uit de etalagekaartjes van Ko van Leest, 11 september 1986: 40 jaar boekverkoper and Paris: Rue de Seine (excerpt from work by R.M. Rilke, offered to Van Leest in 1980)) and a small stack of catalogue cards used by Van Leest.

€ (100-150) 200
66 1232 Multatuli 66 1232 Multatuli
66/1232 Multatuli. Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Amst., J. de Ruyter, 1860, 1st ed., 2 parts in 1 vol., (6),212; (4),185p., contemp. giltlettered hcl.

- Scattered annots. and underlinings in pencil. Paper over boards partly frayed; board edges rubbed.

= De Mare 195.

Idem. Miljoenen-Studiën. Delft, J. Waltman, 1872, 1st ed., (4),388p., contemp. giltlettered hcl.

- First and last few lvs. and occas. lower margin foxed. = De Mare 468.

€ (200-300) 300
66/1233 [Mutsaers, C.]. Charms, D. Alle mensen houden van geld. Dutch transl. J.J. Zijlstra. Amst., Pegasus, 1990, 72p., 11 full-p. col. ills. and endpapers by CHARLOTTE MUTSAERS, large 8vo.

- Vague and narrow waterstain in upper blank margin.

= One of 100 numb. handbound copies (this one of 75 copies bound in dec. boards), with a loosely inserted col. silkscreen by CHARLOTTE MUTSAERS, signed in pencil. With the orig. prospectus.

AND 7 others by (1 on) Charlotte Mutsaers, all but 2 first editions, i.a. Het circus van de geest (1983), Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw (1986) and Zeepijn (1999).

€ (40-60) 40