Eeuwfeest L.J. COSTER

Eeuwfeest L.J. Coster

 

eeuwfeest Coster

 

Ter herdenking van de uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens Janszoon Coster in de eerste helft van de 15e eeuw, of beter gezegd in het begin van de jaren 1420, organiseerde de stad Haarlem het vierde eeuwfeest van deze gedenkwaardige uitvinding met grootse festiviteiten gedurende een periode van 2 dagen in juli 1823. Ter ere van Coster's sindsdien enigszins vervlogen roem citeren we een gedeelte uit het programma dat ter gelegenheid van deze vieringen werd gedrukt, in het jaar dat we het zesde eeuwfeest van de uitvinding van de boekdrukkunst in Haarlem hadden kunnen vieren (To commemorate the invention of printing by Laurens Janszoon Coster in the first half of the 15th century, or more exactly in the early 1420s, the town of Haarlem organized the fourth centenary of this memorable invention with grandiose festivities over a period of 2 days in July 1823. To honour Coster’s since then slightly inflated fame, we quote a section from the programme printed on occasion of these celebrations, in the year that we could have celebrated the sixth centenary of the invention of printing in Haarlem):

 

“Is de boekdrukkunst eene der heerlijkste proeven, (...) is de uitvinding dier kunst door ondervinding gebleken, een der belangrijkste voorvallen te zijn geweest in de geschiedenis der wereld (...) zoo verheft zich met recht het hart van ieder ingezeten der stad bij de gedachte, dat het een inboorling en bewoner van Haarlem is geweest, aan wien, naast de Voorzienigheid, het menschelijk geslacht deze zoo uitstekende weldaad is verschuldigd."

 

 

Print Email