Privacy

 Uw gegevensprivacy heeft bij ons de hoogste prioriteit en de bescherming van gegevens staat centraal in alles wat we doen:

 

 

 

De persoonsgegevens die wij gebruiken en bewaren zijn:

 

 

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt daartoe een verzoek richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs waarop, ter bescherming van uw privacy, de registratie- en burgerservicenummers onleesbaar zijn gemaakt.

 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om onze lopende zakelijke relatie te onderhouden en zolang als dit noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen of om bijvoorbeeld geschillen op te lossen.

 


 

Protection of your privacy and your data is a key priority for us.

 

 

 

The personal data that we use and retain in our administration are the following:

 

 

You will have the right to consult, correct and delete your personal personal data, for which you will have to send a request by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., including a digital copy of your valid identity document, on which, for reasons of protection of your privacy, you will have made illegible your registration- and social security number.

 

We will retain your personal data as long as is necessary for the managing of any existing business relationship with you and for as long as we are bound to do so for legal reasons or, for example, for as long as is necessary to solve any business dispute.

 

 

 

Print