Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

2391 - 3379     OLD AND RARE BOOKS

Page 10 of 50 Results 181 - 200 of 989
65/2571 Bake L65/2571 Bake L
65/2571 Bake, L. Bybelse gezangen. Amst., P. Visser en J. van Heekeren, 1721, 3rd enl. ed., (50),248p., engr. title-vignette by D. JONCKMAN, 9 fold. plates by J. LAMSVELT, contemp. vellum w. blindst. mirror ornament, sm. 4to.

- Lacks three plates; two plates w. tear in fold; one plate loose; first/ last free endpaper w. tear; first few lvs. frayed along edges. Vellum with holes in ornament; spine-ends sl. worn/ dam.; binding rubbed/ sl. worn.

€ (70-90)
65/2572 Barattieri G B65/2572 Barattieri G B
65/2572 Barattieri, G.B. Trattato teorico-pratico circa la divisione degli incrementi fluviali (...). Piacenza, G. Tedeschi, 1783, (8),XXXV,203p., 4 fold. plates, modern stiff wr., 4to.

- Hinges weak; trifle foxed. Wrapper trifle soiled; backstrip dam. = Graesse I, p.288.

€ (100-150)
65/2573 Barbosa, A. De Officio et Potestate Episcopi. Lyon, Anisson & Posuel, 1724, 3 parts in 2 vols., (32),164; 165-456,(111); 572,115,(4)p., contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece, folio. Idem. Praxis methodica exigendi pensiones, adversus calumniantes, et differentes eas solvere. Ibid., idem, 1722, (4),356,(49)p., bound unif. w. the preceding. - AND 9 others in 16 vols. by the same in unif. bindings.
€ (200-300)
65/2574 Baronius, C. Generale kerckelycke historie van de gheboorte onzes H. Iesu Christi tot het Iaer M.DC.XXIV. Antw., J. Cnobbaert, 1623, 2 vols., (63),716; (2),717-1360,212,(12)p., engr. title by L. VORSTERMAN after P.P. RUBENS, 4 plates, contemp. unif. blindst. calf w. gilt floral ornaments on both covers and mor. letterpiece, folio.

- Occas. (heavily) browned/ sl. foxed. Vol. II frontcover almost loose; vol. I upper joint split; both covers worn (partly repaired) and scrached/ chafed; shelf-tickets on spine. Sold w.a.f.

€ (70-90) 90
65/2575 Baruffaldi G65/2575 Baruffaldi G
65/2575 (Baruffaldi, G.). Grillo canti dieci d'Enante Vignajuolo. Verona, G.A. Timermani, 1738, (10),244p., engr. frontisp. and 10 vignettes after M. SPADA, 19th cent. gilt overlapping vellum.

- Binding dam. on spine and covers along spine; sm. dam. spot in lower margin frontcover.

= Brunet IV, p.192. Adaptation of the Opera nuova piacevole et da ridere de un villano lavoratore nomato Grillo, originally published in 1521. SEE ILLUSTRATION PLATE XCV.

€ (80-100)
65/2576 Batavian revolution and patriots  Bloemkrans gevlogten ter eere en gedachtenis van den edelen Hollandschen ridder den hoog welgeboren Heere Carel baron van Boetzelaer Generaal Major in65/2576 Batavian revolution and patriots Bloemkrans gevlogten ter eere en gedachtenis van den edelen Hollandschen ridder den hoog welgeboren Heere Carel baron van Boetzelaer Generaal Major in
65/2576 [Batavian revolution and patriots]. "Bloemkrans, gevlogten ter eere en gedachtenis van den edelen Hollandschen ridder, den hoog-welgeboren Heere, Carel baron van Boetzelaer, Generaal-Major, in dienst van de Zeven Vrye Gewesten, Gouverneur en, door gantsch Nederland bewonderden, verdediger der Willemstad." Broadside consisting of several blocks of letterpress text within dec. engr. borders (1x heart-shaped), 51,5x30 cm. (printed area), 57x34 cm. (sheet), the text by D. WARDENAAR ("Letterzetter"), Rott., A.J. van Ginkel, n.d. (1793).

- Outer blank margins sl. creased/ frayed and w. three horizontal folds; partly sl. foxed/ stained.

= Decorative broadside commemorating Boetzelaer's successful defence of Willemstad against the French invasion in 1793.

€ (70-90) 70
65/2577 [Batavian revolution and patriots]. Collection of 28 pamphlets etc., publ. between 1784-1794, bound in 1 vol., 19th cent. boards.

= Interesting collection, contains i.a. Beredeneerde catalogus van een fraaije en capitaale inboel, Bestaande In allerlei schoone Meubelen, kostbaare Paarlen, Juweelen, Goud- en Zilverwerk (...) Alles met veel moeite en kosten in veele jaaren byëen verzameld door den Hertog Louis van Bronwyk Wolffenbuttel. The Hague, J.P. Gosse/ Amst., Arends and Uurling, n.d. (1784), 22p.

= The first lot catalogued gives a fine impression of the nature of this fake catalogue: "N.1. Een snoer Paarlen, die zeer schoon schynt van verre; doch van digte by beschouwt, ziet men dat de Paarels te Geel en te Orange-agtig doorschynen (dit zou een goed koopje zyn voor het een of ander Mosselwyf, die veel van de Orangecouleur houd; maar ordentelyke menschen durven wy het niet aanraden)." Knuttel 20792.

Informatien Wegens de Plunderingen en Geweldenarijen van de Militie te Hattem (...). Utr., G.T. van Paddenburg, en Zoon, 1786, 23p.

= Knuttel 21462.

Isaac van Goudoever. N.pl., n.publ., n.d., 16p., engr. portrait by S. WYSMAN.

= On the portrait: Van Someren II, 2068.

Paape, G. Aanmoediging aan myne medevaderlanders. N.pl., n.publ., (1787), 8p.

= Knuttel 21584.

De vaderlandsche schildwacht. N.pl., n.publ., n.d., (4)p., engr. ill.

= Knuttel 22301.

Aanmerkingen op den brief van Uitschrijvinge van eenen Dank- Vast- en Bedendag over de Republiek der Vereenigde Nederlanden/ Brief van een Gezelschap Christenen aan den Opsteller en Uitgevers van den Uitschrijvings-brief (...)/ Hunne Hoog Mog Verdedigd (...) tegen den schrijver van (...) Brief van een Gezelschap Christenen (...)/ De eer der Nederlandsche Patriotten verdedigd door het gezelschap Christenen (...) tegen de dusgenaamde verdediger van de eer van H.H. Mog./ Brief van Justus Alexikakos over het onlangs uitgekomen stukje: hunne hoog mog. verdedigd, door den mond der Nederlandsche onpartijdigheid etc. Five related publications, n.pl., no publ., all 1791.

= Knuttel 21987, 21989, 21990, 21991 and 21992.

Vaderlandsche gezangen. N.pl., n.publ., 1791, (4),77p., woodcut vignette (of a Keeshond) on title.

= Rare, only one copy in NCC.

De gevonden Brieven-tas, met patriottische stukken, kunnende als een Elfde vervolg, op de Nederduitsche en Latynsche Keurdigten, aangemerkt worden. Verloren door G.M. Harlingen, L. de Boer and W. de Gryf, n.d., 77p., woodcut title-vignette.

- Title-p. lacks portion of upper blank margin. = Knuttel 20105. Rare.

€ (150-250) 180
65/2578 Baudartius, G. Memoryen ofte Cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als werltlicke gheschiedenissen van Nederland, Vranckrijck, Hooghduytschland, Groot Britannyen, Hispanyen, Italyen, Hungaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende Turkyen, van den Iaere 1603 tot in het Iaer 1624. Arnhem/ Zutphen, J. Jansz/ A. Janssen, 1624-1625, 2nd enl. ed., 16 parts in 2 vols., engr. title, woodcut title-vignette, 38 engr. portraits, contemp. unif. blindst. vellum w. raised bands, folio.

- Engraved title mounted; some offsetting from plates; vol. II occas. waterstained in upper margin; both vols. bookplate on upper pastedown (and 1x clipping); vol. I first quire loosening (strengthened w. tape); occas. foxed. Volume I upper joint splitting and spine w. dam. spots and tear (lower part loosening); both vols. vellum sl. stained.

= De Buck 2530; Haitsma Mulier/ Van der Lem 35f.

€ (300-500) 950
65/2579 Bekker, B. De betoverde weereld, Zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, deselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedryf: als ook 't gene de Menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. Amst., D. van den Dalen, 1691-1693, 4 parts in 1 vol., (16),136; (8),246,(4); (8),32,188,(2); (6),277[=293],(3)p., 4 identical woodcut printer's marks, engr. frontisp. portrait, 1 woodcut textill., contemp. vellum, sm. 4to.

- Yellowed; sl. waterst. at the beginning (incl. portrait); pastedowns loose.

= With the often lacking portrait. The first authorised and enlarged edition of this classic study on and against superstition; the book was considered heretical (Knuttel, Verboden boeken 53). All parts warranted by the author. Van der Linde 16-20; the first part contains ''Naakte uitbeeldinge Van Alle de vier Boeken der B.W." (Van der Linde 21, "Ook opgenomen in de Betooverde Wereld"). NOTE: the three copies of this edition included in the present auction all differ in typesetting and pagination.

€ (300-500)
65/2580 Bekker, B. De betoverde weereld, Zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, deselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedryf: als ook 't gene de Menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. Amst., D. van den Dalen, 1691-1693, 4 parts in 2 vols., (20),137,(3); (8),262,(2); (8),32,188,(2); (6),(1 blank),277[=293],(3)p., 4 identical woodcut printer's marks, 1 textill., modern (±1980) blindst. calf, gilt spine and gilt inside dentelles, sm. 4to.

- Usual (sl.) foxing/ browning; 2 lvs. w. (sm.) tear; part 2 partly w. waterstain in upper (mainly blank) margin; as usual without the frontisp. portrait; old owner's entry on first blank vol.2 ("F.A. Danckaert Natif D'Hulst 1829").

= The first vol. with contemp. full-p. engr. heraldic bookplate (engr. by H. Causè) of Franciscus Godefridus Ullens (1663-1737), canon of the Onze-Lieve-Vrouwekathedraal of Antwerp, bound in front (two sm. portions of blank margins lacking). The first authorised and enlarged edition of this classic study on and against superstition; the book was considered heretical (Knuttel, Verboden boeken 53). All parts warranted by the author. Van der Linde 16-20; the first part contains ''Naakte uitbeeldinge Van Alle de vier Boeken der B.W." (Van der Linde 21, "Ook opgenomen in de Betooverde Wereld."). NOTE: the three copies of this edition included in the present auction all differ in typesetting and pagination.

€ (200-300) 200
65/2581 Bekker B65/2581 Bekker B
65/2581 Bekker, B. De betoverde weereld, Zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, deselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedryf: als ook 't gene de Menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. Amst., D. van den Dalen, 1691-1693, 4 parts in 1 vol., (16),136; (8),244; (8),32,188,(3); (6),277[=293],(3)p., 4 identical woodcut printer's marks, 1 textill., contemp. vellum, sm. 4to.

- Bookblock loose; lacks pastedowns; a few quires loosening; as usual without the frontisp. portrait. Stain on frontcover.

= The first authorised and enlarged edition of this classic study on and against superstition; the book was considered heretical (Knuttel, Verboden boeken 53). All parts warranted by the author. Van der Linde 16-20; the first part contains ''Naakte uitbeeldinge Van Alle de vier Boeken der B.W." (Van der Linde 21, "Ook opgenomen in de Betooverde Wereld."). NOTE: the three copies of this edition included in the present auction all differ in typesetting and pagination.

€ (200-300) 200
65/2582 Bekker B65/2582 Bekker B
65/2582 Bekker, B. De betoverde weereld, zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, derselver aart en vermogen, bewind en bedryf: als ook 't gene de menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. Deventer, M. de Vries, 1739, 3rd corr. ed. ("merkelyk vermeerdert"), 4 parts in 1 vol., (14),36,(16),146,(2); (8),282,(2); (8),201,(3); (6),314,(2)p., engr. frontisp., title-vignette and fold. portrait, woodcut ill., contemp. vellum, 4to.

- Portrait sl. yellowed. Otherwise fine.

= Van der Linde 24. The final Dutch edition of the author's main work. Bekker (1634-1698) attempted to prove that the devil is unable to exercise any influence upon the destiny of mankind. Consequently all stories about sorcery, witchcraft, ghosts and phantoms belong to the realm of fancy. The work caused a great stir and was deemed heretical by orthodox Calvinists.

€ (200-300) 200
65/2583 Belgium  Gestel C van65/2583 Belgium Gestel C van
65/2583 [Belgium]. Gestel, C. van. Historia sacra et profana archiepiscopatus mechliniensis; sive descriptio archi-diocesis illius (...) in xi. decanatus divisa. The Hague, C. van Lom, 1725, 2 parts in 1 vol., (10),289; (2),328,(2)p., fold. map of the archdiocese Mechelen, 13 (fold.) plates, 9 (of 12) portraits, contemp. calf, folio.

- Lacks 3 portraits in second part; bookplate tipped onto first blank; some lvs. sl. waterstained in lower and upper margins, not affecting text. Joints split(ting); corners warped/ showing; spine-ends chipped.

= Contains i.a. 3 fold. plates of the churches of Mechelen, Louvain and Brussels.

€ (100-150)
65/2584 Belgium  Gramaye J B65/2584 Belgium Gramaye J B
65/2584 [Belgium]. Gramaye, J.B. Lovanium Brabantiae Metropolis. (Brussels, J. Momartius, 1610), (8),128p., 2 full-p. engr. ills., 20th cent. dark blue leather, blue marbled endpapers, sm. 4to.

- Partly sl. browned; partly vaguely waterstained in upper outer blank corner, only sl. affecting ills.

= Part of Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae (7 parts in total). The ills. are a double portrait of Salomon Bouchornius and his wife, and a view of "Parcum Dominorum".

€ (150-250)
65/2585 Belgium  Histoire des Comtes de Flandre depuis l'établissement de ses souverains jusques à la Paix générale de Ryswick en 169765/2585 Belgium Histoire des Comtes de Flandre depuis l'établissement de ses souverains jusques à la Paix générale de Ryswick en 1697
65/2585 [Belgium]. Histoire des Comtes de Flandre, depuis l'établissement de ses souverains, jusques à la Paix générale de Ryswick, en 1697. The Hague, M. Uytwerf and L. and H. van Dole, 1698, (42),453,(18)p., engr. frontisp. by A. SCHOONEBEEK, woodcut title-vignette, head- and tailpieces, gilt calf, sm. 8vo.

- Bookplate on upper pastedown; owner's entry and stamp on first free endpaper. Top of spine chipped; corners (sl.) worn; covers sl. rubbed. Rare.

ADDED 1 other: HISTOIRE DE FERDINAND-ALVAREZ DE TOLEDO (Paris, 1699, 1 (of 2) vols., engr. portrait, contemp. gilt calf (worn). With the bookplate of J. SIX on upper pastedown).

€ (100-150) 100
65/2586 [Belgium]. Miraeus, A. Rerum Belgicarum Annales in quibus Christianae Religionis, & variorum apud Belgas Principatuum origines (...). Brussels, Jean Peperman, (1624), (25),851,(12)p., title-vignette, contemp. overlapping vellum.

- (Sl.) browned throughout; library stamp on verso title-p. and p.105.

= On Miraeus, see Vermaseren p.178-180.

€ (100-150) 100
65/2587 Bembo P65/2587 Bembo P
65/2587 Bembo, P. Epistolarum familiarum, Libri VI. Eiusdem, Leonis X. Pont. Max. Nomine scriptarum, Lib. XVI. Venice, G. Scoto, 1552, 2 parts in 1 vol., (16),398; (2),543,(24)p., woodcut printer's mark on title-p., contemp. overlapping vellum w. ties, sm. 8vo.

- Owner's entries on blanks and title-p. and frontcover; partly sl. waterstained and sl. warped. Lacks ties; bookblock loosening; boards under vellum removed; vellum sl. stained.

= Graesse I, p.333. SEE ILLUSTRATION PLATE XCV.

€ (200-300) 200
65/2588 Benedictus XIV, Pope. Opera omnia in unum corpus collecta. Venice, J. Remondinus/ A. Zatta, 1788, 15 parts in 6 vols., engr. frontisp. portrait, 4 plans, 7 (fold.) plates, later unif. gilt hmor. w. mor. letterpiece, folio.

- Occas. (sl.) foxed. Bindings sl. rubbed; shelf tickets on spines.

€ (150-250)
65/2589 Bergen op Zoom  Eggers J van65/2589 Bergen op Zoom Eggers J van
65/2589 [Bergen op Zoom]. (Eggers, J. van). Journal du Siege de Bergopzoom, en MDCCXLVII. Redigé par un Lieutenant-Colonel Ingenieur volontaire de l'Armée des Assiegeans. Amst. and Leipsic, Arkstée & Merkus, 1750, (16),240p., 1 fold. engr. map, 3 (of 4) fold. plans, 3 fold. tables, contemp. wr.

- Lacks plan ("planche") I. The plans sl. dustsoiled, and partly w. marginal sm. stains, false folds and sm. holes on folds; the map yellowed. Backstrip worn away.

Le Grand. Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom, op den 8en en 9en Maart 1814 (...) benevens eene historische en krijgskundige plaatsbeschrijving dezer vesting. Breda, W. van Bergen en Comp., 1817, (2),143p., fold. engr. plan, 19th cent. limp boards. - BOUND BEFORE: Janssen, J. Kort en Beknopt Verhaal Van 't gepasseerde ten tyde van de Overrompeling der Stad Bergen op den Zoom Op den 16 September 1747 (...). Rott., H. Maronier/ Bergen op Zoom, J. vander Linden, 1777, (2),34p.

- Backstrip dam.; backcover loose. = Ad 1: F.M. 5941.

€ (200-300)
65/2590 Biblia hebraica  Chamisha Chumshe Torah    Tiqqun Soferim65/2590 Biblia hebraica Chamisha Chumshe Torah Tiqqun Soferim
65/2590 [Biblia hebraica]. Chamisha Chumshe Torah (...) Tiqqun Soferim. Amst., widow and heirs of J. Proops, 1796-1797, 5 vols., 5 repeated engr. title-p., (repeated) woodcut head- and tailpieces, contemp. unif. gilt and blindst. calf w. red mor. letterpiece, blockprinted green and brown paste-paper endpapers, a.e.g.

- A few leaves sl. dam. Spine-ends sl. dam./ chipped/ worn; one joint professionally restored; corners partly worn.

= Not in Roest or Steinschneider. An attractive set of the authoritative Pentateuch edition for the Amsterdam Ashkenazi community.

€ (400-600) 650