Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

65 2610 Biblia neerlandica Printbibles Schabaelje J P
65 2610 Biblia neerlandica Printbibles  Schabaelje J P
65 2610 Biblia neerlandica Printbibles  Schabaelje J P
65 2610 Biblia neerlandica Printbibles  Schabaelje J P
65 2610 Biblia neerlandica Printbibles  Schabaelje J P
65 2610 Biblia neerlandica Printbibles  Schabaelje J P
65 2610 Biblia neerlandica Printbibles  Schabaelje J P
65 2610 Biblia neerlandica Printbibles  Schabaelje J P
65 2610 Biblia neerlandica Printbibles  Schabaelje J P
65/2610 [Biblia neerlandica. Printbibles]. (Schabaelje, J.P.). Den Grooten Figuer-Bibel. Dat is een afbeeldingh en levendighe vertooningh, van alle de voornaemste historien, leeringen en ghelijckenissen der gantscher Heyliger Schrift, in schoone copere figueren by malkander vergadert en in order ghestelt. Verrijckt met leersame verclaeringhen over de selve figueren, midsgaders by-ghe-voeghde tijd-rekeningen, der ghedenckweerdige geschiedenissen onder Joden en heydenen voor-gevallen. Door I.P.S. [= J.P. Schabaelje]. Alkmaar, S. Cornelisz., 1646 (engr. title: N.J. Piscator, 1650), 4 parts in 1 vol., engr. title-p. ("Theatrum Biblicum hoc est Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti"), 4 engr. div. titles ("Historiae Sacrae Novi Testamenti"/ "Acta Apostolorum"/ "XII. Fidei apostolicae symbola, iconibus artificiosissimis"/ "Visiones Apocalypticae"), letterpress title, (89) textlvs. (incl. letterpress title), 512 engravings (i.e. incl. 4 engr. titles, 7 Merian engravings and 42 ills. on plates w. more than one ill.) on 473 plates, i.a. by A. COLLAERT, J. SADELER, C.J. VISSCHER, C. RYCKEMANS, after M. DE VOS, M. VAN HEEMSKERCK, P. BREUGEL, H. GOLTZIUS, C. VAN DEN BROECK, K. VAN MANDER, P. DE JODE, most engravings with the address of C.J. Visscher, contemp. gilt panelled calf w. central gilt mirror ornament on both covers, all edges gilt and gauffred, obl. folio.

- A fine copy, with almost all plates in (very) fine condition. Lacks the 5 maps; but contains 14 prints listed by Visser with annot. "geen nadere gegevens bekend" as well as some variant prints (4x not listed by Visser) (18a, 148a, 152bis, 152a, 162a, 162d, 319a, 324bis, 337, 435, 512 (variant not in Visser), 514 (idem), 516 (idem) and 517(idem). Printed title dam. w. loss of part of address (incl. date); engr. general title sl. dam. in lower blank margin and waterstained in lower margin of image; engr. title-p. to XII. Fidei Apostolicae symbola sl. waterstained; 5 plates to Visiones Apocalypticae doubled and 1 plate dam.; a few plates sl. foxed (mostly in blank margins) and one plate more seriously foxed; one plate tear 2 cm. into image; two plates tear in blank lower corner. Corners, spine-ends and joints sl. worn; a few rubbed spots on covers; lacks ties.

= Visser, Broeders in de geest I, p.390-409 and II, Bijlage I, 9b and Bijlage IV, 1a; Van der Coelen p.164ff; Poortman II, p.34ff: "Schabaelie was doopsgezind predikant te Alkmaar. Hij ging de 'Figuer-Bibel" zelf uitgeven en verkopen (...) de tekst en de meeste prenten waren in 1643 al uitgegeven door Nicolas Visscher. Hoe de zakelijke verhouding tussen Schabaelie en Visscher was weten we niet. (...) de prenten heeft hij hoogstwaarschijnlijk van Visscher gekocht." For Schabaelje see: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, vol. 6, p.271ff: "In zijn laatste Alkmaarse jaren heeft hij volumineuzer werken op de pers gebracht, zoals Den grooten figuer Bibel (1646), een oblong foliant met ruim 470 fraaie bijbelprenten, afkomstig uit Claes Jansz Visschers beroemde Theatrum biblicum, waarbij S. instructieve toelichtingen schreef." SEE ILLUSTRATION PLATE XCVII.

€ (10.000-15.000) 10000