Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

177 - 594     FINE AND APPLIED ARTS, ART REFERENCE

Page 21 of 21 Results 401 - 418 of 418
65/577 Zwart P65/577 Zwart P
65/ 577 Zwart, P. [N.K.F.]. "Fouten sluipen. Klachten zijn ons welkom". Leaf N54 from the N.K.F. Normalieën (Normalisation) booklet, (1924), 17,5x10,5 cm., recto letterpress text printed in blue and red, verso letterpress text printed in black, tipped onto brown paper mount along upper and lower margin.

= Verso mount signed "P. Zwart" in pencil by Piet Zwart and w. his (vague) address stamp in green.

Rosbeek p.9 and 10; Lottner p.105; cf. Monguzzi p.26f; cf. Müller p.39ff; cf. Brentjens p.134f; cf. Purvis, col. ill. between p.122 and 123; cf. Spencer '69 p.114; cf. Spencer '83 p.116.

€ (700-900) 1300
65/578 Zwart P65/578 Zwart P
65/ 578 Zwart, P. [N.K.F.]. "Vraagt ons advies? Gaarne!" Leaf N63 from the N.K.F. Normalieën (Normalisation) booklet, (1924), 17,5x10,5 cm., recto letterpress text printed in green and blue, verso letterpress text printed in black.

= PROOF (margin for tab uncut).

Rosbeek p.11 and 12; Müller p.42; Purvis p.66; cf. Monguzzi p.26f; cf. Brentjens p.134f; cf. Spencer '69 p.114; cf. Spencer '83 p.116.

€ (700-900) 900
65/579 Zwart P65/579 Zwart P
65/ 579 Zwart, P. [N.K.F.]. "Normaal kabel is de beste kabel voor den prijs". Leaf N174 from the N.K.F. Normalieën (Normalisation) booklet, (1924), 17,3x11,4 cm., recto letterpress text printed in green and yellow, verso letterpress text printed in black, tipped onto grey paper mount along upper and lower margin.

= Recto mount dated "1924" in pencil by Piet Zwart in lower left corner; verso mount dated "±1925", signed, [crossed out: "Voorburg"] and "Wassenaar Holland" in pencil by Piet Zwart; recto and verso mount w. his (recto vague) address stamp in green.

Rosbeek p.29 and 30; cf. Monguzzi p.26f; cf. Müller p.39ff; cf. Brentjens p.134f; cf. Purvis, col. ill. between p.122 and 123; cf. Spencer '69 p.114; cf. Spencer '83 p.116.

€ (700-900) 900
65/580 Zwart P65/580 Zwart P
65/ 580 Zwart, P. [N.K.F.]. "50kV. Onze voorstudies aan éénaderige 50.000 V kables zijn geëindigd (...)". Leaf N194 from the N.K.F. Normalieën (Normalisation) booklet, (1924), 17,5x10,5 cm., recto letterpress text printed in orange and black, verso letterpress text printed in black, tipped onto brown paper mount along upper and lower margin.

= Recto mount dated "1924" in black ballpoint by Piet Zwart; verso mount signed "P. Zwart Holland" and w. his (vague) address stamp in green.

Rosbeek p.33 and 34 (printed in black and red); Monguzzi p.27 (printed in black and red); cf. Müller p.39ff; cf. Brentjens p.134f; cf. Purvis, col. ill. between p.122 and 123; cf. Spencer '69 p.114; cf. Spencer '83 p.116.

€ (700-900) 900
65/581 Zwart P65/581 Zwart P
65/ 581 Zwart, P. [P.T.T.]. Het boek van PTT. N.pl., P.T.T. (printed by Ned. Rotogravure Mij, Leiden), 1938, (2),49p., col. ills., typogr. and design by PIET ZWART, orig. wr., large 8vo.

- Backwr. a sm. vague stain; otherwise mint.

= SIGNED in blue ballpoint by Piet Zwart on verso frontwr.

Zwart/ Hefting; Boos '68; Monguzzi p.16; Maan/ Van der Ree; p.14; Broos '70, p.70; Broos '96, p.44; Broos/ Hefting p.119; Purvis, ill. between p.122 and 123; Purvis/ De Jong p.164f; Forde p.26f; Dooijes p.94f; cf. Van Faassen; Brentjens, p. 235ff: "Zoals Zwart zich al in 1930 had voorgenomen, krijgt het boekje inderdaad twee hoofdrolspelers: De Post en J. Zelf. Ze personifiëren respectievelijk het staatsbedrijf en de jeugdige lezer. (...) Hij vervaardigt de personages van opgerolde briefkaarten, papier, textiel en blik. (...) Hij laat ze balanceren op een vrachtwagen of op het dak van een gebouw. Hij plaatst ze achter een postloket, op een wolkendek of laat ze wegzakken in een telefoonboek. (...) In het boek duiken zo nu en dan ook ongewoon zoetsappige tekeningen op die niet de hand van Zwart maar van zijn assistent Dick Elffers verraden."

€ (300-500) 300
65/582 Zwart P65/582 Zwart P
65/ 582 Zwart, P. [P.T.T.]. "Leer de jeugd samenwerken met de post. Geef het boek van PTT". Col. poster, (1938), 45x32 cm.

- Fine.

= Zwart/ Hefting; Broos '68; Van Faassen p.45; Maan/ Van der Ree p.49. Showing i.a. page 39 from Het boek van PTT.

Verso w. the (vague) address stamp of Piet Zwart in green.

€ (1.200-1.500) 1400
65/583 Zwart P65/583 Zwart P
65/ 583 Zwart, P. [Reclame]. "Komt uw naam naast die van andere groote firma's reeds in onze administratie voor?". "Het cliché (autotypie) (...)". Two specimen leaves from the advertising booklet Reclame (Rott., Nijgh & Van Ditmar N.V.), 1931, 17,8x25,7/ 18x25,8 cm., recto w. letterpress text and photogr. ills., printed in blue and black (first leaf) and black and orange (2nd leaf), verso blank, tipped onto 2 (separate) brown paper mounts along upper margin.

- Both lvs. verso w. traces of former tipping on.

= Verso both mounts w. the (vague) address stamp of Piet Zwart in green in lower right corner.

Monguzzi p.81; Broos '96 p.76; cf. Brentjens p.186 and 202; cf. Müller p.102ff; cf. Broos '73, p.78f; cf. Purvis p.78 and ills. between p.122 and 123; cf. Lottner p.108.

€ (200-300)
65/584 Zwart P65/584 Zwart P
65/ 584 Zwart, P. [Reclame]. "Reclame is geen schreeuw. Reclame is een wetenschap. Reclame is een kracht". "Reclame is de stuwende kracht in het stelsel der massa-productie (...)". Two specimen leaves (opposite pages) from the advertising booklet Reclame (Rott., Nijgh & Van Ditmar N.V.), 1931, each ±17,9x25,7 cm., recto w. letterpress text and photomontage printed in black, orange and blue, tipped onto 2 attached (hinging) grey paper mounts along margins.

- Left mount recto w. pencil annot. "39 Cicero 3-farbig freistehend" in upper blank margin.

= Left mount recto signed "Piet Zwart" in green ink in lower left corner; right mount recto w. the (vague) address stamp of Piet Zwart in green in lower right corner; both mounts recto numb. resp. "1" and "2" by Piet Zwart in pencil. Both mounts verso w. the address stamp of Piet Zwart in green in the centre; left mount verso w. annot. "nijgh en van ditmar/ rotterdam/ 1931", extra dated "1931" and numb. "1 en 2" in pencil, all by Piet Zwart.

Müller p.104; Monguzzi p.81; Brentjes p.202; Friedl '90; cf. Broos '73 p.61; cf. Broos '96 p.103; cf. Purvis p.78 and ills. between p.122 and 123; cf. Lottner p.108; cf. Het boek van PTT, p.40.

€ (350-450) 350
65/585 Zwart P65/585 Zwart P
65/ 585 Zwart, P. [Trio]. "(...) b het handzetten. De letters worden uit de laden gegrepen en in den zethaak gezet (...)". Loose leaf from the (never published) Drukkerij Trio advertising book, (1930), 29,6x20,9 cm., recto w. letterpress text (printed in red and black) and photomontage (in black, yellow and red), verso blank, tipped onto grey paper mount.

- Corners of mount w. remnants from former mounting on verso.

= With annot. "proef" in pencil in lower right corner and various pencil annotations, corrections and markings in text and on typography by Piet Zwart. Recto mount w. "Katalogus Trio" (in upper left corner) and "±1928" (in lower right corner) in pencil by Piet Zwart and his (vague) address stamp in green in lower margin; verso mount signed "Piet Zwart Wassenaar Holland 1930" in blue pencil.

Page from one of three PROOF copies that were printed of this advertising book which was never published. One of the corrections in pencil changes the "b [het handzetten]" into "a [het handzetten]" [cf. Müller p.79 and Broos '73 p.76 for the proof page of "b: het machinezetten"]. Of utmost rarity. Sanders p.178-185, this page illustrated on p.181; cf. Monguzzi frontwr. and p.79; cf. Brentjens p.174; cf. Broos '73 p.77; cf. Müller p.78; cf. Broos/ Hefting p.106; cf. Purvis col. ill. between p.122 and 123; cf. Purvis/ De Jong p.120; cf. Spencer '69 p.118; cf. Belleguie p.48f.

"Veel van het reclamedrukwerk dat Piet Zwart ontwierp, werd uitgevoerd bij drukkerij Trio in Den Haag. Na de uitbreiding van de zaak in 1930 rees het plan een reclameboek samen te stellen, dat de coöperatieve structuur van de firma zou toelichten en waarin aan de hand van typo- en fotografische composities van Piet Zwart de kwaliteit van het drukwerk gedemonstreerd zou worden. Bovendien zou Zwart de gelegenheid krijgen zijn persoonlijke visie op de moderne typografie te geven. Zwart ontwierp een fotografisch omslag, enkele composities in fotomontage en een bijna abstracte typografische bladzijde in 4 kleuren. Daarnaast schreef hij een tekst onder de titlel "Van oude tot nieuwe typografie". Het was de eerste keer dat hij zijn opvattingen over typografie in zo'n uitgebreide, principiële vorm kon publiceren. Na een lyrische beschrijving van de technische verworvenheden van de moderne tijd en een beknopte schets van de geschiedenis der typografie geeft hij de karakteristieken van de nieuwe typografie aan: a) zij is niet op schoonheid gericht, maar op zakelijkheid (...); b) zij is functioneel (...); c) zij is asymmetrisch (...); d) zij is elementair (...); e) ze eist elementaire lettertypen (...); f) ze eist normalisatie; g) ze aanvaardt de mogelijkheden der moderne reproductietechniek: fototypografie. Maar de fraaie opzet van het Trio-reclameboek zou tot een paar proefexemplaren beperkt blijven; kennelijk bevreesd voor de al te ondogmatische aanpak besloot de firma de uitgave toch maar niet door te laten gaan (...)" (Broos '73 p.74); "De stoutmoudige publicatie zal door directeur F. Kerdijk uiteindelijk niet worden uitgegeven. [note: (...) Het boek bleef tot een paar proefexemplaren beperkt (...)] (...)" (Brentjens p.176); "(...) hoewel Zwart al jaren met Drukkerij Trio werkte, schrok men terug van zijn extravagante aanpak van dit reclameboek, dat het niet verder bracht dan enkele proefdrukken" (Broos/ Hefting p.107); "Zwart's 1931 [sic] catalogue for The Hague printer Trio is one of his exceptional pieces" (Purivs p.77).

€ (5.000-7.000)
65/586 Zwart P65/586 Zwart P
65/ 586 Zwart, P. [Trio]. "Deze matrijzen bevinden zich in het magazijn (...)". Loose leaf from the (never published) Drukkerij Trio advertising book, (1930), 29,6x20,9 cm., recto w. letterpress text (printed in blue and red) and photogr. ills. and photomontage (in black), verso blank, tipped onto grey paper mount.

- Tiny tear in outer left blank margin. Corners of mount w. remnants from former mounting on verso.

= With annot. "proef" in pencil by Piet Zwart in lower right corner and his (vague) address stamp in green in upper right corner. Recto mount w. "Katalogus Trio" (in upper left corner) and "±1928" (in lower right corner) in pencil by Piet Zwart and his (vague) address stamp in green in lower margin; verso mount signed "Piet Zwart Wassenaar Holland 1930" in blue pencil.

Page from one of three PROOF copies that were printed of this advertising book which was never published. Of utmost rarity. Sanders p.178-185, this page illustrated on p.182; cf. Monguzzi frontwr. and p.79; cf. Brentjens p.174; cf. Broos '73 p.77; cf. Müller p.78; cf. Broos/ Hefting p.106; cf. Purvis col. ill. between p.122 and 123; cf. Purvis/ De Jong p.120; cf. Spencer '69 p.118; cf. Belleguie p.48f.

"Veel van het reclamedrukwerk dat Piet Zwart ontwierp, werd uitgevoerd bij drukkerij Trio in Den Haag. Na de uitbreiding van de zaak in 1930 rees het plan een reclameboek samen te stellen, dat de coöperatieve structuur van de firma zou toelichten en waarin aan de hand van typo- en fotografische composities van Piet Zwart de kwaliteit van het drukwerk gedemonstreerd zou worden. Bovendien zou Zwart de gelegenheid krijgen zijn persoonlijke visie op de moderne typografie te geven. Zwart ontwierp een fotografisch omslag, enkele composities in fotomontage en een bijna abstracte typografische bladzijde in 4 kleuren. Daarnaast schreef hij een tekst onder de titlel "Van oude tot nieuwe typografie". Het was de eerste keer dat hij zijn opvattingen over typografie in zo'n uitgebreide, principiële vorm kon publiceren. Na een lyrische beschrijving van de technische verworvenheden van de moderne tijd en een beknopte schets van de geschiedenis der typografie geeft hij de karakteristieken van de nieuwe typografie aan: a) zij is niet op schoonheid gericht, maar op zakelijkheid (...); b) zij is functioneel (...); c) zij is asymmetrisch (...); d) zij is elementair (...); e) ze eist elementaire lettertypen (...); f) ze eist normalisatie; g) ze aanvaardt de mogelijkheden der moderne reproductietechniek: fototypografie. Maar de fraaie opzet van het Trio-reclameboek zou tot een paar proefexemplaren beperkt blijven; kennelijk bevreesd voor de al te ondogmatische aanpak besloot de firma de uitgave toch maar niet door te laten gaan (...)" (Broos '73 p.74); "De stoutmoudige publicatie zal door directeur F. Kerdijk uiteindelijk niet worden uitgegeven. [note: (...) Het boek bleef tot een paar proefexemplaren beperkt (...)] (...)" (Brentjens p.176); "(...) hoewel Zwart al jaren met Drukkerij Trio werkte, schrok men terug van zijn extravagante aanpak van dit reclameboek, dat het niet verder bracht dan enkele proefdrukken" (Broos/ Hefting p.107); "Zwart's 1931 [sic] catalogue for The Hague printer Trio is one of his exceptional pieces" (Purivs p.77).

€ (3.000-4.000)
65/587 Zwart P65/587 Zwart P
65/ 587 Zwart, P. [Trio]. "Door de groote verscheidenheid van onze lettertypen en een aantal uiterst zuiver werkende snelle degelpersen, kunnen wij het kleine drukwerk het karakter geven, dat voor dergelijk werk vereischt wordt en het in een uiterst korten tijd afleveren (...)". Loose leaf from the (never published) Drukkerij Trio advertising book, (1930), 29,6x20,8 cm., recto w. letterpress text (printed in black) and photomontage (in blue and red), verso blank, tipped onto grey paper mount.

- Lower corners trifle wrinkled from mounting.

= Verso mount with annot. "Trio 1930" in pencil in an unidentified hand and with the (vague) address stamp of Piet Zwart in green.

Page from one of three PROOF copies that were printed of this advertising book which was never published. Of utmost rarity. Sanders p.178-185, this page illustrated on p.181; cf. Monguzzi frontwr. and p.79; cf. Brentjens p.174; cf. Broos '73 p.77; cf. Müller p.78; cf. Broos/ Hefting p.106; cf. Purvis col. ill. between p.122 and 123; cf. Purvis/ De Jong p.120; cf. Spencer '69 p.118; cf. Belleguie p.48f.

"Veel van het reclamedrukwerk dat Piet Zwart ontwierp, werd uitgevoerd bij drukkerij Trio in Den Haag. Na de uitbreiding van de zaak in 1930 rees het plan een reclameboek samen te stellen, dat de coöperatieve structuur van de firma zou toelichten en waarin aan de hand van typo- en fotografische composities van Piet Zwart de kwaliteit van het drukwerk gedemonstreerd zou worden. Bovendien zou Zwart de gelegenheid krijgen zijn persoonlijke visie op de moderne typografie te geven. Zwart ontwierp een fotografisch omslag, enkele composities in fotomontage en een bijna abstracte typografische bladzijde in 4 kleuren. Daarnaast schreef hij een tekst onder de titlel "Van oude tot nieuwe typografie". Het was de eerste keer dat hij zijn opvattingen over typografie in zo'n uitgebreide, principiële vorm kon publiceren. Na een lyrische beschrijving van de technische verworvenheden van de moderne tijd en een beknopte schets van de geschiedenis der typografie geeft hij de karakteristieken van de nieuwe typografie aan: a) zij is niet op schoonheid gericht, maar op zakelijkheid (...); b) zij is functioneel (...); c) zij is asymmetrisch (...); d) zij is elementair (...); e) ze eist elementaire lettertypen (...); f) ze eist normalisatie; g) ze aanvaardt de mogelijkheden der moderne reproductietechniek: fototypografie. Maar de fraaie opzet van het Trio-reclameboek zou tot een paar proefexemplaren beperkt blijven; kennelijk bevreesd voor de al te ondogmatische aanpak besloot de firma de uitgave toch maar niet door te laten gaan (...)" (Broos '73 p.74); "De stoutmoudige publicatie zal door directeur F. Kerdijk uiteindelijk niet worden uitgegeven. [note: (...) Het boek bleef tot een paar proefexemplaren beperkt (...)] (...)" (Brentjens p.176); "(...) hoewel Zwart al jaren met Drukkerij Trio werkte, schrok men terug van zijn extravagante aanpak van dit reclameboek, dat het niet verder bracht dan enkele proefdrukken" (Broos/ Hefting p.107); "Zwart's 1931 [sic] catalogue for The Hague printer Trio is one of his exceptional pieces" (Purivs p.77).

€ (3.000-4.000)
65/588 Zwart P65/588 Zwart P
65/ 588 Zwart, P. [Trio]. "Elke pers in 8 uur: 14000 vel (...)". Loose leaf from the (never published) Drukkerij Trio advertising book, (1930), 29,6x20,8 cm., recto w. letterpress text (printed in red and black) and photomontage ills. (in black), verso blank, tipped onto grey paper mount.

- Corners of mount w. remnants from former mounting on verso.

= Verso mount signed "Piet Zwart Wassenaar Holland 1930" in blue pencil.

Page from one of three PROOF copies that were printed of this advertising book which was never published. Of utmost rarity. Sanders p.178-185, this page illustrated on p.182; cf. Monguzzi frontwr. and p.79; cf. Brentjens p.174; cf. Broos '73 p.77; cf. Müller p.78; cf. Broos/ Hefting p.106; cf. Purvis col. ill. between p.122 and 123; cf. Purvis/ De Jong p.120; cf. Spencer '69 p.118; cf. Belleguie p.48f.

"Veel van het reclamedrukwerk dat Piet Zwart ontwierp, werd uitgevoerd bij drukkerij Trio in Den Haag. Na de uitbreiding van de zaak in 1930 rees het plan een reclameboek samen te stellen, dat de coöperatieve structuur van de firma zou toelichten en waarin aan de hand van typo- en fotografische composities van Piet Zwart de kwaliteit van het drukwerk gedemonstreerd zou worden. Bovendien zou Zwart de gelegenheid krijgen zijn persoonlijke visie op de moderne typografie te geven. Zwart ontwierp een fotografisch omslag, enkele composities in fotomontage en een bijna abstracte typografische bladzijde in 4 kleuren. Daarnaast schreef hij een tekst onder de titlel "Van oude tot nieuwe typografie". Het was de eerste keer dat hij zijn opvattingen over typografie in zo'n uitgebreide, principiële vorm kon publiceren. Na een lyrische beschrijving van de technische verworvenheden van de moderne tijd en een beknopte schets van de geschiedenis der typografie geeft hij de karakteristieken van de nieuwe typografie aan: a) zij is niet op schoonheid gericht, maar op zakelijkheid (...); b) zij is functioneel (...); c) zij is asymmetrisch (...); d) zij is elementair (...); e) ze eist elementaire lettertypen (...); f) ze eist normalisatie; g) ze aanvaardt de mogelijkheden der moderne reproductietechniek: fototypografie. Maar de fraaie opzet van het Trio-reclameboek zou tot een paar proefexemplaren beperkt blijven; kennelijk bevreesd voor de al te ondogmatische aanpak besloot de firma de uitgave toch maar niet door te laten gaan (...)" (Broos '73 p.74); "De stoutmoudige publicatie zal door directeur F. Kerdijk uiteindelijk niet worden uitgegeven. [note: (...) Het boek bleef tot een paar proefexemplaren beperkt (...)] (...)" (Brentjens p.176); "(...) hoewel Zwart al jaren met Drukkerij Trio werkte, schrok men terug van zijn extravagante aanpak van dit reclameboek, dat het niet verder bracht dan enkele proefdrukken" (Broos/ Hefting p.107); "Zwart's 1931 [sic] catalogue for The Hague printer Trio is one of his exceptional pieces" (Purivs p.77).

€ (3.500-4.500)
65/589 Zwart P65/589 Zwart P
65/ 589 Zwart, P. [Trio]. "(...) Hoe ontstaat een typografisch drukwerk? (...)". Loose leaf from the (never published) Drukkerij Trio advertising book, (1930), 29,6x20,9 cm., recto w. letterpress text (printed in black, blue and red) and photomontage (in red and blue), verso blank, tipped onto grey paper mount.

- Corners of mount w. remnants from former mounting on verso.

= Verso mount signed "Piet Zwart Wassenaar Holland 1930" in blue pencil.

Page from one of three PROOF copies that were printed of this advertising book which was never published. Of utmost rarity. Sanders p.178-185, this page illustrated on p.181; cf. Monguzzi frontwr. and p.79; cf. Brentjens p.174; cf. Broos '73 p.77; cf. Müller p.78; cf. Broos/ Hefting p.106; cf. Purvis col. ill. between p.122 and 123; cf. Purvis/ De Jong p.120; cf. Spencer '69 p.118; cf. Belleguie p.48f.

"Veel van het reclamedrukwerk dat Piet Zwart ontwierp, werd uitgevoerd bij drukkerij Trio in Den Haag. Na de uitbreiding van de zaak in 1930 rees het plan een reclameboek samen te stellen, dat de coöperatieve structuur van de firma zou toelichten en waarin aan de hand van typo- en fotografische composities van Piet Zwart de kwaliteit van het drukwerk gedemonstreerd zou worden. Bovendien zou Zwart de gelegenheid krijgen zijn persoonlijke visie op de moderne typografie te geven. Zwart ontwierp een fotografisch omslag, enkele composities in fotomontage en een bijna abstracte typografische bladzijde in 4 kleuren. Daarnaast schreef hij een tekst onder de titlel "Van oude tot nieuwe typografie". Het was de eerste keer dat hij zijn opvattingen over typografie in zo'n uitgebreide, principiële vorm kon publiceren. Na een lyrische beschrijving van de technische verworvenheden van de moderne tijd en een beknopte schets van de geschiedenis der typografie geeft hij de karakteristieken van de nieuwe typografie aan: a) zij is niet op schoonheid gericht, maar op zakelijkheid (...); b) zij is functioneel (...); c) zij is asymmetrisch (...); d) zij is elementair (...); e) ze eist elementaire lettertypen (...); f) ze eist normalisatie; g) ze aanvaardt de mogelijkheden der moderne reproductietechniek: fototypografie. Maar de fraaie opzet van het Trio-reclameboek zou tot een paar proefexemplaren beperkt blijven; kennelijk bevreesd voor de al te ondogmatische aanpak besloot de firma de uitgave toch maar niet door te laten gaan (...)" (Broos '73 p.74); "De stoutmoudige publicatie zal door directeur F. Kerdijk uiteindelijk niet worden uitgegeven. [note: (...) Het boek bleef tot een paar proefexemplaren beperkt (...)] (...)" (Brentjens p.176); "(...) hoewel Zwart al jaren met Drukkerij Trio werkte, schrok men terug van zijn extravagante aanpak van dit reclameboek, dat het niet verder bracht dan enkele proefdrukken" (Broos/ Hefting p.107); "Zwart's 1931 [sic] catalogue for The Hague printer Trio is one of his exceptional pieces" (Purivs p.77).

€ (4.000-5.000)
65/590 Zwart P65/590 Zwart P
65/590 Zwart P65/590 Zwart P
65/ 590 Zwart, P. [Trio]. "Een kleine keuze uit onze lettercollectie". Loose leaf from the (never published) Drukkerij Trio advertising book, (1930), 29,6x21,9 cm., recto w. letterpress text printed in black, yellow, red and blue, verso blank.

- Trifle wrinkled and some vague foxing and dustsoiling; tiny tear in left blank margin. Margin professionally extended w. Japanese paper.

= Verso signed "Piet Zwart Wassenaar" and w. annots. "Seite aus einem Druckereikatalog" and "archiefexemplaar" in pencil by Piet Zwart.

The iconic typespecimen page from one of the three PROOF copies that were printed of this advertising book which was never published. Of utmost rarity. Monguzzi frontwr. and p.79; Brentjens p.174; Broos '73 p.77; Müller p.78; Broos/ Hefting p.106; Purvis col. ill. between p.122 and 123; Purvis/ De Jong p.120; Spencer '69 p.118; Belleguie p.48; Sanders p.178-185, this page illustrated on p.182.

"Veel van het reclamedrukwerk dat Piet Zwart ontwierp, werd uitgevoerd bij drukkerij Trio in Den Haag. Na de uitbreiding van de zaak in 1930 rees het plan een reclameboek samen te stellen, dat de coöperatieve structuur van de firma zou toelichten en waarin aan de hand van typo- en fotografische composities van Piet Zwart de kwaliteit van het drukwerk gedemonstreerd zou worden. Bovendien zou Zwart de gelegenheid krijgen zijn persoonlijke visie op de moderne typografie te geven. Zwart ontwierp een fotografisch omslag, enkele composities in fotomontage en een bijna abstracte typografische bladzijde in 4 kleuren. Daarnaast schreef hij een tekst onder de titlel "Van oude tot nieuwe typografie". Het was de eerste keer dat hij zijn opvattingen over typografie in zo'n uitgebreide, principiële vorm kon publiceren. Na een lyrische beschrijving van de technische verworvenheden van de moderne tijd en een beknopte schets van de geschiedenis der typografie geeft hij de karakteristieken van de nieuwe typografie aan: a) zij is niet op schoonheid gericht, maar op zakelijkheid (...); b) zij is functioneel (...); c) zij is asymmetrisch (...); d) zij is elementair (...); e) ze eist elementaire lettertypen (...); f) ze eist normalisatie; g) ze aanvaardt de mogelijkheden der moderne reproductietechniek: fototypografie. Maar de fraaie opzet van het Trio-reclameboek zou tot een paar proefexemplaren beperkt blijven; kennelijk bevreesd voor de al te ondogmatische aanpak besloot de firma de uitgave toch maar niet door te laten gaan (...)" (Broos '73 p.74); "De stoutmoudige publicatie zal door directeur F. Kerdijk uiteindelijk niet worden uitgegeven. (...) Het boek bleef tot een paar proefexemplaren beperkt (...)" (Brentjens p.176f); "(...) hoewel Zwart al jaren met Drukkerij Trio werkte, schrok men terug van zijn extravagante aanpak van dit reclameboek, dat het niet verder bracht dan enkele proefdrukken (...) Ondanks die enkele exemplaren is (...) het kleurige beeld van bij Trio beschikbare lettertypen (...) toch beroemd geworden" (Broos/ Hefting p.107); "Zwart's 1931 [sic] catalogue for The Hague printer Trio is one of his exceptional pieces. The page presenting their type collection is printed in black, red, blue, and yellow and is replete with over one hundred different typefaces ranging from large wooden display letters to text sizes. Even under this typographic colourburst, he managed to realize a superb sense of unity and equilibrium. Every element, down to the smallest letter, is allocated its place" (Purivs p.77); "In 1930, Zwart designed a promotional catalogue for the Trio cooperative, his usual printer, on the occasion of the expansion of the company. The catalogue, although it reached the advanced stages, was never printed. It included a brief essay, From the old to the new typography, in which Zwart, after detailed historic digression, explained his typographical credo (...). He concluded his essay by asserting that while the old typography was "contemplative, imitative, decorative and individual", the new typography had to be "actively effective, plastically expressive, elementarily functional and collective" (...)" (Monguzzi, Engl. transl. section).

€ (12.000-15.000) 18000
65/591 Zwart P65/591 Zwart P
65/ 591 Zwart, P. [Trio]. "Waardepapieren Wissels Aandeelen Couponbladen (...)". Loose leaf from the (never published) Drukkerij Trio advertising book, (1930), 29,8x21,1 cm., recto w. letterpress text (printed in black and blue) and ornaments (in yellow, blue and red), verso blank.

- Tiny tear in lower margin.

= Recto w. annot. "Trio 1932?" in pencil by Piet Zwart; verso with annot. "Trio 1930" in pencil in an unidentified hand and with the (vague) address stamp of Piet Zwart in green.

Page from one of three PROOF copies that were printed of this advertising book which was never published. Of utmost rarity. Sanders p.178-185, this page illustrated on p.181; cf. Monguzzi frontwr. and p.79; cf. Brentjens p.174; cf. Broos '73 p.77; cf. Müller p.78; cf. Broos/ Hefting p.106; cf. Purvis col. ill. between p.122 and 123; cf. Purvis/ De Jong p.120; cf. Spencer '69 p.118; cf. Belleguie p.48f.

"Veel van het reclamedrukwerk dat Piet Zwart ontwierp, werd uitgevoerd bij drukkerij Trio in Den Haag. Na de uitbreiding van de zaak in 1930 rees het plan een reclameboek samen te stellen, dat de coöperatieve structuur van de firma zou toelichten en waarin aan de hand van typo- en fotografische composities van Piet Zwart de kwaliteit van het drukwerk gedemonstreerd zou worden. Bovendien zou Zwart de gelegenheid krijgen zijn persoonlijke visie op de moderne typografie te geven. Zwart ontwierp een fotografisch omslag, enkele composities in fotomontage en een bijna abstracte typografische bladzijde in 4 kleuren. Daarnaast schreef hij een tekst onder de titlel "Van oude tot nieuwe typografie". Het was de eerste keer dat hij zijn opvattingen over typografie in zo'n uitgebreide, principiële vorm kon publiceren. Na een lyrische beschrijving van de technische verworvenheden van de moderne tijd en een beknopte schets van de geschiedenis der typografie geeft hij de karakteristieken van de nieuwe typografie aan: a) zij is niet op schoonheid gericht, maar op zakelijkheid (...); b) zij is functioneel (...); c) zij is asymmetrisch (...); d) zij is elementair (...); e) ze eist elementaire lettertypen (...); f) ze eist normalisatie; g) ze aanvaardt de mogelijkheden der moderne reproductietechniek: fototypografie. Maar de fraaie opzet van het Trio-reclameboek zou tot een paar proefexemplaren beperkt blijven; kennelijk bevreesd voor de al te ondogmatische aanpak besloot de firma de uitgave toch maar niet door te laten gaan (...)" (Broos '73 p.74); "De stoutmoudige publicatie zal door directeur F. Kerdijk uiteindelijk niet worden uitgegeven. [note: (...) Het boek bleef tot een paar proefexemplaren beperkt (...)] (...)" (Brentjens p.176); "(...) hoewel Zwart al jaren met Drukkerij Trio werkte, schrok men terug van zijn extravagante aanpak van dit reclameboek, dat het niet verder bracht dan enkele proefdrukken" (Broos/ Hefting p.107); "Zwart's 1931 [sic] catalogue for The Hague printer Trio is one of his exceptional pieces" (Purivs p.77).

€ (3.000-4.000)
65/592 Zwart P65/592 Zwart P
65/ 592 Zwart, P. [Vickers-House]. "Looijen Rigutto & Co. Den Haag Vloeren (...)". Sheet of stationery, (±1921), 28,8x22,5 cm., letterpress letterhead in black, verso blank.

- Formerly folded; a few very small tears in blank margins.

= Verso w. the (vague) address stamp of Piet Zwart in green.

Extremely rare, early and unrecorded design, preceding and resembling the LAGA and IOCO vignettes (cf. Broos '73 p.37; cf. Purvis p.64; cf. Brentjens p.103 and 116; cf. Monguzzi p.9; cf. Muller p18f and 21; cf. Spencer '69, p.108; cf. Neue Grafik p.19; cf. Hollis p.70; cf. Meggs p.353; cf. Cohen p.2; cf. PZ-048, PZ-100, PZ-150 and PZ-250.

"Al eerder had [Zwart], net als Huszár, wat geëxperimenteerd met getekende letters voor briefhoofden en ex-librissen in de geest van Wijdeveld. Diens nadruk op zware horizontale balken zien we in de eerste werkstukjes terug. Ook verwant er mee zijn de handelsmerken (XYLOS, LAGA, IOCO), die als logotype binnen het kader van een vierkant heel vernuftig uit zwarte blokjes zijn samengesteld" (Broos p.36). "At the age of 36 Zwart did his first typographic work for the Dutch representative of the importer Vickers House. The initial pieces suggest Huszár's approach in his 1917 cover for De Stijl (...). The use of heavy horizontal and vertical bars recalls some of Zwart's earlier efforts with hand-drawn letters in the Wendingen style, and there is an overtone of engineering and solid construction. However, even in their formative stages Zwart's designs go much further than Huszár's and are far more playful and experimental (...). The trademarks XYLOS, LAGA, and IOCO are made into logotypes constructed within a square framework. These too are closely related to the Wendingen style" (Purvis p.63f).

€ (1.000-1.500) 2000
65 593 Zwart P65 593 Zwart P
65 593 Zwart P65 593 Zwart P
65/ 593 Zwart, P. Delft kabels. Delft, N.V. Nederlandsche Kabelfabriek, n.d. (1933), (50),(70)p., tipped-in paper samples, printed in various colours w. typography, design, photogr. (photomontage) ills. and orig. silverlettered blue boards by PIET ZWART, large sq. 8vo.

- Binding some rubbed/ sl. worn spots (especially spine-ends). Otherwise a very fine copy.

= Extremely rare information booklet of the Netherlands Cable Works, containing 50p. with photomontages etc. showing the production of cables and 70p. with technical information on the products of the NKF. The strong typography combined with the abundant use of photographs and photo-montage give the work a striking cinematographic quality, and make it one of the highlights in the oeuvre of Piet Zwart and of the major publications in its field.

Brentjens p.221f; Broos '73 p.51; Broos '96 p.38 and 122ff; Monguzzi p.84ff; Purvis p.72 and col. ill. between p.122/123; Purvis/ De Jong p.159; Broos/ Hefting p.87; Maan/ Van der Ree p.48; cf. Marzona p.28.

"Het meest boeiende samengaan van typografische en fotografische middelen bereikte Zwart in het boekje 'Delft kabels', dat in 1932 verscheen. Als in een film voert Zwart de lezer stap voor stap door het bedrijf en het productieproces, waarbij een sterk beeldende typografie als het ware de functie van de commentaarstem vervult. Door middel van foto's, fotomontage, vorm en kleur ontstaat een caleidoscopisch beeld dat nog wordt versterkt door het gebruik van versmalde pagina's, waarachter vorige en volgende beelden gedeeltelijk zichtbaar blijven en worden. Uitleg en gegevens worden typografisch geaccentueerd met behulp van kleur en een rijke variatie aan lettercorpsen en lettertypen. De sterke optische organisatie van het geheel dwingt de lezer het bedrijf door de ogen van Zwart te bekijken. Deze intrigerende uitgave markeert het slot van de meest significante ontwikkeling van zijn werk" (Maan/ Van der Ree p.14); "Foto en fotomontage voldeden in het opzicht van leesbaarheid, expressiviteit of exactheid veel beter [dan het fotogram], vooral toen Zwart zelf ging fotograferen en daardoor het procédé van begin tot eind in eigen hand had. Een heel consequent gebruik van de fotomontage zien we in het voorlichtingsboekje 'Delft Kabels' (...). De fotografie werd nu als een serieus beeldmiddel opgevat en als karakteristiek voor de moderne tijd beschouwd; ze was ook onderdeel van een positieve waardering - door de kunstenaar - van de techniek" (Broos '73 p.44); "Het is in dezelfde tijd dat Zwart de laatste hand legt aan een reclameboekje voor de NKF, Delft Kabels (...). Impressies van de fabrieksvloer, de laboratoria en de keurkamers wisselen elkaar af met fotouitsneden van kabels, machines en haspels en met sequenties die de productie van zwakstroomkabels in beeld brengen. Als toepassing van de fotomontage in boekvorm is de uitgave een gedurfd staaltje van vindingrijkheid. Even onconventioneel is het gebruik van verschillende paginaformaten" (Brentjens p.221); "Het gebruikte beeldmateriaal -de foto's van kabels- was [in de NKF catalogus, 1928] grotendeels statisch. In een tweede boekje, Delft Kabels, dat hij vijf jaar later maakte, is dat radicaal anders. Zoals in het reclameboek De Plaatwellerij van Paul Schuitema lag nu de nadruk op het industriële proces, dat stap voor stap in beelden wordt gevolgd, en waarin de 'mens aan de machine' een rol speelt. Om een grotere greep op het beeldmateriaal te hebben, had Piet Zwart zich, zoals Schuitema eerder, op de fotografie gestort en zich de techniek eigen gemaakt. Het filmische karakter van gemonteerde scènes wordt versterkt door de afwisselend brede en smallere pagina's (...)" (Broos/ Heftint p.87); "The best examples of his use of photomontage are to be found in the 1933 Delft Kabels information booklet (...)" (Purvis p.72). SEE ILLUSTRATIONS PLATE X.

€ (10.000-15.000) 27500
65/594 Zwart P65/594 Zwart P
65/ 594 Zwart, P. Ook post voor u? Amsterdam - Batavia door de lucht. N.pl., P.T.T., 1929, (18)p., letterpress text, ills. and photomontage, printed in black and red throughout, last page signed "ontworpen en typografisch verzorgd door Piet Zwart architect Wassenaar" in letterpress in lower right corner, bound as a blockbook, orig. wr., obl. 8vo (14,8x21 cm.).

- Wrappers sl. sunned. A fine copy.

= Brentjens p.182f; Müller p.95ff; Monguzzi p.64f; Purvis p.126; Van Faassen p.42f; Maan/ Van der Ree p.45; Broos '68, no.34; Broos '73. p.67; Broos/ Hefting p.84; Belleguie p.54. "Ook in 1929 verscheen een boekje onder de titel 'Ook post voor u?', dat reclame maakte voor de luchtpost en waarin Piet Zwart vindingrijke typografische vondsten toepaste om de PTT-boodschap zo beeldend mogelijk te begeleiden" (Broos '73, p.64). "De brochure telt zestien [sic] liggende pagina's en krijgt een gehalveerde blauwe omslag (...). De acht rechterpagina's bestemt Zwart hoofdzakelijk voor tekst en hij combineert deze met enkele aansprekende kreten en feiten in een speelse combinatie van zwart en rood. Op de linkerpagina's leeft hij zich voor het eerst volledig uit in fotomontages (...)" (Brentjes p.182). "Zwart designed the booklet to promote air mail titled ook post voor U (also post for you) in 1929 (...). His exclusive use of lowercase letters precipitated a controversy, and while such was consistent with the new international style, people in general simply considered it to be a blatant desecration of the Dutch language (...). Zwart retorded by saying that he "could not have predicted that there would be such a close semblance between Roman capital letters and pure, undiluted Dutch blood"." (Purvis p.124f). SEE ILLUSTRATION PLATE X.

€ (1.000-1.500) 1000
Page 21 of 21