Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

65/590 Zwart P
65/590 Zwart  P
65/ 590 Zwart, P. [Trio]. "Een kleine keuze uit onze lettercollectie". Loose leaf from the (never published) Drukkerij Trio advertising book, (1930), 29,6x21,9 cm., recto w. letterpress text printed in black, yellow, red and blue, verso blank.

- Trifle wrinkled and some vague foxing and dustsoiling; tiny tear in left blank margin. Margin professionally extended w. Japanese paper.

= Verso signed "Piet Zwart Wassenaar" and w. annots. "Seite aus einem Druckereikatalog" and "archiefexemplaar" in pencil by Piet Zwart.

The iconic typespecimen page from one of the three PROOF copies that were printed of this advertising book which was never published. Of utmost rarity. Monguzzi frontwr. and p.79; Brentjens p.174; Broos '73 p.77; Müller p.78; Broos/ Hefting p.106; Purvis col. ill. between p.122 and 123; Purvis/ De Jong p.120; Spencer '69 p.118; Belleguie p.48; Sanders p.178-185, this page illustrated on p.182.

"Veel van het reclamedrukwerk dat Piet Zwart ontwierp, werd uitgevoerd bij drukkerij Trio in Den Haag. Na de uitbreiding van de zaak in 1930 rees het plan een reclameboek samen te stellen, dat de coöperatieve structuur van de firma zou toelichten en waarin aan de hand van typo- en fotografische composities van Piet Zwart de kwaliteit van het drukwerk gedemonstreerd zou worden. Bovendien zou Zwart de gelegenheid krijgen zijn persoonlijke visie op de moderne typografie te geven. Zwart ontwierp een fotografisch omslag, enkele composities in fotomontage en een bijna abstracte typografische bladzijde in 4 kleuren. Daarnaast schreef hij een tekst onder de titlel "Van oude tot nieuwe typografie". Het was de eerste keer dat hij zijn opvattingen over typografie in zo'n uitgebreide, principiële vorm kon publiceren. Na een lyrische beschrijving van de technische verworvenheden van de moderne tijd en een beknopte schets van de geschiedenis der typografie geeft hij de karakteristieken van de nieuwe typografie aan: a) zij is niet op schoonheid gericht, maar op zakelijkheid (...); b) zij is functioneel (...); c) zij is asymmetrisch (...); d) zij is elementair (...); e) ze eist elementaire lettertypen (...); f) ze eist normalisatie; g) ze aanvaardt de mogelijkheden der moderne reproductietechniek: fototypografie. Maar de fraaie opzet van het Trio-reclameboek zou tot een paar proefexemplaren beperkt blijven; kennelijk bevreesd voor de al te ondogmatische aanpak besloot de firma de uitgave toch maar niet door te laten gaan (...)" (Broos '73 p.74); "De stoutmoudige publicatie zal door directeur F. Kerdijk uiteindelijk niet worden uitgegeven. (...) Het boek bleef tot een paar proefexemplaren beperkt (...)" (Brentjens p.176f); "(...) hoewel Zwart al jaren met Drukkerij Trio werkte, schrok men terug van zijn extravagante aanpak van dit reclameboek, dat het niet verder bracht dan enkele proefdrukken (...) Ondanks die enkele exemplaren is (...) het kleurige beeld van bij Trio beschikbare lettertypen (...) toch beroemd geworden" (Broos/ Hefting p.107); "Zwart's 1931 [sic] catalogue for The Hague printer Trio is one of his exceptional pieces. The page presenting their type collection is printed in black, red, blue, and yellow and is replete with over one hundred different typefaces ranging from large wooden display letters to text sizes. Even under this typographic colourburst, he managed to realize a superb sense of unity and equilibrium. Every element, down to the smallest letter, is allocated its place" (Purivs p.77); "In 1930, Zwart designed a promotional catalogue for the Trio cooperative, his usual printer, on the occasion of the expansion of the company. The catalogue, although it reached the advanced stages, was never printed. It included a brief essay, From the old to the new typography, in which Zwart, after detailed historic digression, explained his typographical credo (...). He concluded his essay by asserting that while the old typography was "contemplative, imitative, decorative and individual", the new typography had to be "actively effective, plastically expressive, elementarily functional and collective" (...)" (Monguzzi, Engl. transl. section).

€ (12.000-15.000) 18000